intTypePromotion=3
ADSENSE

Chất ô nhiễm hữu cơ

Xem 1-20 trên 571 kết quả Chất ô nhiễm hữu cơ
 • Luận án với mục tiêu xác định đặc điểm phân bố hàm lượng chất ô nhiễm hữu cơ bền OCPs và PCBs trong nước - trầm tích - sinh vật vùng biển ven bờ phía bắc Việt Nam, đánh giá khả năng tích tụ OCPs và PCBs trong cơ thể sinh vật ngao thông qua hệ số tích tụ sinh học, góp phần xây dựng bản đồ ô nhiễm POPs ở môi trường biển Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf27p longnguyentran000 23-12-2016 54 3   Download

 • "Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Khoa học: Nghiên cứu ứng dụng để xử lý một số hợp chất ô nhiễm hữu cơ bằng xúc tác quang các hợp chất của Vonfram" nghiên cứu điều chế các muối kim loại chuyển tiếp được phân tán trên các vật liệu mao quản có diện tích bề mặt lớn như SBA-15 và ống nano cacbon. Các vật liệu được đặc trưng tính chất hóa, lý bằng các công cụ hiện đại. Hoạt tính xúc tác được đánh giá bằng phản ứng phân hủy xanh metylen trong dung dịch nước. Đề tài gồm 3 chương.

  pdf26p hpnguyen1 22-01-2018 21 3   Download

 • Chất ô nhiễm hữu cơ bền OCPs (Lindan, Aldrin, Endrin, Dieldrin, 4,4-DDE, 4,4-DDD, 4,4-DDT) và PCBs (28, 52, 101, 138, 153, 180) được khảo sát đồng bộ trong ba hợp phần môi trường nước, trầm tích và sinh vật trong vùng biển ven bờ phía Bắc Việt Nam hai đợt vào tháng 3 năm 2011 và tháng 8 năm 2011.

  pdf8p miulovesmile 09-10-2018 24 1   Download

 • Bài báo này trình bày kết quả nghiên cứu động học của quá trình sinh hóa tiêu thụ oxy trong môi trường nước sông Cu Đê trong khoảng thời gian từ tháng 5-7/2012. Đây là một trong những quá trình quan trọn, trong việc nghiên cứu khả năng tự làm sạch và khả năng chịu tải chất ô nhiễm hữu cơ dễ phân hủy sinh học của thủy vực.

  pdf7p miulovesmile 09-10-2018 14 0   Download

 • Nghiên cứu này đánh giá ảnh hưởng của việc bổ sung nhôm sunfat đến quá trình xử lý các chất hữu cơ (COD) và các chất dinh dưỡng (N, P) trong nước thải tự tạo bằng hệ thống bể thiếu khí-hiếu khí. Trong thời gian vận hành hơn 200 ngày, nồng độ photpho đầu vào được thay đổi và tăng dần từ 5,5 mg/L lên 8,5 mg/L. Để kiểm soát nồng độ photpho trong dòng thải ra nhỏ hơn 1,0 mg/L, nhôm sunfat được bổ sung vào hệ thống với tỷ lệ mol Al:P là 2,2:1 và hàm lượng chất...

  pdf9p nguyenvanquan037 10-12-2010 217 60   Download

 • Trong bài báo này tác giả lấy nguồn SiO2 từ vỏ trấu để tổng hợp MCM-41 với ký hiệu RH-MCM-41 (RH kí hiệu l từ vỏ trấu). Vỏ trấu là nguồn phế thải nông nghiệp rất lớn, nhất là ở Việt Nam. Hàm lượng SiO2 trong vỏ trấu khá lớn chiếm khoảng từ 10-25%.

  pdf5p uocvong03 24-09-2015 78 9   Download

 • Để đạt được những mục đích đề ra, luận án đã thực hiện những nội dung chính sau: Nghiên cứu tổng hợp vật liệu HP-XT trên cơ sơ CuOx và than hoạt tính Trà Bắc, đánh giá các đặc trưng hóa lý của vật liệu bằng các kỹ thuật đặc trưng vật liệu thích hợp, nghiên cứu sâu tính chất hấp phụ m-xylen của than hoạt tính cả về cân bằng hấp phụ và động học hấp phụ, nghiên cứu vai trò của hệ thống mao quản trong than hoạt tính đến tính chất hấp phụ m-xylen.

  pdf169p chumeorocky 10-01-2018 50 6   Download

 • Bài báo trình bày kết quả nghiên cứu các yếu tố ánh hưởng đến quá trình oxi hóa tiên tiến (AOP) phân hủy phenol dưới tác dụng của phức xúc tác Mn(Acry)2+ Tác nhân oxi hóa phenol được sử dụng là H2O2 do nó là chất oxi hóa mạnh, không độc hại, giá thành rẻ.

  pdf8p thicrom3006 31-03-2018 64 1   Download

 • Các hợp chất peflo hóa (PFCs) có tính chống thấm, chống cháy, được sử dụng phổ biến trong sản xuất các sản phẩm tiêu dùng có tính kháng bẩn, dầu mỡ và chữa cháy. Đây là những hợp chất ô nhiễm hữu cơ khó phân hủy (POPs), trong đó axit peflooctansunphonic (PFOS) và các muối của nó đã được đưa vào Công ước Stockholm từ năm 2009.

  pdf5p everydaywish 27-12-2018 10 0   Download

 • Vật liệu xúc tác với tác nhân Fe trên chất mang than hoạt tính (Fe/AC) được chế tạo thử nghiệm và kiểm tra hoạt tính bằng quá trình oxy hóa Fenton dị thể. Nghiên cứu này được thực hiện nhằm đánh giá hiệu quả xử lý, tính ổn định và khả năng tái sử dụng của vật liệu xúc tác (Fe/AC) đối với thành phần hữu cơ (COD) khó phân hủy sinh học trong nước rỉ rác bằng quá trình oxy hóa Fenton dị thể. Các phương pháp như: nhiễm xạ tia X (XRD), kính hiển vi điện tử quét (SEM) và hấp phụ đa phân tử BET được sử dụng để nghiên cứu cấu trúc và hình thái đặc trưng của vật liệu xúc tác.

  pdf11p lalala05 30-11-2015 103 17   Download

 • Trong nửa cuối của thế kỷ 20, người ta phát hiện rằng một số các chất ô nhiễm hữu cơ (OPS) đã có tác dụng phụ có hại trong các hệ sinh thái tự nhiên, nổi bật trong đó là những hóa chất độc tính cao (gây chết người hoặc sublethal) kết hợp với sự bền bỉ sinh học được đánh dấu. Ví dụ như dieldrin, DDT, TBT, và methyl thủy ngân được biểu diễn trong phần 2 của cuốn sách này. Sau những khám phá, hạn chế và cấm phát hành của các hóa chất này vào môi trường...

  pdf55p giangsinh_trang 05-01-2012 42 10   Download

 • Chương này sẽ xem xét các quá trình xác định độc tính của các chất ô nhiễm hữu cơ để các sinh vật sống. Thuật ngữ "độc tính" sẽ bao gồm các ảnh hưởng có hại nói chung và sẽ không bị hạn chế để gây chết. Với những tiến bộ nhanh chóng trong cơ chế độc tố trong những năm gần đây, càng ngày càng có thể hiểu được trình tự cơ bản của những thay đổi dẫn đến sự xuất hiện của triệu chứng nhiễm độc và làm thế nào sự khác biệt trong hoạt động của các...

  pdf50p bengoan741 24-12-2011 46 9   Download

 • CHAPTER 3 Chương này sẽ xem xét các quá trình xác định độc tính of the chất ô Nhiệm Hữu cơ to the sinh vật sống. Thuật ngữ "độc tính" sẽ bao gồm the affect có hai nói chung and will not bị limit to give chết. With the tiến bộ nhanh chong trong cơ chế độc tố trong the năm gần đây, Càng ngày cang có thể hiệu be trình tự cơ bản of the thay đổi dẫn đến sự xuất hiện của triệu Certificate Nhiệm độc và làm thế nào sự khác biệt trong hoạt động of the quá trình...

  pdf8p bengoan741 24-12-2011 48 7   Download

 • Chương này sẽ xem xét các quá trình xác định độc tính của các chất ô nhiễm hữu cơ để các sinh vật sống. Độc tính "sẽ bao gồm các ảnh hưởng có hại nói chung và sẽ không bị hạn chế để gây chết. Với những tiến bộ nhanh chóng của cơ chế độc tố trong những năm gần đây, ngày càng có thể hiểu được trình tự cơ bản của những thay đổi dẫn đến sự xuất hiện của các triệu chứng của nhiễm độc, và làm thế nào sự khác biệt trong hoạt động của các quá...

  pdf49p giangsinh_trang 05-01-2012 47 7   Download

 • Hơn nữa vấn đề và triển vọng tương lai Phần đầu tiên của văn bản này xử lý với các nguyên tắc cơ bản xác định việc phân phối và ảnh hưởng của các chất ô nhiễm hữu cơ trong môi trường sống. Thứ hai tập trung vào các nhóm lớn các chất ô nhiễm hữu cơ, mô tả hóa chất và các đặc tính sinh học và cho thấy làm thế nào các tài sản liên quan đến số phận môi trường của họ và các hiệu ứng sinh thái. Sự chú ý đã được trao cho lịch sử trường...

  pdf15p giangsinh_trang 05-01-2012 35 7   Download

 • Tham khảo tài liệu 'giáo án điện tử môn hóa học: các chất ô nhiễm hữu cơ', tài liệu phổ thông, hóa học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  ppt0p tengteng15 23-12-2011 71 5   Download

 • Trong nửa cuối của thế kỷ XX, người ta phát hiện rằng một số các chất ô nhiễm hữu cơ có tác dụng phụ có hại trong hệ sinh thái tự nhiên, nổi bật trong số đó có hóa chất độc tính cao (gây chết người hoặc sublethal) kết hợp với sự bền bỉ sinh học được đánh dấu. Ví dụ như dieldrin, DDT, TBT và methyl thủy ngân là một phần chính của phần thứ hai của văn bản này. Sau khi những phát hiện, hạn chế và cấm khi phát hành của họ vào môi trường đã được...

  pdf30p bengoan741 24-12-2011 38 4   Download

 • Đề tài được thực hiện nhằm nghiên cứu Nghiên cứu khả năng tự làm sạch trong môi trường nước sông Cu Đê. Kết quả quan trắc chất lượng nước sông Cu Đê tại 5 mặt cắt (MC) trên chiều dài khoảng 9km vào K các tháng 5, 6 và 7 năm 2012 đã được sử dụng để xác định mức độ ô nhiễm và khả năng tự làm sạch của sông. Khả năng tự làm sạch được đánh giá qua tỉ số giữa tốc độ nạp khí tự nhiên và tốc loại ôxy do quá trình phân hủy các chất ô nhiễm hữu cơ...

  pdf6p hanh_tv25 30-03-2019 27 2   Download

 • Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 8884:2011 về Chất lượng đất - Xử lý sơ bộ mẫu để xác định chất ô nhiễm hữu cơ quy định ba phương pháp để xử lý sơ bộ các mẫu đất trong phòng thí nghiệm trước khi xác định các chất ô nhiễm hữu cơ. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  doc13p thangnamvoiva24 13-10-2016 29 0   Download

 • Phytodegradation (còn gọi là Phytotransformation) là sự phân giải chất ô nhiễm nhờ các quá trình chuyển hóa chất bên trong thực vật hoặc bên ngoài thực vật nhờ tác dụng của các hợp chất enzymes do thực vật tiết ra.

  doc21p phuongthuy18 15-03-2011 254 96   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Chất ô nhiễm hữu cơ
p_strCode=chatonhiemhuuco

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản