Chiến lược huy động vốn

Xem 1-20 trên 152 kết quả Chiến lược huy động vốn
 • Chiến lược huy động vốn của ngân hàng là cần phải đa dạng hóa các sản phẩm tiền gửi, ngày càng mang lại nhiều lợi ích cho khách hàng. Biện pháp được sử dụng mạnh nhất là các cuộc chạy đua về lãi suất.Vốn huy động: Nghiêp vụ nhận tiền gửi: bằng cách mở các loại tài khoản tiền gửi. Vốn đi vay: đi vay của các tổ chức tín dụng khác và ngân hàng trung ương.

  ppt36p nthtran2001 20-05-2011 490 204   Download

 • Chiến lược huy động vốn luôn được các ngân hàng thương mại quan tâm nhiều nhất vì nó quyết định đến sự tồn tại và phát triển của một ngân hàng trong cạnh tranh và hội nhập kinh tế. Với tầm quan trọng đó, Agribank Bình Thuận đã xây dựng chiến lược huy động vốn giai đoạn 2006-2010 để tập trung nguồn lực khai thác tối đa tiềm năng trên địa bàn nhằm tăng trưởng nguồn vốn huy động ổn định, phục vụ yêu cầu kinh doanh, phát triển thị phần....

  pdf136p shift_12 15-07-2013 132 47   Download

 • Từ tổ chức kinh tế. Từ dân cư. Huy động khác. (Nguồn: Phòng nguồn vốn kinh doanh – SGD I NHĐT&PTVN) Từ bảng số liệu ta thấy: Năm 1999, sau một thời gian ngắn kể từ ngày thành lập, Sở Giao Dịch đã huy động được 3.1930 tỉ VND. Đây là một kết quả đáng khích lệ, chứng tỏ tiềm năng huy động vốn của sở là rất lớn.

  pdf12p ttcao7 25-08-2011 154 74   Download

 • Huy động vốn, một trong những hoạt động trọng tâm của ngân hàng, đang được các ngân hàng quan tâm nhiều nhất trong những năm gần đây vì nền kinh tế có nhiều biến động làm ảnh hưởng đến khả năng thanh khoản và trạng thái khan hiếm vốn của các ngân hàng. Đặc biệt, ngày 4/11/2010 Chính phủ cho phép lãi suất vận hành theo thị trường làm hoạt động huy động vốn nóng lên vì các NHTM đua nhau tăng lãi suất huy động để giữ chân và thu hút khách hàng....

  pdf136p motorola_12 01-06-2013 78 39   Download

 • Hàng thương mại nên chưa có nhiều kinh nghiệm. Tuy vậy, toàn bộ hệ thống NHĐT&PTVN đã phát huy động vốn những thuận lợi, nhận thức rõ những khó khăn, thử thách ; với truyền thống đoàn kết, sáng tạo, tự tin và tinh thần không chùn bước trước mọi khó khăn NHĐT&PTVN luôn quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao. B. 1.

  pdf12p ttcao7 25-08-2011 106 38   Download

 • Nói chung, sự ổn định của môi trường lt vĩ mô mlà điều kiện tiền đề cơ bản và quan trọng nhất cho mọi sự tăng trưởng nói chung và cho việc đẩy mạnh thu hút ngày càng nhiều nguồn vốn vào Ngân Hàng nói riêng. Đối với Việt Nam hiện na, một trong những nội dung của việc tạo lập sự ổn định nền kinh tế vĩ mô là ổn định tiền tệ. Đây là điều kiện cần thiết cho việc thực thi có hiệu quả các giải pháp nhằm huy động vốn qua NHTM....

  pdf10p ttcao7 25-08-2011 86 34   Download

 • Hệ thống ngân hàng thương mại với chiến lược huy động vốn trong và ngoài nước đang là vấn đề hết sức quan trọng cả về lý luận khoa học và thực tiễn trong bối cảnh nền kinh tế Việt Nam trước vận hội mới, thách thức mới của quá trình hội nhập với khu vực và thế giới. Trong điều kiện kinh tế Việt Nam đã, đang và chủ yếu trong tương lai là một bộ phận của chiến lược kinh tế toàn cầu, đối với các nhà kinh tế - đặc biệt là các nhà kinh...

  pdf88p tuyetmuadong2013 08-05-2013 80 29   Download

 • Đề tài nhằm trình bày những vấn đề lý luận cơ bản chung về ngân hàng thương mại và hoạt động huy động vốn tại NHTM; tiến hành xem xét, phân tích, đánh giá thực trạng huy động vốn tại ngân hàng Eximbank – Chi nhánh Huế; đề xuất một số giải pháp nhằm khắc phục những hạn chế còn tồn đọng và nâng cao hoạt động huy động vốn tại đơn vị thực tập.

  pdf77p thangnamvoiva30 02-11-2016 10 1   Download

 • Mục đích nghiên cứu của luận án nhằm làm rõ một số vấn đề lý thuyết về huy động vốn của ngân hàng thương mại, qua phân tích, đánh giá thực trạng huy động vốn ở Agribank, luận án đề xuất phương hướng và giải pháp chủ yếu nhằm hoàn thiện huy động ở Agribank trong thời gian tới.

  pdf27p truongtien_04 10-03-2018 4 0   Download

 • Chủ đề: Các khoản mục tiền gửi của tổ chức và dân cư, các mức lãi suất của Chiến lược huy động vốn của Ngân Hàng, ưu, nhược điểm và giải pháp đề xuất.

  doc20p huytam102 25-11-2010 615 326   Download

 • 3.1.3 Chiến lược Marketing Ngân Hàng: Đây là những chính sách nhằm để khách hàng biết đến hoạt động của Ngân Hàng, thấy được lợi ích khi giao dịch với Ngân Hàng. Làm nhiều người biết đến Ngân Hàng gây uy tín với thị trường gắn bó với khách hàng hiện tại và thu hút thêm khách hàng mới.

  pdf12p ttcao7 25-08-2011 107 41   Download

 • + Ngân Hàng công thương: Có mạng lưới hoạt động Ngân Hàng rộng khắp trên cả nước. Tầng lớp khách hàng đông đảo đa dạng. Ngân Hàng có lợi thế do cơ chế cũ để lại, là Ngân Hàng giàu vốn tiền đồng nhất do hầu hết các tổng công ti, các DNNN đều có tài khoản ở đây từ khi nước ta còn chưa chuyển đổi nền kinh tế tập trung bao cấp. Mức lãi suất huy động tiền gửi không kì hạn trung bình 0.15%/tháng. Do đó lãi suất huy động bình quân của Ngân Hàng chỉ dao...

  pdf12p ttcao7 25-08-2011 72 29   Download

 • Hàng vay các tổ chức tín dụng khác hoặc vay NHNN để giải quyết kịp thời khó khăn về tài chính. Các khoản vay này đều phải có thế chấp bằng các chứng tư có giá, số dư tại NHNN hoặc ít nhât cũng phải có được sự bảo lãnh của NHNN. Khoản vay này đã trở thành nguồn vốn quan trọng do sự biến động thường xuyên giữa việc huy động và sử dụng vốn. Tuy nhiên, do tính chất vay nóng của nó nên lãi suất thường khá cao. 2.1.4 Nguồn vốn điều hòa trong hệ thống: Các...

  pdf12p ttcao7 25-08-2011 91 28   Download

 • Các chính sách và giải pháp huy động vốn cho đầu tư phải gắn liền với chiến lược phát triển kinh tế xã hội tron từng giai đoạn và phải thực hiện được các nhiệm vụ của chính sách tài chính quốc gia. Việc thực hiện các chính sách và giải pháp khai thác và huy động vốn phải có sự tính toán tổng hợp về khả năng cung ứng vốn và khả năng tăng trưởng các nguồn vốn trên cơ sở giải quyết hợp lý các mối quan hệ giữa tích lũy và tiêu dùng. Các chính sách về...

  doc12p jindokatori 06-10-2011 310 128   Download

 • Chuẩn bị gì trước khi huy động vốn? Huy động vốn đã khó, sử dụng số vốn đó sao cho hiệu quả còn khó hơn. Vì vậy, doanh nghiệp cần chuẩn bị một kế hoạch thật hoàn hảo trước khi huy động vốn.

  pdf2p thientruc1605 10-08-2010 257 122   Download

 • Tiểu luận: "Hoàn thiện chiến lược Marketing trong hoạt động huy động vốn ở Ngân hàng hiện nay" trình bày những vấn đề chung về hoạt động Marketing, thực trạng và một số giải pháp nhằm hoàn thiện chiến lược Marketing trong hoạt động huy động vốn ở các Ngân hàng Thương mại nhà nước Việt Nam.

  pdf66p chupchup1122 22-03-2013 222 102   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'luận văn: một số giải pháp năng cao hiệu quả huy động vốn tại chi nhánh ngân hàng sài gòn công thương hà nội', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf44p muathi2013 15-05-2013 131 68   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'tiểu luận: huy động vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tại việt nam: thực trạng và giải pháp cho những năm đầu thế kỷ 21', luận văn - báo cáo, quản trị kinh doanh phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf40p chupchup1122 24-03-2013 109 56   Download

 • Lời mở đầu Kinh nghiệm của những quốc gia phát triển nhanh trên thế giới đã khẳng định tích tụ và tập trung vốn đặc biệt là tích tụ và tập trung vốn trong nước có vai trò quan trọng trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. ở Việt Nam, tốc độ tăng trưởng của cả nền kinh tế nói chung và các nghành công nghiệp nói riêng trong tương lai tất nhiên chủ yếu vẫn phải đựa vào lượng đầu tư lớn.

  pdf12p ttcao7 25-08-2011 92 45   Download

 • Nguồn thông tin,nhất là các thông tin dự báo dài hạn vĩ mô về định hướng phát triển theo nghành, vùng còn thiếu, chưa kịp thời để xây dựng các kế hoạch, giải pháp mang tính trung, dài hạn. Đa số cán bộ của đơn vị còn rất trẻ, có trình độ nhưng còn thiếu kinh nghiệm ít được đào tạo nâng cao trình độ nghiệp vụ. Số cán bộ có trình độ tổng hợp về hoạt động Ngân Hàng chuyên nghiệp còn chưa nhiều.

  pdf12p ttcao7 25-08-2011 61 29   Download

Đồng bộ tài khoản