intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Cấp cứu đuối nước

Xem 1-20 trên 313 kết quả Cấp cứu đuối nước
 • Nội dung cuốn sách "Lịch sử Đảng bộ huyện Cát Tiên (1945-2015)" cung cấp cho người đọc những kiến thức như: Khái quát về địa lý tự nhiên và con người; vùng đất Cát Tiên trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược (1945 - 1954); quân và dân Cát Tiên trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước (1954 - 1975); Cát Tiên trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc (1975 - 2015). Mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 2 dưới đây.

  pdf222p anhnangmattroi09 21-03-2023 1 1   Download

 • Bài viết tập trung mô tả đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng tiêu chảy cấp ở trẻ dưới 5 tuổi tại khoa Nhi Bệnh viện Đa khoa Đức Giang. Đối tượng và phương pháp: Tất cả các trẻ dưới 5 tuổi vào khoa nhi Bệnh viện Đức Giang điều trị từ tháng 11/2020 đến 4/2021 với 2 tiêu chuẩn là đi ngoài phân lỏng hoặc tóe nước từ 3 lần/ngày trở lên, thời gian dưới 14 ngày và test nhanh Rotavirus (+) trong phân.

  pdf7p visybill 22-03-2023 2 2   Download

 • Cuốn sách "Lịch sử Đảng bộ xã Tân Quang (1946-2016)" là tài liệu quý, có tác dụng giáo dục sâu sắc tới cán bộ, đảng viên và nhân dân địa phương, trước hết là thế hệ trẻ về truyền thống lịch sử, cách mạng của xã; đây cũng là tài liệu để cấp ủy, chính quyền nghiên cứu, rút kinh nghiệm, vận dụng vào công tác xây dựng tổ chức Đảng, quản lý, giáo dục, rèn luyện đội ngũ cán bộ, đảng viên ngày càng trưởng thành, lãnh đạo nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước trong giai đoạn hiện nay. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 2 dưới đây.

  pdf162p bapluoc06 16-03-2023 1 1   Download

 • Ebook Lịch sử Đảng bộ xã Bình Sơn (1946-2006) cung cấp cho người đọc những kiến thức như: Điều kiện tự nhiên, dân cư, xã hội, thống nhất đấu tranh dựng nước và giữ nước; Chi bộ Đảng ra đời, tổ chức và lãnh đạo quần chúng thực hiện nhiệm vụ kháng chiến, kiến quốc chi viện tiền tuyến (1945-1954); Lãnh đạo xây dựng chủ nghĩa xã hội và trực tiếp kháng chiến chống Mỹ (1954-1975); Lãnh đạo thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược: Xây dựng và bảo vệ Tổ quốc (1975-2000). Mời các bạn cùng tham khảo phần 1 dưới đây.

  pdf111p bapluoc06 16-03-2023 2 1   Download

 • Ebook Lịch sử Đảng bộ xã Minh Đức (1947-2017) cung cấp cho người đọc những kiến thức như: quê hương, con người và truyền thống; chi bộ xã Phúc Thuận trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược (1947-1954); chi bộ-Đảng bộ xã Minh Đức trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước;... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 2 cuốn sách dưới đây.

  pdf130p bapluoc06 17-03-2023 1 1   Download

 • Ebook Lịch sử Đảng bộ huyện Võ Nhai (1937-2017) cung cấp cho người đọc những kiến thức như: quê hương, con người và truyền thống; sự ra đời tổ chức Đảng cộng sản và quá trình vận động cách mạng, tiến tới khởi nghĩa giành chính quyền; Đảng bộ huyện Võ Nhai trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước;...Mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 2 cuốn sách dưới đây.

  pdf288p bapluoc06 17-03-2023 1 1   Download

 • Báo cáo thế giới về thương tích ở trẻ em định hướng tới các nhà nghiên cứu, các chuyên gia y tế công cộng, các thầy thuốc và các viện sỹ. Bản tóm tắt của báo cáo bao gồm những thông điệp và khuyến nghị chính và một bộ các tờ thông tin sẵn có cho các nhà hoạch định chính sách và các cơ quan phát triển. Một phiên bản tập trung vào trẻ em và một bộ áp phích – để xây dựng nhận thức và cung cấp cho trẻ em khả năng làm chủ các vấn đề – cũng được tạo ra.

  pdf223p bapluoc06 16-03-2023 1 1   Download

 • Ebook Địa chí Bình Phước là một công trình khảo cứu, nhằm cung cấp thông tin và tri thức về vùng đất và con người Bình Phước từ khởi thủy cho tới ngày nay; hướng đến các mục tiêu giúp người dân Bình Phước hiểu biết sâu sắc về miền đất quê hương; tự hào với truyền thống khai phá, xây dựng, đấu tranh của các thế hệ tiền nhân; kế thừa và phát huy truyền thống quý báu đó lên một tầm cao mới trong hiện tại và tương lai. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 1 cuốn sách dưới đây.

  pdf727p bapluoc06 16-03-2023 1 1   Download

 • Tài liệu bồi dưỡng thường xuyên hè 2017 môn Thể dục với chuyên đề là phòng chống đuối nước và tai nạn thương tích cho học sinh THCS. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf60p bapxao06 11-03-2023 3 3   Download

 • Bài viết Đánh giá mức độ suy giảm mực nước dưới đất và khả năng bổ cập cho tầng Holocene (qh): Trường hợp nghiên cứu tại vùng thượng nguồn đồng bằng sông Cửu Long trình bày đánh giá xu thế biến động mực nước dưới đất (NDĐ) tầng Holocene (qh), Pleistocene thượng (qp3), Pleistocene trung thượng (qp2-3) và khả năng bổ cập NDĐ tầng qh từ nước mưa tại vùng thượng nguồn đồng bằng sông Cửu Long.

  pdf9p viargus 03-03-2023 1 1   Download

 • Bài viết "Nghiên cứu một số kỹ năng phòng chống tai nạn thương tích đuối nước ở trẻ em" trình bày những giải pháp hết sức cấp thiết, nhằm mục đích trang bị cho các bạn sinh viên, giảng viên… kiến thức, kỹ năng phòng, chống tai nạn thương tích đuối nước cho trẻ em, kỹ năng an toàn trong môi trường nước cho trẻ em. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf9p lieuyeuyeu18 23-12-2022 11 2   Download

 • Niên giám Thống kê là ấn phẩm được Tổng cục Thống kê xuất bản hàng năm, bao gồm những số liệu thống kê cơ bản phản ánh khái quát động thái và thực trạng kinh tế - xã hội của cả nước, của các vùng và các địa phương. Bên cạnh đó, nội dung cuốn Niên giám năm 2012 còn có số liệu thống kê chủ yếu của các nước và vùng lãnh thổ trên thế giới nhằm cung cấp thêm tư liệu tham khảo phục vụ yêu cầu nghiên cứu và so sánh quốc tế. Mời các bạn cùng tham khảo phần 1 dưới đây.

  pdf453p trangtrang0906 23-12-2022 14 2   Download

 • Bài viết Vai trò của công tác bồi dưỡng cán bộ nữ thuộc diện ban thường vụ cấp tỉnh quản lý nghiên cứu dưới góc độ là vai trò của công tác bồi dưỡng cán bộ nữ thuộc diện Ban thường vụ cấp tỉnh quản lý và đánh giá một số chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đã tạo điều kiện cho cán bộ nữ phát huy vai trò của mình.

  pdf7p viharry 15-12-2022 10 2   Download

 • Sổ tay hướng dẫn kỹ thuật canh tác cây điều thích ứng với biến đổi khí hậu cung cấp cho người đọc những kiến thức như: Những vấn đề KH&CN còn tồn tại, hạn chế trong sản xuất cà phê và giải pháp khắc phục; kết quả nghiên cứu và áp dụng gói kỹ thuật canh tác điều thích ứng với biến đổi khí hậu trên cây điều. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 2 dưới đây.

  pdf24p trangcam0906 15-12-2022 10 3   Download

 • Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong tình hình mới nằm trong khuôn khổ chương trình hợp tác nghiên cứu lý luận và tổng kết thực tiễn đổi mới giữa hai Đảng, hai nước Việt Nam và Lào, theo thỏa thuận của lãnh đạo cấp cao Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Nhân dân cách mạng Lào. Mời các bạn cùng tham khảo tiếp nội dung phần 2 dưới đây để nắm chi tiết hơn.

  pdf169p canhdongco10 07-10-2022 7 2   Download

 • Tài liệu "Sổ tay Lấy mẫu và khoanh vùng ô nhiễm môi trường do hóa chất bảo vệ thực vật tồn lưu: Các quy trình vận hành chuẩn phục vụ điều tra khảo sát ô nhiễm đất và nước dưới đất" đưa ra những hướng dẫn kỹ thuật cho các cán bộ hiện trường và những cán bộ thuộc các cơ quan ban ngành liên quan đến công tác quan trắc môi trường nhằm: đảm bảo chất lượng lấy mẫu; đảm bảo tính đồng nhất; cho phép đánh giá các công việc tại hiện trường một cách có hiệu quả;...

  pdf128p duonghanthienbang 05-10-2022 12 3   Download

 • Cuốn sách Việt Nam - Văn hóa và tộc người lấy đối tượng nghiên cứu là văn hóa và tộc người ở Việt Nam, và nhìn nhận đối tượng ấy như một thực thể văn hóa nằm trong dòng chảy văn hóa dân tộc. Dưới góc nhìn văn hóa, bằng cách tiếp cận nhiều chiều, với những cách lý giải khác nhau cuốn sách sẽ giúp bạn đọc hiểu được những điều nằm trong một cấu trúc quen thuộc tưởng như đơn giản, nhưng lại vô cùng phức tạp. Cuốn sách được chia thành 2 phần, phần 1 gồm có một số bài viết như: Cõi sống và cõi chết trong quan niệm cổ truyền của người Mường; Phần thần thoại trong Đẻ đất đẻ nước...; Cạp váy Mường;.

  pdf161p runordie8 05-09-2022 15 2   Download

 • Luận án Tiến sĩ Kinh tế "Cấu trúc thuế và tăng trưởng kinh tế dưới vai trò của tự do hóa thương mại tại các nước đang phát triển" góp phần tìm kiếm bằng chứng thực nghiệm về tác động của tự do hóa thương mại, cấu trúc thuế đến tăng trưởng kinh tế. Kết quả nghiên cứu sẽ cung cấp bằng chứng khoa học giúp Chính phủ và các cơ quan quản lý nhà nước ở cấp vĩ mô có thể xây dựng và tiến hành cải cách chính sách thuế, lựa chọn giải pháp chính sách hợp lý cho các nước này.

  pdf223p vibentley 08-09-2022 22 2   Download

 • Bài viết Kết quả điều trị máu tụ dưới màng cứng cấp tính ở người cao tuổi tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình mô tả một số đặc điểm lâm sàng, nhận xét kết quả điều trị 76 bệnh nhân cao tuổi, máu tụ dưới màng cứng cấp tính do chấn thương nhằm nâng cao chất lượng điều trị loại tổn thương này.

  pdf4p viarrinera 26-08-2022 5 1   Download

 • Cuốn sách Các trường phái lịch sử trên thế giới của 2 tác giả Guy Thuillier và Jean Tulard do Đỗ Trọng Quang dịch cung cấp cho bạn đọc những vấn đề liên quan đến lịch sử cận đại và hiện đại, đặc biệt nói nhiều hơn về nước Pháp. Cuốn sách được tổ chức thành 7 chương. Phần 1 sau đây sẽ trình bày 3 chương với các chủ đề lần lượt như sau: Lịch sử dưới chế độ cũ, trường phái thực chứng (1800 - 1890), những biến đổi của sử học (1890-1960). Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf31p runordie6 06-08-2022 10 0   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Cấp cứu đuối nước
p_strCode=capcuuduoinuoc

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2