intTypePromotion=1
ADSENSE

Các giai đoạn lạm phát

Xem 1-0 trên 0 kết quả Các giai đoạn lạm phát
 • Bài viết Nâng cao chất lượng hoạt động khoa học và công nghệ góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương: Thực trạng và giải pháp của trường Đại học Hùng Vương đánh giá thực trạng hoạt động KH&CN của Trường Đại học Hùng Vương giai đoạn 2017-2021 sau khi thực hiện các chiến lược ngắn hạn, trung hạn và đồng bộ các giải pháp trọng tâm, từ đó làm cơ sở để đề xuất các định hướng và giải pháp cho giai đoạn tiếp theo.

  pdf7p vigeneralmotors 13-07-2022 9 1   Download

 • Bài viết Đánh giá hiện trạng phân bố và sự biến động theo mùa mức độ ô nhiễm PM2.5 tại vùng Tứ Giác Long Xuyên, Việt Nam được nghiên cứu với mục tiêu mô phỏng hiện trạng nồng độ PM2.5 bằng mô hình WRF/CMAQ kết hợp cho vùng TGLX, cùng với đó đưa ra những phân tích, đánh giá sự phân bố nồng độ PM2.5 cả không gian và thời gian, cũng như làm rõ được mối liên hệ nồng độ với các yếu tố khí tượng, tiền chất phát thải chính cho giai đoạn hiện trạng tháng 03/2018 (mùa khô) và tháng 05/2018 (mùa mưa).

  pdf21p vigeneralmotors 13-07-2022 6 2   Download

 • Bài viết Địa danh với toàn cầu hóa và địa phương hóa du lịch tập trung làm rõ bản chất, đặc điểm, vị trí và giải pháp phát huy các địa danh ở Việt Nam thông qua chức năng giáo dục truyền thống với các giá trị lịch sử - văn hóa đặc thù của nó nhằm có thể góp phần tích cực vào quá trình phát triển bền vững của du lịch theo xu hướng quốc tế hóa và địa phương hóa trong giai đoạn hiện nay.

  pdf8p vigeneralmotors 13-07-2022 9 2   Download

 • Tài liệu "Hỏi - đáp lịch sử Việt Nam (Tập 3)" tập trung trình bày những sự kiện lịch sử với tư cách là những bước ngoặt, đánh dấu sự thay đổi về chính trị, kinh tế, văn hóa trong một giai đoạn phát triển nhất định. Các sự kiện này thường là các trận đánh quyết định làm thay đổi cục diện lịch sử, là các cuộc nổi dậy của nông dân chống lại triều đình phong kiến, đặc biệt xuất hiện rất nhiều vào thế kỉ XVIII. Sách gồm nhiều tập, trình bày các sự kiện lịch sử theo năm tháng dưới dạng các câu hỏi đáp.

  pdf129p vigeneralmotors 11-07-2022 2 0   Download

 • Cùng với xu hướng phát triển của thời đại về các lĩnh vực khoa học - công nghệ, sự bùng nổ về thông tin trong cuộc cách mạng 4.0 hiện nay, Giáo dục Đào tạo cũng có những bước phát triển mới. Trong những năm gần đây, nền giáo dục nước ta cũng đã có nhiều đổi mới về nội dung và phương pháp để đáp ứng yêu cầu cung cấp nguồn nhân lực có đủ khả năng phục vụ cho xã hội phát triển trong tương lai; Trong đó, phương pháp giảng dạy tích cực lấy người học làm trung tâm là một trong những phương pháp giáo dục được nhiều nhà giáo dục nghiên cứu.

  pdf3p viabigailjohnson 10-06-2022 5 0   Download

 • Trong bối cảnh cuộc cách mạng 4.0 đang diễn ra hết sức mạnh mẽ đã tạo ra rất nhiều cơ hội và cả những thách thức cho các trường đại học nói chung và các trường đại học ngoài công lập nói riêng. Để tồn tại và phát triển bền vững, đòi hỏi các trường đại học ngoài công lập phải đặc biệt quan tâm tới chất lượng đào tạo. Muốn làm được điều này, các trường đại học ngoài công lập cần đánh giá được các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng đào tạo qua đó đề ra phương hướng giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đào tạo.

  pdf5p runordie2 06-06-2022 1 0   Download

 • Quản lý tài chính tại các trường đại học công lập là vấn đề có tính trọng yếu quyết định đến chất lượng, hiệu quả đào tạo và đến sự phát triển của trường đại học. Bài viết "Nâng cao chất lượng công tác quản lý tài chính tại các trường đại học công lập" làm rõ những nội dung chủ yếu của công tác quản lý tài chính và đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác quản lý tài chính tại các trường đại học công lập.

  pdf4p runordie2 06-06-2022 9 1   Download

 • Xây dựng đất nước ta “đàng hoàng hơn, to đẹp hơn”, “sánh vai với các cường quốc năm châu”, “người dân có cuộc sống ấm no, hạnh phúc” là khát vọng cháy bỏng, là lý tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đây vừa là điểm mấu chốt, cốt lõi, xuyên suốt đồng thời phản ánh tính toàn diện trong tư tưởng Hồ Chí Minh.

  pdf6p runordie2 06-06-2022 7 0   Download

 • Bài khóa luận với đề tài “Phát triển thị trường kinh doanh bất động sản của Công ty cổ phần Tập đoàn FLC” sẽ làm rõ hơn thực trạng và chiến lược phát triển thị trường kinh doanh của CTCP Tập đoàn FLC trong giai đoạn 2016-2020, mục tiêu - định hướng phát triển của doanh nghiệp trong thời gian tới. Từ đó đưa ra các đề xuất giải pháp để doanh ngiệp có thể phát triển và đạt hiệu đạt hiệu quả hơn trong sản xuất kinh doanh và phát triển thị trường.

  pdf54p chuheodethuong10 17-06-2022 16 5   Download

 • Mục tiêu nghiên cứu của đề tài "Nghiên cứu ngô thực phẩm và ngô thức ăn xanh ở Việt Nam: Thành tựu và chiến lược phát triển cho tương lai" nhằm nâng cao hiểu biết về tầm quan trọng của nguồn gen ngô và tìm ra các chiến lược mới để khai thác bền vững; cung cấp cái nhìn tổng quan về hiện trạng và vị trí của việc nghiên cứu và phát triển cây ngô thực phẩm, ngô thức ăn xanh ở Việt Nam so với thế giới; xác định chiến lược phát triển ngô thực phẩm và ngô thức ăn xanh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 để phục vụ phát triển nông nghiệp bền vững.

  pdf26p thenthen19 09-06-2022 12 1   Download

 • Trước yêu cầu thực tiễn của dạy và học lịch sử hiện nay, việc đổi mới phương pháp dạy học mới góp phần nâng cao hiệu quả trong dạy học là cần thiết, trong đó việc sử dụng kiến thức địa lý như là một biện pháp bổ trợ sẽ làm cho bài học lịch sử trở nên dể hiểu và sinh động hấp dẫn. Nếu sử dụng kiến thức địa lý kết hợp với các phương tiện dạy học khác và biết linh hoạt trong các khâu dạy học sẽ phát huy được tính tích cực, sáng tạo của các em, chất lượng giáo dục cũng sẽ được nâng cao.

  pdf7p vimarissamayer 02-06-2022 5 1   Download

 • Kỹ năng tự học là hành trang không thể thiếu của hoạt động học tập với mục tiêu “học suốt đời”. Chính vì vậy, kỹ năng này cần được hình thành ở mỗi học sinh, đặc biệt là học sinh tiểu học, những người đang trong giai đoạn làm quen với hoạt động học tập và hình thành nhân cách. Bài viết trình bày nghiên cứu thực trạng kỹ năng tự học của học sinh tiểu học huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị. Kết quả khảo sát cho thấy, kỹ năng tự học của các em ở mức thấp.

  pdf9p vipatriciawoertz 02-06-2022 21 3   Download

 • Bài viết làm rõ tư tưởng Hồ Chí Minh về con đường phát triển giai cấp nông dân trong thời kỳ quá độ, các giai đoạn xây dựng và phát triển giai cấp nông dân: Từ cách mạng ruộng đất tiến tới tổ đổi công; Từ đổi công lên hợp tác xã; Từ hợp tác xã lên nông trường quốc doanh.

  pdf4p vipatriciawoertz 31-05-2022 14 1   Download

 • Bài báo trên cơ sở làm rõ một số vấn đề về kinh tế tư nhân, sự đổi mới tư duy của Đảng qua các Đại hội, hội nghị Trung ương, đặc biệt là những quan điểm mới mang tính đột phá của Hội nghị Trung ương 5 khóa XII về kinh tế tư nhân trong giai đoạn hiện nay. Đây là những quan điểm mới, táo bạo tạo điều kiện thuận lợi cho kinh tế tư nhân ngày càng phát triển trong thời kỳ mới. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf8p atarumoroboshi 09-05-2022 18 1   Download

 • Bài viết tập trung làm rõ nội dung nghị quyết 10 của Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng lần thứ năm khóa XII và một số thành tựu của Hải Phòng đạt được trong việc phát triển kinh tế tư nhân giai đoạn 2017 – 2019. Từ đó, tác giả đưa ra một số giải pháp để phát triển kinh tế tư nhân trong các giai đoạn tiếp theo. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf8p atarumoroboshi 09-05-2022 6 1   Download

 • Đề tài được nghiên cứu trên cơ sở các quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam và tư tưởng Hồ Chí Minh về phát triển kinh tế tư nhân. Trên cơ sở đó, tác giả vận dụng quan điểm của chủ nghĩa duy vật biện chứng, chủ nghĩa duy vật lịch sử của triết học Mác-Lênin làm cơ sở phương pháp luận để luận giải, phân tích vấn đề. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf8p atarumoroboshi 09-05-2022 20 1   Download

 • Bài viết phân tích và làm rõ những nội dung có liên quan đến chuyển đổi số trong giáo dục đại học hiện nay;tính tất yếu khách quan của chuyển đổi số trong giáo dục đại học; những vấn đề đặt ra khi thực hiện chuyển đổi số trong giáo dục đại học, bài viết chỉ ra các giải pháp cơ bản để thúc đẩy chuyển đổi số trong giáo dục đại học trong giai đoạn hiện nay. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf8p atarumoroboshi 09-05-2022 14 4   Download

 • Bài viết bàn về việc Đẩy mạnh phát triển giáo dục từ xa cũng chính là giải pháp tốt để tiếp tục xây dựng các mô hình học tập theo hướng nâng cao chất lượng trong giai đoạn sắp tới, khi mà chúng ta không thể làm việc và học tập theo kiểu tập trung truyền thống; đó chính là cách mà toàn xã hội đang cùng với ngành giáo dục thực hiện mục tiêu kép. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf10p atarumoroboshi 05-05-2022 12 1   Download

 • Bài viết tập trung làm rõ đặc điểm; sự phát triển về quy mô trường, lớp, học sinh, giáo viên...; chất lượng giáo dục phổ thông vùng dân tộc thiểu số, miền núi. Từ đó đưa ra những dự báo, xu hướng phát triển của các cấp học này trong giai đoạn tiếp theo phù hợp với sự phát triển chung của xã hội. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf10p atarumoroboshi 05-05-2022 10 1   Download

 • Trên cơ sở nghiên cứu lý luận và thực trạng đội ngũ giáo và quản lí phát triển đội ngũ giáo viên trung học cơ sở Thành phố Hạ Long theo Đề án vị trí việc làm, đề tài đề xuất các biện pháp quản lí phát triển đội ngũ giáo viên trung học cơ sở theo Đề án vị trí việc làm nhằm phát huy tối đa năng lực của giáo viên, góp phần vào nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục.

  pdf124p bakerboys03 02-05-2022 23 9   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Các giai đoạn lạm phát
p_strCode=cacgiaidoanlamphat

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2