intTypePromotion=1
ADSENSE

Chính sách quản lý ruộng đất

Xem 1-18 trên 18 kết quả Chính sách quản lý ruộng đất
 • Bài viết đã góp phần phản ánh những đặc điểm cơ bản trong cơ cấu sở hữu ruộng đất công ở huyện Phong Phú về diện tích và quy mô sở hữu. Ở khía cạnh khác, chính sách quản lý ruộng đất của triều Nguyễn đối với huyện Phong Phú nửa đầu thế kỷ XIX còn là bài học lịch sử có giá trị sâu sắc trong việc hoạch định chính sách quản lý đất đai hiện nay của thành phố Cần Thơ.

  pdf8p comamngo1902 30-03-2019 19 0   Download

 • Mời các bạn tham khảo bài viết Đổi mới chính sách quản lý nông nghiệp ở Việt Nam (1978 - 1988) sau đây để nắm bắt được những nội dung về khoán hộ - bước đầu tìm tòi, thử nghiệm 1978 - 1980, từ khoán 100 - tạm giao ruộng đất đến khoán 10 - giao ruộng đất ổn định lâu dài cho hộ nông dân.

  pdf5p maiyeumaiyeu16 19-10-2016 31 4   Download

 • Nghị quyết về chính sách cải cách ruộng đất do Quốc hội ban hành

  pdf1p lawbds8 22-11-2009 197 20   Download

 • Những bất cập trong chính sách quản lý đất đai ở nước ta là: vướng mắc về lý luận quyền sử dụng đất với quyền sở hữu đất; không hợp lý về thời hạn sử dụng đất; quy định hạn điền mâu thuẫn với xu hướng tích tụ và tập trung ruộng đất;... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf16p chuotchuot09 08-12-2015 58 14   Download

 • 1. Anh (chị) hãy trình bày và phân tích những nét cơ bản về cơ sở kinh tế-xã hội của sự hình thành nhà nước thời hung vương? 2. Anh (chị) hãy trình bày khai quát về cơ cấu tổ chức hành chính thời hung vươngan dương vương?

  doc2p tranghoamk 05-11-2010 279 53   Download

 • Đầu thế kỉ XIX, đứng trước những khó khăn về kinh tế, nhà Nguyễn đã thực thi chính sách trọng nông nhằm quản lý ruộng đất, ổn định và phát triển kinh tế nông nghiệp. Những chính sách đó đã có tác động lớn đối với nông nghiệp, nông thôn trên phạm vi cả nước nói chung và ở huyện Nam Đàn (Nghệ An) nói riêng. Trên cơ sở nguồn tư liệu địa bạ và khảo sát thực tế, bài viết mô tả bức tranh kinh tế nông nghiệp Nam Đàn dưới thời Nguyễn nửa đầu thế kỷ XIX, qua đó góp phần làm rõ những thuận lợi và khó khăn của vùng đất được xem là “trung tâm đất Nghệ An” trong phát triển kinh tế nông nghiệp.

  pdf10p 035522894 01-04-2020 16 0   Download

 • Trong giai đoạn hiện nay, ở nước ta đất đai là một trong những yếu tố quan trọng nhất của quá trình sản xuất nông nghiệp, đồng thời nó còn có vai trò đặc biệt đối với các ngành công nghiệp, dịch vụ và các ngành phi nông nghiệp khác. Do đó, giải quyết đúng đắn vấn đề ruộng đất trên cơ sở vận dụng sáng tạo lý luận chủ nghĩa Mác - Lênin về địa tô, ruộng đất sẽ góp phần quan trọng vào sự nghiệp đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. ...

  pdf95p vascaravietnam 16-08-2012 73 24   Download

 • Nghị quyết về công tác phát động quần chúng thực hiện chính sách ruộng đất do Ủy ban thường vụ Quốc hội ban hành

  pdf2p lawbds8 22-11-2009 141 19   Download

 • Dồn điền đổi thửa là chủ trương lớn của Nhà nước và thành phố Hà Nội nhằm giải quyết tình trạng manh mún đất đai. Đề tài đánh giá kết quả thực hiện công tác dồn điền đổi thửa đến tình trạng manh mún đất đai, tới sản xuất nông nghiệp, quy hoạch đồng ruộng và công tác quản lý đất đai.

  pdf7p vihinata2711 09-05-2019 38 2   Download

 • Trao đổi đất nông nghiệp là giải pháp giải quyết đất phân tán cho đất chuyên quy hoạch và sản xuất hàng hóa, nâng cao hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp. Nhưng, nông nghiệp trao đổi đất tác động mạnh đến sử dụng đất và quản lý và nhu cầu Nhà nước phải thực hiện cơ chế và chính sách và giải pháp mới để nâng cao hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp và sự quản lý

  pdf6p vihinata2711 09-05-2019 18 1   Download

 • Nếu là trong công nghiệp thì số giá trị thặng dư này sẽ được đem chia chung cho các nhà công nghiệp trong quá trình bình quân hoá tỉ suất lợi nhuận . Nhưng trong nông nghiệp điều đó không thể diễn ra được ,đó là chế độ độc quyền tư hữu ruộng đất không cho phép tư bản tự do di chuyển vào trong nông nghiệp , do đó ngăn cản việc hình thành lợi nhuận bình quân chung giữa nông nghiệp và công nghiệp....

  pdf11p bichtram8510 19-05-2011 59 12   Download

 • Thực hiện chủ trương “công nghiệp hóa, hiện đại hóa” của Đảng, các địa phương đã và đang tiến hành việc dịch chuyển cơ cấu kinh tế theo hướng tăng tỷ trọng sản xuất công nghiệp và dịch vụ bằng việc chuyển đổi mục đích sủ dụng đất nông nghiệp sang xây dựng các khu công nghiệp nhằm mời gọi các nhà đầu tư trong và ngoài nước. Các khu công nghiệp xây dựng trên những khu ruộng hiện đang canh tác của người nông dân và nằm ở ven các trục đường giao thông thuận tiện cho việc...

  doc6p tuananhk3405 08-06-2011 207 60   Download

 • Ngoài địa tô chênh lêch địa chủ còn thu được địa tô tuyệt đối trong khi cho thuê ruộng đất. Phần trên, khi nghiên cứu địa tô chênh lệch chúng ta đa giả định là người thuê đất xấu chỉ thu về chi phí sản xuất cộng với lợi nhuận bình quân , và không tính đến việc phải nộp địa tô.Thực ra không phải như vậy, người thuê ruộng đất dù là đất tốt hay xấu đều phải nộp địa tô cho chủ đất. Địa tô mà các nhà tư bản thuê ruộng đất nhất thiết phải nộp _”tuyệt...

  pdf8p caott10 22-07-2011 100 31   Download

 • Thông tư số 86-TTg về việc sửa chữa sai lầm trong cải cách ruộng đất và chỉnh đốn tổ chức về việc chấp hành chính sách ưu đãi gia đình liệt sĩ và các quân nhân cách mạng: quân nhân tại ngũ, thương bệnh binh, quân nhân giải ngũ và quân nhân phục viên (bao gồm quân nhân chuyển ngành, về xã, bị địch bắt trả lại sau hòa bình) do Phủ Thủ Tướng ban hành

  pdf4p lawvhxh17 19-11-2009 73 9   Download

 • Dưới thời Vua Hùng Vương, ruộng đất thuộc quyền sở hữu tối cao của nhà Vua, bao gồm nhiều loại ruộng đất công ở các làng xã.Cùng với sự xuất hiện quyền chiếm hữu ruộng đất của một số tù trưởng ở nước ta thời đó, quan hệ bóc lột đã bắt đầu phát sinh.

  doc85p pnq9292 10-11-2013 79 9   Download

 • Sắc lệnh số 151/SL về việc trừng trị địa chủ chống pháp luật trong khi và ở những nơi phát động quần chúng thi hành chính sách ruộng đất do Chủ tịch Chính phủ Việt nam dân chủ cộng hoà ban hành

  pdf4p lawbds8 22-11-2009 62 3   Download

 • Sắc lệnh số 149/SL về việc quy định về chính sách ruộng đất do Chủ tịch Chính phủ Việt nam dân chủ cộng hoà ban hành

  pdf8p lawbds8 22-11-2009 60 2   Download

 • Ngày 25/2/1983, nhà nước ban hành Pháp lệnh về thuế nông nghiệp, áp dụng thống nhất trong cả nước thay cho điều lệ thuế nông nghiệp ở hai miền. Chính sách thuế mới được xây dựng theo nguyên tắc: “chính sách thuế nông nghiệp phải căn cứ vào diện tích và độ phì nhiêu của đất nhằm khuyến khích thâm canh, tăng vụ và mở rộng diện tích, tăng cường quản lý và sử dụng ruộng đất”

  pdf5p bichtram866 30-05-2011 60 5   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
ADSENSE

p_strKeyword=Chính sách quản lý ruộng đất
p_strCode=chinhsachquanlyruongdat

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2