Các objects cơ bản

Xem 1-20 trên 264 kết quả Các objects cơ bản
 • Trong chương này chúng ta tìm hiểu các đối tượng mà AutoCAD có thể vẽ, các phương thức nhập toạ độ điểm và các kĩ thuật vẽ cơ bản như: đường thẳng (line), cung tròn (arc), đường tròn (circle), … 1- Các đối tượng vẽ 2D của AutoCAD Thành phần cơ bản nhất (nhỏ nhất) trong bản vẽ AutoCAD được gọi là đối tượng (object hoặc entity), ví dụ một đối tượng có thể là đoạn thẳng (line), cung tròn (arc)… vẽ hình nhật bằng lệnh Line gồm 4 đối tượng Các lệnh vẽ...

  pdf24p kinghung21st 01-12-2009 1725 822   Download

 • Tham khảo tài liệu 'chương iv: các kĩ thuật hiệu chỉnh cơ bản', công nghệ thông tin, đồ họa - thiết kế - flash phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf21p baodhcn 09-08-2010 756 376   Download

 • Bài giảng Lập trình java cơ bản: Chương 8 trình bày về thừa kế, đa hình và phạm vi trong lập trình Java. Bài giảng này giúp các bạn nắm thêm những kiến thức về: thừa kế, biến This và quá tải phương thức, tính đa hình, lớp Object, cú pháp lớp gốc, phạm vi truy cập, thực hiện một lớp gốc và phương thức tạo sao chép trong lập trình Java.

  ppt30p langtuhl 13-06-2012 161 72   Download

 • Ðể hiệu chỉnh một đối tượng trong bản vẽ AutoCAD việc đầu tiên là ta chỉ định đối tượng nào cần hiệu chỉnh. AutoCAD trợ giúp cho chúng ta 1 bộ chỉ định đối tượng (Object Selection Settings) với các phương pháp khác nhau được AutoCAD kiểm soát. Trước khi đi vào hiệu chỉnh đối tượng của bản vẽ, chúng ta đi sâu vào chi tiết của bộ chỉ định đối tượng của AutoCAD.

  pdf21p kinghung21st 01-12-2009 590 365   Download

 • 1. Định nghĩa: Giới từ là từ loại chỉ sự liên quan giữa các từ loại trong cụm từ, trong câu. Những từ thường đi sau giới từ là tân ngữ (Object), Verb + ing, Cụm danh từ ...

  doc6p thaimanhhuy 13-03-2011 147 73   Download

 • Lớp và đối tượng Dữ liệu và các thao tác trên dữ liệu được kết hợp trong cùng một đối tượng (object) Lớp (class) định nghĩa các tính chất của một tập hợp các đối tượng cùng kiểu Đối tượng là các thể hiện (instances) của lớp Đặc điểm của OOP Tính đóng gói (Encapsulation) Tính kế thừa (Inheritance) Tính đa hình (Polymorphism)

  pdf41p kimthong 19-09-2011 97 49   Download

 • Chương 1 ­ Giao diện (layout)  SM ­ Tên gọi các Tab­Panel và các thuộc tính của Object trước tiên tôi muốn các bạn có  khái niệm về tên gọi của các object. Hình bên dưới đây giúp các bạn hiểu hơn về  tên gọi và kí hiệu của các object như Scene, Movie Clip, Text , Shape, Group,  Button.  Lưu ý: 1 MOVIE  chứa nhiều Scene . 1 Scene chứa nhiều  MovieClip .

  pdf44p quanghoa25 10-02-2012 83 34   Download

 • Growing Object-Oriented Software, Guided by Tests- P1: Test-Driven Development (TDD) hiện nay là một kỹ thuật được thành lập để cung cấp các phần mềm tốt hơn nhanh hơn. TDD là dựa trên một ý tưởng đơn giản: các bài kiểm tra Viết cho code của bạn trước khi bạn viết đoạn code riêng của mình. Tuy nhiên, điều này "đơn giản" ý tưởng có kỹ năng và bản án để làm tốt.

  pdf50p camry 06-08-2010 72 15   Download

 • Growing Object-Oriented Software, Guided by Tests- P7: Test-Driven Development (TDD) hiện nay là một kỹ thuật được thành lập để cung cấp các phần mềm tốt hơn nhanh hơn. TDD là dựa trên một ý tưởng đơn giản: các bài kiểm tra Viết cho code của bạn trước khi bạn viết đoạn code riêng của mình. Tuy nhiên, điều này "đơn giản" ý tưởng có kỹ năng và bản án để làm tốt.

  pdf50p camry 06-08-2010 64 7   Download

 • Growing Object-Oriented Software, Guided by Tests- P2: Test-Driven Development (TDD) hiện nay là một kỹ thuật được thành lập để cung cấp các phần mềm tốt hơn nhanh hơn. TDD là dựa trên một ý tưởng đơn giản: các bài kiểm tra Viết cho code của bạn trước khi bạn viết đoạn code riêng của mình. Tuy nhiên, điều này "đơn giản" ý tưởng có kỹ năng và bản án để làm tốt.

  pdf50p camry 06-08-2010 44 6   Download

 • Growing Object-Oriented Software, Guided by Tests- P5: Test-Driven Development (TDD) hiện nay là một kỹ thuật được thành lập để cung cấp các phần mềm tốt hơn nhanh hơn. TDD là dựa trên một ý tưởng đơn giản: các bài kiểm tra Viết cho code của bạn trước khi bạn viết đoạn code riêng của mình. Tuy nhiên, điều này "đơn giản" ý tưởng có kỹ năng và bản án để làm tốt.

  pdf50p camry 06-08-2010 58 5   Download

 • Growing Object-Oriented Software, Guided by Tests- P3: Test-Driven Development (TDD) hiện nay là một kỹ thuật được thành lập để cung cấp các phần mềm tốt hơn nhanh hơn. TDD là dựa trên một ý tưởng đơn giản: các bài kiểm tra Viết cho code của bạn trước khi bạn viết đoạn code riêng của mình. Tuy nhiên, điều này "đơn giản" ý tưởng có kỹ năng và bản án để làm tốt.

  pdf50p camry 06-08-2010 47 4   Download

 • Growing Object-Oriented Software, Guided by Tests- P8: Test-Driven Development (TDD) hiện nay là một kỹ thuật được thành lập để cung cấp các phần mềm tốt hơn nhanh hơn. TDD là dựa trên một ý tưởng đơn giản: các bài kiểm tra Viết cho code của bạn trước khi bạn viết đoạn code riêng của mình. Tuy nhiên, điều này "đơn giản" ý tưởng có kỹ năng và bản án để làm tốt.

  pdf35p camry 06-08-2010 67 4   Download

 • Chương 2 - Những khái niệm cơ bản của lập trình hướng đối tượng. Nội dung chính trong chương này gồm: Khái niệm đối tượng, so sánh classes và structures, mô tả thành phần private và public của classes, định nghĩa các hàm của classes, phương pháp sử dụng các đối tượng và các hàm thành viên của classes, các ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng thông dụng hiện nay, cách viết class trong Java.

  ppt39p nhanmotchut_5 01-11-2016 26 4   Download

 • Growing Object-Oriented Software, Guided by Tests- P4: Test-Driven Development (TDD) hiện nay là một kỹ thuật được thành lập để cung cấp các phần mềm tốt hơn nhanh hơn. TDD là dựa trên một ý tưởng đơn giản: các bài kiểm tra Viết cho code của bạn trước khi bạn viết đoạn code riêng của mình. Tuy nhiên, điều này "đơn giản" ý tưởng có kỹ năng và bản án để làm tốt.

  pdf50p camry 06-08-2010 53 3   Download

 • Growing Object-Oriented Software, Guided by Tests- P6: Test-Driven Development (TDD) hiện nay là một kỹ thuật được thành lập để cung cấp các phần mềm tốt hơn nhanh hơn. TDD là dựa trên một ý tưởng đơn giản: các bài kiểm tra Viết cho code của bạn trước khi bạn viết đoạn code riêng của mình. Tuy nhiên, điều này "đơn giản" ý tưởng có kỹ năng và bản án để làm tốt.

  pdf50p camry 06-08-2010 44 3   Download

 • Growing Object-Oriented Software, Guided by Tests- P9: Test-Driven Development (TDD) hiện nay là một kỹ thuật được thành lập để cung cấp các phần mềm tốt hơn nhanh hơn. TDD là dựa trên một ý tưởng đơn giản: các bài kiểm tra Viết cho code của bạn trước khi bạn viết đoạn code riêng của mình. Tuy nhiên, điều này "đơn giản" ý tưởng có kỹ năng và bản án để làm tốt.

  pdf9p camry 06-08-2010 57 3   Download

 • Giáo trình hình thành hệ thống khởi tạo các giá trị ban đầu cho các biến thành viên kiểu cô lập tường minh, tức là không cho phép kế thừa từ nó. Và nó cũng không kế thừa được từ bất cứ lớp nào khác. Mặc nhiên, các cấu trúc vẫn kế thừa từ Object như bất cứ kiểu dữ liệu giá trị nào khác trong C#/. Câu hỏi 2: Trong hai dạng mảng và tập hợp thì lại nào chứa cấu trúc tốt hơn? Trả lời 2: Cấu trúc có hiệu quả khi sử dụng trong mảng hơn là...

  pdf50p 951864273 14-05-2012 39 3   Download

 • Modify/ move hoặc vào biểu tượng trên thanh công cụ. Lệnh này dùng để chuyển dời 1 hay nhiều đối tượng thông qua điểm chuẩn đến 1 vị trí khác trên bản vẽ. Select objects: Chọn đối tượng cần di chuyển, sau đó tiếp tục chọn hoặc phải chuột để kết thúc lệnh chọn. Base point or displacement: Chọn điểm chuẩn để dời. Second point or displacement: Chọn điểm dời đến hay nhập khoảng dời....

  ppt7p ducthaobg83 25-09-2012 296 138   Download

 • Dùng để phóng to thu nhỏ đối tượng quanh điểm chuẩn bằng cách đưa hệ số tỷ lệ. Select object: Chọn đối tượng cần phóng. Base point: Chọn điểm chuẩn. / Reference: Đưa hệ số tỷ lệ hoặc gõ R để đưa tỷ lệ tham chiếu.

  ppt5p ducthaobg83 25-09-2012 293 126   Download

Đồng bộ tài khoản