intTypePromotion=1
ADSENSE

Bảo toàn vốn

Xem 1-20 trên 2650 kết quả Bảo toàn vốn
 • Mẫu Giấy rút vốn đầu tư (Mẫu số C3-01/NS) được ban hành theo Thông tư số 77/2017/TT-BTC ngày 28/7/2017 của Bộ Tài chính. Giấy rút vốn đầu tư có thể hiểu là chứng từ kế toán do đơn vị chủ đầu tư hoặc Ban quản lý dự án (gọi chung là chủ đầu tư) lập, gửi đến Kho bạc nhà nước để rút vốn đầu tư (bao gồm cả vốn chương trình Mục tiêu có tính chất đầu tư và vốn đầu tư khác).

  pdf1p thenthenn 23-06-2022 4 0   Download

 • Mẫu Giấy đề nghị xác nhận chi phí hợp lệ vốn sự nghiệp là mẫu giấy đề nghị xác nhận được chủ dự án, ban quản lý dự án gửi tới kho bạc nhà nước về việc đề nghị xác nhận chi phí hợp lệ vốn sự nghiệp cho dự án của doanh nghiệp, bao gồm số vốn trong nước và số vốn ngoài nước. Mời các bạn cùng tham khảo và tải về mẫu giấy đề nghị xác nhận tại đây.

  doc3p thenthenn 23-06-2022 2 0   Download

 • Bài giảng Kiểm toán báo cáo tài chính nâng cao - Chương 3: Vận dụng hệ thống chuẩn mực kiểm toán quốc tế trong kiểm toán báo cáo tài chính. Chương này cung cấp cho học viên những kiến thức về: kiểm toán khoản mục tài sản; kiểm toán khoản mục nguồn vốn; kiểm toán doanh thu, thu nhập; kiểm toán chi phí;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf32p hidetoshidekisugi 15-06-2022 20 1   Download

 • Bài giảng Kế toán thực hành trên máy vi tính (Chuyên ngành Kế toán tài chính) cung cấp cho học viên những kiến thức về: tổng quan phần mềm misa; phân hệ khai báo các danh mục; phân hệ nghiệp vụ kế toán mua hàng; phân hệ nghiệp vụ kế toán bán hàng; phân hệ kế toán vốn bằng tiền; phân hệ nghiệp vụ kế toán tài sản cố định;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf62p hidetoshidekisugi 15-06-2022 9 1   Download

 • Bài giảng Thực hành kiểm toán báo cáo tài chính cung cấp cho học viên những kiến thức về: thực hành lập kế hoạch kiểm toán; thực hành kiểm toán tài sản; thực hành kiểm toán nợ phải trả và vốn chủ sở hữu; thực hành kiểm toán doanh thu và chi phí; thực hành kiểm toán lưu chuyển tiền tệ;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

  pdf29p charaznable 06-06-2022 26 2   Download

 • Bài giảng Kế toán quốc tế - Chương 6: Chuẩn mực trình bày báo cáo tài chính quốc tế về nguồn vốn và các trường hợp đặc biệt. Chương này cung cấp cho học viên những kiến thức gồm: chuẩn mực kế toán về nợ phải trả và vốn chủ sở hữu; chuẩn mực kế toán về các trường hợp đặc biệt;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf34p charaznable 06-06-2022 4 1   Download

 • Giáo trình Kế toán doanh nghiệp 1 cung cấp cho người học những kiến thức như: Tổng quan về kế toán tài chính doanh nghiệp; kế toán vốn bằng tiền, các khoản phải thu và các khoản ứng trước; kế toán tài sản cố định và bất động sản đầu tư; kế toán các khoản đầu tư tài chính;...Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf271p tomjerry001 09-06-2022 26 4   Download

 • Bài viết "Chỉ tiêu giá vốn hàng bán trên báo cáo tài chính của các doanh nghiệp" tập trung vào các vấn đề: Nội dung hạch toán tài khoản Giá vốn hàng bán, thực tế phản ánh chỉ tiêu giá vốn hàng bán trên Báo cáo tài chính của một số doanh nghiệp năm 2014, một số chỉ tiêu tài chính ảnh hưởng của thông tin giá vốn hàng bán, đề xuất sử dụng chỉ tiêu giá vốn hàng bán khi tính toán các tỷ số tài chính.

  pdf7p runordie2 07-06-2022 9 1   Download

 • Ở các công ty quy mô siêu nhỏ (10 người lao động trở xuống) như Công ty cổ phần thương mại dịch vụ Á Châu chi phí đi vay khi phát sinh chủ yếu ghi nhận vào chi phí sản xuất kinh doanh trong kỳ vì hầu như các chi phí đi vay không liên quan trực tiếp đến đầu tư xây dựng hoặc sản xuất tài sản dở dang được vốn hóa. Ngoài ra tùy vào lãi vay trả định kỳ hay trả sau của hợp đồng vay vốn mà chi phí đi vay được hạch toán khác nhau do đó ảnh hưởng đến báo cáo tài chính khác nhau.

  pdf12p runordie2 07-06-2022 3 1   Download

 • Bài viết đánh giá tác động của công nghệ đối với việc các công ty đa quốc gia (MNC) lựa chọn Việt Nam là điểm đến của xuất vốn đầu tư trực tiếp ra nước ngoài (outward FDI). Dựa trên mô hình trọng lực mở rộng (augmented Gravity Model), nghiên cứu đã sử dụng các kiểm định Pairwise, White, Wooldrige, Hausman, VIF và các phương pháp hồi quy khác nhau như Bình phương nhỏ nhất, Bình phương nhỏ nhất tổng quát khả thi, Hiệu ứng cố định và Hiệu ứng thay đổi để đảm bảo tính bền vững của kết quả ước lượng.

  pdf6p viirenerosenfeld 26-05-2022 4 1   Download

 • Nghiên cứu này thực hiện nhằm 02 mục tiêu chính: Sử dụng thuật toán Support Vector Regression (SVR) trên nền tảng CAPM để dự báo tỷ suất sinh lời của các cổ phiếu riêng lẻ và xác định các yếu tố tác động đến sai số trong dự báo của mô hình kết hợp này.

  pdf15p viellenkullman 13-05-2022 9 1   Download

 • Tài liệu "Công thức môn Tài chính doanh nghiệp" thông tin đến bạn các công thức về hệ thống chỉ tiêu đánh giá hiệu suất sử dụng vốn cố định - vốn lưu động của doanh nghiệp; dự báo nhu cầu vốn kinh doanh của doanh nghiệp; các chỉ số đặc trưng; phân tích phương trình Dupont; phân tích nguồn tài trợ; đòn bẩy tài chính và cấu trúc vốn của doanh nghiệp; phân tích dự án đầu tư;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf5p flynn_beret 04-04-2022 22 1   Download

 • Bài giảng Kiểm toán báo cáo tài chính - Chương 2: Kiểm toán chu kỳ bán hàng - thu tiền (TS. Nguyễn Thị Thanh Phương) cung cấp cho học viên những kiến thức về mục tiêu và căn cứ kiểm toán chu kỳ bán hàng - thu tiền; khảo sát về kiểm soát nội bộ đối với chu kỳ; thực hiện các thử nghiệm cơ bản; tổng hợp kết quả kiểm toán chu kỳ;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

  ppt37p flynn_beret 04-04-2022 10 0   Download

 • Giáo trình Kế toán doanh nghiệp 2 (Nghề Kế toán doanh nghiệp - Trình độ Trung cấp) gồm có các bài như sau: Bài 1: kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm; bài 2: kế toán thành phẩm, hàng hóa, bán hàng và xác định kết quả kinh doanh; bài 3: kế toán nguồn vốn chủ sở hữu và nợ phải trả; bài 4: kế toán hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu; bài 5: báo cáo tài chính trong doanh nghiệp. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf194p cucngoainhan8 14-03-2022 10 0   Download

 • Để giúp những người quan tâm đến lĩnh vực kế toán ngân sách và tài chính xã phương nắm được quy định mới ban hành, tập thể giáo viên kế toán đã biên soạn giáo trình Kế toán ngân sách xã phường. Nội dung giáo trình gồm có 5 đơn vị bài học như sau: Tổ chức công tác kế toán ngân sách xã; kế toán thu chi ngân sách; kế toán vốn bằng tiền, vật tư, tài sản cố định; kế toán thanh toán và nguồn vốn quỹ của xã; báo cáo kế toán và quyết toán ngân sách. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf122p cucngoainhan8 14-03-2022 10 0   Download

 • Bài viết phân tích cụ thể Điều 13 Hiệp định đầu tư toàn diện ASEAN về chuyển vốn và lợi nhuận ra nước ngoài của nhà đầu tư ASEAN, quá trình nội luật hoá các quy định của ASEAN về quyền này vào pháp luật đầu tư của Việt Nam và đánh giá sự tương thích của pháp luật Việt Nam với các quy định của Hiệp định đầu tư toàn diện ASEAN.

  pdf10p vinikolatesla 28-03-2022 17 1   Download

 • Nội dung bài viết sẽ giới thiệu tổng quát về thị trường tài chính, các yếu tố tâm lý mà các nhà đầu tư thường gặp phải trong quá trình giao dịch bao gồm: Cảm xúc tham lam và hối hận; sự sợ hãi và hưng phấn, phần cuối bài viết trình bày một số lưu ý trong quản trị vốn và xây dựng các nguyên tắc ra vào thị trường.

  pdf12p vikissinger 03-03-2022 14 2   Download

 • Nối tiếp phần 1, Bài giảng Kiểm toán tài chính: Phần 2 tiếp tục trình bày những nội dung về kiểm toán chu trình tiếp nhận và hoàn trả vốn; các sai sót thường gặp trong chu trình tiếp nhận và hoàn trả vốn; kiểm toán vốn bằng tiền; các sai sót thường gặp trong chu trình vốn bằng tiền; kiểm toán báo cáo tài chính; kiểm toán các chỉ tiêu trên báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf102p chenlinong_0310 23-02-2022 20 4   Download

 • Giáo trình Kế toán doanh nghiệp 2 (Nghề Kế toán doanh nghiệp - Trình độ Cao đẳng) gồm có các bài như sau: Bài 1: kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm; bài 2: kế toán thành phẩm, hàng hóa, bán hàng và xác định kết quả kinh doanh; bài 3: kế toán nguồn vốn chủ sở hữu và nợ phải trả; bài 4: kế toán hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu; bài 5: báo cáo tài chính trong doanh nghiệp. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf194p cucngoainhan6 07-02-2022 29 5   Download

 • Để giúp những người quan tâm đến lĩnh vực kế toán ngân sách và tài chính xã phương nắm được quy định mới ban hành, tập thể giáo viên kế toán đã biên soạn giáo trình Kế toán ngân sách xã phường. Nội dung giáo trình gồm có 5 đơn vị bài học như sau: Tổ chức công tác kế toán ngân sách xã; kế toán thu chi ngân sách; kế toán vốn bằng tiền, vật tư, tài sản cố định; kế toán thanh toán và nguồn vốn quỹ của xã; báo cáo kế toán và quyết toán ngân sách. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf122p cucngoainhan6 07-02-2022 20 2   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Bảo toàn vốn
p_strCode=baotoanvon

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2