intTypePromotion=1
ADSENSE

Chiến lược thúc đẩy tăng trưởng bền vững

Xem 1-20 trên 20 kết quả Chiến lược thúc đẩy tăng trưởng bền vững
 • Tóm tắt Luận án Tiến sĩ Kinh tế: Thúc đẩy tăng trưởng bền vững về kinh tế ở vùng Đông Nam Bộ đến năm 2030 có nội dung làm rõ những vấn đề lý luận cơ bản về tăng trưởng kinh tế và định hướng tăng trưởng kinh tế vùng theo hướng bền vững. Trên cơ sở đó đánh giá thực trạng và đề xuất một số giải pháp thúc đẩy tăng trưởng bền vững về kinh tế tại vùng Đông Nam Bộ trong tầm nhìn đến năm 2030. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf27p lanxichen 05-05-2020 110 10   Download

 • Mục tiêu của nghiên cứu này là kiểm chứng mối liên hệ giữa tăng trưởng xuất khẩu và tăng trưởng kinh tế. Đồng thời, xem xét có tồn tại mối quan hệ hai chiều giữa xuất khẩu và tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam hay không. Kết quả nghiên cứu cho thấy, xuất khẩu giúp tăng vốn, tạo thêm việc làm và thúc đẩy tiến bộ công nghệ, từ đó thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Theo chiều ngược lại, tăng trưởng kinh tế nhanh làm tăng lợi thế cạnh tranh của Việt Nam trong giai đoạn 2000- 2017 trên thị trường quốc tế, qua đó thúc đẩy xuất khẩu.

  pdf12p nhadamne 27-01-2020 47 2   Download

 • Quá trình tái cơ cấu nền kinh tế tiến tới việc sử dụng hiệu quả tài nguyên thiên nhiên, giảm phát thải khí nhà kính thông qua nghiên cứu và áp dụng công nghệ hiện đại; phát triển hệ thống cơ sở hạ tầng để nâng cao hiệu quả nền kinh tế, ứng phó với biến đổi khí hậu, góp phần xóa đói giảm nghèo, tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế một cách bền vững là mục tiêu hướng tới của Chính phủ Việt Nam trong hiện tại và tương lai. Quá trình công nghiệp hóa sạch đang tiếp tục được thực hiện để theo đuổi mục tiêu lâu dài về tăng trưởng và phát triển bền vững cho đất nước.

  pdf7p allbymyself_07 02-02-2016 119 10   Download

 • Để thực hiện các mục tiêu chiến lược và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2015; cần phải đẩy nhanh quá trình tái cơ cấu nền kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng. Tiếp tục đổi mới tư duy và cải cách thể chế để tạo lập nền kinh tế thị trường đích thực, tạo sự bình đẳng cho các thành phần kinh tế; đầu tư cơ sở hạ tầng với sự tham gia của cả khu vực công và tư, tạo năng suất lao động mới, bảo đảm nền kinh tế phát triển bền vững đạt các mục tiêu kế hoạch 5 năm 2011 - 2015 đã đề ra.

  pdf11p sansan2 26-05-2018 52 3   Download

 • Quá trình tái cơ cấu nền kinh tế tiến tới việc sử dụng hiệu quả tài nguyên thiên nhiên, giảm phát thải khí nhà kính thông qua nghiên cứu và áp dụng công nghệ hiện đại; phát triển hệ thống cơ sở hạ tầng để nâng cao hiệu quả nền kinh tế, ứng phó với biến đổi khí hậu, góp phần xóa đói giảm nghèo, tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế một cách bền vững là mục tiêu hướng tới của Chính phủ Việt Nam trong hiện tại và tương lai. Quá trình công nghiệp hóa sạch đang tiếp tục được thực hiện để theo đuổi mục tiêu lâu dài về tăng trưởng và phát triển bền vững cho đất nước.

  pdf7p thiendiadaodien_3 27-12-2018 42 0   Download

 • Tài liệu đưa ra 4 chiến lược: Sử dụng vốn tự nhiên để làm nền tảng, bảo vệ các mục tiêu bảo tồn tại các khu vực ưu tiên, thúc đẩy sản xuất và tiêu thụ bền vững, tăng cường khả năng chống chịu... để đạt được mục tiêu cho đến năm 2020 là “Bảo tồn hiệu quả, quản lý bền vững tài nguyên và tăng cường khả năng phục hồi và chống chịu với với biến đổi khí hậu tại các khu vực ưu tiên của WWF tại Việt Nam”.

  pdf8p hanhtran9691 26-10-2018 21 1   Download

 • Phát triển bền vững là một trong những nội dung cơ bản để thực hiện đổi mới mô hình tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam. Để hiểu rõ hơn về điều này, mời các bạn tham khảo bài viết Phát triển bền vững ở Việt Nam của Vũ Văn Hiền sau đây.

  pdf5p maiyeumaiyeu16 24-10-2016 378 50   Download

 • Tăng trưởng xanh là một hình thức phát triển bền vững và đang được cộng đồng quốc tế cũng như Việt Nam hướng tới thực hiện. Bài viết Tăng trưởng xanh ở Việt Nam: Từ chiến lược đến hành động sau đây sẽ làm rõ hơn về điều này.

  pdf3p maiyeumaiyeu13 05-10-2016 56 6   Download

 • Phát triển hệ thống giao thông vận tải bền vững nhằm hỗ trợ và thúc đẩy chiến lược quốc gia về tăng trưởng và xóa đói, giảm nghèo. Nội dung chính trong chiến lược của VITRANSS 2 bao gồm: Phát triển chiến lược đầu tư từng bước với chương trình đầu tư trọng tâm, cải cách thể chế để giải quyết tốt hơn và xây dựng mục tiêu phát triển cùng với các kết quả cụ thể,... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

  pdf38p hpnguyen2 05-03-2018 122 8   Download

 • Thống kê cho thấy, giao thông cá nhân (xe máy và ô tô) đang chiếm tới hơn 90% số chuyến đi hàng ngày tại hai thành phố lớn Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Đây cũng là nguyên nhân chính gây ô nhiễm môi trường, tai nạn và ùn tắc giao thông nghiêm trọng. Để giải quyết thực trạng này, cần một tầm nhìn dài hạn về quy hoạch và chiến lược phát triển giao thông đô thị. Trong đó, định hướng phát triển giao thông công cộng (GTCC) là nền tảng có ý nghĩa quyết định.

  pdf3p ketaucho 08-11-2019 40 3   Download

 • Lời nói đầu Việt Nam đã có hai thập kỷ chứng kiến tăng trưởng kinh tế bền vững. Các điều tra hộ gia đình cho thấy việc phân bổ thu nhập vẫn ổn định, ít nhất là khi so sánh với các nền kinh tế đang tăng trưởng rất nhanh chóng. Tuy nhiên kinh nghiệm từ các nước Đông Á cho thấy việc phân bổ thu nhập tương đối bình đẳng giữa các hộ gia đình có thể lại là mối bận tâm về việc bất bình đẳng trong gia đình tăng lên. Thực trạng phân chia lao động cứng nhắc,...

  pdf47p manutd1907 09-04-2013 123 18   Download

 • Năm 2011 Việt Nam bước vào giai đoạn phát triển mới với tầm nhìn đặt ra trong Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011-2020 (SEDS) và thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011-2015 (SEDP). Năm nay cũng là cột mốc của toàn cầu và Chương trình nghị sự hiệu quả viện trợ của Việt Nam với sự kiện Diễn đàn cấp cao lần thứ tư (HLF-4) tại Busan. Nhìn nhận đây là giai đoạn phát triển quan trọng, Chính phủ Việt Nam và các đối tác phát...

  pdf92p conchokon 08-01-2013 62 7   Download

 • Tạp chí Môi trường: Chuyên đề TTX/2018 trình bày các nội dung chính sau: Chiến lược quốc gia về Tăng trưởng xanh: Thúc đẩy quá trình tái cấu trúc và hoàn thiện thể chế kinh tế theo hướng bền vững, tài nguyên và môi trường trong chính sách phát triển theo hướng xanh ở Việt Nam, triển vọng hợp tác Việt Nam với Quỹ Khí hậu xanh,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf56p vitunis2711 13-12-2019 30 1   Download

 • Việt Nam đã có cam kết mạnh mẽ đối với vấn đề phát triển bền vững và ứng phó với những thách thức của biến đổi khí hậu . trong khi phải đối mặt với nhiều hiểm họa và các biện pháp ứng phó đang được đặt lên hàng đầu,Việt Nam tham gia và nổ lực chung toàn cầu nhằm ngăn chặn tình trạng biến đổi khí hậu thông qua việc thúc đẩy các chính sách

  ppt46p peheo_1 08-08-2012 268 103   Download

 • Chiến lược phát triển kinh tế xã hội Tuyên Quang từ nay đến năm 2020, với mục tiêu đưa Tuyên Quang trở thành một tỉnh phát triển khá trong khu vực miền Bắc và đạt mức trung bình của cả nước, đã quyết định xây dựng Tuyên Quang phát triển toàn diện, duy trì tốc độ tăng trưởng cao và bền vững, xã hội văn minh, môi trường sinh thái được giữa vững, an ninh quốc phòng được đảm bảo. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa với cơ cấu kinh tế là...

  doc84p teambqt 18-09-2013 161 40   Download

 • Việt Nam đã có hai thập kỷ chứng kiến tăng trưởng kinh tế bền vững. Các điều tra hộ gia đình cho thấy việc phân bổ thu nhập vẫn ổn định, ít nhất là khi so sánh với các nền kinh tế đang tăng trưởng rất nhanh chóng. Tuy nhiên kinh nghiệm từ các nước Đông Á cho thấy việc phân bổ thu nhập tương đối bình đẳng giữa các hộ gia đình có thể lại là mối bận tâm về việc bất bình đẳng trong gia đình tăng lên. Thực trạng phân chia lao động cứng nhắc, bất bình...

  pdf47p motorola_12 01-06-2013 132 25   Download

 • Cải thiện mức tăng trưởng và tạo sự bền vững trong kinh doanh thường là mục tiêu khởi sự cho hoạt động mua bán và sáp nhập (M&A). Các CEO táo bạo sẽ dùng M&A để bẻ gãy các cuộc cạnh tranh, xây dựng năng lực chiến lược và thúc đẩy lợi nhuận. Nghe thấy có vẻ đây là công thức để thành công, nhưng nếu chỉ có vậy thì đây cũng chính là con đường đã được kiểm chứng để cải thiện tình hình tài chính....

  pdf4p qscaxzwde 23-09-2012 57 10   Download

 • Bất cứ doanh nghiệp (DN) nào cũng phải ít nhất một lần đối mặt với phương án “chẳng đặng đừng” là cắt giảm chi phí. Tuy nhiên, “thắt lưng buộc bụng” không đơn giản là việc bỏ bớt càng nhiều càng tốt hay tinh giảm liên tục, mà cần lưu ý đến chiến lược tổng thể nhằm tạo sự phát triển bền vững và nâng cao năng lực cạnh tranh cho DN. E-paper “Chờ sáng sau mưa" Những năm gần đây, sự bất ổn trong tăng trưởng kinh tế thế giới và khu vực cộng với các thách thức kinh...

  pdf3p sunflower_1 14-09-2012 91 7   Download

 • Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam: Câu 14 được thực hiện nhằm phân tích các nôi dung tăng trưởng, phát triển kinh tế ngày nay cần phải hướng đế việc phát triển bền vững. Với các bạn chuyên ngành Chính trị thì đây là tài liệu hữu ích.

  doc7p giahung090212 01-08-2016 64 3   Download

 • _Phân tích chi phí kinh doanh của Vinamilk_ Vinamilk được thành lập từ 1976, kinh doanh trong lĩnh vực sữa và gần đây đã liên doanh với Tập đoàn SAB Miller - nhà sản xuất bia lớn thứ 2 của Mỹ để bắt tay vào sản xuất 1 loại sản phẩm hoàn toàn mới - Bia không chứa cồn. 1, Tầm nhìn Vinamilk tập trung mọi nguồn lực để trở thành công ty sữa và thực phẩm có lợi cho sức khỏe với mức tăng trưởng nhanh, bền vững nhất tại Việt Nam bằng chiến lược xây dựng các dòng sản phẩm có...

  pdf18p 2332007 09-04-2011 2562 731   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
207 tài liệu
1241 lượt tải
ADSENSE

p_strKeyword=Chiến lược thúc đẩy tăng trưởng bền vững
p_strCode=chienluocthucdaytangtruongbenvung

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2