Chất ô nhiễm hữu cơ

Xem 1-20 trên 519 kết quả Chất ô nhiễm hữu cơ
 • Luận án với mục tiêu xác định đặc điểm phân bố hàm lượng chất ô nhiễm hữu cơ bền OCPs và PCBs trong nước - trầm tích - sinh vật vùng biển ven bờ phía bắc Việt Nam, đánh giá khả năng tích tụ OCPs và PCBs trong cơ thể sinh vật ngao thông qua hệ số tích tụ sinh học, góp phần xây dựng bản đồ ô nhiễm POPs ở môi trường biển Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf27p longnguyentran000 23-12-2016 21 2   Download

 • "Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Khoa học: Nghiên cứu ứng dụng để xử lý một số hợp chất ô nhiễm hữu cơ bằng xúc tác quang các hợp chất của Vonfram" nghiên cứu điều chế các muối kim loại chuyển tiếp được phân tán trên các vật liệu mao quản có diện tích bề mặt lớn như SBA-15 và ống nano cacbon. Các vật liệu được đặc trưng tính chất hóa, lý bằng các công cụ hiện đại.

  pdf26p hpnguyen1 22-01-2018 3 1   Download

 • Nghiên cứu này đánh giá ảnh hưởng của việc bổ sung nhôm sunfat đến quá trình xử lý các chất hữu cơ (COD) và các chất dinh dưỡng (N, P) trong nước thải tự tạo bằng hệ thống bể thiếu khí-hiếu khí. Trong thời gian vận hành hơn 200 ngày, nồng độ photpho đầu vào được thay đổi và tăng dần từ 5,5 mg/L lên 8,5 mg/L. Để kiểm soát nồng độ photpho trong dòng thải ra nhỏ hơn 1,0 mg/L, nhôm sunfat được bổ sung vào hệ thống với tỷ lệ mol Al:P là 2,2:1 và hàm lượng chất...

  pdf9p nguyenvanquan037 10-12-2010 195 60   Download

 • Trong bài báo này tác giả lấy nguồn SiO2 từ vỏ trấu để tổng hợp MCM-41 với ký hiệu RH-MCM-41 (RH kí hiệu l từ vỏ trấu). Vỏ trấu là nguồn phế thải nông nghiệp rất lớn, nhất là ở Việt Nam. Hàm lượng SiO2 trong vỏ trấu khá lớn chiếm khoảng từ 10-25%.

  pdf5p uocvong03 24-09-2015 38 7   Download

 • Để đạt được những mục đích đề ra, luận án đã thực hiện những nội dung chính sau: Nghiên cứu tổng hợp vật liệu HP-XT trên cơ sơ CuOx và than hoạt tính Trà Bắc, đánh giá các đặc trưng hóa lý của vật liệu bằng các kỹ thuật đặc trưng vật liệu thích hợp, nghiên cứu sâu tính chất hấp phụ m-xylen của than hoạt tính cả về cân bằng hấp phụ và động học hấp phụ, nghiên cứu vai trò của hệ thống mao quản trong than hoạt tính đến tính chất hấp phụ m-xylen.

  pdf169p chumeorocky 10-01-2018 5 2   Download

 • Bài báo trình bày kết quả nghiên cứu các yếu tố ánh hưởng đến quá trình oxi hóa tiên tiến (AOP) phân hủy phenol dưới tác dụng của phức xúc tác Mn(Acry)2+ Tác nhân oxi hóa phenol được sử dụng là H2O2 do nó là chất oxi hóa mạnh, không độc hại, giá thành rẻ.

  pdf8p thicrom3006 31-03-2018 0 0   Download

 • Trong nửa cuối của thế kỷ 20, người ta phát hiện rằng một số các chất ô nhiễm hữu cơ (OPS) đã có tác dụng phụ có hại trong các hệ sinh thái tự nhiên, nổi bật trong đó là những hóa chất độc tính cao (gây chết người hoặc sublethal) kết hợp với sự bền bỉ sinh học được đánh dấu. Ví dụ như dieldrin, DDT, TBT, và methyl thủy ngân được biểu diễn trong phần 2 của cuốn sách này. Sau những khám phá, hạn chế và cấm phát hành của các hóa chất này vào môi trường...

  pdf55p giangsinh_trang 05-01-2012 35 10   Download

 • Chương này sẽ xem xét các quá trình xác định độc tính của các chất ô nhiễm hữu cơ để các sinh vật sống. Thuật ngữ "độc tính" sẽ bao gồm các ảnh hưởng có hại nói chung và sẽ không bị hạn chế để gây chết.

  pdf50p bengoan741 24-12-2011 32 9   Download

 • Vật liệu xúc tác với tác nhân Fe trên chất mang than hoạt tính (Fe/AC) được chế tạo thử nghiệm và kiểm tra hoạt tính bằng quá trình oxy hóa Fenton dị thể. Nghiên cứu này được thực hiện nhằm đánh giá hiệu quả xử lý, tính ổn định và khả năng tái sử dụng của vật liệu xúc tác (Fe/AC) đối với thành phần hữu cơ (COD) khó phân hủy sinh học trong nước rỉ rác bằng quá trình oxy hóa Fenton dị thể.

  pdf11p lalala05 30-11-2015 41 9   Download

 • CHAPTER 3 Chương này sẽ xem xét các quá trình xác định độc tính of the chất ô Nhiệm Hữu cơ to the sinh vật sống. Thuật ngữ "độc tính" sẽ bao gồm the affect có hai nói chung and will not bị limit to give chết. With the tiến bộ nhanh chong trong cơ chế độc tố trong the năm gần đây, Càng ngày cang có thể hiệu be trình tự cơ bản of the thay đổi dẫn đến sự xuất hiện của triệu Certificate Nhiệm độc và làm thế nào sự khác biệt trong hoạt động of the quá trình...

  pdf8p bengoan741 24-12-2011 41 7   Download

 • Chương này sẽ xem xét các quá trình xác định độc tính của các chất ô nhiễm hữu cơ để các sinh vật sống. Độc tính "sẽ bao gồm các ảnh hưởng có hại nói chung và sẽ không bị hạn chế để gây chết.

  pdf49p giangsinh_trang 05-01-2012 38 7   Download

 • Hơn nữa vấn đề và triển vọng tương lai Phần đầu tiên của văn bản này xử lý với các nguyên tắc cơ bản xác định việc phân phối và ảnh hưởng của các chất ô nhiễm hữu cơ trong môi trường sống. Thứ hai tập trung vào các nhóm lớn các chất ô nhiễm hữu cơ, mô tả hóa chất và các đặc tính sinh học và cho thấy làm thế nào các tài sản liên quan đến số phận môi trường của họ và các hiệu ứng sinh thái. Sự chú ý đã được trao cho lịch sử trường...

  pdf15p giangsinh_trang 05-01-2012 27 7   Download

 • Tham khảo tài liệu 'giáo án điện tử môn hóa học: các chất ô nhiễm hữu cơ', tài liệu phổ thông, hóa học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  ppt0p tengteng15 23-12-2011 44 5   Download

 • Trong nửa cuối của thế kỷ XX, người ta phát hiện rằng một số các chất ô nhiễm hữu cơ có tác dụng phụ có hại trong hệ sinh thái tự nhiên, nổi bật trong số đó có hóa chất độc tính cao (gây chết người hoặc sublethal) kết hợp với sự bền bỉ sinh học được đánh dấu. Ví dụ như dieldrin, DDT, TBT và methyl thủy ngân là một phần chính của phần thứ hai của văn bản này. Sau khi những phát hiện, hạn chế và cấm khi phát hành của họ vào môi trường đã được...

  pdf30p bengoan741 24-12-2011 28 4   Download

 • Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 8884:2011 về Chất lượng đất - Xử lý sơ bộ mẫu để xác định chất ô nhiễm hữu cơ quy định ba phương pháp để xử lý sơ bộ các mẫu đất trong phòng thí nghiệm trước khi xác định các chất ô nhiễm hữu cơ. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  doc13p thangnamvoiva24 13-10-2016 9 0   Download

 • Phytodegradation (còn gọi là Phytotransformation) là sự phân giải chất ô nhiễm nhờ các quá trình chuyển hóa chất bên trong thực vật hoặc bên ngoài thực vật nhờ tác dụng của các hợp chất enzymes do thực vật tiết ra.

  doc21p phuongthuy18 15-03-2011 220 95   Download

 • Các chất ô nhiễm bao gồm rất nhiều loại hóa chất khác nhau, từ ion vô cơ đơn giản đến các phân tử hữu cơ phức tạp. Trong nhiều trường hợp, các kim loại trở thành chất ô nhiễm do hoạt động của con người, chủ yếu thông qua hoạt động khai mỏ và luyện kim, đã giải phóng chúng khỏi đá nơi chúng được tích tụ trong suốt quá trình hoạt động của núi lửa hay sự xói mòn sau đó và đưa chúng vào tình huống làm nguy hại đến môi trường.

  ppt101p trautuongquan 20-02-2013 79 30   Download

 • Kênh Ngự Hà và 8 hồ trong Kinh thành Huế được lựa chọn để lấy mẫu và phân tích các thông số chất lượng nước: nhiệt độ, pH, SS, EC, DO, COD, amoni, NO3-, NO2-, PO43-, TN, TP, chlorophyll- a và tổng coliform trong thời gian từ tháng 3 đến tháng 7 năm 2011. Các kết quả cho thấy, các nguồn nước khảo sát đều bị ô nhiễm hữu cơ: COD trung bình theo thời gian (tháng) là 23 - 31 mg/L, theo không gian (hồ-kênh) là 18 - 38 mg/L và không đạt loại B1 theo QCVN08:2008/BTNMT....

  pdf10p sunshine_9 24-07-2013 43 10   Download

 • Các hợp chất polychlorinated polychlorinated lipophilic dibenzodioxins (PCDDs) và polychlorinated dibenzofurans (PCDFs) không xảy ra tự nhiên, và họ không được tổng hợp cố ý. Chúng xuất hiện như các sản phẩm tổng hợp hóa học, quy trình công nghiệp và đôi khi sự tương tác giữa các chất gây ô nhiễm hữu cơ trong môi trường.

  pdf10p bengoan741 24-12-2011 31 6   Download

 • Không phải của các nhóm hợp chất polychlorinated tan trong mỡ xảy ra tự nhiên, và không phải của họ được tổng hợp cố ý. Cả hai xảy ra như các sản phẩm tổng hợp hóa học, quy trình công nghiệp, và đôi khi sự tương tác giữa các chất gây ô nhiễm hữu cơ trong môi trường.

  pdf11p giangsinh_trang 05-01-2012 21 5   Download

Đồng bộ tài khoản