intTypePromotion=1
ADSENSE

Chi phí sử dụng nguồn vốn

Xem 1-20 trên 204 kết quả Chi phí sử dụng nguồn vốn
 • Chi phí sử dụng vốn là giá phải trả cho việc sử dụng nguồn tài trợ. + Chi phí sử dụng vốn là tỷ suất sinh lời mà các nhà đầu tư trên thị trường yêu cầu khi đầu tư vào các chứng khoán của công ty.

  pdf0p ntgioi120404 09-11-2009 1576 427   Download

 • Bài giảng: Chi phí sử dụng vốn và cơ cấu nguồn vốn của doanh nghiệp có nội dung về chi phí sử dụng vốn, cơ cấu nguồn vốn của doanh nghiệp, cơ cấu nguồn vốn tối ưu.

  ppt124p page_12 16-08-2013 373 102   Download

 • Mời các bạn cùng tham khảo Bài tập Tài chính doanh nghiệp - Chương 4: Quyết định nguồn vốn và chi phí sử dụng vốn dưới đây với 13 bài tập về các kiến thức như: Thuế thu nhập doanh nghiệp, phát hành cổ phiếu, phát hành kỳ phiếu ngân hàng, trái phiếu kỳ hạn, nguồn vốn ngắn hạn.

  pdf3p hoaitrinhphuong 04-10-2014 356 51   Download

 • Chương 4: Quyết định nguồn vốn và chi phí sử dụng vốn thuộc Bài giảng Tài chính doanh nghiệp trình bày các kiến thức về quyết định nguồn vốn ngắn hạn, quyết định nguồn vốn dài hạn, xác định chi phí sử dụng vốn. Tài liệu này giúp ích cho quá trình học tập và giảng dạy. Mời các bạn tham khảo.

  pdf4p hoaitrinhphuong 04-10-2014 92 16   Download

 • Bài giảng "Tài chính doanh nghiệp 2 - Chương 3: Cơ cấu nguồn vốn và chi phí sử dụng vốn của DN" trình bày các nội dung: Cơ cấu nguồn vốn và hệ thống đòn bẩy trong doanh nghiệp, chi phí sử dụng vốn của DN. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf86p bautroibinhyen11 25-12-2016 105 9   Download

 • Chi phí sử dụng vốn đóng vai trò như là tỷ lệ chiết khấu làm cân bằng lượng vốn mà doanh nghiệp có quyền sử dụng hôm nay với các khoản tiền mà doanh nghiệp phải trả cho sở hữu của một nguồn vốn nào đó trong tương lai. Mời các bạn tham khảo nội dung chương để nắm rõ hơn.

  ppt16p trentroicosao 14-03-2014 73 7   Download

 • Bài giảng "Lập và phân tích dự án - Chương 7: Quy hoạch nguồn vốn và lựa chọn tập dự án đầu tư" cung cấp cho người học các khái niệm về nguồn vốn, chi phí sử dụng nguồn vốn, suất thu lợi tối thiểu chấp nhận được, lựa chọn dự án đầu tư. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf39p tsmttc_007 12-09-2015 41 4   Download

 • Bài giảng Tài chính doanh nghiệp - Chương 12: Chi phí sử dụng vốn trình bày các nội dung cơ bản về chi phí sử dụng vốn là một liên kết giữa quyết định tài trợ và quyết định đầu tư, chi phí sử dụng vốn của các nguồn tài trợ thành phần, chi phí nợ vay dài hạn, chi phí sử dụng vốn cổ phiếu ưu đãi, chi phí sử dụng bình quân (WACC), chi phí sử dụng vốn biên tế.

  pdf0p nomoney3 10-02-2017 30 4   Download

 • Nội dung bài viết cũng đề cập việc phân tích bộ phận chi phí sử dụng vốn trong toàn bộ chi phí sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp. Trên cơ sở của việc phân tích đó, tác giả đề xuất một số biện pháp để tiết kiệm chi phí sử dụng vốn để nâng cao hiệu quả kinh doanh của các doanh nghiệp.

  pdf5p vixuka2711 06-06-2019 13 3   Download

 • Trong bối cảnh nền kinh tế tài chính khó khăn như hiện nay doanh nghiệp không thể tiếp tục sản xuất hoặc mở rộng sản xuất, đặc biệt không thể tăng khả năng cạnh tranh nếu doanh nghiệp không có đủ vốn để đáp ứng nhu cầu. Để đáp ứng nhu cầu về vốn cho hoạt động kinh doanh, doanh nghiệp có thể huy động từ nhiều nguồn tài chính khác nhau trong xã hội như vay ngân hàng, phát hành các loại chứng khoán,… Tuy nhiên, để có được quyền sử dụng các nguồn này doanh nghiệp phải trả một khoản thu nhập nhất định cho người đầu tư vốn vào doanh nghiệp. Khoản thu nhập này được gọi là chi phí sử dụng vốn.

  pdf6p kexauxi9 03-12-2019 14 1   Download

 • Tài liệu Tài chính doanh nghiệp căn bản (Lý thuyết thực hành quản lý ứng dụng cho các doanh nghiệp Việt Nam): Phần 1 do TS. Nguyễn Minh Kiều biên soạn cung cấp cho các bạn những kiến thức về quyết định nguồn vốn và chính Tài liệu cổ tức với những nội dung chính như đòn bẩy hoạt động và đòn bẩy tài chính; quyết định nguồn vốn và chi phí sử dụng vốn; quyết định cơ cấu vốn của công ty; quyết định chính Tài liệu tổ chức.

  pdf148p thuytrang_5 01-07-2015 1478 491   Download

 • Trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, chi phí sử dụng vốn bình quân (Weighted Average Cost of Capital – WACC) có một ý nghĩa hết sức quan trọng, vì nó chính là cầu nối giữa quyết định đầu tư và quyết định tài trợ. Chi phí của từng loại nguồn vốn tài trợ cho hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD) của doanh nghiệp có liên quan chặt chẽ với môi trường kinh tế vĩ mô như: sự phát triển của thị trường tài chính, chính sách tài chính – tiền tệ của Chính phủ.

  pdf4p vihitachi2711 03-05-2019 16 1   Download

 • Bài giảng "Lập và phân tích dự án cho kỹ sư - Chương 7: Quy hoạch nguồn vốn và lựa chọn tập dự án đầu tư" cung cấp cho người học các kiến thức: Nguồn vốn, chi phí sử dụng vốn, suất thu lợi tối thiểu chấp nhận được, lựa chọn tập dự án đầu tư. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf36p nanhankhuoctai10 23-07-2020 1 0   Download

 • Nối tiếp nội dung của phần 1 cuốn giáo trình "Tài chính doanh nghiệp", phần 2 trình bày các nội dung: Đầu tư dài hạn của doanh nghiệp, nguồn tài trợ trong doanh nghiệp, chi phí sử dụng vốn, phân tích và dự báo nhu cầu tài chính của doanh nghiệp, kế hoạch hóa tài chính doanh nghiệp,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf146p doinhugiobay_09 05-01-2016 201 86   Download

 • Đối với mỗi doanh nghiệp thì nhu cầu về vốn là một trong những nhu cầu rất quan trọng. Vốn được hình thành từ nhiều nguồn khác nhau. Vì vậy việc quyết định lựa chọn nguồn vốn nào, tỉ lệ bao nhiêu… để thực hiện mục đích kinh doanh, đạt được mục tiêu của doanh nghiệp cũng là điều vô cùng quan trọng. Một trong những yếu tố cần cân nhắc cho việc ra quyết định này là Chi phí sử dụng vốn. Mục tiêu cơ bản của doanh nghiệp là tối đa hóa giá trị cổ phần, và một...

  doc25p shiningeyes 30-08-2013 106 32   Download

 • Bài giảng Tài chính doanh nghiệp 2 có kết cấu gồm 4 chương, trình bày các nội dung về cơ cấu nguồn vốn và chi phí sử dụng vốn, định giá doanh nghiệp, cổ tức của công ty cổ phần, phân tích và quyết định thuê tài sản.

  doc83p daihockinhtekythuat 20-08-2015 95 26   Download

 • Quy mô nguồn vốn doanh nghiệp tăng lên điều này làm giảm phần nào áp lực thanh toán, trả nợ trong ngắn hạn nhưng xét trong dài hạn, gia tăng chi phí sử dụng vốn và đặc biệt tạo áp lực đối với khả năng sinh lời. Để tìm hiểu sâu hơn về vấn đề này mời các bạn tham khảo "Bài thuyết trình: Phân tích cơ cấu và sự biến động của nguồn vốn Công ty cổ phần đồ hộp Hạ Long CANFOCO".

  doc23p hugia123 10-06-2016 167 22   Download

 • Mục tiêu học tập của chương 6 Cơ cấu nguồn vốn và chi phí sử dụng vốn thuộc bài giảng tài chính doanh nghiệp trình bày về cơ cấu nguồn vốn và hệ thống đòn bẩy trong doanh nghiệp và chi phí sử dụng vốn, cơ cấu nguồn vốn và các nhân tố ảnh hưởng, nguồn vốn chủ sở hữu.

  pdf127p slow_12 25-06-2014 83 19   Download

 • Bài giảng Tài chính và quản lý tài chính nâng cao - Vấn đề 8 đề cập đến chi phí sử dụng vốn và hệ thống đòn bẩy. Các nội dung cần nắm bắt trong bài này gồm: Chi phí sử dụng các nguồn vốn, chi phí cận biên về sử dụng vốn, xác định nguồn sách đầu tư tối ưu, đòn bẫy kinh doanh, đòn bẫy tài chính, đòn bẫy tổng hợp. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf22p youcanletgo_03 10-01-2016 63 18   Download

 • Bài giảng học phần Tài chính doanh nghiệp được biên soạn nhằm cung cấp cho các bạn những kiến thức về tổng quan tài chính doanh nghiệp; chi phí, doanh thu và lợi nhuận; vốn kinh doanh; phân tích và quyết định đầu tư; chi phí sử dụng vốn và cơ cấu nguồn vốn.

  ppt53p cocacola_02 01-10-2015 64 11   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Chi phí sử dụng nguồn vốn
p_strCode=chiphisudungnguonvon

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2