Chính sách thách thức khí hậu

Xem 1-13 trên 13 kết quả Chính sách thách thức khí hậu
 • Hòn đảo Easter trên Thái Bình Dương là một trong những nơi hẻo lánh nhất thế giới. Các tượng đá khổng lồ trên miệng núi lửa Rono Raraku là tất cả những gì còn sót lại của một nền văn minh giàu giá trị.Chấn động khí hậu: nguy cơ và tổn thương trong một thế giới bất bình đẳng .“Những nước dễ bị tổn thương nhất là những nước ít có khả năng tự bảo vệ mình nhất. Họ cũng đóng góp......

  pdf55p haidang 11-06-2009 391 183   Download

 • Việt Nam đã có cam kết mạnh mẽ đối với vấn đề phát triển bền vững và ứng phó với những thách thức của biến đổi khí hậu . trong khi phải đối mặt với nhiều hiểm họa và các biện pháp ứng phó đang được đặt lên hàng đầu,Việt Nam tham gia và nổ lực chung toàn cầu nhằm ngăn chặn tình trạng biến đổi khí hậu thông qua việc thúc đẩy các chính sách

  ppt46p peheo_1 08-08-2012 198 101   Download

 • Việt Nam đã có cam kết mạnh mẽ đối với vấn đề phát triển bền vững và ứng phó với những thách thức của biến đổi khí hậu.

  pdf12p manutd1907 09-04-2013 60 16   Download

 • Việt Nam là một trong những nước đang phát triển tham gia vào nghị định thư Kyoto. Trong những năm gần đây nhiều dự án phát triển sạch đã và đang được Việt Nam xây dựng và thực hiện. Bài viết "Cơ chế CDM và một số thách thức của Việt Nam khi tham gia nghị định thư Kyoto" sẽ phân tích một số thách thức của Việt Nam khi tham gia Nghị định thư và một số giải pháp khi tiến hành dự án CDM. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf5p tinhluong123 26-11-2015 31 7   Download

 • Bài viết này nghiên cứu về vai trò của Hoa Kỳ trong các cơ quan quốc tế và những hành động để bảo vệ nguồn nước. Nước là thách thức toàn cầu trong nhiệm vụ bảo vệ môi trường và an ninh nhân loại. Nước cũng là đặc trưng của hàng loạt các vấn đề môi trường “xuyên quốc gia” mà nổi lên trong đó là các tổ chức quốc tế đang được hình thành để tập trung vào một vài mảng khác nhau như: ...

  pdf24p banhukute 24-06-2013 22 4   Download

 • Bài viết Thách thức và cơ hội kinh tế của biến đổi khí hậu đối với doanh nghiệp: Gợi ý chính sách cho Việt Nam tập trung phân tích một số ảnh hưởng có thể của biến đổi khí hậu tới hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, gợi ý chính sách cho VN đối phó với biến đổi khí hậu.

  pdf5p maiyeumaiyeu11 30-09-2016 17 1   Download

 • Sau khi trở thành thành viên chính thức của WTO, Việt Nam đã thực hiện nhiều điều chỉnh quản lý và lộ trình này sẽ được tiếp tục cho đến năm 2010.

  doc19p yeulagi123 19-05-2011 282 115   Download

 • Sự tăng trưởng kinh tế đã làm thay đổi diện mạo của hàng trăm quốc gia trên thế giới. Tuy nhiên, đi kèm với đó là những tác động của biến đổi khí hậu đã gây ảnh hưởng trực tiếp đến sự phát triển của toàn cầu.Trong bối cảnh toàn cầu hóa, sự phụ thuộc lẫn nhau giữa các quốc gia ngày càng cao, không quốc gia nào có thể hành động một mình để ứng phó với các thách thức trên ...

  pdf30p lotus_123 09-12-2012 202 76   Download

 • Những vấn đề về tổ chức và phát triển quản lý tổng hợp tài nguyên nước sông Sài Gòn Edsel E.

  pdf21p banhukute 24-06-2013 32 8   Download

 • Bài viết nêu lên Tây Nguyên đang đứng trước những thách thức phát triển nông nghiệp bền vững do tác động của biến đổi khí hậu. Để phát triển nông nghiệp bền vững, Tây Nguyên cần thực hiện nhiều giải pháp như: bảo vệ và cân đối nguồn nước, điều chỉnh quy hoạch đất, tăng cường đa dạng sinh học, giảm thiểu mức phát thải nhà kính, mở rộng mô hình sản xuất nông nghiệp sạch.

  pdf9p duaheocuctan 30-03-2018 0 0   Download

 • Cuốn sách này cung cấp một nền tảng vững chắc trong khoa học và kinh tế của các vấn đề chính sách khí hậu và rút ra bài học quan trọng từ kinh nghiệm còn của các ngân hàng trung ương phải vật lộn với những thách thức liên quan. Kết quả tìm hiểu và tranh cãi về lịch sử khí hậu và những ảnh hưởng của các hoạt động của con người về khí hậu được xem xét

  pdf26p luly_meo5 10-02-2012 27 5   Download

 • Cuốn sách trực tiếp thách thức các quan điểm thông thường của tương lai và làm sáng tỏ sự nguy hiểm ở phía trước nếu chúng tôi không có kế hoạch cho tác động nhanh chóng của công nghệ. Nó cũng cho thấy thực tế kinh tế của tương lai có thể cung cấp các giải pháp cho các vấn đề như nghèo đói và biến đổi khí hậu.

  pdf27p yahoo_16690 07-03-2012 31 4   Download

 • Cuốn sách này cung cấp một nền tảng vững chắc trong khoa học và kinh tế của các vấn đề chính sách khí hậu và rút ra bài học quan trọng từ kinh nghiệm còn của các ngân hàng trung ương phải vật lộn với những thách thức liên quan.

  pdf21p luly_meo1 03-02-2012 22 3   Download

Đồng bộ tài khoản