intTypePromotion=1
ADSENSE

Cách tiếp cận lý thuyết phân hóa

Xem 1-20 trên 51 kết quả Cách tiếp cận lý thuyết phân hóa
 • Bài viết trình bày các nội dung: sự biến đổi paradigm lý thuyết hệ thống; nghịch lý của sự phân hóa hệ thống và xã hội; hệ thống như là sự khác biệt giữa hệ thống và môi trường. Mời các bạn cùng tham khảo bài viết để nắm chi tiết nội dung nghiên cứu.

  pdf8p kequaidan 07-10-2019 30 0   Download

 • Nhằm giúp các bạn chuyên ngành Văn hóa – Lịch sử có thêm tài liệu tham khảo, mời các bạn cùng tham khảo nội dung bài viết "Nhân học xuyên quốc gia: Những tiếp cận lý thuyết về Nhân học người Việt tại Hoa Kỳ" dưới đây. Nội dung bài viết trình bày về cách tiếp cận lý thuyết về nhân học xuyên quốc gia, người Việt tại Hoa Kỳ, hướng tiếp cận tương lai cho phân ngành nhân học xuyên quốc gia,...

  pdf13p thuyhuynh02 04-03-2016 66 8   Download

 • Nội dung Luận án gồm: Phần mở đầu, 4 chương và kết luận: Chương 1 trình bày các kiến thức cơ sở liên quan đến lĩnh vực khí đàn hồi, sự tương tác giữa ba loại lực: Khí động, đàn hồi và quán tính; chương 2 cơ sở lý thuyết khí động học và các số liệu thực nghiệm đã có xây dựng mô hình thiết diện cánh máy bay chuyển động trong dòng khí không nén được và cuối cùng chương 3. Trình bày tiêu chuẩn đối ngẫu có trọng số cho vấn đề tuyến tính hóa tương đương hệ dao động phi tuyến, trong đó khi cho tham số trọng số bằng không sẽ thu được tiêu chuẩn tuyến tính hóa kinh điển.

  pdf130p hanh_tv26 03-04-2019 36 3   Download

 • Bài viết đề cập đến các vấn đề lý thuyết về học tập dựa trên chủ đề trong giảng dạy tại các trường học. Ngoài ra, bài viết đề xuất một quá trình thiết kế một kế hoạch bài học dựa trên chủ đề trong giảng dạy tại trường trung học với minh họa bài học Cơ thể và vệ sinh con người. Phương pháp giảng dạy này đã được áp dụng Nhằm mục đích nâng cao khả năng nhận thức của học sinh tại các trường trung học nói riêng và chất lượng giảng dạy nói chung để đáp ứng yêu cầu của giáo dục cải cách trong giai đoạn hiện nay.

  pdf3p vimessi2711 02-04-2019 29 0   Download

 • Nghiên cứu về bản sắc, tính cách, và phong cách văn hóa dân tộc và các vùng miền lâu nay được quan tâm ở Việt Nam trong quá trình hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế. Tiếp cận trên lý thuyết nhân học tâm lý của nhân học Mỹ, bài báo trình bày các xu hướng nghiên cứu nhân học văn hóa và tâm lý văn hóa từ sự kết hợp văn hóa và tâm lý để đưa ra cách hiểu về tính cách dân tộc và xây dựng khung lý thuyết về phong cách người Đà Lạt hiện nay.

  pdf14p caothientrangnguyen 01-04-2020 50 0   Download

 • Nhiệm vụ của người học: - Dự lớp đủ số bài lý thuyết và thực hành theo quy định - Thực hiện các bài bài tập ở nhà - Làm đủ các bài kiểm tra và thi học phần - Dụng cụ học tập cần có: bút chì, vở chép nhạc, bài tập

  pdf36p chidien789 22-12-2012 204 72   Download

 • Bài viết này đi vào phân tích tổng lược các xu hướng nghiên cứu về mặt lý thuyết và thực tiễn từ cách tiếp cận hòa nhập xã hội trên thế giới và Việt Nam, để qua đó chỉ ra những vấn đề đặt ra khi nghiên cứu về các nhóm thiệt thòi, dễ bị tổn thương ở Việt Nam trong quá trình đô thị hóa, công nghiệp hóa, cũng như trong bối cảnh xây dựng các mô hình an sinh xã hội và dịch vụ xã hội.

  pdf10p thuynguyen2994 13-08-2018 51 3   Download

 • Bài viết này nhằm hệ thống hóa lý thuyết và các mô hình kinh tế lượng sử dụng trong nghiên cứu kinh tế về cầu tiêu dùng hàng hóa. Theo đó, hệ thống lý thuyết kinh tế cho thấy có hai cách tiếp cận để hình thành nên hàm cầu, bao gồm (1) Áp dụng phương pháp tối ưu hóa trong kinh tế học cổ điển bằng cách xác định một hàm thỏa dụng, một hàm thỏa dụng gián tiếp, hoặc một hàm chi phí; và (2) Cách tiếp cận vi phân, cách này không đòi hỏi xác định một dạng hàm đại số cụ thể về hàm thỏa dụng, hàm thỏa dụng gián tiếp hay hàm chi phí.

  pdf6p advanger1 06-05-2018 56 1   Download

 • Cũng như các trường học hiện đại, có thể nói để kiểm tra được sự phát triển từ các đặc điểm của các quốc gia thống nhất và các nước phương Tây khác, trường học phần phụ thuộc có thể được nói với sự phát triển dạng(phép chiếu) từ một viễn cảnh thế giới thứ ba.Theo Strom-Blom và Hettne (1984) , các trường phụ thuộc đại diện cho "những tiếng nói từ ngoại vi" mà có thể tác động mạnh mẽ và làm lung lay ngôi vị độc tôn của trường hiện đại hóa Mỹ bấy giờ....

  ppt22p linhokinhte54b 08-04-2011 147 39   Download

 • Sử dụng keo nhựa thông để gia keo trực tiếp cho giấy là một trong những phương pháp truyền thống lâu đời nhất. Kể từ khi được Moris Iling phát minh ra từ năm 1807 đến nay, keo nhựa thông vẫn chưa mất đi tính ưu việt của nó. Các nhà sản xuất giấy tiếp tục làm phong phú thêm không chỉ bằng các loại keo nhựa thông mới mà còn bằng những cách tiếp cận mới đối với công nghệ gia keo để không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm cuối cùng và hạ giá thành. Trong gia...

  pdf4p nkt_bibo41 02-02-2012 234 19   Download

 • Luận văn được cấu trúc các phần như sau. Ở chương 2/ một định nghĩa cơ bản được sử dụng trong luận văn, bao gồm: Lý thuyết trích xuất đặc trưng, giải thuật phân cụm fuzzy c-partition và giải thuật di truyền. Chương 3 trình bày cách tiếp cận giải quyết bài toán theo dõi đối tượng của luận văn. Cách tiếp cận này được ứng dụng giải quyết với đối tượng cụ thể là phương tiện giao thông chụp từ ảnh UAV, các kết quả thử nghiệm chỉ ra ở chương 4. Và cuối cùng các kết luận được đưa ra ở chương 5.

  pdf52p hanh_tv27 06-04-2019 48 13   Download

 • Chương 4: Lý thuyết lựa chọn tiêu dùng đề cập một cách chi tiết hơn về lý thuyết lựa chọn tiêu dùng. Sau khi nghiên cứu chương này, bạn có thể: Xác định các nhân tố ảnh hưởng đến hành vi lựa chọn của người tiêu dùng; tiếp cận mô hình toán để xác định lựa chọn tiêu dùng cá nhân nhằm đạt mục tiêu tối đa hóa lợi ích; giải thích mối quan hệ giữa cân bằng tiêu dùng và đường cầu cá nhân; phân tích tác động thu nhập và tác động thay thế ảnh hưởng đến lựa chọn tiêu dùng cá nhân.

  pdf22p lethanhtan2041991 10-06-2015 69 7   Download

 • Luận án đưa ra một cách tiếp cận khác so với các nghiên cứu hiện tại; thay vì phân tích một hệ thống hướng sự kiện tổng quát, luận án tập trung vào sử dụng Event-B để mô hình hóa các hệ thống hướng sự hiện đặc trưng như các hệ thống cơ sở dữ liệu, các hệ thống cảm ngữ cảnh; đồng thời, đề xuất các phương pháp hiệu không chỉ mô hình hóa các hành vi được biểu diễn bằng các luật If-Then mà còn hình thức hóa các tính chất quan trọng bằng các thành phần Event-B. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf27p lovivivi000 22-12-2016 34 4   Download

 • Việc nghiên cứu mối quan hệ giữa văn hoá sinh thái du lịch đối với công tác bảo tồn và phát huy giá trị khu di sản Hội An không những góp phần làm sáng tỏ một số vấn đề lý thuyết về văn hoá sinh thái mà còn góp phần giải quyết những vấn đề thực tiễn tại các khu di sản hiện nay. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài viết.

  pdf6p hpnguyen1 08-02-2018 41 1   Download

 • Mọi người đều biết, trong lịch sử tư tưởng nhân loại trước Mác đã có không ít cách tiếp cận khi nghiên cứu sự phát triển của xã hội. Xuất phát từ những nhận thức khác nhau, với những ý tưởng khác nhau mà có sự phân chia lịch sử tiến hóa của xã hội theo những cách khác nhau. Chẳng hạn, nhà xã hội học Vi – cô ở Italia (1668-1744) đã phân chia các thời kì phát triển của xã hội giống như phân chia các giai đoạn của một đời người: thơ ấu, thanh niên, thành niên...

  pdf31p thainhatquynh 10-07-2009 1712 298   Download

 • Cung cấp lí do tại sao mọi tổ chức với văn hoá khác nhau, thuộc mọi hệ thống quản lí khách nhau đều phải quan tâm đến chất lượng. 2 Cung cấp khái quát về lịch sử phát triển “cách mạng chất lượng”. 3 Cung cấp một cái nhìn tổng quát về những nguyên lí nền tảng của chất lượng toàn diện. 4 So sánh và phân biệt quản trị tập trung vào chất lượng với quản trị theo cách thức truyền thống 5 Giới thiệu một số cách tiếp cận chất lượng toàn diện TQ 6 Giới thiệu một...

  pdf0p 123968574 22-06-2012 625 178   Download

 • Giáo trình Hóa sinh tác giả đặt ra mục tiêu giúp cho sinh viên ngành Công nghệ sinh học tiếp cận các thuật ngữ và hiểu được các kiến thức hóa sinh. Từ đó, vận dụng kiến thức để tìm hiểu sâu xa các quá trình sống của sinh vật một cách có hệ thống từ cấp độ phân tử.

  pdf201p bxdong123 14-09-2014 361 138   Download

 • Có nhiều cách tiếp cận, hay nói chính xác hơn là phong cách trong lãnh đạo và quản lý. Những phong cách này được hình thành dựa trên hệ thống những giả định và luận thuyết riêng. Mỗi người sẽ lựa chọn cho mình một phong cách lãnh đạo/quản lý riêng dựa trên kết hợp các yếu tố bao gồm niềm tin, giá trị và những tiêu chuẩn cá nhân liên quan, ở cấp độ lớn hơn đó là những yếu tố về văn hóa doanh nghiệp và các chuẩn mực chung mà trên một hệ thống tổng thể chung...

  pdf5p chocobyebye 12-07-2010 463 104   Download

 • Trong nghiên cứu từ vựng ư ngữ nghĩa của ngôn ngữ, lý thuyết trường nghĩa đóng góp một phần rất quan trọng vào việc phân chia các lớp từ vựng cũng như vạch ra mối quan hệ b.n chất giữa các nhóm từ trong một lớp, giữa các từ trong một nhóm [3, 4]. Khi đi sâu vào phân tích ngữ nghĩa từ vựng, lý thuyết trường nghĩa còn cho ta nhìn nhận một cách hệ thống về quá trình phát triển của nghĩa từ và cơ cấu nghĩa của nó. Một trong các nội dung quan trọng của lý...

  pdf7p dem_thanh 21-12-2012 218 13   Download

 • Chương 6 cung cấp cho người học những kiến thức về chuẩn hóa cơ sở dữ liệu. Các nội dung chính được trình bày trong chương này gồm có: Phép kết nối bảo toàn thông tin, phép tách bảo toàn phụ thuộc hàm, cách tiếp cận phân rã để thiết kế CSDL, cách tiếp cận tổng hợp để thiết kế CSDL.

  ppt28p kiepnaybinhyen_01 01-12-2015 156 10   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Cách tiếp cận lý thuyết phân hóa
p_strCode=cachtiepcanlythuyetphanhoa

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2