intTypePromotion=1
ADSENSE

Biện pháp quản lý cầu

Xem 1-20 trên 2260 kết quả Biện pháp quản lý cầu
 • Bài giảng "Nguyên lý kế toán: Chương 1 - Tổng quan về kế toán" được biên soạn với các nội dung chính sau: Phân loại kế toán; Đối tượng kế toán; Vai trò của kế toán; Các phương pháp kế toán; Yêu cầu của kế toán;... Mời các bạn cũng tham khảo bài giảng tại đây!

  pdf41p kimphuong59 01-02-2023 3 0   Download

 • Bài giảng "Quản lý nhân lực: Chương 2.2 - Lập kế hoạch nguồn nhân lực" được biên soạn với các nội dung chính sau: Các khái niệm; Các bước hoạch định nhân lực; Các phương pháp dự báo nhu cầu về nhân lực; Phân tích hiện trạng và dự báo nguồn cung nhân lực; Lập kế hoạch kế nhiệm. Mời các bạn cũng tham khảo bài giảng tại đây!

  pdf43p kimphuong59 01-02-2023 4 0   Download

 • Bài giảng "Quản lý nhân lực: Chương 4 - Đánh giá thực hiện công việc" được biên soạn với các nội dung chính sau: Tổng quan về đánh thực hiện công việc; Quy trình đánh giá thực hiện công việc; Phương pháp đánh giá thực hiện công việc; Câu hỏi và tình huống quản trị. Mời các bạn cũng tham khảo bài giảng tại đây!

  pdf46p kimphuong59 01-02-2023 2 0   Download

 • Bài giảng "Quản lý nhân lực: Chương 5 - Quản trị hệ thống đãi ngộ" được biên soạn với các nội dung chính sau: Giới thiệu về hệ thống đãi ngộ; Các yếu tố ảnh hưởng; Thiết kế cấu trúc hệ thống tiền lương và phương pháp định giá công việc; Các hình thức trả lương; Phúc lợi dành cho nhân viên. Mời các bạn cũng tham khảo bài giảng tại đây!

  pdf70p kimphuong59 01-02-2023 0 0   Download

 • Giáo trình Kỹ thuật an toàn thiết bị áp lực cung cấp cho người đọc những kiến thức như: Nguyên nhân gây hư hỏng nổ vỡ thiết bị áp lực và biện pháp phòng tránh; Dụng cụ đo lường, kiểm tra, cơ cấu an toàn trên thiết bị áp lực; Quy định về biện pháp an toàn thiết bị chịu áp lực; Quy trình vận hành, xử lí và bảo quản một số loại bình chịu áp lực. Mời các bạn đọc cùng tham khảo!

  pdf103p trangdo0906 18-01-2023 6 1   Download

 • Bài giảng "Quản lý công nghiệp: Chương 3 - Chu kỳ sản xuất" được biên soạn bao gồm các nội dung chính sau: Khái niệm về chu kỳ sản xuất; Kết cấu chu kỳ sản xuất; Tính chu kỳ sản xuất cho các quá trình sản xuất giản đơn; Tính chu kỳ sản xuất cho các quá trình sản xuất phức tạp; Các phương hướng giải pháp giảm chu kỳ sản xuất; Bài tập chương. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết tại đây.

  ppt19p phuongthuy205 11-01-2023 2 1   Download

 • Niên giám Thống kê là ấn phẩm được Cục Thống kê Đăk Nông biên soạn và xuất bản hàng năm, nhằm đáp ứng rộng rãi yêu cầu thông tin thống kê của các ngành, các cấp và các đối tượng dùng tin. Nội dung bao gồm dãy số liệu thống kê cơ bản phản ánh thực trạng tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh Đăk Nông. Các chỉ tiêu thống kê được thu thập, xử lý, tổng hợp từ các báo cáo thống kê định kỳ, các cuộc điều tra thống kê và số liệu báo cáo của các sở, ngành liên quan theo đúng nội dung, phạm vi, phương pháp tính quy định.

  pdf404p trangxanh0906 12-01-2023 5 1   Download

 • Giáo trình "Quản lý dự án công nghệ thông tin - Trường CĐ Cơ điện Hà Nội" được biên soạn với cấu trúc gồm 6 chương. Chương 1: Nhập môn dự án công nghệ thông tin; Chương 2: Xác lập nội dung dự án; Chương 3: Lập kế hoạch thực hiện dự án; Chương 4: Các công cụ quản lý dự án; Chương 5: Kiểm tra triển khai dự án; Chương 6: Tổng kết dự án. Mời quý thầy cô giáo cùng tham khảo chi tiết tại đây.

  doc53p phuongthao0020 29-12-2022 20 2   Download

 • Giáo trình Dung sai lắp ghép và đo lường kỹ thuật (Nghề: Công nghệ ô tô - CĐ/TC) được biên soạn gồm các nội dung chính sau: Nêu và giải thích được hệ thống dung sai lắp ghép của TCVN; trình bày đầy đủ các khái niệm, đặc điểm, ký hiệu của các mối lắp; trình bày đầy đủ công dụng, cấu tạo, nguyên lý, phương pháp sử dụng và bảo quản các loại dụng cụ đo thường dùng. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf56p trangxanh0906 27-12-2022 11 3   Download

 • (NB) Giáo trình Hàn MIG/MAG cơ bản (Nghề: Hàn - CĐ/TC) được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp sinh viên trình bày chính xác cấu tạo và nguyên lý làm việc của thiết bị hàn MIG, MAG; giải thích đầy đủ thực chất, đặc điểm, công dụng của phương pháp hàn MIG, MAG; nhận biết đúng các loại vật liệu dùng trong công nghệ hàn MIG, MAG. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf58p trangxanh0906 27-12-2022 11 2   Download

 • Giáo trình mô đun "Thống kê doanh nghiệp (Nghề: Kế toán - Trình độ: Cao đẳng) - Trường CĐ Kinh tế - Kỹ thuật Bạc Liêu" được biên soạn nhằm trang bị cho các bạn sinh viên khả năng nêu được vai trò của thống kê doanh nghiệp; đối tượng, phạm vi nghiên cứu và nhiệm vụ của thống kê doanh nghiệp; cơ cấu tổ chức sản xuất trong doanh nghiệp. Nhận thức được ý nghĩa, vai trò của thống kê doanh nghiệp, có trách nhiệm trong việc thực hiện hạch toán thống kê nhằm phục vụ quản lý hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Mời các bạn cùng tham khảo giáo trình.

  pdf155p phuongthu205 22-12-2022 17 4   Download

 • Bài giảng "Kinh tế học (Nghề: Kế toán) - Trường CĐ Kinh tế - Kỹ thuật Bạc Liêu" được biên soạn nhằm giúp các em sinh viên trình bày được khái niệm, phân loại, phương pháp nghiên cứu kinh tế học và lý thuyết lựa chọn kinh tế tối ưu; Nắm được định nghĩa cung cầu và các vấn đề liên quan đến cung cầu; Phân tích được sự lựa chọn tối ưu trong hành vi của người tiêu dùng;... Mời các bạn cùng tham khảo giáo trình.

  pdf76p phuongthu205 22-12-2022 9 2   Download

 • Giáo trình Hàn trong môi trường khí bảo vệ CO2 cơ bản (Nghề: Công nghệ kỹ thuật cơ khí - Trung cấp) được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp sinh viên trình bày chính xác cấu tạo và nguyên lý làm việc của thiết bị hàn MIG, MAG; Giải thích đầy đủ thực chất, đặc điểm, công dụng của phương pháp hàn MIG, MAG; Nhận biết đúng các loại vật liệu dùng trong công nghệ hàn MIG, MAG; Vận hành, sử dụng thành thạo các loại thiết bị dụng cụ hàn MIG, MAG.

  pdf56p trangxanh0906 27-12-2022 10 2   Download

 • (NB) Giáo trình Cấu trúc máy tính nghề: Quản trị mạng máy tính hệ Cao đẳng được biên soạn gồm các nội dung chính sau: Tổng quan về cấu trúc máy tính; bộ xử lý; Bộ nhớ; Thiết bị nhớ ngoài. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf50p trangxanh0906 27-12-2022 10 3   Download

 • Bài giảng An toàn vệ sinh lao động: Chương 1 được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp sinh viên trình bày được một số văn bản quy phạm pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động; Trình bày được một số tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật an toàn, vệ sinh lao động; Trình bày được một số quy định cụ thể của các cơ quan quản lý nhà nước về an toàn, vệ sinh lao động khi xây dựng mới, mở rộng hoặc cải tạo các công trình, các cơ sở để sản xuất, sử dụng, bảo quản, lưu giữ và kiểm định các loại máy, thiết bị, vật tư, các chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động.

  pdf63p trangtrang0906 23-12-2022 4 1   Download

 • Luận văn "Đo lường chất lượng dịch vụ cảng biển tại Công ty cổ phần Cảng Đà Nẵng" nghiên cứu tổng hợp lý thuyết về chất lượng dịch vụ cảng biển và xác định các yếu tố cấu thành chất lượng dịch vụ cảng biển; xây dựng thang đo chất lượng dịch vụ cảng biển; đo lường chất lượng dịch vụ Cảng Đà Nẵng; đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ tại Cảng Đà Nẵng.

  pdf159p bigdargon09 20-12-2022 2 1   Download

 • Bài viết Đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch sử đất hàng năm huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên được nghiên cứu nhằm đánh giá kết quả và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất tại huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên.

  pdf13p viharry 15-12-2022 4 1   Download

 • Luận văn "Hoàn thiện cơ cấu tổ chức của Công ty TNHH MTV thí nghiệm điện miền Trung" nghiên cứu những vấn đề lý luận về cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp. Phân tích đánh giá thực trạng cơ cấu tổ chức của công ty và đề xuất một số biện pháp nhằm hoàn thiện cơ cấu tổ chức của Công ty TNHH MTV thí nghiệm điện miền Trung.

  pdf93p bigdargon06 15-12-2022 8 1   Download

 • Mục tiêu của đề tài "Đo lường chất lượng dịch vụ cảng biển tại Công ty cổ phần Cảng Đà Nẵng" là tổng hợp lý thuyết về chất lượng dịch vụ cảng biển và xác định các yếu tố cấu thành chất lượng dịch vụ cảng biển; xây dựng thang đo chất lượng dịch vụ cảng biển; đo lường chất lượng dịch vụ Cảng Đà Nẵng; đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ tại Cảng Đà Nẵng.

  pdf26p bigdargon06 15-12-2022 8 1   Download

 • Mục đích nghiên cứu của luận văn "Dạy học đàn piano cho học sinh tại Câu lạc bộ piano Trường Tiểu học Trung Tự, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội" nhằm tìm hiểu thực trạng dạy học piano, luận văn nghiên cứu một số biện pháp, phương pháp dạy học piano và cách chuyển soạn một số ca khúc thiếu nhi viết về Bác Hồ để bổ sung vào chương trình dạy học piano, đồng thời ứng dụng những bài chuyển soạn này trong đổi mới phương pháp góp phần nâng cao chất lượng dạy học piano cho học sinh từ 8 đến 10 tuổi, tại Câu lạc bộ piano Trường Tiểu học Trung Tự, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.

  pdf26p trangcam0906 12-12-2022 10 2   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Biện pháp quản lý cầu
p_strCode=bienphapquanlycau

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2