intTypePromotion=1
ADSENSE

Chia sẻ nguồn lực thông tin

Xem 1-20 trên 29 kết quả Chia sẻ nguồn lực thông tin
 • Giữa các thư viện, đặc biệt là các thư viện trong cùng một lĩnh vực hoặc hình loại, luôn có nhu cầu liên kết và chia sẻ về mặt nghiệp vụ và nguồn lực thông tin. Sự liên kết này giúp mỗi thư viện đáp ứng tốt hơn nhu cầu khai thác thông tin cho bạn đọc của mình đồng thời cũng giúp nguồn tài nguyên của thư viện được sử dụng hiệu quả và thiết thực hơn. Công nghệ thông tin không chỉ giúp các thư viện gia tăng sự hiện diện trực tuyến và mở rộng vốn tư liệu số, mà nó còn giúp cho việc chia sẻ nguồn lực thông tin thư viện trở nên nhanh chóng dễ dàng và tiện lợi cho cả thư viện và bạn đọc.

  pdf6p dtphuongg 06-09-2018 28 2   Download

 • Bài viết đề cập 5 xu hướng quản lí nguồn lực thông tin ở các thư viện đại học Việt Nam ở thời điểm hiện nay, đó là: Chuyển từ hình thức sở hữu sang hình thức tiếp cận; đa dạng hóa sản phẩm thông tin và tăng cường số hóa tài liệu; phát triển nguồn thông tin nội sinh; liên kết, chia sẻ nguồn lực thông tin giữa các thư viện; và tăng cường hoạt động tiếp thị nguồn lực thông tin.

  pdf6p nganga_01 04-09-2015 70 8   Download

 • Bài viết đề cập đến sự đổi mới sự nghiệp giáo dục và những yêu cầu mới đặt ra trong hoạt động thông tin - thư viện các trường đại học, chia sẻ nguồn thông tin trong hệ thống thư viện các trường đại học ở Việt Nam - một yêu cầu khách quan và cấp thiết, giải pháp nhằm tăng cường nguồn lực thông tin giữa thư viện các trường đại học ở Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf12p khetien888 24-01-2017 105 4   Download

 • Bài viết bàn về các giải pháp chuyển đổi dữ liệu từ ISIS sang Greenstone để chia sẻ nguồn lực thông tin trên mạng Internet của Thư viện Viện nghiên cứu Hán - Nôm.

  pdf9p bella_19 12-03-2014 58 2   Download

 • Mục đích nghiên cứu: Đề xuất những giải pháp nhằm nâng cao chất lượng hoạt động chia sẻ nguồn lực thông tin giữa các thư viện đơn vị đầu mối thuộc hệ thống thư viện trong Quân đội Nhân dân Việt Nam nhằm sử dụng hợp lý nguồn lực này trong hệ thống thư viện trong Quân đội Nhân dân Việt Nam.

  pdf10p quaymax1 16-08-2018 22 0   Download

 • Trình bày khái niệm và luận chứng vai trò trung tâm của tài nguyên thông tin số trong hệ thống thông tin quốc gia. Giới thiệu 3 kịch bản trong tạo lập tài nguyên số: số hoá toàn phần, số hoá hồi cố và song song tồn tại tài nguyên số và tư liệu. Đưa ra các điều kiện và yếu tố cần thiết để thực hiện việc chia sẻ tài nguyên số trên qui mô hệ thống.

  pdf6p butmaulam 21-09-2013 76 7   Download

 • Bài viết đề cập ứng công nghệ thông tin và chia sẻ nguồn thông tin bằng các hình thức liên kết các cơ sở dữ liệu biên mục, chia sẻ tài nguyên thư viện số... nhằm nâng cao chất lượng phục vụ thư viện ở Việt Nam. 

  pdf6p tranhanh9196 09-10-2018 20 1   Download

 • Bài viết đề cập nguồn lực thông tin, hoạt động chia sẻ thông tin giữa các thư viện Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam. Đánh giá những ưu điểm, hạn chế và đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động chia sẻ thông tin giữa các Thư viện Viện Hàn Lâm Khoa học xã hội Việt Nam.

  pdf5p tangtuy01 01-03-2016 52 3   Download

 • Việc ứng dụng công nghệ thông tin ở thư viện Bình Dương được xem như là mũi nhọn trong việc tạo ra các bước phát triển mới. Việc đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin cho Thư viện Bình Dương là hết sức cần thiết, nhằm nâng cao hiệu quả công tác truyền bá thông tin tiến bộ về văn hóa, khoa học, chính trị... đến nhân dân. Được sự chấp duyệt, Thư viện Bình Dương đã tiến tới hình thành Thư viện điện tử, bắt kịp theo sự phát triển của ngành Thư viện trong và ngoài nước. Để tìm hiểu rõ hơn, mời các bạn cùng xem và tham khảo.

  pdf7p dtphuongg 06-09-2018 21 0   Download

 • Bài viết trình bày một số nhận định về thư viện số, tài nguyên số và liên thông, liên kết giữa các thư viện. Nêu và đánh giá thực trạng hoạt động, nguồn lực thông tin và xu hướng liên kết, chia sẻ nguồn tài nguyên số của một số Thư viện, Trung tâm thông tin – thư viện các trường đại học. Đưa ra các giải pháp cụ thể về phương thức liên kết, chia sẻ nguồn lực thông tin cũng như những chính sách tích cực cho hoạt động chia sẻ thông tin giữa các Thư viện đại học.

  pdf13p visatori2711 17-04-2019 15 1   Download

 • Hệ thống thông tin thư viện đại học Trung Quốc (viết tắt là CALIS) bắt đầu hoạt động từ năm 1998, và là một hệ thống chia sẻ nguồn lực giữa các thư viện đại học trên phạm bi toàn Trung quốc. Nhiệm vụ của hệ thống này là phục vụ trực tiếp các trường đại học được Chính phủ trung ương bảo đảm ngân sách bằng việc cung cấp tài liệu và các dịch vụ thông tin đến người dùng. ...

  pdf5p butmaulam 21-09-2013 72 3   Download

 • Nội dung của bài viết trình bày tổng quan về Đại học Đà Nẵng, nêu tóm tắt quá trình triển khai công tác huấn luyện nhân viên theo khuôn khổ dự án trong giai đoạn 2003-2004, tiếp tục đưa vào hoạt động Trung Tâm Học Liệu theo mô hình thư viện điện tử, dựa trên các chuẩn nghiệp vụ quốc tế để tham gia quá trình hội nhập và chia sẻ các nguồn lực thông tin với các thư viện trong và ngoài nước.

  pdf4p kloikloi 07-10-2017 54 2   Download

 • Thông tin bất cân xứng là một trong các khuyết tật thị trường, dẫn đến việc không bao giờ tồn tại một thị trường cạnh tranh hoàn hảo. Người nào nắm nhiều thông tin hơn thì sẽ là kẻ chiến thắng, bởi sở hữu được nhiều nguồn thông tin sẽ dễ dàng hơn trong việc đưa ra quyết định chính xác, hiệu quả và phù hợp với thị trường. Tuy vậy, việc thu thập thông tin về thị trường không phải lúc nào cũng dễ dàng và không tốn kém.

  ppt32p benq 01-03-2009 777 298   Download

 • Chương này mô tả qui trình lập kế hoạch sản xuất cho các công ty sản xuất lớn như công ty Fitter Snacker, mô tả các vấn đề trong việc quản lý sản xuất và nguyên vật liệu, mô tả quá trình cấu trúc việc lập kế hoạch quản lý chuỗi cung ứng làm tăng cường hiệu quả hoạt động và hỗ trợ việc ra quyết định như thế nào, mô tả việc dữ liệu của bảng kế hoạch sản xuất khi được chia sẽ cho các nhà cung cấp sẽ làm tăng tính hiệu quả của chuỗi cung ứng. Mời các bạn tham khảo.

  ppt70p youcanletgo_04 14-01-2016 212 30   Download

 • Trong những năm qua các thư viện và các cơ quan thông tin ở Việt Nam đã xây dựng rất nhiều CSDL nhưng những CSDL này bước đầu chỉ phục vụ hoạt động tra cứu nội bộ không có khả năng tích hợp, trao đổi vì vậy chúng ta gặp nhiều khó khăn trong chia sẻ nguồn lực thông tin và trao đổi quốc tế. Một trong vấn đề đặt ra là phải chuẩn hóa hoạt động biên mục cụ thể là thống nhất xây dựng mục lục đọc máy. Ngày 22-23/11/2001 tại Trung tâm Thông tin Tư liệu...

  pdf46p artemis10 10-10-2011 49 16   Download

 • Thư viện Quốc gia Trong những năm qua các thư viện và các cơ quan thông tin ở Việt Nam đã xây dựng rất nhiều CSDL nhưng những CSDL này bước đầu chỉ phục vụ hoạt động tra cứu nội bộ không có khả năng tích hợp, trao đổi vì vậy chúng ta gặp nhiều khó khăn trong chia sẻ nguồn lực thông tin và trao đổi quốc tế. Một trong vấn đề đặt ra là phải chuẩn hóa hoạt động biên mục cụ thể là thống nhất xây dựng mục lục đọc máy. Ngày 22-23/11/2001 tại Trung tâm...

  pdf15p banhcauvong 25-06-2013 75 6   Download

 • Sự tập trung của các hệ thống truyền thông với máy tính và các công nghệ khác đã dẫn đến việc số hoá điện thoại và các mạng viễn thông khác. Thông qua mạng, các máy tính được kết nối với mạng/máy tính khác tạo khả năng cho việc truyền thông và chia sẻ nguồn tin vào mọi lúc, mọi nơi.

  ppt18p hoangyen999 05-05-2013 60 3   Download

 • Phản hồi 360 độ (360 Degree-Feedback) là phương pháp đánh giá nhân viên bằng cách thu thập có hệ thống các thông tin về hành vi và năng lực hoạt động của họ. Những thông tin này sẽ được tổng hợp và xử lý từ nhiều nguồn khác nhau, chủ yếu là từ những người tiếp xúc nhiều với cá nhân được đánh giá (giám đốc điều hành, quản lý, người đồng cấp, khách hàng hay đối tác…).

  pdf5p meouanbanh 07-09-2010 142 38   Download

 • Đầu tư phát triển được coi là một nhân tố quan trọng để phát triển kinh tế và là chìa khóa của sự tăng trưởng đối với mỗi quốc gia. Đồng thời, đầu tư phát triển cũng quyết định sự ra đời và phát triển của mỗi cơ sở sản xuất kinh doanh dịch vụ. Mỗi một dự án đầu tư thành công sẽ góp phần tăng thêm sức mạnh cho doanh nghiệp nói riêng cũng như nền kinh tế nói chung.

  doc13p tongphuong_hua 08-09-2012 93 29   Download

 • Mạng máy tính và các thiết bị ngoại vi trong nhà của bạn hoặc văn phòng nhỏ với sự giúp đỡ từ một cách dễ dàng này hướng dẫn thực hành. Làm thế nào để làm mọi thứ với Windows XP Home Mạng Giải thích, bước từng bước, Làm thế nào để lựa chọn những thành phần tốt nhất cho nhu cầu của bạn, thiết lập một dây hoặc mạng không dây, chia sẻ một kết nối internet, máy in, và các nguồn lực khác, mạng lưới an toàn của bạn, , chống thư rác, virus, và mối đe dọa...

  pdf50p xmen 03-08-2010 82 9   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Chia sẻ nguồn lực thông tin
p_strCode=chiasenguonlucthongtin

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2