intTypePromotion=1
ADSENSE

Chấp dân sự

Xem 1-20 trên 1201 kết quả Chấp dân sự
 • Mục tiêu nghiên cứu của luận văn là làm rõ các vấn đề lý luận chủ yếu về phân biệt giữa tranh chấp dân sự và tranh chấp kinh doanh, thương mại và trên cơ sở đó phân tích thực trạng pháp luật, rồi đưa ra các kiến nghị liên quan. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf13p nguyetdong1 13-04-2017 121 12   Download

 • Bài viết Quyền thỏa thuận lựa chọn tòa án giải quyết tranh chấp dân sự có yếu tố nước ngoài làm rõ cơ sở lý luận của sự cần thiết phải xây dựng quy định về quyền thỏa thuận lựa chọn tòa án giải quyết tranh chấp dân sự, có yếu tố nước ngoài trong Bộ Luật tố tụng dân sự đồng thời đề xuất các giải pháp cụ thể nhằm góp phần hoàn thiện các quy định của pháp luật hiện hành,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf11p lauchiquay 19-04-2018 83 2   Download

 • Giải quyết những tranh chấp dân sự phát sinh trong xã hội luôn là đòi hỏi của đời sống xã hội. Đối với những tranh chấp phức tạp mà không có quy phạm pháp luật để áp dụng, không có tập quán, không có luật để áp dụng tương tự, không có án lệ thì nguyên tắc chung của luật dân sự và lẽ công bằng được áp dụng. Có những tranh chấp chỉ có thể áp dụng lẽ công bằng mới giải quyết được.

  pdf6p vidoha2711 07-09-2020 11 0   Download

 • Bộ luật tố tụng dân sự quy định những nguyên tắc cơ bản trong tố tụng dân sự; trình tự, thủ tục khởi kiện để Toà án giải quyết các vụ án về tranh chấp dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động (sau đây gọi chung là vụ án dân sự) và trình tự, thủ tục yêu cầu để Toà án giải quyết các việc về yêu cầu dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động (sau đây gọi chung là việc dân sự); trình tự, thủ tục giải...

  pdf0p thanhan 10-07-2009 1209 462   Download

 • Trong điều kiện của nền kinh tế thị trường, hoạt động kinh doanh, thương mại, dân sự ngày càng đa dạng và không ngừng phát triển trong tất cả mọi lĩnh vực sản xuất, thương mại, dịch vụ, đầu tư... Vấn đề lựa chọn phương thức giải quyết tranh chấp trong kinh doanh, thương mại phải được các bên cân nhắc, lựa chọn phù hợp dựa trên các yếu tố như mục tiêu đạt được, bản chất của tranh chấp, mối quan hệ làm ăn giữa các bên, thời gian và chi phí dành cho việc giải quyết tranh chấp. Chính vì vậy, khi lựa chọn phương...

  doc34p 05042004 28-09-2012 290 108   Download

 • Đề tài nghiên cứu nhằm làm sáng tỏ cơ sở lý luận về chế định khởi kiện và thụ lý vụ án dân sự trong tố tụng dân sự Việt Nam, tìm hiểu thực tế áp dụng chế định này trong hoạt động giải quyết các tranh chấp dân sự tại các Tòa án nhân dân (TAND),... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf14p hannguyetti 09-04-2017 192 25   Download

 • Hòa giải là hình thức giải quyết tranh chấp dân sự nói chung và hôn nhân gia đình nói riêng được quy định khá cụ thể, chi tiết trong Bộ luật Tố tụng dân sự (BLTTDS) của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Hòa giải giúp các bên tiết kiệm được nhiều thời gian, công sức, chi phí trong quá trình giải quyết vụ việc dân sự.

  pdf7p nganga_03 23-09-2015 156 19   Download

 • Mục đích nghiên cứu của đề tài là làm sáng tỏ nội dung, cơ sở lý luận và thực tiễn của các quy định pháp luật về hình thức Di chúc thông qua việc phân tích các quy định của Pháp luật Dân sự hiện hành về Di chúc, hình thức di chúc, đánh giá thực trạng những tranh chấp dân sự liên quan đến hình thức di chúc và đưa ra các kiến nghị hoàn thiện pháp luật về hình thức di chúc ở nước ta.

  pdf24p hannguyetti 09-04-2017 121 19   Download

 • Luật dân sự là một nhánh pháp luật giải quyết các tranh chấp giữa các cá nhân và/hoặc các cơ quan tổ chức, theo đó bên bị thiệt hại có thể được đền bù cho những thiệt hại đó.Trong các trường cao đẳng đại học, luật dân sự là bộ môn không thể thiếu. bài tập này sẽ cung cấp cho các bạn kiến thức cơ bản và càn thiết để hoàn thành môn học một cách tốt nhất..

  doc9p trungkien111291 23-04-2012 2102 643   Download

 • Nghị quyết số 01/2005/NQ-HĐTP do Hội đồng Thẩm phám Tòa án nhân dân tối cao ban hành ngày 31 tháng 3 năm 2005 về việc hướng dẫn thi hành một số quy định trong phần thứ nhất "Những quy định chung" của Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2004. 

  pdf26p lawtttotung1 29-10-2009 408 158   Download

 • Thủ tục khởi kiện để Toà án giải quyết các vụ án về tranh chấp dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động (sau đây gọi chung là vụ án dân sự) và trình tự, thủ tục yêu cầu để Toà án giải quyết các việc về yêu cầu dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại, …

  doc102p macminhquangta 07-07-2012 974 137   Download

 • Các quy định về biện pháp khẩn cấp tạm thời trong Bộ luật Tố tụng dân sự đã là một bước tiến mới phản ánh một nền tố tụng dân chủ, đáp ứng được yêu cầu của thực tiễn giải quyết tranh chấp dân sự là tính nhanh chóng và sự bảo đảm an toàn pháp lý cho các bên đương sự …

  doc7p hoanghue22 08-04-2011 336 96   Download

 • Hướng dẫn áp dụng pháp luật trong việc giải quyết một số loại tranh chấp dân sự, hôn nhân và gia đình

  doc13p chuabietbo 20-03-2010 663 46   Download

 • Bài tập nhóm Luật Dân sự phân tích về một trường hợp tranh chấp tài sản sản cụ thể. Tài liệu giúp các bạn hiểu hơn về hợp đồng cũng như luật Thương mại của Việt Nam. Tài liệu phục vụ cho các bạn chuyên ngành Luật và Kinh tế.

  doc5p nang3580 11-10-2014 131 13   Download

 • Mục đích nghiên cứu của đề tài nhằm làm sáng tỏ quy định của Bộ luật dân sự về điều kiện có hiệu lực di chúc, cơ sở lý luận thực tiễn của các quy định pháp luật về điều kiện có hiệu lực di chúc miệng thông qua việc phân tích các quy định của pháp luật dân sự hiện hành về điều kiện có hiệu lực của di chúc nói chung, di chúc miệng nói riêng, đánh giá thực trạng những tranh chấp dân sự liên quan đến di chúc miệng.

  pdf26p hannguyetti 09-04-2017 72 10   Download

 • Trong bài viết này, tác giả đánh giá thực trạng, những hạn chế của pháp luật trong thực tiễn, từ đó sử dụng phương pháp tổng hợp, phân tích, so sánh, đánh giá để kiến nghị hoàn thiện pháp luật dựa trên quan điểm của Đảng và Nhà nước về chiến lược cải cách tư pháp.

  pdf8p advanger 04-05-2018 56 6   Download

 • Thủ tục đo vẽ trong các vụ án dân sự tranh chấp liên quan đến đất đai là một trong những thủ tục quan trọng và bắt buộc để làm sáng tỏ vụ án. Tuy nhiên, thực tiễn xét xử vẫn chưa được quy định cụ thể về trình tự, thủ tục và thành phần tiến hành đo vẽ để Tòa án làm căn cứ thi hành trên thực tế

  pdf9p vimanama2711 28-07-2020 38 3   Download

 • Thời hiệu khởi kiện các vụ án dân sự được quy định trong Bộ luật Dân sự và Bộ luật Tố tụng dân sự là thời hiệu do pháp luật quy định mà khi kết thức thời hiệu đó chủ thể mất quyền khởi kiện trước Tòa án. Trong từng giai đoạn cách hiểu về thời hiệu khởi kiện khác nhau. Trước khi Bộ luật dân sự 2015 có hiệu lực thì thời hiệu khởi kiện được pháp luật quy định như là một thời hạn nộp đơn khởi kiện tại Tòa án để yêu cầu giải quyết tranh chấp dân sự.

  pdf5p vimariecurie2711 01-08-2019 63 1   Download

 • Tố tụng rút gọn được hiểu là một thủ tục tố tụng đặc biệt, nhằm đơn giản hóa thủ tục xét xử thông thường do Tòa án tiến hành giải quyết đối với các tranh chấp dân sự theo nghĩa rộng theo một trình tự tố tụng giản lược. Việc xét xử theo thủ tục rút gọn còn giúp tiết kiệm thời gian và chi phí cho đương sự và Nhà nước, giảm tải áp lực công việc cho Tòa án nhân dân các cấp.

  pdf8p elandorr 03-12-2019 30 1   Download

 • Đáp ứng với đòi hỏi ngày càng cao của xã hội, tạo hành lang pháp lý cho sự phát triển lành mạnh của các quan hệ xã hội (trong đó có quan hệ dân sự), tạo cơ chế giải quyết các tranh chấp dân sự có hiệu quả, thuận lợi, ngày 15/6/2004 tại kỳ họp thứ 5, Quốc hội khoá XI đã thông qua Bộ luật Tố tụng Dân sự. Bộ luật này có hiệu lực từ 01/01/2005 với 36 chương, 418 điều trong đó thủ tục giải quyết các vụ việc dân sự có yếu tố nước ngoài được quy định tại phần thứ IX của Bộ luật Tố tụng Dân sự với 3 chương và 14 điều.

  pdf8p nguaconbaynhay2 04-01-2020 24 0   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Chấp dân sự
p_strCode=chapdansu

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2