intTypePromotion=1
ADSENSE

Bảo trì đường thủy nội địa

Xem 1-20 trên 45 kết quả Bảo trì đường thủy nội địa
 • Nghị định này quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Giao thông đường thủy nội địa về phạm vi hành lang bảo vệ luồng; điều kiện an toàn của phương tiện phải đăng ký nhưng không thuộc diện đăng kiểm; điều kiện của cơ sở đóng mới, hoán cải, sửa chữa phục hồi phương tiện thủy nội địa; trách nhiệm bố trí đủ chức danh, định biên thuyền viên của chủ phương tiện; điều kiện kinh doanh xếp, dỡ hàng hóa, phục vụ hành khách; phối hợp hoạt động giữa các cơ quan quản lý nhà...

  doc5p catbui 01-06-2009 1407 123   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'tiểu luận: phân tích các cơ hội thị trường vận chuyển hàng khô, hàng bách hóa đa năng bằng đường thủy nội địa của công ty vận tải thuỷ bắc nosco', luận văn - báo cáo, quản trị kinh doanh phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf49p chupchup1122 22-03-2013 112 26   Download

 • Thông tư liên tịch 09/2008/TTLT-BTC-BGTVT của Bộ Tài chính và Bộ Giao thông vận tải về việc hướng dẫn chế độ quản lý, thanh toán, quyết toán kinh phí sự nghiệp kinh tế quản lý, bảo trì đường thủy nội địa

  doc5p quangdnt 13-08-2009 165 7   Download

 • kèm theo Quyết định số 39/2004/QĐ-BGTVT ngày 31 tháng 12 năm 2004 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Căn cứ Luật Giao thông đường thủy nội địa ngày 15 tháng 6 năm 2004; Căn cứ Nghị định 51/2008/NĐ-CP ngày 22 tháng 4 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải; Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định: Điều 1. Sửa đổi, bổ sung định mức kinh tế kỹ thuật quản lý, bảo trì đường thủy nội địa ban hành kèm...

  pdf10p abcdef_42 02-11-2011 88 7   Download

 • Thông tư số 64/2014/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải: Ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật quản lý, bảo trì đường thủy nội địa.

  pdf60p talata_1 11-12-2014 45 0   Download

 • Thông tư ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật các hao phí ca máy cho các phương tiện chuyên dùng trong công tác quản lý, bảo trì đường thủy nội địa. Căn cứ Luật Giao thông Đường thủy nội địa số 23/2004/QH11 ngày 15 tháng 6 năm 2004; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Giao thông đường thủy nội địa số 48/2014/QH13 ngày 17 tháng 6 năm 2014.

  pdf15p yilinglaozu 10-01-2020 23 0   Download

 • Quyết định số 21/2019/QĐ-UBND về việc bãi bỏ Quyết định số 20/2012/QĐ-UBND ngày 11 tháng 6 năm 2012 quy định trình tự triển khai công tác bảo trì đường bộ, đường thủy nội địa sử dụng vốn sự nghiệp giao thông đối với các công trình giao thông trên địa bàn tỉnh Bình Dương và Quyết định số 10/2013/QĐ-UBND ngày 12 tháng 4 năm 2013 về việc sửa đổi Quyết định số 20/2012/QĐ-UBND ngày 11 tháng 6 năm 2012 quy định trình tự triển khai công tác bảo trì đường bộ, đường thủy nội địa sử dụng vốn sự nghiệp giao thông đối với các công trình giao thông trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

  doc2p anphongduong999 03-12-2019 17 0   Download

 • Quyết định này quy định về phân cấp thẩm quyền quyết định áp dụng hình thức bảo trì tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường thủy nội địa trên các tuyến đường thủy nội địa địa phương (theo danh mục công bố tuyến đường thủy nội địa địa phương của Ủy ban nhân dân thành phố).

  doc3p anphongduong999 03-12-2019 5 0   Download

 • Thông tư này quy định tiêu chí giám sát, nghiệm thu kết quả bảo trì tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường thủy nội địa theo chất lượng thực hiện đối với công tác bảo dưỡng thường xuyên công trình đường thủy nội địa (không bao gồm công tác điều tiết khống chế đảm bảo an toàn giao thông đường thủy nội địa).

  doc10p yilinglaozu 10-01-2020 8 0   Download

 • Thông tư này quy định về hoạt động nạo vét trong vùng nước đường thủy nội địa, bao gồm: nạo vét duy tu khoán duy trì chuẩn tắc trong khoảng thời gian xác định; nạo vét duy tu đột xuất để đảm bảo an toàn giao thông; hợp đồng thi công công trình nạo vét duy tu luồng đường thủy nội địa từ nguồn ngân sách nhà nước và nội dung hợp đồng dự án xã hội hóa nạo vét vùng nước đường thủy nội địa.

  doc36p yilinglaozu 10-01-2020 1 0   Download

 • Quyết định 812/2020/QĐ-UBND-HC ban hành việc Phê duyệt đơn giá sản phẩm, dịch vụ công đối với công tác quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ và quản lý, bảo trì đường thủy nội địa trên địa bàn Tỉnh năm 2020.

  doc5p ngaohaicoi999 26-06-2020 3 0   Download

 • Quyết định số 39/2004/QĐ-BGTVT về việc ban hành "Định mức kinh tế - kỹ thuật quản lý, bảo trì đường thủy nội địa" do Bộ Giao thông vận tải ban hành

  pdf49p lawgtvt5 26-11-2009 201 43   Download

 • THÔNG TƯ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT QUẢN LÝ, BẢO TRÌ ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 39/2004/QĐ-BGTVT NGÀY 31 THÁNG 12 NĂM 2004 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

  pdf21p vitconhamchoi 02-08-2011 87 10   Download

 • Nghị định số 51/2005/NĐ-CP về nguồn tài chính và quản lý, sử dụng nguồn tài chính cho quản lý, bảo trì đường thuỷ nội địa do Chính Phủ ban hành

  pdf4p lawgtvt5 26-11-2009 77 9   Download

 • THÔNG TƯ BAN HÀNH “ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT SỬA CHỮA PHƯƠNG TIỆN CHUYÊN DÙNG TRONG CÔNG TÁC QUẢN LÝ, BẢO TRÌ ĐƯỜNG THUỶ NỘI ĐỊA”

  pdf1p chuon-chuon 18-01-2012 62 7   Download

 • Phí sử dụng cảng hàng không; - Tiểu mục 10: Phí sử dụng vị trí neo, đậu ngoài phạm vi cảng; - Tiểu mục 11: Phí bảo đảm hàng hải; - Tiểu mục 12: Phí hoa tiêu, dẫn đường trong lĩnh vực đường biển; - Tiểu mục 13: Phí hoa tiêu, dẫn đường trong lĩnh vực đường thủy nội địa; - Tiểu mục 14: Phí hoa tiêu, dẫn đường trong lĩnh vực hàng không; - Tiểu mục 15: Phí trọng tải tàu, thuyền;

  pdf5p phuoctam22 04-06-2011 54 4   Download

 • THÔNG TƯ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT QUẢN LÝ, BẢO TRÌ ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 39/2004/QĐBGTVT NGÀY 31 THÁNG 12 NĂM 2004 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

  pdf10p nuocsuoiaquafina 06-09-2011 39 4   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC ĐIỀU CHUYỂN VÀ ỦY QUYỀN QUẢN LÝ, BẢO TRÌ MỘT SỐ TUYẾN ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA QUỐC GIA THUỘC ĐỊA PHẬN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

  pdf4p bupbebagsu 16-01-2013 45 2   Download

 • Quyết định số 95/2019/QĐ-UBND về việc phê duyệt giá sản phẩm, dịch vụ công ích công tác quản lý, bảo trì hệ thống cầu, đường bộ, đường thủy nội địa trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2019. Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

  doc3p soninhduc999 26-11-2019 2 0   Download

 • Quyết định số 1865/1999/QĐ-BGTVT về việc ban hành Thể lệ vận chuyển, xếp dỡ, giao nhận và bảo quản hàng hoá bằng đường thuỷ nội địa do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

  pdf15p truongvu 10-10-2009 101 12   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Bảo trì đường thủy nội địa
p_strCode=baotriduongthuynoidia

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2