intTypePromotion=1
ADSENSE

Biểu đồ gantt

Xem 1-20 trên 20 kết quả Biểu đồ gantt
 • Event Channel - Khi bạn đang quản lý một chương trình/ dự án có nhiều hoạt động phức tạp thì nên dùng biểu đồ Gantt, đặc biệt nếu bạn yêu cầu lao động đầu vào từ các nguồn khác nhau để hoàn thành các công việc này. Nó giúp bạn nắm rõ được mối quan hệ giữa các công việc, ví dụ khi các công việc thực hiện liên tiếp nhau, hoặc có thể được thực hiện song song.

  pdf11p binhmap_5 05-01-2013 409 35   Download

 • Biểu đồ Gantt là loại biểu đồ được sử dụng rộng rãi trong quản lý dự án nó biểu diễn thời gian thực hiện nhiệm vụ trong dự án, giúp cho các nhà quản lý dự án theo dõi và quản lý công việc chơn chu hơn.

  pdf3p lemona 18-08-2011 345 61   Download

 • Bài giảng Quản trị dự án phần mềm bài 11: Lịch trình dự án giúp người tham khảo biết thêm về các phương pháp lập kế hoạch lịch trình, nội dung về WBS, phương pháp luận về lập trình, biểu đồ Gantt, biểu đồ pert và đường găng, thời gian cần thiết để hoàn thành dự án. Tham khảo tài liệu này để nắm bắt chi tiết môn học.

  ppt28p lehanhtuyet 18-07-2014 227 47   Download

 • Dự án (Project) là một tập hợp các hoạt động (Activity) liên quan với nhau và phải được thực hiện theo một thứ tự nào đó cho đến khi hồn thành tồn bộ các hoạt động. Hoạt động được hiểu như là một việc đòi hỏi thời gian, và nguyên liệu (Resource) để hồn thành. Trước kia để điều hành dự án người ta thường dùng biểu đồ Gantt (Gantt bar chart), là một đồ thị gồm các đường kẻ ngang, biểu thị điểm khởi công và kết thúc hoạt động. Nhược điểm của biểu đồ là không xác định được quan hệ giữa các hoạt...

  pdf59p quanvokiem 11-03-2010 607 223   Download

 • ChChương 4 Quản lý thời gian và tiến độ dự án nhằm viết ra mạng công việc. Biểu diễn mạng công việc và ập sơ đồ PERT. Xác định đường găng đồng thời lập và vẽ sơ đồ GANTT.

  pdf26p six_12 12-03-2014 582 97   Download

 • Các thời điểm/sự kiện quan trọng: • Đánh giá thiết kế ban đầu • Đánh giá thiết kế cuối cùng • Chế tạo mẫu • Đánh giá đảm bảo chất lượng • Bắt đầu sản xuất lớn • Giao hàng lần đầu tiên, … .Sơ đồ Gantt (sơ đồ thanh ngang) • xây dựng vào năm 1915 bởi Henry L. Gantt • công việc được biểu diễn trên trục tung bằng thanh ngang, thời gian tương ứng được thể hiện trên trục hoành

  pdf34p online_12 08-11-2013 142 31   Download

 • Trên cột Name Task (tên công việc), nhập tên công việc bạn muốn nhập. Khi nhập xong Ấn Enter để xác nhận; Hoặc kích chuột chọn dòng tiếp

  ppt35p thanhtpc 18-02-2014 709 29   Download

 • Dự án (Project) là một tập hợp các hoạt động (Activity) liên quan với nhau và phải được thực hiện theo một thứ tự nào đó cho đến khi hoàn thành toàn bộ các hoạt động. Hoạt động được hiểu như là một việc đòi hỏi thời gian, và nguyên liệu (Resource) để hoàn thành. Trước kia để điều hành dự án người ta thường dùng biểu đồ Gantt (Gantt bar chart), là một đồ thị gồm các đường kẻ ngang, biểu thị điểm khởi công và kết thúc hoạt động. Nhược điểm của biểu đồ là không xác định được quan hệ giữa các hoạt động,...

  pdf61p carnation89 07-03-2012 145 28   Download

 • Chương 4 - Quản lý thời gian và tiến độ dự án. Nội dung trong chương này giúp người học nắm rõ vấn đề phân tách công việc và một số công cụ quản thời gian và tiến độ dự án như: Khái niệm và vai trò của phân tách công việc, phương pháp thực hiện phân tách công việc, biểu đồ Gantt, sơ đồ PERT và phương pháp đường găng CPM.

  pdf48p deja_vu1 07-02-2018 118 18   Download

 • Quản lý dự án: Là quá trình đặt kế hoạch và điều khiển sự phát triển của một hệ thống trong một khoảng thời gian xác định với một mức giá tối thiểu. Giám đốc dự án: Có trách nhiệm quản lý hàng trăm nhiệm vụ và có vai trò gắn kết các nhiệm vụ đó.

  ppt44p trangtran288 19-09-2013 83 8   Download

 • Bài giảng Quản lý dự án: Chương 3 trình bày về "Quản lý thời gian dự án". Nội dung cụ thể của chương này gồm có: mạng công việc, vẽ sơ đồ mạng lưới pert cpm, tính toán sơ đồ mạng lưới pert cpm, phương pháp biểu đồ gantt

  pdf47p thuyanlac888 19-05-2020 29 7   Download

 • Kết thúc mođun này học viên có khả năng: ƒ Nắm vững một số công cụ lập kế hoạch dự án như: biểu đồ Gantt, phương pháp đường tới hạn, kỹ thuật đánh giá và xem xét chương trình. ƒ Nắm vững phương pháp xây dựng lịch trình thực hiện dự án. ƒ Xem xét lại khối lượng công việc, lựa chọn các công cụ để lập kế hoạch và lịch trình thực hiện dự án ODA. ƒ Xây dựng kế hoạch và lịch trình thực hiện dự án ODA cho một dự...

  pdf0p xuantruong 12-06-2009 1324 559   Download

 • Các lọai nguồn lực và đặc điểm sử dụng các nguồn lực. Ý nghĩa và lợi ích sử dụng biểu đồ Gantt để quản lý nguồn lực thực hiện dự án. Các phương pháp tính toán và dự báo nhu cầu và nhu cầu bổ sung kinh phí cần thiết. Quản lý kinh phí thực hiện dự án

  pdf0p basso 16-03-2009 659 324   Download

 • Tham khảo sách 'giáo trình micrsoft project 2010 cơ bản', kỹ thuật - công nghệ, kiến trúc - xây dựng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf270p domanhtuan0989244563 25-08-2013 611 171   Download

 • Yêu cầu chung của phần này: - Vẽ biểu đồ Gantt cho các thuật toán FCFS, SSJF, Priority, RR - Tính thời gian chờ của từng tiến trình trong mỗi giải thuật - Tính thời gian chờ trung bình trong mỗi giải thuật - Tính thời gian lưu lại của các tiến trình trong hệ thống, trong từng giải thuật

  doc8p vinhtk7ce 09-10-2011 388 64   Download

 • hỗ trợ, 17-18 máy chủ lưu trữ máy chủ, đảm bảo tính sẵn sàng cao, 35-38 môi trường máy chủ lưu trữ hệ thống lựa chọn, 92 hồ, 92-95 máy chủ, hỗ trợ VMM, 261 thực hiện, 27-29 cài đặt, vấn đề phổ biến, 422-423 Microsoft ảo hóa chiến lược, 13 -15 di cư, 67-69 thực hành tốt nhất, thiết kế giai đoạn 67-71, 53-56, 68-70 Phát hiện giai đoạn, 49-52, 68-70 biểu đồ Gantt, 57 di dân quy hoạch giai đoạn, 68-71 di cư / thực hiện giai đoạn,...

  pdf10p yukogaru13 30-11-2010 79 5   Download

 • Chương 7 trình bày đến người học những kiến thức cơ bản về lập lịch trình sản xuất. Chương này gồm có những nội dung cụ thể sau: Khái quát về lập lịch trình sản xuất, sắp xếp công việc trên một quy trình sản xuất, sắp xếp công việc trên hai quy trình sản xuất (phương pháp Johnson), sắp xếp công việc trên nhiều quy trình sản xuất.

  pdf28p deja_vu1 07-02-2018 60 3   Download

 • Phương pháp sơ đồ Gantt là kỹ thuật quản trị tiến trình và thời hạn của các công việc trên hệ trục toạ độ 2 chiều. Trục hoành biểu diễn thời gian thực hiện hoạt động. Trục tung biểu diễn trình tự tiến trình các công việc.

  ppt85p sony_12 25-06-2013 138 19   Download

 • Cửa sổ Gantt Chart là cửa sổ thể hiện dưới dạng biểu đồ ngang, đây là cửa sổ quan trọng và được sử dụng thường xuyên. Khi tạo mới 1 tập tin thì Gantt Chart mặc định là cửa sổ ban đầu. Để kích hoạt Click vào biểu tượng Gantt Chart trên thanh View Bar.

  ppt35p sony_12 25-06-2013 106 16   Download

 • 1. Cửa sổ Calendar Ngoài cách thể hiện tiến độ dự án dưới dạng biểu đồ ngang Gantt Chart, ta còn thể hiện tiến độ dưới dạng Calendar 1. Cửa sổ Calendar Ngoài cách thể hiện tiến độ dự án dưới dạng biểu đồ ngang Gantt Chart, ta còn thể hiện tiến độ dưới dạng Calendar

  ppt34p sony_12 25-06-2013 65 6   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
207 tài liệu
1243 lượt tải
ADSENSE

p_strKeyword=Biểu đồ gantt
p_strCode=bieudogantt

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2