Các định lý cơ b

Xem 1-20 trên 643 kết quả Các định lý cơ b
 • Cho các số phức a, b ∈ ∀.c.Chơng 2. H m BiếnPhức cung γ(t) nối z1 với z2 v nằm gọn trong D. Khi đó tham số cung foγ(t) nối w1 với w2 v nằm gọn trong f(D). Suy ra tập f(D) l tập liên thông đờng. 3. Giả sử ngợc lại, h m f không liên tục đều trên tập D. Khi đó ∃ ε 0, ∀ δ = 1/ n, ∃ zn , zn’ ∈ D : | zn - zn’ | 0 : ∀ n N1, | a - b | N2, | f(zϕ(n)) - f(zψ(n)’) |

  pdf5p phuoctam50 12-08-2011 28 4   Download

 • Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Bài 1: Động lượng. Định luật bảo toàn động lượng. Câu 1: Động lượng là đại lượng véc tơ: A. Cùng phương, cùng chiều với véc tơ vận tốc. B. Cùng phương, ngược chiều với véc tơ vận tốc. C. Có phương vuông góc với véc tơ vận tốc. D. Có phương hợp với véc tơ vận tốc một góc  bất kỳ.

  pdf5p dinhtrang1189 28-12-2011 273 96   Download

 • Tài liệu tham khảo cho các bạn học toán tốt

  pdf0p dat_78910 02-04-2011 269 86   Download

 • Tài liệu hướng dẫn học toán

  pdf12p cdienpro 07-12-2011 169 63   Download

 • M Câu 1: Cho hai hộp kín X, Y chỉ chứa 2 trong ba phần tử: R, L a X Y B (thuần), C mắc nối tiếp. Khi mắc hai điểm A, M vào hai cực của A một nguồn điện một chiều thì Ia = 2(A), UV1 = 60(V). Khi mắc hai v1 v2 điểm A, B vào hai cực của một nguồn điện xoay chiều tần số 50Hz thì Ia = 1(A), Uv1 = 60V; UV2 = 80V,UAM lệch pha so với UMB một góc 1200, xác định X, Y và các giá trị của chúng. Giải: *...

  pdf71p narutokuto 27-11-2012 197 63   Download

 • CHỨNH MINH BA ĐIỂM THẲNG HÀNG NHỜ SỬ DỤNG ĐỊNH LÝ THALES ĐÀO TAM ( GV khoa Toán, ĐH Vinh) 1. Các cách vận dụng định lí Thales để chứng minh ba điểm thẳng hàng. Cách 1: Để chứng minh ba điểm A, B, C thẳng hàng ta làm theo các bước sau: Vẽ đường thẳng a đi qua A, sao cho B và C thuộc một nửa mặt phẳng bờ là đường thẳng a. Vẽ các đường thẳng BM và CN song song với nhau sao cho M, N thuộc a. Chứng minh: BM AM = (1) CN AN Có thể kiểm...

  pdf0p muaythai8 15-11-2011 218 41   Download

 • ) Mục tiêu : Phát biểu được định nghĩa hệ kín. Câu 1) Chọn câu phát biểu sai. Trong một hệ kín : a) Các vật trong hệ chỉ tương tác với nhau. b) Các nội lực từng đôi trực đối. c) Không có ngoại lực tác dụng lên các vật trong hệ. d) Nội lực và ngoại lực cân bằng nhau.

  pdf7p dinhtrang1189 28-12-2011 70 19   Download

 • CHƯƠNG VI: ỨNG DỤNG CÁC ĐỊNH LUẬT NEWTONN VÀ CÁC LỰC CƠ HỌC  ĐỀ BÀI SAU DÙNG CHO CÁC CÂU 1, 2 Một ôtô đang chuyển động thẳng đều với vận tốc v0 thì tài xế đạp thắng và ôtô chạy thêm được 48m thì ngừng lại. Biết lực ma sát bằng 0,06 trọng lực của ôtô. g= 10m/s2. Câu 1 Gia tốc chuyển động của ôtô trên đoạn đường 48m có trị số: A. 0,06m/s2 B. 0,6m/s2 C. 1m/s2 D. Trị số khác Câu 2 Vận tốc v0 có trị số A. 5,36m/s B. 2,4m/s C. 7,58m/s D. 9,79m/s  ĐỀ BÀI...

  pdf6p caocaogiay 21-01-2011 86 16   Download

 • 1. Theo định luật phản xạ ánh sáng thì tia phản xạ và tia tới luôn: A. vuông góc nhau B. ngược chiều C. cùng phương D. hợp với mặt phản xạ những góc bằng nhau 2. Điều nào sau đây là đúng khi nói về gương phẳng? A. Mọi tia sáng đến gương phẳng đều đều bị phản xạ ngược trở lại B. Gương phẳng là một phần của mặt phẳng phản xạ tốt ánh sáng C. Gương phẳng không thể tạo ra ảnh thật D. Qua gương phẳng, vật thật cho ảnh ảo ...

  pdf12p hild89 29-12-2011 79 10   Download

 • Chơng 2. H m BiếnPhức 1. Phép quay tâm O góc α z α ζ = eiαz ζ → ω = λζ 2. Phép vi tự tâm O hệ số λ 3. Phép tĩnh tiến vectơ b ωαw=ω+b Vậy phép biến hình tuyến tính l phép đồng dạng. H m nghịch đảo • H m nghịch đảo w = 1 , z ∈ ∀* z l h m giải tích, có đạo h m 1 w’(z) = 2 ≠ 0 với z ≠ 0 z v do đó biến hình bảo giác mặt phẳng (z) - {0} lên mặt...

  pdf5p phuoctam50 12-08-2011 32 7   Download

 • Các chữ cái : A, B, C ..., 2, a,n,c,...z ( 26 chữ cái thường) Các chữ số : 0,1,..., 9. Ký tự gạch nối _ ( chú ý phân biệt dấu - ). Dấu cách ( space) : dùng để phân biệt các từ : Ví dụ : lop Học( 7 kí tự) - LopHoc( 6 kí tự). 1.2/ Tên ( định danh ) : là 1 dãy kí tự bắt đầu bằng chữ hoặc ký tự gạch dưới, theo sau là chữ cái, chữ số hoặc ký tự gạch nối (-

  doc9p nhatquangdt5 02-07-2013 31 6   Download

 • Chơng 2. H m BiếnPhức cung γ(t) nối z1 với z2 v nằm gọn trong D. Khi đó tham số cung foγ(t) nối w1 với w2 v nằm gọn trong f(D). Suy ra tập f(D) l tập liên thông đờng. 3. Giả sử ngợc lại, h m f không liên tục đều trên tập D. Khi đó ∃ ε 0, ∀ δ = 1/ n, ∃ zn , zn’ ∈ D : | zn - zn’ | 0 : ∀ n N1, | a - b | N2, | f(zϕ(n)) - f(zψ(n)’) |

  pdf5p phuoctam50 12-08-2011 25 3   Download

 • Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. c¸c ®Þnh luËt c¬ b¶n quang häc C©u 1: ¶nh cña vËt t¹o bëi g­¬ng ph¼ng cã nh÷ng tÝnh chÊt vµ ®Æc ®iÓm, chän ®¸p ¸n ®óng: A. ¶nh vµ vËt trïng tÝnh chÊt, ®èi x­ng nhau qua g­¬ng kÝch th­íc b»ng nhau vµ trïng khÝt nhau. B. ¶nh vµ vËt tr¸i tÝnh chÊt, ®èi xøng nhau qua g­¬ng kÝch th­íc b»ng nhau vµ trïng khÝt nhau C. ¶nh vµ vËt cïng tÝnh chÊt, ®èi xøng nhau qua g­¬ng kÝch th­íc b»ng nhau vµ kh« trïng khÝt nhau. D....

  pdf2p hild89 29-12-2011 17 3   Download

 • Bài giảng "Giải tích 1: Tích phân xác định" trình bày các nội dung: Bài toán diện tích, ví dụ về tổng tích phân, điều kiện để f khả tích trên [a, b], tính chất hàm khả tích, định lý cơ bản của phép tính vi tích phân, một tích phân cần nhớ. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  ppt28p doinhugiobay_11 15-01-2016 25 3   Download

 • Câu 1: ảnh của vật tạo bởi gương phẳng có những tính chất và đặc điểm, chọn đáp án đúng: A. ảnh và vật trùng tính chất, đối xưng nhau qua gương kích thước bằng nhau và trùng khít nhau. B. ảnh và vật trái tính chất, đối xứng nhau qua gương kích thước bằng nhau và trùng khít nhau C. ảnh và vật cùng tính chất, đối xứng nhau qua gương kích thước bằng nhau và khô trùng khít nhau. D.

  pdf0p abcdef_49 11-11-2011 44 2   Download

 • *Giới thiệu cấu trúc: A. Các dạng hệ phương trình cơ bản: I.hệ phương trình bậc 2: I.1: hệ đối xứng loại 1 I.1.1:Lý thuyết I.1.2:Bài tập áp dụng I.2: hệ đối xứng loại 2: I.2.1:Lý thuyết I.2.2:Bài tập áp dụng II.Hệ đẳng cấp II.1:Lý thuyết II.2:Bài tập áp dụng. B.Các cách giải hệ phương trình: I.phương pháp biến đổi tương đương: .....

  pdf33p trungtran1 13-07-2010 2904 517   Download

 • Biến đổi Z của tín hiệu rời rạc thời gian x(n) Hàm truyền của bộ lọc có đáp ứng xung h(n) 2. Các tính chất cơ bản Tính tuyến tính 2. Các tính chất cơ bản Ví dụ 1 Dùng u (n)  u (n  1) , (n) và tính chất của biến đổi Z, xác định biến đổi Z của: a) x(n) = u(n) b) x(n) = -u(-n-1) Ví dụ 2 Dùng biến đổi Z tính tích chập của bộ lọc và tín hiệu ngõ vào sau...

  pdf0p minhanh0246 26-09-2010 451 264   Download

 • Các khái niệm về tổ chức và cấu trúc tổ chức a) Tổ chức và cấu trúc tổ chức - Tổ chức là một nhóm người được sắp xếp theo một trật tự nhất định để có thể cùng phối hợp hoạt động với nhau để đạt đến mục tiêu của tổ chức. - Cấu trúc tổ chức là một kiểu mẫu được đặt ra để phối hợp hoạt động giữa các người trong tổ chức. b) Không có tổ chức tốt hay xấu mà chỉ có tổ chức thích hợp hay không thích hợp (No such thing as...

  doc8p anhluadem 22-10-2010 350 237   Download

 • Dự án đầu tư xây dựng công trình nhóm A, B, C (trừ những dự án có tổng mức đầu tư nhỏ hơn 15 tỷ đồng): - Tờ trình thẩm định dự án đầu tư xây dựng công trình theo mẫu tại Phụ lục số II ban hành kèm theo Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày12//2/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình); - Dự án đầu tư xây dựng công trình gồm phần thuyết minh và thiết kế cơ sở; - Các văn bản pháp lý có liên quan khác ...

  doc19p nguyenphat 09-09-2009 504 149   Download

 • Một mạch điện phức tạp có chứa nhánh a, b có thể coi là tương đương một máy phát có suất điện động E bằng hiệu điện thế đo được giữa a, b khi a, b hở mạch và có điện trở nội r (trong) bằng điện trở đo được giữa a, b khi thay tất cả các suất điện động của mạch điện bằng điện trở nội

  pdf5p thaymuoi 05-07-2010 453 104   Download

Đồng bộ tài khoản