Chèn vào csdl.

Xem 1-8 trên 8 kết quả Chèn vào csdl.
 • CakePHP Framework: Kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu (data validation) .Data Validation là một trong những thành phần không thể thiếu trong hầu hết các ứng dụng web. Nó giúp cho các dữ liệu được đảm bảo được kiểm tra chặt chẽ trước khi chèn vào CSDL. Cũng như CodeIgniter, Zend ,CakePHP cũng có chức năng Data Validation .Bài viết sẽ hướng dẫn cho người dùng cách sử dụng tập luật và ứng dụng chúng trong các trường hợp cụ thể khác nhau với các hàm hổ trợ sẵn của CakePHP.

  pdf26p yeutinh98 21-09-2012 88 15   Download

 • Dịch vụ WEB Dữ liệu là gì? Dịch vụ Web Dữ liệu (DWS) là giải pháp thế hệ kế tiếp để dễ dàng đóng góp vào sự phát triển, triển khai, và quản lý các truy cập dựa trên dịch vụ WEB vào cơ sở dữ liệu DB2 và máy chủ CSDL IDS. DWS cho phép chúng ta thực hiện các lệnh DML (như Lựa chọn, Chèn, Cập nhật, Xóa, và XQuery) và các lời gọi thủ tục lưu trữ, và tạo ra các dịch vụ WEB mà không cần viết một dòng mã. DWS cung cấp một giao diện...

  pdf13p buncha_1 11-05-2013 46 6   Download

 • Mô hình E-R được đề xuất bởi P. Chen (1976). Đây là một mô hình mức khái niệm dựa vào việc nhận thức thế giới thực thông qua tập các đối tượng được gọi là các thực thể và các mối quan hệ giữa các đối tượng này.

  ppt19p vietdung2176 20-10-2011 179 55   Download

 • I. Tạo CSDL có tên BTH1 II. Tạo bảng (Table) Danh sách sinh viên như sau trên CSDL BTH1.III. Một số thao tác trên bảng(Table) 1. Chuyển trường Diachi nằm trước trường Malop 2 Cho ẩn cột Malop, Ngaysinh 3. Làm xuất hiện lại cột đã ẩn 4. Xóa trường không có dữ liệu 5. Chèn vào bảng trường Diemthi trước trường Malop IV. Một số thao tác trên bảng(Table) 1. Đổi tên bảng Danh sách sinh viên thành DSSV 2. Mở xem bảng DSSV ở dạng Design View V.

  doc33p congthanh_bkit 07-07-2013 45 13   Download

 • SQL là viết tắt của Structured Query Language - Ngôn ngữ truy vấn cấu trúc. SQL cho phép bạn truy cập vào CSDL. SQL là một chuẩn ngôn ngữ của ANSI. SQL có thể thực thi các câu truy vấn trên CSDL. SQL có thể lấy dữ liệu từ CSDL. SQL có thể chèn dữ liệu mới vào CSDL. SQL có thể xoá dữ liệu trong CSDL. SQL có thể sửa đổi dữ liệu hiện có trong CSDL. SQL dễ học :-) SQL là một chuẩn

  pdf61p tengteng16 28-12-2011 27 5   Download

 • Tạo dựng Web-Portal trên nền NukeViet http://mangvn.org thị). Mặt khác, chèn ảnh bằng Typetool sẽ gây khó khăn trong việc phục hồi CSDL (Vì Typetool sử dụng URL tuyệt đối trong các địa chỉ ảnh …) Typetool hiện có lỗi bảo mật trong cơ chế upload ảnh. Do đó không upload ảnh bằng Typetool (thay vào đó hãy sử dụng các công cụ upload sẵn có trên các mục) và nên tắt chức năng này (không Chmod /js/uploads 777).

  pdf7p yukogaru1 31-07-2010 99 50   Download

 • Giới thiệu Phần I: Làm theo hướng dẫn (1 tiếng) Trong phần này chúng ta sẽ học cách thêm sửa xóa dữ liệu trong bảng. 9.1 Insert, Update ,Delete 1.Câu lệnh Insert 1. Chúng ta có thể chèn dữ liệu vào bảng bằng cách sử dụng câu lênh INSERT của T-SQL trong công cụ Query Analyzer. 2. Mở công cụ Query Analyzer. Chọn CSDL làm việc là Pubs. 3. Viết câu lệnh Insert như dưới đây:

  pdf9p hoangminhitvn 23-08-2011 88 17   Download

 • Bước cuối cùng là cấu hình lại để lớp truy cập dữ liệu dùng thủ tục SPROC khi chèn các đối tượng Order mới vào trong CSDL. Chúng ta có thể là điều này bằng cách chọn lớp Order trong cửa sooe LINQ to SQL designer, và sau đó chuyển đến bảng thuộc tính và nhấn nút 3 chấm (...) ở mục Insert để chọn thao tác tương ứng

  pdf21p tengteng16 28-12-2011 35 4   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản