intTypePromotion=1
ADSENSE

Chính sách khấu trừ tiền bồi thường

Xem 1-9 trên 9 kết quả Chính sách khấu trừ tiền bồi thường
 • Công văn 3661/TCT-CS của Tổng cục Thuế về việc chính sách khấu trừ tiền bồi thường, hỗ trợ về đất vào tiền thuê đất phải nộp

  pdf1p tonynguyen 14-08-2009 61 11   Download

 • Công văn 3012/TCT-CS của Tổng cục Thuế về việc khấu trừ tiền bồi thường vào tiền thuê đất phải nộp

  pdf1p quangminh 14-08-2009 90 13   Download

 • Công văn 6031/BTC-TCT của Tổng cục Thuế về khấu trừ tiền bồi thường thiệt hại về đất vào tiền sử dụng đất phải nộp ngân sách nhà nước

  pdf2p dieucomet 14-08-2009 81 13   Download

 • Công văn 4980/TCT-TS của Tổng cục Thuế về việc khấu trừ tiền bồi thường đất, hỗ trợ đất vào tiền sử dụng đất

  pdf1p dohuong 14-08-2009 37 7   Download

 • Công văn 1557/TCT-TS của Tổng cục Thuế về khấu trừ tiền bồi thường vào tiền thuê đất

  pdf1p dieucomet 14-08-2009 29 3   Download

 • Công văn 417/TCT-TS của Tổng cục Thuế về việc khấu trừ tiền bồi thường vào tiền thuê đất

  pdf2p dohuong 14-08-2009 33 3   Download

 • Người lao động thuộc các hộ gia đình trực tiếp sản xuất nông nghiệp bị Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp mà không có đất để bồi thường có đủ các điều kiện sau: a) Có hộ khẩu thường trú tại hộ gia đình có đất nông nghiệp bị thu hồi;

  ppt13p nobita_12 16-11-2013 100 7   Download

 • Lần đầu tiên ở Việt Nam, Báo cáo Thường niên ngành hàng lúa gạo được thực hiện và công bố bởi Trung tâm Thông tin PTNNNT, Viện Chính sách và Chiến lược PTNNNT. Đây là Báo cáo Thường niên ngành hàng lần đầu tiên ước tính bảng cân đối cung cầu dựa trên số liệu sản xuất, xuất nhập khẩu, tiêu dùng và dự trữ. Báo cáo này do một tập thể chuyên gia phân tích thị trường của Trung tâm Thông tin PTNNNT thực hiện theo một chu trình gồm nhiều giai đoạn: từ học tập kinh nghiệm phân tích và dự báo ngành hàng...

  pdf16p angellchau 01-08-2011 329 112   Download

 • Viện nghiên Rau Quả và Lương Thực của New Zealand có đủ kỹ năng, sự cẩn thận, cần mẫn trong việc chuẩn bị những thông tin được mô tả trong bảng báo cáo này, nhưng sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý cho bất kỳ sự thể hiện của những sản phẩm hay sự thất thoát nào khi sử dụng những thông tin này trong thương mại. Bảng báo cáo này được chuẩn bị bởi Viện Nghiên Cứu Rau Quả và Lương Thực New Zealand (HortResearch), có trụ sở chính tại Trung Tâm Nghiên Cứu Mt Albert, Private Bag 92 169,...

  pdf23p hoa_bachhop 07-03-2012 52 7   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Chính sách khấu trừ tiền bồi thường
p_strCode=chinhsachkhautrutienboithuong

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2