Chế tài pháp luật

Xem 1-20 trên 2041 kết quả Chế tài pháp luật
 • Nghiên cứu những vấn đề lý luận và thực tiễn triển khai của loại hình công ty HVĐG, pháp luật về công ty HVĐG tại Việt Nam và ở một số quốc gia có nền pháp luật tiên tiến trên thế giới hiện nay. Trên cơ sở nghiên cứu để xây dựng một chế định pháp luật về công ty HVĐG, phù hợp nhất với các điều kiện kinh tế - xã hội tại Việt Nam trong giai đoạn hiện nay.

  pdf28p hannguyetti 09-04-2017 4 2   Download

 • Phần này trình bày về: Pháp luật về doanh nghiệp tư nhân và hộ kinh doanh: Doanh nghiệp tư nhân là DN do một cá nhân làm chủ và tự chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về mọi hoạt động của doanh nghiệp. DNTN không được phát hành bất kỳ một loại chứng khoán nào. Mỗi cá nhân chỉ được thành lập một DNTN.

  ppt19p acqui_rx 12-01-2011 276 103   Download

 • Nhà nước mang quyền lực riêng của mình để quản lý xã hội đã sinh ra nó. Không một xã hội nào có đối kháng giai cấp mà không có nhà nước và các nhà nước đương đại hiện nay phần lớn đều có 3 cơ quan chính là quốc hội hay“nghị viện” chuyên lập ra pháp luật, chính phủ thực hiện pháp luật đó trong thực tế và các cơ quan tư pháp chuyên bảo vệ pháp luật. Các cơ quan này có phần việc của mình và độc lập tương...

  pdf9p cugiai1311 01-11-2012 145 37   Download

 • Những hạn chế của pháp luật về chứng khoán, thị trường chứng khoán ở Việt Nam hiện nay và yêu cầu hoàn thiện Điều này trực tiếp tác động đến lợi ích của nhiều cá nhân, tổ chức khắp mọi tỉnh, thành trên phạm vi cả nước. Vì vậy, sự không đồng thuận trong thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư có thể diễn ra ở nhiều hộ dân trong cùng một dự án, trên cùng một địa bàn....

  pdf7p duongphuongtim 23-04-2013 25 5   Download

 • Đề tài nghiên cứu các quy định pháp luật về bảo hiểm nhân thọ ở Việt Nam từ đó đưa ra những định hướng cũng như giải pháp nhằm hoàn thiện chế định pháp luật trong lĩnh vực này là vô cùng cần thiết, có ý nghĩa cả về phương diện lý luận và thực tiễn.

  pdf4p thangnamvoiva21 02-10-2016 10 1   Download

 • Bài giảng môn Pháp luật: Hệ thống pháp luật Việt Nam - Nguyễn Thị Thùy An là bài giảng giúp cung cấp kiến thức cho các bạn sinh viên về khái niệm của hệ thống pháp luật ở Việt Nam, cơ cấu của Quy phạm pháp luật, chế định luật và các khái niệm về ngành luật. Qua đó, giúp các bạn phần nào củng cố được kiến thức về môn học của mình.

  ppt22p heohong654 05-04-2014 323 89   Download

 • Hệ thống pháp luật và ngành luật Các ngành luật trong hệ thống pháp luật nhà nước CHXHCN Việt Nam Hệ thống khoa học pháp lý Hệ thống pháp luật quốc tế Hệ thống pháp luật là cơ cấu bên trong của pháp luật, thể hiện sự thống nhất nội tại của các quy phạm pháp luật và sự phân chia một cách khách quan các quy phạm pháp luật trong hệ thống ấy thành các ngành luật và chế định pháp luật phù hợp với tính chất, đặc điểm của các quan hệ xã hội mà nó đi...

  ppt29p firings 09-08-2012 213 83   Download

 • Khái niệm phá sản được xem xét ở hai góc độ: DN lâm vào tình trạng phá sản, Phá sản là thủ tục phục hồi hoặc xử lý nợ đặc biệt. Luật Công ty 1990, công ty gặp khó khăn hoặc bị thua lỗ trong hoạt động kinh doanh đến mức tại một thời điểm tổng trị giá các tài sản còn lại của công ty không đủ thanh toán tổng số các khoản nợ đến hạn, là công ty lâm vào tình trạng phá sản

  ppt23p acqui_rx 12-01-2011 232 82   Download

 • Là tổng thể các quy phạm pháp luật có mối liên hệ nội tại thống nhất vơi nhau, được phân thành các chế định pháp luật...

  pdf0p bonsai89 20-12-2011 83 32   Download

 • Đề tài nghiên cứu các vấn đề pháp lý liên quan đến hoạt động kinh doanh lữ hành dựa trên các số liệu thu thập được từ thực tế để: Phân tích thực trạng quy định pháp luật về kinh doanh lữ hành; phân tích, đánh giá sự phù hợp của pháp luật từ thực tiễn thi hành pháp luật về kinh doanh lữ hành; từ đó đưa ra tìm ra các bất cập, hạn chế của pháp luật về kinh doanh lữ hành, dựa trên nguyên tắc phát triển du lịch bền vững để đề xuất các kiến nghị c...

  doc82p nova6112 31-03-2017 35 20   Download

 • Hình thức Pháp luật bao gồm hình thức bên trong (cấu trúc Pháp luật) và hình thức bên ngoài (nguồn của Pháp luật).Hình thức bên trong: Hệ thống pháp luật -ngành luật -- chế định pháp luật -quy phạm pháp luật.

  pdf29p nuber_12 27-08-2013 108 16   Download

 • Hệ thống pháp luật là tổng thể các quy phạm pháp luật có mối liên hệ nội tại thống nhất với nhau, được phân định thành các chế định pháp luật, các ngành luật và được thể hiện trong các văn bản do nhà nước ban hành theo những trình tự, thủ tục và hình thức nhất định....Đó là một trong những kiến thức sẽ được học qua bài giảng Nhà nước và pháp luật chương 3 Hệ thống pháp luật - quy phạm pháp luật.

  pdf19p wave_12 08-04-2014 58 11   Download

 • Việc nghiên cứu, phân tích các quy định pháp luật Việt Nam về tên miền liên quan đến nhãn hiệu từ đó khắc phục những hạn chế, bất cập của pháp luật điều chỉnh lĩnh vực này là cần thiết, góp phần ngăn chặn tình trạng vi phạm quyền sở hữu trí tuệ đang gia tăng. Xuất phát từ thực tế đó mà đề tài "Pháp luật Việt Nam về tên miền liên quan đến nhãn hiệu" đã được nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf20p ngaybinhthuong1234 13-10-2015 26 5   Download

 • Hệ thống pháp luật theo quan niệm truyền thống là tổng thể các quy phạm pháp luật có mối liên hệ nội tại thống nhất với nhau, được phân định thành các chế định pháp luật, các ngành luật và được thể hiện trong các văn bản do Nhà nước ban hành theo những trình tự, thủ tục và hình thức nhất định. Mời các bạn cùng tham khảo phần 2 cuốn sách.

  pdf154p bautroibinhyen18 21-02-2017 12 5   Download

 • Mục đích của luận văn nhằm tìm hiểu cơ bản về cơ chế bảo hiến bằng pháp luật trên thế giới thông qua việc nghiên cứu, phân tích, đánh giá những khái niệm, vai trò của bảo hiến đối với mỗi quốc gia, làm rõ các yếu tố tác động đến sự lựa chọn xây dựng mô hình bảo hiến ở mỗi nước.

  pdf28p phungducluan 01-06-2017 18 5   Download

 • Nghĩa vụ cấp dưỡng trong hệ thống pháp luật Việt Nam trước Cách mạng tháng Tám Ở khía cạnh khác, đạo đức xã hội thường tồn tại ở dạng không thành văn nên nó không có tính xác định chặt chẽ như pháp luật. Các chuẩn mực đạo đức xã hội thường chỉ mang tính định hướng, sự nhận thức của mỗi người về các chuẩn mực đạo đức thường có sự khác nhau, vì vậy, xử sự của họ khó có thể thống nhất.

  pdf6p congchuabrave 26-04-2013 35 3   Download

 •  Quan hệ pháp luật, thực hiện pháp luật, vi phạm pháp luật, trách nhiệm pháp lý, là những nội dung chính của bài giảng bài 3 "Cơ chế điều chỉnh của pháp luật". Mời các bạn cùng tham khảo để có thêm tài liệu phục vụ nhu cầu học tập và nghiên cứu.

  pdf5p elib_thuvienvinhlong 07-09-2015 16 3   Download

 • Trọng tâm của đề tài, người viết tập trung nghiên cứu các quy định của pháp luật về những vấn đề bồi thường thiệt hại về vật nuôi khi Nhà nước thu hồi đất thực tiễn áp dụng tại tỉnh Sóc Trăng, qua thực tiễn áp dụng đó ta có thể tìm ra được những thuận lợi và khó khăn trong quá trình áp dụng pháp luật vào thực tế, qua đó thấy được những thiếu sót, những trường hợp được bồi thường và không được bồi thường cũng như những trường hợp b...

  pdf44p transonnhat 05-01-2018 18 3   Download

 • Luận văn tìm hiểu những chế định pháp luật điều chỉnh vấn đề bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người sử dụng lao động (NSDLĐ) theo quy định của pháp luật lao động (PLLĐ) Việt Nam hiện hành. Tìm hiểu thực trạng áp dụng các quy định trên và đưa ra nhận định về những ưu điểm, hạn chế của pháp luật bảo vệ quyền và lợi ích của NSDLĐ tại Việt Nam.

  pdf9p truongtien_08 03-04-2018 4 2   Download

 • Mục đích của việc nghiên cứu đề tài là làm sáng tỏ các quy định của pháp luật Việt Nam về đăng ký bất động sản trên cơ sở phân tích, so sánh các quy định về đăng ký bất động sản của Cộng hòa Liên bang Đức, từ đó rút ra kết luận về những ưu điểm và hạn chế của pháp luật đăng ký bất động sản Việt Nam và kiến nghị phương pháp hoàn thiện.

  pdf14p nguyetdong1 13-04-2017 5 1   Download

Đồng bộ tài khoản