Bhxh

Xem 1-20 trên 1055 kết quả Bhxh
 • Bảo hiểm xã hội (BHXH) là một trong những loại hình bảo hiểm ra đời sớm ở nước ta. Đây là một loại hình bảo hiểm đặc biệt, nó ít mang tính chất kinh doanh thương mại mà chủ yếu là tính nhân dạo và nhân văn cao cả. Kể từ khi ra đời đến nay, nó đã góp phần làm ổn định đời sống cho cán bộ công nhân viên chức Nhà nước, quân nhân, những người lao động làm việc trong các thành phần kinh tế của đất nước; ổn định chính trị – xã hội, thúc đẩy...

  pdf65p trungtri 23-07-2009 643 255   Download

 • Để yêu cầu công ty xác nhận lại về thời gian, cấp bậc, cức vụ cũng như mức lương công tác của cán bộ nhân viên thì các bạn có thể tham khảo mẫu "Giấy xác nhận quá trình công tác và tham gia BHXH". Nội dung tài liệu được biên soạn khá rõ ràng, cụ thể bạn đọc có thể tải về và sử dụng trực tiếp biểu mẫu này.

  doc1p tuongvan 17-07-2009 5203 220   Download

 • Hoạt động BHXH luôn nằm trong chương trình bảo vệ xã hội của mỗi quốc gia, bảo đảm an toàn cho xã hội và thúc đẩy phát triển kinh tế. Chương trình bảo vệ xã hội có các hệ thống bảo đảm xã hội (phúc lợi xã hội, trợ giúp xã hôi…), hệ thống Bảo hiểm tư nhân. Mỗi hệ thống có một phương thức tổ chức thực hiện khác nhau thể hiện qua việc hình thành nguồn tài trợ cho hoạt động và cách phân phối cho người thụ hưởng của hệ thống....

  pdf93p trungtri 23-07-2009 536 212   Download

 • Quyết định số 4857/QĐ-BHXH về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bảo hiểm xã hội địa phương do Bảo hiểm Xã hội Việt Nam ban hành

  pdf8p luuduchoa 10-10-2009 413 180   Download

 • Điều 1: Ban hành kèm theo Quyết định này: Quy định về quản lý thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế bắt buộc. Điều 2: Quyết định này thay thế Quyết định số 722/QĐ-BHXH ngày 23 tháng 5 năm 2003 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2007.

  pdf17p quochung 20-07-2009 1312 160   Download

 • Các biểu mẫu hành chính nhân sự - Form BHXH - Thủ tục cấp đổi thẻ BHXH - Tờ khai tham gia BHXH, BHYT bắt buộc

  xls4p damdung 15-07-2009 1752 149   Download

 • Hoạt động BHXH xét về góc độ tài chính là sự vận động của hai dòng chảy thu - chi Quỹ: - Về nguồn thu: Quỹ BHXH được hình thành từ sự đóng góp của người lao động, đóng góp của người sử dụng lao động, lãi từ hoạt động đầu tư tăng trưởng Quỹ BHXH, Nhà nước hỗ trợ và một số nguồn khác như tài trợ, viện trợ... - Về chi trả các chế độ BHXH: Theo quy định hiện hành, Quỹ BHXH được dùng để chi trả các chế độ BHXH như ốm đau, thai sản, tai...

  pdf8p alibabava40tencuop 01-10-2009 465 122   Download

 • Các biểu mẫu hành chính nhân sự - Form BHXH - Thủ tục cấp đổi thẻ BHXH - Mẫu danh sách người lao động tham gia BHXH, BHYT

  xls2p damdung 15-07-2009 1128 118   Download

 • a. Mục đích: Người lao động kê khai các thông tin liên quan đến cá nhân để làm căn cứ đóng BHXH, BHYT; cấp sổ BHXH và cấp thẻ BHYT. b. Trách nhiệm lập: Người lao động tham gia BHXH, BHYT bắt buộc, bao gồm cả người lao động trong lực lượng vũ trang. c. Thời gian lập: Kê khai khi bắt đầu tham gia BHXH hoặc đã tham gia nhưng chưa được cấp sổ BHXH và khi cấp lại sổ BHXH. d. Căn cứ lập: Hồ sơ gốc của người lao động bao gồm: Giấy khai sinh,...

  pdf20p quochung 20-07-2009 493 116   Download

 • - Bảo hiểm xã hội là nhu cầu khách quan, đa dạng, phức tạp của xã hội, nhất là trong xã hội mà sản xuất hàng hoá hoạt động theo cơ chế thị trường, mối quan hệ thuê mướn lao động phát triển tới một mức độ nào đó. Kinh tế càng phát triển thì Bảo hiểm xã hội càng đa dạng và hoàn thiện. BHXH là một chính sách lớn của Đảng và nhà nước đối với người lao động nhằm từng bước mở rộng và nâng cao đảm bảo vật chất, góp phần ổn định đời sống cho...

  pdf27p emilynguyen 08-07-2009 274 115   Download

 • Người lao động (NLĐ) thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định thì tiền lương tháng đóng BHXH là tiền lương theo ngạch, bậc, cấp bậc quân hàm và các khoản phụ cấp chức vụ, phụ cấp thâm niên vượt khung, phụ cấp thâm niên nghề (nếu có). Tiền lương này được tính trên cơ sở mức lương tối thiểu chung.

  pdf1p alibabava40tencuop 01-10-2009 816 108   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'luận văn “thực trạng và một số giải pháp nhằm thực hiện tốt hoạt động của bhxh thành phố vinh”', luận văn - báo cáo, tài chính - kế toán - ngân hàng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf71p maybay_thaboom 02-07-2010 182 105   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'luận văn“kiến nghị và giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả của công tác thu bhxh ở việt nam”', luận văn - báo cáo, tài chính - kế toán - ngân hàng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf92p maybay_thaboom 02-07-2010 235 101   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'đề tài: “công tác quản lí tài chính bhxh việt nam- thực trạng và giải pháp”', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc63p directmars 01-12-2010 221 101   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'luận văn "thực trạng thu nộp quỹ bhxh và một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả thu nộp quỹ bhxh việt nam hiện nay"', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf80p maybay_thaboom 02-07-2010 144 88   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'luận văn: “công tác quản lí tài chính bhxh việt nam- thực trạng và giải pháp”', luận văn - báo cáo, tài chính - kế toán - ngân hàng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf72p maybay_thaboom 02-07-2010 172 87   Download

 • Bảo hiểm xã hội (BHXH) là một chính sách lớn của Đảng và Nhà nước đối với người lao động nhằm từng bước mở rộng và nâng cao đảm bảo vật chất, góp phần ổn định đời sống cho người lao động khi gặp rủi ro như bị ốm đau, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, thai sẩy, hết tuổi lao động, qua đời.

  doc28p dhcdunvst 06-10-2009 159 86   Download

 • Quỹ bảo hiểm xã hội BHXH là quỹ tiền tệ độc lập, tập trung, nằm ngoài ngân sách Nhà nước. Quỹ BHXH được hình thành chủ yếu từ sự đóng góp bằng tiền của các bên tham gia BHXH nhằm mục đích chi trả cho những người được BHXH và gia đình họ khi họ bị giảm hoặc mất thu nhập do gặp các rủi ro, mất khả năng lao động hoặc mất việc làm...

  pdf4p alibabava40tencuop 01-10-2009 277 81   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'luận văn "“thực trạng thu - chi quỹ bhxh tại phòng bhxh huyện giao thuỷ (nam định)”"', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf64p maybay_thaboom 02-07-2010 200 79   Download

 • Mẫu bảng kê hồ sơ đăng ký BHXH- BHYT bắt buộc

  doc1p tuongvan 17-07-2009 894 72   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản