intTypePromotion=1
ADSENSE

Chính sách bhxh

Xem 1-20 trên 201 kết quả Chính sách bhxh
 • Công văn 2622/LĐTBXH-BHXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc tiếp tục thực hiện giải quyết chính sách BHXH đối với lao động dối dư theo Nghị định số 41/2002/NĐ-CP

  pdf1p dangngoclan 19-08-2009 64 4   Download

 • Bảo hiểm xã hội (BHXH) là một chính sách lớn của Đảng và Nhà nước đối với người lao động, nhằm đảm bảo cuốc sống vật chất, ổn định đời sống cho người lao động và gia đình họ trong các trường hợp bị ốm đau, thai sản, suy giảm khả năng lao động, mất việc làm, hết tuổi lao động hoặc chết. Chính sách BHXH ở nước ta được thực hiện ngay từ những ngày đầu mới thành lập nước, 60 năm qua, trong quá trình tổ chức thực hiện, chính sách BHXH ngày càng được hoàn thiện và...

  pdf73p trungtri 23-07-2009 437 200   Download

 • Bảo hiểm xã hội là một chính sách xã hội lớn của Đảng và Nhà nước ta nhằm góp phần bảo đảm ổn định đời sống cho cán bộ, công chức, quân nhân và người lao động. Ngay từ khi thành lập Đảng và Nhà nước ta đã thường xuyên quan tâm đến việc thực hiện các chế độ, chính sách an sinh xã hội đối với cán bộ, công chức, quân nhân và người lao động thuộc các thành phần kinh tế. Trong công cuộc đổi mới đất nước, kinh tế không ngừng phát triển đời sống nhân được cải thiện và nâng cao, tuy...

  doc65p dinhthao00 14-06-2011 315 132   Download

 • Sau khi Cách mạng tháng Tám năm 1945 thành công, Nhà nước ta đã sớm quan tâm tới chính sách BHXH, việc thực hiện chính sách BHXH được triển khai khá sớm. Những văn bản pháp luật về BHXH được lần lượt ban hành như: Sắc lệnh số 54/SL ngày 3/11/1945 của Chủ tịch chính phủ lâm thời quy định những căn cứ, điều kiện để công chức nhà nước được hưởng chế độ hưu trí; Sắc lệnh số 105/SL ngày 14/06/1946 của Chủ tịch nước Việt Nam dân chủ cộng hoà ấn định việc cấp hưu bổng cho công...

  doc80p hondatron 16-03-2011 236 77   Download

 • Cùng tham khảo tài liệu "Tài liệu tham khảo: Chính sách bảo hiểm xã hội" với 41 câu hỏi liên quan đến BHXH. Đồng thời thông qua các câu hỏi này góp phần giúp các bạn củng cố kiến thức về BHXH.

  doc20p strongbigstone 11-03-2013 145 36   Download

 • Sau khi Cách mạng tháng Tám năm 1945 thμnh công, Nhμ nớc ta đã sớm quan tâm tới chính sách BHXH, việc thực hiện chính sách BHXH đợc triển khai khá sớm. Những văn bản pháp luật về BHXH đợc lần lợt ban hμnh nh: Sắc lệnh số 54/SL ngμy 3/11/1945 của Chủ tịch chính phủ lâm thời quy định những căn cứ, điều kiện để công chức nhμ nớc đợc hởng chế độ hu trí; Sắc lệnh số 105/SL ngμy 14/06/1946 của Chủ tịch nớc Việt Nam dân chủ cộng hoμ ấn định việc cấp hu bổng cho công chức Nhμ nớc;...

  pdf75p bonsai89 28-12-2011 93 21   Download

 • "Chính sách Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế góp phần bảo đảm an sinh xã hội" do Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội, Bảo hiểm xã hội Việt Nam và Báo Nhân Dân đồng tổ chức tại Hà Nội ngày 14-11 vừa qua đã nêu bật những vấn đề cơ bản về thực trạng Bảo hiểm xã hội (BHXH), Bảo hiểm y tế (BHYT) hiện nay đồng thời đề xuất những kiến nghị giải pháp hoàn thiện chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT trong thời gian tới....

  pdf81p muathu102 20-03-2013 76 20   Download

 • Đề tài đã hệ thống hóa một số vấn đề lý luận, phân tích đánh giá những kết quả đạt được, khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện chính sách BHXH tự nguyện; Đề xuất những giải pháp có tính khoa học để đưa vào thực hiện BHXH tự nguyện cho người nông dân Quảng Nam.

  pdf26p thangnamvoiva21 02-10-2016 60 23   Download

 • Công văn 1855/LĐTBXH-BHXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc giải đáp chính sách bảo hiểm xã hội

  pdf1p dangngoclan 19-08-2009 77 4   Download

 • Mục đích nghiên cứu của luận án: Hệ thống hóa lý luận về chính sách tài chính BHXH; nghiên cứu và đánh giá thực trạng chính sách tài chính BHXH ở Việt Nam giai đoạn 2011-2017, từ đó chỉ ra được những thành công, hạn chế và nguyên nhân của những hạn chế đó trong việc thực hiện chính sách tài chính BHXH ở Việt Nam; đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện chính sách tài chính BHXH ở Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn 2030.

  pdf27p hanh_tv27 16-04-2019 22 4   Download

 • Mục đích nghiên cứu của luận án: Hệ thống hóa lý luận về chính sách tài chính BHXH, Nghiên cứu và đánh giá thực trạng chính sách tài chính BHXH ở Việt Nam giai đoạn 2011-2017, từ đó chỉ ra được những thành công, hạn chế và nguyên nhân của những hạn chế trong việc thực hiện chính sách tài chính BHXH ở Việt Nam. Đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện chính sách tài chính BHXH ở Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn 2030.

  pdf193p hanh_tv27 16-04-2019 22 7   Download

 • Bảo hiểm xã hội ở nước ta là một trong những chính sách lớn của Đảng và Nhà nước đối với người lao động. Vì vậy ngay từ những ngày đầu khi mới thành lập Nước, chế độ chính sách bảo hiểm xã hội đã được ban hành và do điều kiện đấu tranh giải phóng dân tộc, điều kiện kinh tế, xã hội đã từng bước được thực hiện đối với công nhân viên chức khu vực Nhà nước. Trong quá trình thực hiện, chế độ chính sách về bảo hiểm xã hội không ngừng được bổ sung, sửa...

  pdf41p minhtri 22-07-2009 865 310   Download

 • Bảo hiểm xã hội(BHXH) là một trong những loại hình bảo hiểm ra đời khá sớm và đến nay đã được thực hiện ở tất cả các nước trên thế giới. So với các loại hình bảo hiểm khác, chức năng và tính chất của BHXH có những điểm khác biệt do bản chất của nó chi phối. Ở nước ta, BHXH là một chính sách lớn trong hệ thống an sinh xã hội. BHXH vừa mang tính kinh tế nhưng cũng mang tính nhân đạo của Nhà nước ta nhằm đảm bảo cuộc sống cho người lao động...

  pdf72p trungtri 23-07-2009 412 187   Download

 • Ph n chính sách b o hi ầ ả ểm xã hội (Dùng cho thí sinh ôn tập thi tuyển vào ngành BHXH Việt Nam) Câu 1: Trình bày khái niệm về bảo hiểm xã hội? Trình bày các ngu yên tắc của Bảo hiểm xã hội theo quy định của Luật BHXH? 1 Người làm:Phuong le bich Phuong Định nghĩa: theo tổ chức lao động thế giới ILO thì BHXH là sự bảo vệ của cộng đồng XH với các thành viên của mình thông qua sự huy động các nguồn đóng góp vào quỹ BHXH để trợ cấp trong các trường hợp ốm đau, tai...

  doc32p quocthanhit1080 30-05-2013 385 158   Download

 • Bảo hiểm xã hội (BHXH) là một chính sách lớn của Đảng và Nhà nước đối với người lao động nhằm từng bước mở rộng và nâng cao đảm bảo vật chất, góp phần ổn định đời sống cho người lao động khi gặp rủi ro như bị ốm đau, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, thai sẩy, hết tuổi lao động, qua đời.

  doc28p dhcdunvst 06-10-2009 172 88   Download

 • Hệ thống an sinh xã hội nói chung và hệ thống BHXH nói riêng có vai trò rất quan trọng trong việc hỗ trợ các thành viên trong xã hội trước những rủi ro do những cú sốc vĩ mô, cả những cú sốc về kinh tế và cú sốc về tự nhiên, gây ra. Do đó, BHXH và an sinh xã hội là những lĩnh vực được chính phủ các quốc gia trên thế giới rất quan tâm. Chính sách BHXH luôn được coi là một trong những công cụ quan trọng được chính phủ sử dụng nhằm...

  pdf89p vaio1111 31-08-2012 176 75   Download

 • Sau khi Cách mạng tháng Tám năm 1945 thành công, Nhà nước ta đ• sớm quan tâm tới chính sách BHXH, việc thực hiện chính sách BHXH được triển khai khá sớm. Những văn bản pháp luật về BHXH được lần lượt ban hành như: Sắc lệnh số 54/SL ngày 3/11/1945 của Chủ tịch chính phủ lâm thời quy định những căn cứ, điều kiện để công chức nhà nước được hưởng chế độ hưu trí; Sắc lệnh số 105/SL ngày 14/06/1946 của Chủ tịch nước Việt Nam dân chủ cộng hoà ấn định việc cấp hưu bổng cho công...

  doc79p p12hieu2401 14-12-2012 168 55   Download

 • Bảo hiểm xã hội (BHXH) là một chính sách lớn của Đảng và Nhà nước đối với người lao động, nhằm đảm bảo cuốc sống vật chất, ổn định đời sống cho người lao động và gia đình họ trong các trường hợp bị ốm đau, thai sản, suy giảm khả năng lao động, mất việc làm, hết tuổi lao động hoặc chết. Chính sách BHXH ở nước ta được thực hiện ngay từ những ngày đầu mới thành lập nước, 60 năm qua, trong quá trình tổ chức thực hiện, chính sách BHXH ngày càng được hoàn thiện và...

  pdf87p 951847623 09-04-2012 128 50   Download

 • Trải qua hơn hai thập kỷ thực hiện chính sách đổi mới của Đảng và Nhà nước, hệ thống an sinh xã hội (ASXH) ở Việt Nam đã ngày càng phát triển và từng bước hoàn thiện cùng với sự hình thành, phát triển của các chế độ bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) bảo trợ xã hội và các loại hình ASXH khác. Phạm vi đối tượng tham gia và thụ hưởng ngày càng được mở rộng đến hầu hết các tầng lớp dân cư và các đối tượng chính...

  pdf18p manutd1907 17-09-2012 103 30   Download

 • Chính sách BHXH là một trong những chính sách xã hội quan trọng, đã được Đảng và Nhà nước ta quan tâm thực hiện đối với người lao động ngay từ sau Cách mạng tháng Tám thành công. Chính sách đó đã từng bước được bổ sung, sửa đổi và hoàn thiện cho phù hợp với từng giai đoạn lịch sử đấu tranh thống nhất Tổ quốc và xây dựng đất nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Bước sang thời kỳ đổi mới, để phù hợp với chủ trương phát triển nền kinh tế thị trường theo định...

  pdf131p dell1122 05-09-2012 97 21   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
70 tài liệu
740 lượt tải
ADSENSE

p_strKeyword=Chính sách bhxh
p_strCode=chinhsachbhxh

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản