intTypePromotion=3

Chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật

Xem 1-6 trên 6 kết quả Chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật
 • Quyết định số 960/QĐ-BTP về việc ban hành kế hoạch triển khai thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật năm 2016.

  pdf8p daoducmanh0410 05-01-2018 12 0   Download

 • Quyết định ban hành kế hoạch triển khai thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật trên địa bàn thành phố hà nội năm 2013. ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội.

  pdf6p thanhpham11 10-03-2014 38 1   Download

 • Quyết định số 922/QĐ-UBND ban hành kế hoạch triển khai thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật năm 2016 trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

  doc5p nghqcp 09-11-2017 12 0   Download

 • Quyết định 3430/QĐ-UBND năm 2013 phê duyệt Kế hoạch thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

  pdf6p lengocln 24-03-2014 49 0   Download

 • Quyết định 726/QĐ-UBND năm 2013 Kế hoạch thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

  pdf6p lengocln 24-03-2014 26 0   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH NĂM 2013 TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH TRỢ GIÚP PHÁP LÝ CHO NGƯỜI KHUYẾT TẬT BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP

  pdf8p naubanh_tet 01-02-2013 354 136   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM


p_strKeyword=Chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật
p_strCode=chinhsachtrogiupphaplychonguoikhuyettat

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản