Bcs

Xem 1-20 trên 1101 kết quả Bcs
 •  Sau đây là Mẫu số: 01/BC-SDHĐ-CNKD (Ban hành kèm theo Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015 của Bộ Tài chính) – Báo cáo sử dụng hoá đơn (Áp dụng đối với cá nhân nộp thuế theo phương pháp khoán). Mời bạn đọc tham khảo.

  doc3p nhtanhbi 28-07-2015 737 72   Download

 • Báo cáo 330/BC-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về đánh giá tác động của Đề án đổi mới cơ chế tài chính giáo dục 2009 - 2014

  doc4p lythong 18-08-2009 178 57   Download

 • Báo cáo 82/BC-CP của Chính phủ về việc quyết toán ngân sách nhà nước năm 2007

  doc7p lythong 18-08-2009 141 56   Download

 • Tài liệu tham khảo báo cáo số 115/BC-BTP ngày 11/7/2008 của Bộ tư pháp tổng kết thực tiễn thi hành pháp luật về đăng ký bất động sản

  pdf35p xedapcam 05-05-2010 134 34   Download

 • Báo cáo số 01/BC-BCĐCCHC về tổng kết việc thực hiện giai đoạn I (2001-2005) Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2001-2010 và phương hướng, nhiệm vụ cải cách hành chính giai đoạn II (2006-2010) do Ban chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ ban hành

  pdf23p lawbmhc6 24-11-2009 122 32   Download

 • Báo cáo 96/BC-CP của Chính phủ về việc tóm tắt Đề án đổi mới tài chính giáo dục giai đoạn 2009 - 2014

  doc10p lythong 18-08-2009 77 21   Download

 • Tham khảo tài liệu 'hướng dẫn debug trên bc 3.1', công nghệ thông tin, kỹ thuật lập trình phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf12p keokopiko 28-05-2011 90 18   Download

 • Báo cáo 2697/BC-BNV về công tác phòng, chống tham nhũng tháng 8 năm 2009 do Bộ Nội vụ ban hành

  pdf9p lawttnh3 11-11-2009 58 14   Download

 • Báo cáo số 1931/BC-BNV về việc sơ kết công tác phòng, chống tham nhũng trong 6 tháng đầu năm 2009 của Bộ Nội vụ do Bộ Nội vụ ban hành

  pdf13p lawbmhc5 24-11-2009 83 14   Download

 • Nghiên cứu này nhằm thử nghiệm cố định tế bào vi khuẩn A. xylinum trên giá thể cellulose vi khuẩn do chính nó sản sinh ra để tạo chế phẩm phục vụ nhân giống nhanh và hiệu quả hơn. Ở khía cạnh ứng dụng, tác giả tiến hành thăm dò sử dụng BC làm màng thực phẩm (màng bao xúc xích, màng bảo quản dừa tươi và bảo quản thịt tươi sơ chế tối thiểu) và chất ổn định sữa chua uống.

  pdf8p uocvongxua08 31-08-2015 60 14   Download

 • Báo cáo số 242/BC-VTLTNN về việc kết quả thực hiện công tác văn thư, lưu trữ địa phương sau 7 năm thi hành Pháp lệnh lưu trữ quốc gia và 1 năm thực hiện Chỉ thị số 05/2007/CT-TTg ngày 02 tháng 3 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ do Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước ban hành

  pdf11p lawbmhc5 24-11-2009 81 13   Download

 • Báo cáo số 76/BC-UBND về thực trạng công tác phòng cháy chữa cháy và triển khai các giải pháp đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy và cứu hộ - cứu nạn tại các khu công nghiệp, chợ, khách sạn, siêu thị, trung tâm thương mại và các cơ sở trọng điểm trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

  pdf26p lawttnh4 11-11-2009 64 12   Download

 • Báo cáo số 1954/BC-BNV về kết quả công tác 6 tháng đầu năm và kế hoạch công tác 6 tháng cuối năm 2009 do Bộ Nội vụ ban hành

  pdf5p lawttnh5 12-11-2009 61 12   Download

 • Báo cáo 133/BC-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về kết quả rà soát và đề xuất sửa đổi, bổ sung các quy định về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất

  doc3p tramvo 19-08-2009 96 11   Download

 • Báo cáo số 72/BC-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về tình hình soạn thảo, ban hành và kiểm tra xử lý văn bản quy phạm pháp luật năm 2008

  pdf4p lawttnh5 12-11-2009 68 11   Download

 • Báo cáo số 24/BC-UBND về kết quả triển khai thực hiện Chỉ thị số 16/2008/CT-TTg ngày 30 tháng 5 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về thi hành Luật phòng, chống bạo lực gia đình tại thành phố Hồ Chí Minh do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

  pdf6p lawvhxh2 16-11-2009 84 11   Download

 • Báo cáo 246/BC-UBTVQH12 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Di sản văn hoá

  doc8p sundaisy 08-08-2009 93 10   Download

 • Báo cáo số 49/BC-NO&TTBĐS về việc tình hình triển khai thực hiện các nhiệm vụ do Ban Chỉ đạo Trung ương về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản giao tại phiên họp lần 2 ngày 21/4/2009 (theo Thông báo số 138/TB-VPCP ngày 27/4/2009 của Văn phòng Chính phủ) do Bộ Xây dựng ban hành

  pdf3p lawttnh3 11-11-2009 71 10   Download

 • Báo cáo số 569/BC-BYT về việc công tác cải cách hành chính quý II/2008 do Bộ Y tế ban hành

  pdf8p lawttnh22 19-11-2009 61 10   Download

 • Báo cáo số 3642/BC-BNV về kết quả thực hiện công tác hướng dẫn xây dựng hệ thống chính trị cơ sở và xây dựng chính quyền cơ sở vững mạnh đối với tuyến biên giới Việt Nam – Lào, theo tinh thần Chỉ thị số 14/2005/CT-TTg ngày 14 tháng 4 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ do Bộ Nội vụ ban hành

  pdf8p lawbmhc4 24-11-2009 123 10   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản