intTypePromotion=1
ADSENSE

Biến trong Java

Xem 1-20 trên 370 kết quả Biến trong Java
 • Bài giảng Ngôn ngữ lập trình Java: Phần 1 cung cấp cho người học những kiến thức như: Tổng quan về lập trình hướng đối tượng và ngôn ngữ lập trình java; lớp và đối tượng trong java; tính kế thừa và đa hình trong java. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf66p chenlinong_0310 23-02-2022 7 4   Download

 • Nghiên cứu xây dựng quy trình công nghệ chế biến mứt chôm chôm không hạt nhằm góp phần giải quyết đầu ra ổn định cho chôm chôm, tạo việc làm, nâng cao thu nhập và chất lượng cuộc sống của người dân ở vùng nguyên liệu chôm chôm; Góp phần nâng cao hiệu quả kinh tế trong sản xuất ở khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long.

  pdf5p viclerkmaxwel 16-02-2022 4 0   Download

 • Đề tài này trình bày thiết kế của Từ điển Điện tử Hàng Hải (Maritime Electronic Dictionary-MED). Thứ nhất, các quy trình để thực hiện MED dựa trên Java sẽ được thể hiện. Thứ hai, hướng dẫn của Từ điển được trình bày. Cuối cùng, sự phát triển định hướng của MED trong tương lai được đưa ra; Thảo luận và kết luận sau đó được cung cấp.

  pdf4p viclerkmaxwel 16-02-2022 18 0   Download

 • Nội dung chính của Bài giảng Lập trình Java nâng cao: Chương giới thiệu do Nguyễn Hữu Thể biên soạn giúp các bạn nắm rõ tổng quan về môn học lập trình Java về Collection trong Java, Công nghệ J2EE (Servlet, JSP), Mô hình MVC, Web Service và Java Web Framework (Struct, Struct2, Spring). Để hiểu rõ hơn, mời các bạn tham khảo chi tiết nội dung bài giảng này.

  pdf5p redemption 29-12-2021 15 1   Download

 • Nghiên cứu này đánh giá việc áp dụng các thuật toán học có giám sát phổ biến hiện nay vào dự đoán lỗi các phần mềm Java. Tiến hành thử nghiệm với 07 thuật toán phổ biến trên tập dữ liệu tera-Promise, kết quả cho thấy, có hai thuật toán hiệu quả nhất là mạng neuron nhân tạo nhiều lớp (đối với bài toán dự đoán lỗi hướng đối tượng) và Naïve Bayes (đối với bài toán dự đoán lỗi hướng phương thức).

  pdf8p tomjerry008 11-12-2021 7 0   Download

 • Mục tiêu của nghiên cứu là phân tích thành phần hóa học của chôm chôm trồng ở Việt Nam và khảo sát các yếu tố ảnh hưởng đến quy trình chế biến mứt dẻo từ thịt quả chôm chôm như hàm lượng đường, tắc, thời gian thẩm thấu, nhiệt độ cô đặc và độ ẩm sau sấy. Để hiểu rõ hơn mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết của bài viết này.

  pdf12p viuchinaga2711 25-10-2021 30 0   Download

 • Bài viết này giới thiệu phương pháp phân tích hồ sơ cá nhân bằng cách áp dụng các giải thuật phổ biến vào mô hình Map-Reduce dựa trên Hadoop framework. Đây là phương pháp nhằm tạo ra công cụ hiệu quả, tiết kiệm thời gian và công sức tìm ra danh sách tối ưu những người có cùng sở thích để phục vụ doanh nghiệp tư vấn sản phẩm cho khách hàng.

  pdf7p vining2711 09-08-2021 38 3   Download

 • Bài giảng Lập trình mạng - Chương 7: Chương trình chat trên nhiều máy. Những nội dung chính được trình bày trong chương này gồm có: Giao thức dùng cho hệ thống MiniChat, dạng reply cho tất cả các request, hàm xử lý biến cố, kỹ thuật xử lý Multithread với Java. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf19p lovebychance07 12-07-2021 16 1   Download

 • Bài giảng Lập trình hướng đối tượng – Bài 2: Cơ bản về Java và UML. Những nội dung chính được trình bày trong chương này gồm có: Xây dựng chương trình Java đầu tiên; quy ước đặt tên, cách tạo ra các định danh hợp lệ; giới thiệu các kiểu dữ liệu cơ bản; biến, kiểu và giá trị; các toán tử cơ bản; các câu lệnh điều khiển; sử dụng mảng trong java. Mời các bạn cùng tham khảo bài giảng để biết thêm nội dung chi tiết.

  pdf161p lovebychance05 16-06-2021 19 1   Download

 • Bài giảng môn Lập trình mạng – Chương 2&3: Lập trình MiniChat dùng VC++ bằng cơ chế xử lý sự kiện. Những nội dung chính trong chương gồm có: Giới thiệu chương trình minichat, giao diện chương trình minichat, xử lý biến cố trên VC++, minichat server trên VC++, kỹ thuật java Multithread, minichat server trên Jbuider,… Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf10p lovebychance05 16-06-2021 10 3   Download

 • Cây sả Java được trồng phổ biến ở Việt Nam để sử dụng cho công nghiệp và dược liệu. Hiện nay, việc áp dụng phân bón đặc biệt là phân đạm, là một trong những biện pháp kĩ thuật để tăng sản lượng sả nguyên liệu. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf7p octoberer 27-06-2021 29 1   Download

 • Bài giảng Lập trình hướng đối tượng: Chương 2 Cú pháp Java cơ bản với mục tiêu chính là nêu được các quy ước đặt tên trong các chương trình Java, tạo ra các định danh hợp lệ; Mô tả các kiểu dữ liệu cơ bản trong Java và cách sử dụng; Các toán tử; Giải thích về phạm vi của biến; Sử dụng các câu lệnh điều khiển, cấu trúc điều kiện, cấu trúc lặp và rẽ nhánh; Khai báo, khởi tạo các biến và mảng trong Java.

  pdf15p elysale 17-06-2021 14 0   Download

 • Giáo trình được biên soạn nhằm hỗ trợ tài liệu cho học sinh, sinh viên học môn Lập trình Java. Giáo trình gồm bốn phần chính giới thiệu về lịch sử java, các khái niệm cơ bản trong java, thiết kế giao diện và lập trình cơ sở dữ liệu với ngôn ngữ java. Phần mềm được dùng để học ngôn ngữ Java là NetBean được sử dụng trong giáo trình này.

  pdf91p solua999 05-05-2021 30 7   Download

 • Trong bài báo này, các tác giả giới thiệu một thuật toán hiệu quả cho việc tìm kiếm các đồ thị con trong một cơ sở dữ liệu đồ thị, thuật toán FSG. Thuật toán này dựa trên tư tưởng của thuật toán Apriori nhưng pha sinh ứng viên đã được cải tiến để phù hợp với dữ liệu đồ thị. Chúng tôi đã cài đặt thuật toán này theo kỹ thuật lập trình hướng đối tượng bằng ngôn ngữ Java.

  pdf14p tamynhan8 04-11-2020 46 1   Download

 • (NB) Giáo trình Lập trình Android cơ bản với mục tiêu chính là Trình bày được các tính năng tiên tiến và các ưu thế của các môi trường lập trình trên Android. Khai báo và sử dụng được biến, hàm và các kiểu dữ liệu trong Java. Thiết kế được các giao diện ứng dụng trên Android. Sử dụng được các loại dữ liệu như XML, JSON để truyền tải dữ liệu qua mạng.

  doc283p ochuong999 24-06-2020 576 77   Download

 • Bài giảng "Lập trình đồng thời và phân tán - Bài 1: Những kiên thức cơ sở" do Lê Nguyễn Tuấn Thành biên soạn có cấu trúc gồm 2 phần cung cấp cho người học các kiến thức: Thuật ngữ, luồng trong java. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf28p abcxyz123_08 12-04-2020 37 0   Download

 • Cây sả Java được trồng phổ biến ở Việt Nam để sử dụng cho công nghiệp và dược liệu. Với sự gia tăng nhu cầu sả nguyên liệu, việc áp dụng phân bón đặc biệt phân đạm là một trong những biện pháp kỹ thuật để tăng sản lượng sả. Một thí nghiệm đơn yếu tố đã được bố trí theo kiểu khối hoàn toàn ngẫu nhiên, 3 lần lặp lại để tìm hiểu ảnh hưởng của liều lượng phân đạm bón đến sinh trưởng của cây, năng suất lá và năng suất tinh dầu của sả Java. Tám nghiệm thức bao gồm 0, 5, 30, 45, 60, 75, 90 kg N/ha và nghiệm thức đối chứng chỉ bón 2 tấn phân hữu cơ vi sinh Komix/ha.

  pdf8p angicungduoc2 02-01-2020 58 0   Download

 • Chương này trình bày các khái niệm căn bản về ngôn ngữ lập trình Java. Giới thiệu lịch sử phát triển và cấu trúc của máy ảo Java. Những đặc trưng đã tạo nên sức mạnh của ngôn ngữ Java cũng được giới thiệu trong chương này. Cũng trong chương này chúng ta sẽ đi vào tìm hiểu cách cấu hình và cài đặt môi trường biên dịch, chạy và soạn thảo ngôn ngữ Java. Tiếp đến ta sẽ đi vào tìm hiểu các thành phần cơ bản của Java như kiểu dữ liệu, cấu trúc lệnh tuần tự rẽ nhánh, lặp, và nhảy.

  pdf43p kexauxi4 01-10-2019 35 2   Download

 • Bài thực hành này giúp người học hiểu được cách sử dụng các thành phần cơ bản trong ngôn ngữ JSP. Nội dung bài thực hành gồm: tính toán trong JSP và hiển thị ra màn hình bằng Expression, truyền giá trị giữa 2 trang JSP, declaration một biến. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf5p shiwo_ding10 04-08-2019 22 1   Download

 • Cùng nắm kiến thức trong chương này thông qua việc tìm hiểu các nội dung sau: lịch sử phát triển của lập trình, mô tả đối tượng trong lập trình, định nghĩa lớp và các cú pháp khai báo lớp; định nghĩa phương thức; biến và phương thức của lớp; biến của lớp và của đối tượng,... Qua nội dung bài giảng trong chương 3, người học sẽ nắm được đặc điểm ngôn ngữ hướng đối tượng, khái niệm object, Class trong Java và các nguyên lý cơ bản của lập trình hướng đối tượng.

  pdf68p trieuroger 13-09-2018 27 1   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
207 tài liệu
1284 lượt tải
ADSENSE

p_strKeyword=Biến trong Java
p_strCode=bientrongjava

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2