intTypePromotion=1
ADSENSE

Chất xúc tác hóa học

Xem 1-20 trên 893 kết quả Chất xúc tác hóa học
 • Bài viết "Tổng hợp trong một bước các ligand bisphosphin monoxid bằng phương pháp ôxy hóa với xúc tác PdI2" trình bày một quy trình cải tiến từ quá trình mono-ôxy hóa của Grushin, biến các ligand bisphosphin đối quang thành bisphosphin monoxid đối quang, chứa các khung biphenyl và 1,1’-binaphthyl, nhờ thay đổi điều kiện phản ứng và theo dõi chặt chẽ tiến trình phản ứng bằng phổ NMR. Quy trình này cung cấp một hướng tổng hợp ngắn hơn để tạo ra phân họ ligand bisphosphin monoxid bất đối xứng trục, dùng để sàng lọc ligand trong các nghiên cứu phản ứng đối xứng mới.

  pdf5p phuong62310 31-01-2023 5 0   Download

 • Bài giảng "Hóa sinh và thí nghiệm hóa sinh: Chương 4 - Enzym" được biên soạn với các nội dung chính sau: Chất xúc tác sinh học enzym; Cấu trúc của enzym; Cơ chế phản ứng enzym; Tính chất của enzym; Yếu tố ảnh hưởng hoạt tính enzym. Mời các bạn cùng tham khảo bài giảng để nắm được nội dung chi tiết nhé!

  pdf47p phuongthuy205 11-01-2023 1 1   Download

 • Bài giảng Hóa sinh với mục tiêu nhằm giúp các bạn nắm được vai trò, cấu tạo, tính chất của các hợp phần thực phẩm (nước, protein, gluxit, lipit, vitamin, chất màu, chất thơm); chất xúc tác sinh học (enzym), các đường hướng chuyển hóa chính của các hợp phần thực phẩm. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf12p trangdo0906 12-01-2023 5 1   Download

 • Bài giảng "Giới thiệu Hóa sinh học" được biên soạn với mục tiêu cung cấp kiến thức cơ bản Hóa sinh học về: vai trò, cấu tạo, tính chất của các hợp phần thực phẩm (nước, protein, gluxit, lipit, vitamin, chất màu, chất thơm); Chất xúc tác sinh học (enzym); Các đường hướng chuyển hóa chính của các hợp phần thực phẩm; Cơ sở hóa sinh của một số quá trình bảo quản, chế biến và ổn định chất lượng thực phẩm. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf12p phuongthuy205 11-01-2023 2 1   Download

 • Luận án Tiến sĩ Hóa học "Nghiên cứu khả năng xử lý DDT và γ-HCH trên một số kim loại và oxide kim loại mang trên g-C3N4 bằng phương pháp phiếm hàm mật độ liên kết chặt" có mục đích sử dụng các phương pháp hóa học tính toán để nghiên cứu cấu trúc, tính chất electron và tính chất quang của các hệ vật liệu xúc tác quang trên cơ sở g-C3N4; g-C3N4 biến tính bởi kim loại: Me/g- 2 C3N4, với Me = K, Ca, Ga, Fe, Ni và Cu; g-C3N4 biến tính bởi oxide kim loại MexOy/g-C3N4, với Me xOy = ZnO và TiO2; Mời các bạn cùng tham khảo!...

  pdf159p caphe205 03-01-2023 8 3   Download

 • Tóm tắt Luận án Tiến sĩ Hóa học "Nghiên cứu khả năng xử lý DDT và γ-HCH trên một số kim loại và oxide kim loại mang trên g-C3N4 bằng phương pháp phiếm hàm mật độ liên kết chặt" có mục đích sử dụng các phương pháp hóa học tính toán để nghiên cứu cấu trúc, tính chất electron và tính chất quang của các hệ vật liệu xúc tác quang trên cơ sở g-C3N4; g-C3N4 biến tính bởi kim loại: Me/g- 2 C3N4, với Me = K, Ca, Ga, Fe, Ni và Cu; g-C3N4 biến tính bởi oxide kim loại MexOy/g-C3N4, với Me xOy = ZnO và TiO2; Mời các bạn cùng tham khảo!...

  pdf27p caphe205 03-01-2023 9 2   Download

 • Tài liệu "Bài tập hóa kỹ thuật" phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Kỹ thuật tách chất; Các phương pháp cơ học tách chất; Các phương pháp nhiệt tách chất; Giới thiệu về kỹ thuật tiến hành phản ứng; Những vấn đề động học ứng dụng trong kỹ thuật tiến hành các phản ứng đồng thể; Giới thiệu chung về tính toán trong các thiết bị phản ứng;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf201p vigeorge 15-12-2022 14 2   Download

 • Giáo án "Hóa học lớp 10 bài 49: Tốc độ phản ứng hóa học" biên soạn nhằm giúp các em học sinh nắm được kiến thức trọng tâm về định nghĩa tốc độ phản ứng, tốc độ trung bình, biểu thức tính tốc độ trung bình. Các yếu tố ảnh hưởng đến tốc độ phản ứng: nồng độ, áp suất, nhiệt độ, diện tích bề mặt chất rắn và chất xúc tác. Mời quý thầy cô và các em cùng tham khảo giáo án.

  doc10p hoabingan205 08-12-2022 8 1   Download

 • Bài viết "Khảo sát động học của enzyme alpha-amylase và glucoamylase thủy phân hóa chất chuẩn dùng làm cơ chất" nghiên cứu khảo sát các yếu tố (nhiệt độ, pH, nồng độ cơ chất) ảnh hưởng đến hoạt động của enzyme alpha-amylase và glucoamylase thủy phân hóa chất chuẩn dùng làm cơ chất được tiến hành tại phòng thí ngiệm Hóa - Công nghệ thực phẩm trường Đại học Cửu Long. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết bài viết tại đây.

  pdf9p phuongnhung205 21-10-2022 2 1   Download

 • Giáo trình "Nhiên liệu, dầu, mỡ và chất tẩy rửa" cung cấp cho học viên những nội dung về: dầu mỏ và nhiên liệu; xăng, diesel và nhiên liệu sinh học; dầu bôi trơn và dầu truyền động; mỡ bôi trơn;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf91p duonghanthienbang 05-10-2022 10 4   Download

 • Luận án Tiến sĩ Hóa học "Tổng hợp xúc tác oxi hoá điện hoá trên cơ sở Pt và chấm lượng tử graphen ứng dụng trong pin nhiên liệu sử dụng trực tiếp alcohol" trình bày các nội dung chính sau: Nghiên cứu tổng hợp GQDs; Nghiên cứu tổng hợp xúc tác trên cơ sở kim loại quý Pt và chất mang GQDs ứng dụng trong phản ứng oxi hóa etanol (Ethanol Oxidation Reaction - EOR) và phản ứng oxi hóa metanol (Methanol Oxidation Reaction - MOR.

  pdf185p vilandrover 05-10-2022 6 2   Download

 • Bài viết Tổng hợp cacbon nano ống bằng phương pháp kết tụ hóa học trong pha hơi sử dụng ethane làm nguồn cacbon các kết quả về tổng hợp CNTs bằng phương pháp CVD, sử dụng ethane (C2H6) như nguồn cacbon và sắt (Fe) trên chất mang gamma oxide nhôm (γ-Al2O3) làm chất xúc tác sẽ được trình bày cùng với các kết quả của một số phương pháp phân tích hóa lý hiện đại như xác định bề mặt riêng bằng phương pháp hấp phụ nitơ, xử lý số liệu theo lý thuyết BET (Brunauer - Emmett - Teller), quang phổ điện tử tia X;...

  pdf4p vilexus 30-09-2022 17 1   Download

 • Giáo án môn Hóa học lớp 10 sách Cánh diều: Bài 16 được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp học sinh trình bày được khái niệm tốc độ phản ứng hóa học và cách tính tốc độ trung bình của phản ứng; viết được biểu thức tốc độ phản ứng theo hằng số tốc độ phản ứng và nồng độ; thực hiện được một số thí nghiệm nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng tới tốc độ phản ứng (nồng độ, áp suất, diện tích bề mặt, nhiệt độ, chất xúc tác);...

  doc9p manhitieulinh 29-08-2022 14 1   Download

 • Mục tiêu của đề tài "Dưới vi phân của hàm Lipshitz trong không gian Banach" là trình bày khái niệm đạo hàm theo hướng suy rộng của hàm Lipschitz, dưới vi phân Clarke, các tính chất và quy tắc tính toán, mối quan hệ với các khái niệm vi phân đã có như đạo hàm Gâteaux, đạo hàm Fréchet, dưới vi phân hàm lồi; khảo sát nón tiếp xúc và nón pháp sử dụng dưới vi phân của hàm khoảng cách. Ứng dụng trong tối ưu hóa.

  pdf61p unforgottennight02 20-08-2022 7 1   Download

 • Đề tài "Nghiên cứu tổng hợp chất xúc tác trên nền cacbon nitrua" gồm các nội dung chính sau: Tổng hợp vật liệu C2N4 từ Ure và Thioure bằng phương pháp nhiệt phân; biến tính vật liệu C3N4 bằng kim loại hoạt đông (Cu); đánh giá hoạt tính xúc tác và hấp phụ của vật liệu tổng hợp.

  pdf67p unforgottennight02 20-08-2022 8 1   Download

 • Đề tài "Nghiên cứu tổng hợp chất xúc tác trên nền vật liệu graphen oxit" nghiên cứu các nội dung: Tổng hợp graphen oxit (GO) bằng phương pháp Hummer biến tính; nghiên cứu biến tính vật liệu GO bằng kim loại Fe, đặc trung các vật liệu tổng họp, thử hoạt tính của vật liệu tổng hợp.

  pdf68p unforgottennight02 20-08-2022 11 1   Download

 • Đề tài "Nghiên cứu điều chế vật liệu nano TiO2 pha tạp La và thử hoạt tính quang xúc tác" tập trung nghiên cứu tổng hợp vật liệu TiO2 có kích thước nanomet bằng phương pháp sol-gel; pha tạp La vào vật liệu nano TiO2; khảo sát tính chất quang xúc tác của TiO2 tổng hợp và pha tạp. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf75p unforgottennight02 20-08-2022 13 1   Download

 • Nội dung của đề tài "Nghiên cứu hấp phụ Cr(VI) trong dung dịch nước bằng chất xúc tác thải FCC từ nhà máy lọc dầu Dung Quất" là nghiên cứu hoạt hóa xúc tác thái FCC; khảo sát ảnh hưởng của thời gian, pH, nồng độ, ion lạ như Na+, Ca2+, Al3+, Mg2+ đến khả năng hấp phụ Cr(VI) bằng xúc tác thải FCC; xây dựng quy trình xử lý Cr(VI) trong dung dịch nước bằng phương pháp hấp phụ trên vật liệu xúc tác thải FCC của nhà máy lochj dầu Dung Quất.

  pdf70p unforgottennight02 20-08-2022 17 1   Download

 • Luận án Tiến sĩ Hóa học "Nghiên cứu tổng hợp và sử dụng chất lỏng ion trong quá trình thu hồi platinum từ xúc tác thải của công nghiệp chế biến dầu" trình bày các nội dung chính sau: Tổng hợp một số chất lỏng ion và ứng dụng cho quá trình chiết lỏng-lỏng thu hồi Pt(IV); Chế tạo được các chất hấp phụ dạng chất mang rắn tẩm chất lỏng ion sử dụng cho quá trình hấp phụ thu hồi Pt(IV); Đánh giá được khả năng chiết Pt(IV) của các chất lỏng ion và khả năng hấp phụ Pt(IV) của các vật liệu hấp phụ.

  pdf190p viaudi 04-08-2022 12 2   Download

 • Luận án "Nghiên cứu tổng hợp xúc tác dị thể siêu acid cố định trên các chất mang Al-SBA-15 và ZSM-5/SBA-15 ứng dụng trong phản ứng tổng hợp fructone" với mục tiêu nhằm tổng hợp vật liệu xúc tác dị thể siêu acid HPA cố định trên các chất mang Al-SBA-15 và ZSM-5/SBA-15 bằng các phương pháp khác nhau để tạo ra vật liệu có tính acid cao, độ bền gắn kết HPA tốt. Đánh giá hoạt tính xúc tác và độ bền hoạt tính của vật liệu tổng hợp được trong phản ứng tổng hợp chất tạo hương fructone.

  pdf134p colinhthu 01-08-2022 8 1   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
ADSENSE

p_strKeyword=Chất xúc tác hóa học
p_strCode=chatxuctachoahoc

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2