intTypePromotion=1
ADSENSE

Biến động chi phí

Xem 1-0 trên 0 kết quả Biến động chi phí
 • Giáo trình Quản trị dự án được biên soạn nhằm cung cấp nhằm cung cấp các kiến thức cơ bản về các vấn đề bao gồm: đặc tính của dự án và quản lý dự án, các công cụ lập tiến độ dự án như PERT, GANTT; các tiêu chí về lợi ích kinh tế- xã hội; các chi phí của dự án. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf69p canhdongco25 02-08-2022 0 0   Download

 • Bài viết Hiệu ứng âm - điện - từ trong hố lượng tử vô hạn khi có sự ảnh hưởng của sóng điện từ trình bày biểu thức giải tích cho trường âm - điện - từ trong hố lượng tử vô hạn khi có sự ảnh hưởng của sóng điện từ và chỉ ra sự phụ thuộc phi tuyến của trường âm - điện - từ vào biên độ của sóng điện từ, tần số của sóng âm, độ lớn của từ trường ngoài và độ rộng của hố lượng tử.

  pdf3p vimaryamnawaz 04-08-2022 1 1   Download

 • Giáo trình Kế toán tài chính 3 (Nghề: Kế toán tin học - Trung cấp) được biên soạn dùng cho chương trình dạy nghề Kế toán tin học đáp ứng cho hệ đào tạo Trung cấp. Giáo trình được chia thành 2 phần, phần 1 trình bày những nội dung về: kế toán thành phẩm, tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh; kế toán doanh thu và chi phí hoạt động tài chính; phương pháp kế toán một số nghiệp vụ kinh tế chủ yếu;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf88p hayatogokudera 18-07-2022 2 1   Download

 • Giáo trình Tài chính doanh nghiệp được biên soạn thành 15 chương. Trong mỗi chương đều có phần chỉ dẫn, nội dung, tóm tắt chương, câu hỏi và bài tập ôn tập. Các chương được kết cấu logic nhằm bám sát những mảng hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực tài chính doanh nghiệp. Giáo trình Tài chính doanh nghiệp: Phần 1 gồm 7 chương với những nội dung chính về: Tổng quan tài chính doanh nghiệp, rủi ro và doanh lợi, báo cáo tài chính doanh nghiệp, phân tích tài chính doanh nghiệp, huy động vốn doanh nghiệp, chi phí vốn doanh nghiệp, cơ cấu vốn của doanh nghiệp. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf209p runordie4 05-07-2022 15 3   Download

 • Giáo trình Kế toán quản trị (Nghề: Kế toán doanh nghiệp - Cao đẳng) nhằm giúp học viên trình bày được những kiến thức cơ bản về kế toán quản trị trong doanh nghiệp; phân tích được các thông tin cho nhà quản lý trong việc lập kế hoạch điều hành, tổ chức thực hiện kế hoạch và quản lý hoạt động kế toán tài chính trong nội bộ doanh nghiệp; vận dụng được các thông tin kinh tế trong việc ra quyết định kinh doanh ngoài thực tế;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf49p hayatogokudera 18-07-2022 19 2   Download

 • Giáo trình Quản trị dự án được biên soạn nhằm cung cấp nhằm cung cấp các kiến thức cơ bản về các vấn đề bao gồm: đặc tính của dự án và quản lý dự án, các công cụ lập tiến độ dự án như PERT, GANTT; các tiêu chí về lợi ích kinh tế- xã hội; các chi phí của dự án. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf69p dongcoxanh25 12-07-2022 6 1   Download

 • Giáo trình Lý thuyết Tài chính tiền tệ toàn phần với bố cục như sau: Những vấn đề cơ bản về tài chính; Ngân sách nhà nước; Tài chính doanh nghiệp; Thị trường tài chính; Tiền tệ trong nền kinh tế thị trường; Lạm phát và biện pháp kiểm soát lạm phát. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 2 giáo trình!

  pdf65p dongcoxanh25 12-07-2022 3 1   Download

 • Giáo trình Kế toán quản trị trang bị những kiến thức nhằm giúp học viên phân biệt những khái niệm và lĩnh vực giữa kế toán quản trị và kế toán tài chính; phân loại được các loại chi phí phát sinh trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp; giúp học viên xác định, lựa chọn được các phương án kinh doanh có lợi cho doanh nghiệp trong sự biến động của thị trường. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 2 giáo trình.

  pdf96p dongcoxanh25 12-07-2022 15 4   Download

 • Giáo trình "Kế toán hoạt động thương mại và dịch vụ" được biên soạn nhằm phục vụ cho quá trình giảng dạy của giáo viên và học tập của sinh viên chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp với học phần Kế toán tài chính 3. Giáo trình kết cấu gồm 6 chương và chia thành 2 phần, phần 2 trình bày những nội dung về: kế toán nghiệp vụ nhập khẩu hàng hóa; kế toán chi phí và giá thành sản phẩm dịch vụ; kế toán doanh thu hoạt động kinh doanh dịch vụ;...

  pdf90p ryomaechizen 01-07-2022 13 3   Download

 • Giáo trình "Kế toán quản trị" được biên soạn nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình học tập của sinh viên khối ngành Kinh tế, nhất là sinh viên chuyên ngành Kế toán - Tài chính, đồng thời giúp các nhà quản lý doanh nghiệp hiểu rõ hơn về Kế toán quản trị để có thể ứng dụng vào thực tiễn công tác quản lý tại doanh nghiệp. Giáo trình được kết cấu thành 6 chương và chia làm 2 phần, phần 1 trình bày những nội dung về: khái quát kế toán quản trị; chi phí và các phương pháp xác định chi phí; phân bổ chi phí của các bộ phận phục vụ và phân tích báo cáo bộ phận;...

  pdf116p ryomaechizen 01-07-2022 8 2   Download

 • Giáo trình "Kế toán quản trị" được biên soạn nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình học tập của sinh viên khối ngành Kinh tế, nhất là sinh viên chuyên ngành Kế toán - Tài chính, đồng thời giúp các nhà quản lý doanh nghiệp hiểu rõ hơn về Kế toán quản trị để có thể ứng dụng vào thực tiễn công tác quản lý tại doanh nghiệp. Giáo trình được kết cấu thành 6 chương và chia làm 2 phần, phần 2 trình bày những nội dung về: mối quan hệ chi phí - khối lượng - lợi nhuận; dự toán sản xuất kinh doanh trong doanh nghiệp; thông tin của kế toán quản trị trong việc ra quyết định;...

  pdf136p ryomaechizen 01-07-2022 6 2   Download

 • Giáo trình "Kế toán quản trị doanh nghiệp" cập nhật những tri thức mới của kế toán quản trị như các góc độ của nội dung kế toán quản trị, các phương pháp xác định chi phí hiện đại, kế toán trách nhiệm nhằm đáp ứng tốt nhất mục tiêu đào tạo cũng như chương trình đào tạo. Giáo trình kết cấu gồm 7 chương và chia thành 2 phần, phần 2 trình bày những nội dung về: xác định chi phí và giá thành sản phẩm; mối quan hệ chi phí - khối lượng - lợi nhuận; kế toán trách nhiệm trong doanh nghiệp; thông tin kế toán quản trị cho việc ra quyết định;...

  pdf248p ryomaechizen 01-07-2022 7 3   Download

 • Giáo trình "Kiểm toán báo cáo tài chính" được sử dụng làm tài liệu chính thức cho giảng dạy, học tập về kiểm toán, đồng thời có thể làm tài liệu tham khảo cho các trường có đào tạo ngành kiểm toán, kế toán và những người đang làm công tác kiểm toán, kế toán ở các đơn vị. Giáo trình được kết cấu thành 6 chương và chia làm 2 phần, phần 2 trình bày những nội dung về: kiểm toán nguồn vốn; kiểm toán chi phí; kiểm toán doanh thu;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf132p ryomaechizen 01-07-2022 8 3   Download

 • Giáo trình "Kinh tế du lịch" được biên soạn nhằm trang bị cho người học có những kiến thức cần thiết của một nhà quản trị kinh doanh du lịch trong xu hướng hội nhập kinh tế quốc tế. Giáo trình kết cấu gồm 8 chương và chia thành 2 phần, phần 2 trình bày những nội dung về: đầu tư du lịch; lao động và vốn kinh doanh du lịch; chi phí và lợi nhuận kinh doanh du lịch; hiệu quả kinh tế - xã hội của du lịch;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf166p ryomaechizen 01-07-2022 3 1   Download

 • Giáo trình "Kinh tế học vi mô I" được biên soạn nhằm tạo điều kiện thuận lợi giúp người đọc nắm vững lý thuyết và biết cách vận dụng lý thuyết vào các tình huống thực hành cụ thể trong thực tiễn kinh tế - xã hội ở Việt Nam. Giáo trình kết cấu gồm 6 chương và chia thành 2 phần, phần 1 trình bày những nội dung về: tổng quan kinh tế học vi mô; cung cầu và cơ chế hoạt động của thị trường; lý thuyết về hành vi của người tiêu dùng;...

  pdf148p ryomaechizen 01-07-2022 6 1   Download

 • Giáo trình "Kinh tế học vi mô I" được biên soạn nhằm tạo điều kiện thuận lợi giúp người đọc nắm vững lý thuyết và biết cách vận dụng lý thuyết vào các tình huống thực hành cụ thể trong thực tiễn kinh tế - xã hội ở Việt Nam. Giáo trình kết cấu gồm 6 chương và chia thành 2 phần, phần 2 trình bày những nội dung về: lý thuyết về hành vi của các doanh nghiệp; cấu trúc thị trường; thị trường các yếu tố sản xuất;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf208p ryomaechizen 01-07-2022 6 1   Download

 • Giáo trình "Kinh tế thương mại đại cương" được biên soạn nhằm trang bị những kiến thức cơ bản và cốt lõi, mang tính tổng quan về kinh tế thương mại cho sinh viên chuyên ngành Kinh tế thương mại, cũng như các chuyên ngành đào tạo khác. Giáo trình kết cấu gồm 7 chương và chia thành 2 phần, phần 1 trình bày những nội dung về: đối tượng, nội dung và phương pháp nghiên cứu môn học; bản chất và chức năng của thương mại; những tác động của thương mại; thương mại hàng hóa;...

  pdf95p ryomaechizen 01-07-2022 2 0   Download

 • Bài viết Ước lượng điện áp một chiều trong nghịch lưu nối lưới 3 pha đề xuất một phương pháp xác định điện áp một chiều mà không sử dụng cảm biến để điều khiển bộ nghịch lưu nối lưới. Phương pháp này góp phần giảm chi phí và giá thành của nghịch lưu trong khi vẫn đảm bảo chất lượng điện năng của dòng điện ngõ ra nghịch lưu.

  pdf5p vichristinelagarde 04-07-2022 2 0   Download

 • Việt Nam là một trong số ít các quốc gia trong khu vực có hệ thống thủy lợi phát triển với quy mô lớn và tương đối hoàn chỉnh, có tới hàng nghìn hệ thống công trình thủy lợi lớn, vừa và nhỏ để cấp nước tưới, tiêu ngập lụt nhằm phục vụ sản xuất nông nghiệp, cung cấp nước phục vụ sinh hoạt và công nghiệp, phòng chống lũ lụt, úng ngập, hạn hán... Bài viết được nghiên cứu nhằm tìm ra nhanh chóng các nhân tố ảnh hưởng đến sự biến động của chi phí đầu tư trong quá trình thực hiện một số dự án tiêu úng tại Thanh .

  pdf3p viabigailjohnson 10-06-2022 5 0   Download

 • Đề tài "Đánh giá và biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động xuất khẩu cà phê tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Intimex" được đặt ra nhằm mục tiêu: Phân tích tình hình xuất khẩu của công ty; đánh giá doanh thu, chi phí, lợi nhuận,...từ đó đưa ra những biện pháp để nâng cao hiệu quả xuất khẩu cà phê của công ty trong những năm tiếp theo.

  pdf78p runordie2 06-06-2022 18 3   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
320 tài liệu
1125 lượt tải
ADSENSE

p_strKeyword=Biến động chi phí
p_strCode=biendongchiphi

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2