Chính sách ngành nghề ưu đãi thuế tndn

Xem 1-5 trên 5 kết quả Chính sách ngành nghề ưu đãi thuế tndn
 • Công văn 2478/TCT-PCCS của Tổng cục Thuế về việc ngành nghề ưu đãi thuế TNDN

  pdf1p landai 14-08-2009 29 1   Download

 • Công văn 2144/TCT-PCCS của Tổng cục Thuế về việc xác định ngành nghề ưu đãi thuế TNDN

  pdf1p phamvu 14-08-2009 34 1   Download

 • Công văn 734/TCT-PCCS của Tổng cục Thuế về việc xác định ngành nghề ưu đãi thuế TNDN

  pdf1p missthuy85 15-08-2009 30 1   Download

 • Dự án dưới 15 tỷ không bắt buộc đăng ký đầu tư. Theo quy định tại Điều 45 Luật Đầu tư số 59/2005/QH11, các dự án đầu tư có quy mô vốn dưới 15 tỷ đồng thì không bắt buộc phải làm thủ tục đăng ký đầu tư. Theo đó, việc ưu đãi thuế TNDN (nếu có) được căn cứ theo ngành nghề ghi trên Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

  doc2p giangacd 08-06-2011 104 7   Download

 • Công văn 1920/TCT/DNK của Tổng cục Thuế về việc xét miễn, giảm thuế TNDN đối với cơ sở hoạt động SX, KD nhiều ngành nghề áp dụng mức ưu đãi khác nhau

  pdf2p huathao 16-08-2009 20 1   Download

Đồng bộ tài khoản