intTypePromotion=1
ADSENSE

Bộ tài chính

Xem 1-0 trên 0 kết quả Bộ tài chính
 • Tài liệu "Cẩm nang thông tin địa danh Đà Lạt (Dalat guide book)" được xuất bản với mục tiêu nhằm trở thành người bạn đường hướng dẫn thông tin một cách chính xác và bổ ích cho du khách trên bước đường khám phá di sản văn hóa, danh lam, thắng tích của thành phố sương mù. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf217p colinhthu 09-08-2022 0 0   Download

 • Tài liệu môn Giáo dục Quốc phòng an ninh - Học phần 3: Quân sự chung có nội dung gồm 6 chương, cung cấp cho học viên những kiến thức về: chế độ sinh hoạt, học tập, công tác trong ngày, trong tuần; các chế độ nền nếp chính quy, bố trí trật tự nội vụ trong doanh trại; hiểu biết chung về bản đồ địa hình quân sự; phòng tránh địch tiến công hỏa lực bằng vũ khí công nghệ cao; ba môn quân sự phối hợp;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf57p k56hh1 07-08-2022 0 0   Download

 • Giáo trình Mạng máy tính (Nghề: Quản trị mạng máy tính - Cao đẳng) được biên soạn với mục tiêu nhằm cung cấp cho sinh viên một tài liệu tham khảo chính về môn học Mạng máy tính, trong đó giới thiệu những khái niệm căn bản nhất về hệ thống mạng máy tính, đồng thời trang bị những kiến thức và một số kỹ năng chủ yếu cho việc bảo trì và quản trị một hệ thống mạng. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf102p vuhuyennhi 05-08-2022 1 1   Download

 • Tập 13 của bộ Toàn tập C.Mác và Ph.Ăng-ghen bao gồm các tác phẩm của hai nhà kinh điển viết trong thời gian từ tháng Giêng 1859 đến tháng Hai 1860. Mở đầu là tác phẩm "Góp phần phê phán khoa kinh tế chính trị", một trong những tác phẩm trong đó C.Mác đã cách mạng hóa khoa kinh tế chính trị, như V.I. Lê-nin đã nhận xét. Phần còn lại là những bài của hai ông phân tích tình hình kinh tế và chính trị của nhiều nước; phong trào giải phóng dân tộc tại các nước bị áp bức ở Trung Âu, Đông Âu và tại các thuộc địa; cuộc đấu tranh chống chế độ Bô-na-pác-tơ ở trong và ngoài nước Pháp;...

  pdf509p vuhuyennhi 02-08-2022 0 0   Download

 • Luận văn "Biện pháp quản lý công tác sinh viên tại trường Cao đẳng Lương thực - Thực phẩm, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn" tiến hành nghiên cứu cơ sở lý luận về quản lý CTSV trong các trường CĐ; khảo sát, đánh giá thực trạng quản lý CTSV của Trường Cao đẳng LTTP; đề xuất các biện pháp quản lý CTSV của Trường Cao đẳng LT-TP.

  pdf84p bakerboys09 01-08-2022 0 0   Download

 • Phần 1 cuốn giáo trình "Lý thuyết mạch (Tập 2)" trình bày các nội dung 3 chương đầu bao gồm: Đồ thị Bode, bốn cực tuyến tính tương hỗ, bốn cực tuyến tính không tương hỗ. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf142p bakerboys09 01-08-2022 0 0   Download

 • Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn giáo trình "Lý thuyết mạch (Tập 2)" trình bày các nội dung 3 chương đầu bao gồm: Ứng dụng của bốn cực; tổng hợp mạch tuyến tính, thụ động; phương pháp tổng quát tổng hợp mạch tích cực RC. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf166p bakerboys09 01-08-2022 0 0   Download

 • Bài viết Nghiên cứu thực trạng kế toán quản trị chi phí tại các tổng công ty xây dựng nông nghiệp khu vực phía Bắc trình bày thực trạng tổ chức bộ máy kế toán quản trị chi phí; Thực trạng phân loại sản xuất; Thực trạng xác định chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm; Phân tích mối quan hệ chi phí – khối lượng - lợi nhuận.

  pdf3p vipriyankagandhi 27-07-2022 1 1   Download

 • Trong những thập kỷ qua, mặc dù có những tiến bộ lớn về các thuốc điều trị suy tim với chức năng tâm thu thất trái giảm, suy tim vẫn là nguyên nhân hàng đầu dẫn đến tái nhập viện và tử vong ở các bệnh nhân tim mạch. Bài viết Các biện pháp điều trị trong suy tim tiến triển trình bày các nội dung chính sau: Các thuốc tăng co bóp cơ tim; Tiêu chuẩn và đánh giá kết quả thiết bị hỗ trợ thất trái.

  pdf10p vikolindagrabar 29-07-2022 1 1   Download

 • Bài viết trình bày một số vấn đề cần được làm rõ và hướng dẫn khi thực hiện quyền tự chủ trong giáo dục đại học theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật giáo dục đại học nhằm góp phần nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực trình độ cao phục vụ xây dựng đất nước trong thời kỳ mới.

  pdf5p viangelamerkel 18-07-2022 1 1   Download

 • Bài viết Tự chủ đại học - các khoảng cách trong nhận thức và sự không đồng bộ về thể chế giới thiệu qua về sự phát triển của chủ đề này trên thế giới và ở Việt Nam, và phân tích một số cản trở của việc triển khai chính sách tự chủ đại học vào thực tiễn GDĐH nước ta.

  pdf4p viangelamerkel 18-07-2022 1 1   Download

 • Bài viết Các yếu tố ảnh hưởng đến tự chủ tài chính ở các trường đại học công lập trình bày chủ trương đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước đối với giáo dục đào tạo ở các trường đại học công lập; Chế độ chính sách của Nhà trường và quy mô, bộ máy tự chủ tài chính của trường đại học công lập

  pdf5p viangelamerkel 18-07-2022 1 1   Download

 • Bài viết Tăng hiệu quả tài chính thông qua trách nhiệm xã hội và chiến lược kinh doanh kỹ thuật số tại công ty dược phẩm ở các tỉnh Đông Nam Bộ được nghiên cứu nhằm mục tiêu kiểm định mối quan hệ giữa trách nhiệm xã hội, chiến lược kinh doanh kỹ thuật số và hiệu quả tài chính.

  pdf13p viangelamerkel 18-07-2022 0 0   Download

 • Nối tiếp phần 1, phần 2 của tài liệu "Nghiên cứu kiến trúc Hà Nội" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Bảo tàng lịch sử Việt Nam; Cầu Long Biên; Thành cổ Sơn Tây; Đền Ngọc Sơn; Bắc Bộ phủ; Nhà sàn Bác Hồ; Đền Phù Đổng; Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam; Chợ Đồng Xuân; Cầu Thăng Long;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf74p vimelindagates 18-07-2022 0 0   Download

 • Tài liệu "Nghiên cứu tôn giáo học ở Nam Bộ" phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Mười lăm năm nghiên cứu dân tộc học và tôn giáo; Nghệ thuật diễn xướng Khmer Nam Bộ; Tìm hiểu họ và tên của người Khmer ở đồng bằng sông Cửu Long; Phu nữ Chăm Hồi giáo ở An Giang và chiến lược phát triển dân số;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf188p vimelindagates 18-07-2022 2 2   Download

 • Nối tiếp phần 1, phần 1 của tài liệu "Nghiên cứu lịch sử văn hóa và phát triển bảo tồn di tích" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích; Tôn tạo di tích; Phát huy giá trị di tích lịch sử - văn hóa;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf100p vimelindagates 18-07-2022 1 1   Download

 • Nối tiếp phần 1, phần 2 của tài liệu "Nghiên cứu tôn giáo học ở Nam Bộ" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Văn hóa tộc người với vấn đề phát triển văn hóa vùng Tây Nguyên; Đặc điểm dân cư vùng đệm vườn quốc gia Cát Tiên; Cồng chiêng Tây Nguyên; Tìm hiểu tín ngưỡng di tích Chùa Cầu ở Hội An;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf240p vimelindagates 18-07-2022 1 1   Download

 • Bài viết Nghiên cứu, chế tạo xà phòng từ dầu dừa (Cocos nucifera L.) và tinh dầu hoa cúc vàng (Chrysanthemum indicum L.) nghiên cứu, chế tạo mẫu xà phòng từ nguồn nguyên liệu dầu Dừa kết hợp với tinh dầu hoa Cúc vàng với màu tự nhiên của củ Dền, Bí đỏ và Bồ ngót. Mục tiêu của đề tài hướng tới là tìm ra phương pháp chế tạo xà phòng cho hiệu suất tối ưu và điều chỉnh pH = 7 an toàn cho da, đồng thời cũng cung cấp một số thông tin liên quan đến mẫu xà phòng.

  pdf13p vimelindagates 18-07-2022 1 1   Download

 • Giáo trình Mạng máy tính và Internet (Nghề: Quản trị mạng - Cao đẳng) nhằm cung cấp cho sinh viên một tài liệu tham khảo chính về môn học Mạng máy tính đáp ứng cho hệ đào tạo Cao đẳng. Giáo trình được chia thành 2 phần, phần 2 trình bày những nội dung về: tô pô mạng; kỹ thuật mạng cục bộ; bộ giao thức TCP/IP; công nghệ WLAN và ADSL; hệ điều hành mạng;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf63p hayatogokudera 18-07-2022 0 0   Download

 • Giáo trình Quản trị doanh nghiệp (Nghề: Kế toán doanh nghiệp - Trung cấp) kết cấu gồm 4 chương, cung cấp cho học viên những kiến thức về: doanh nghiệp và tổ chức bộ máy quản trị doanh nghiệp; lập kế hoạch, chiến lược trong quản trị doanh nghiệp; quản trị nhân sự, khoa học công nghệ trong doanh nghiệp; quản trị chi phí, kết quả và chính sách tài chính trong doanh nghiệp;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf80p hayatogokudera 18-07-2022 0 0   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Bộ tài chính
p_strCode=botaichinh

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2