intTypePromotion=1
ADSENSE

Chọn tạo giống đậu tương

Xem 1-20 trên 71 kết quả Chọn tạo giống đậu tương
 • Bài giảng "Chọn giống cây trồng ngắn ngày - Chương 4: Chọn tạo giống đậu tương và lạc" cung cấp cho người học các kiến thức: chọn tạo giống đậu tương (nguồn gốc, phân loại, đa dạng di truyền và nguồn gen đậu tương, di truyền tính trạng ở đậu tương,...), chọn tạo giống lạc (mục tiêu, chọn giống bằng đột biến). Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf5p doinhugiobay_10 12-01-2016 180 29   Download

 • Đậu tương là giống cây trồng cho hiệu quả kinh tế cao. Đồng thời đây cũng là loại cây có giá trị cải tạo đất rất tốt. Tuy nhiên, trong thực tiễn sản xuất, không phải giống đậu tương nào cũng có thể trồng được 3 vụ trong năm và đạt năng suất cao. Mới đây, các nhà khoa học của Trung tâm nghiên cứu và phát triển Đậu đỗ đã chọn tạo ra được giống đậu tương DT51 đáp ứng được tiêu chí này. ...

  pdf58p lalan38 01-04-2013 165 41   Download

 • Đề tài được thực hiện nhằm cải tiến giống đậu tương DT2008, góp phần đa dạng bộ giống cho sản xuất, mở rộng diện tích đậu tương Việt Nam, hạt khô DT2008 đã được xử lý đột biến bằng chiếu xạ tia gama (Co60) ở 200Gy. Kết quả đã tạo ra giống DT2008ĐB có vỏ hạt màu đen, hàm lượng Carotenoids; Omega 3 và Omega 6 cao hơn DT2008, thời gian sinh trưởng (92-105 ngày) ngắn hơn DT2008 từ 5-8 ngày, năng suất cao (2,46-3,18 tấn/ha) nhưng sinh trưởng phát triển khoẻ, nhiễm nhẹ một số loại bệnh (gỉ sắt, phấn trắng, sương mai...

  pdf6p hanh_tv28 19-04-2019 39 2   Download

 • Gen kháng Rpp2, Rpp4 và Rpp5 trên cây đậu tương đã được xác định là kháng tốt với các nguồn nấm gây bệnh rỉ sắt đậu tương ở Việt Nam. Các chỉ thị liên kết chặt với các gen kháng này là Satt620 - Rpp2 = 3,33 cM, Satt288 -Rpp4 và Sat_275 - Rpp5 = 4,1 cM đã được công bố và sử dụng trong lai tạo và chọn lọc giống đậu tương kháng rỉ sắt tại Viện Cây lương thực và Cây thực phẩm từ năm 2013.

  pdf9p vieeinstein2711 30-07-2019 25 1   Download

 • Mục đích của luận án nhằm nghiên cứu xác định được nguồn gen đậu tương kháng bệnh phấn trắng, xác định được di truyền tính kháng bệnh phấn trắng ở đậu tương và chọn tạo được giống đậu tương triển vọng, kháng bệnh phấn trắng phù hợp với điều kiện sản xuất ở các tỉnh phía Bắc Việt Nam.

  pdf27p cotithanh321 06-08-2019 21 2   Download

 • Nền nông nghiệp của Đông Nam Bộ và Tây Nguyên rất đa dạng và phong phú, nơi đây tập trung hầu như tất cả các loại cây trồng chủ lực trong chiến lược phát triển nền nông nghiệp hàng hoá cuả nước nhà, ngoài hồ tiêu và cà phê thì các cây họ Đậu cũng có thế mạnh và được quan tâm phát triển. Mời các bạn tham khảo tài liệu "Kết quả chọn tạo giống đậu đỗ cho vùng Đông Nam Bộ và Tây Nguyên" để nắm bắt nội dung chi tiết.

  pdf9p thaodien102 16-11-2015 55 1   Download

 • Nội dung bài viết trình bày về kết quả nghiên cứu tạo giống đậu tương mới TN08. Chi tiết như sau: Giống mới TN08 là kết quả của việc nhân giống đậu tương từ sự kết hợp giữa các dòng AGS129 TQ.. Phương pháp chọn lọc là Pedigree bởi trung tâm tài nguyên thực vật. Giống TN08 có thời gian trung bình từ 9095 ngày, với chiều cao cây từ 40-60cm, trọng lượng 1000 hạt là 170-190 gram, nó bị nhiễm bệnh ánh sáng. Bệnh này có thể được trồng trong ba mùa mỗi năm: Mùa xuân, Mùa đông và Mùa hè.

  pdf6p hanh_tv28 19-04-2019 22 0   Download

 • Với mục tiêu cải tiến giống đậu tương DT2008 theo hướng rút ngắn thời gian sinh trưởng và tạo nguồn vật liệu mới có lợi cho công tác chọn tạo giống đậu tương, hạt nảy mầm được đột biến bằng chiếu xạ tia gamma (Co60).

  pdf4p vitokyo2711 03-09-2020 10 0   Download

 • Mục đích chung của chọn tạo giống đậu tương - Năng suất cao, thời gian chín phù hợp cho từng vùng, vụ khác nhau. - Khả năng chống chịu sâu bệnh, tính chống đổ, chống tách vỏ, chống chịu với điều kiện môi trường không thuận lợi.

  pdf3p pencil_7 13-10-2011 137 21   Download

 • Vấn đề đặt ra cho nghiên cứu này là xác định hàm lượng lipit, protein và nhân gen chịu hạn Chaperonin tế bào chất đơn vị δ ở một số giống đậu tương nhập từ Úc để góp phần chọn tạo giống đậu tương.

  pdf5p cumeo2008 02-07-2018 59 1   Download

 • Đề tài tiến hành nghiên cứu chọn tạo giống lạc, đậu tương cho các tỉnh phía Bắc. Kết quả nghiên cứu về chọn tạo giống của các nước trên thế giới và của nước ta trong thời gian vừa qua cũng chỉ ra rằng tiềm năng nâng cao năng suất lạc, đậu tương còn lớn. Các giống lạc, giống đậu tương chọn tạo ra thời gian qua đã đóng góp không nhỏ cho việc nâng cao năng suất và sản lượng lạc, đậu tương của cả nước song để nâng cao hơn nữa việc sử dụng các nguồn gen có năng suất cao, chống chịu các điều kiện bất thuận của Quốc tế để lai tạo, cải tiến các đặc tính đó ở các giống trong nước là cần thiết.

  pdf5p hanh_tv28 19-04-2019 42 0   Download

 • SSR (trình tự lặp lại đơn giản) là chỉ thị cho tính đa hình cao và ổn định, được sử dụng rộng rãi trong nghiên cứu sự đa dạng di truyền của thực vật. Trong bài báo này, chúng tôi trình bày kết quả sử dụng 15 cặp mồi SSR để phân tích sự đa dạng di truyền của 50 giống đậu tương có phản ứng khác nhau với bệnh gỉ sắt và đã xác định 14 cặp mồi cho thấy đa hình. Có 81 alen đã được khuếch đại, các alen được nhân bản với mỗi cặp mồi SSR dao động 4-8. Hàm lượng thông tin đa hình dao động từ 0,473 (Satt042) đến 0,798 (Satt175).

  pdf6p trinhthamhodang 24-10-2019 26 0   Download

 • Quá trình chọn tạo: Giống đậu tương ĐVN-5 do Viện Nghiên cứu ngô lai tạo năm 1998 bằng phương pháp lai hữu tính giữa giống Cúc Tuyển x Chaing Mai và sử dụng phương pháp chọn lọc phả hệ để chọn dòng ưu tú từ quần thể phân ly. Việc chọn lọc được tiến hành cả 3 vụ trong năm (Xuân, Hè và Đông). Vụ Hè năm 2001, giống ĐVN-5 bắt đầu được đưa vào khảo nghiệm, từ vụ Đông 2002 giống được công nhận, cho sản xuất thử năm 2004. 2. Một số đặc điểm của giống Thuộc...

  pdf4p oxano2 05-03-2011 176 20   Download

 • Luận án được nghiên cứu với mục tiêu nhằm tạo được giống dâu lai nhị bội trồng hạt có năng suất lá cao, chất lượng lá tốt hơn hoặc tương đương với giống dâu VH13, thích hợp với điều kiện khí hậu và đất đai tại các tỉnh phía Bắc.

  pdf201p cotithanh321 06-08-2019 15 1   Download

 • Bài viết nghiên cứu và Phát triển Đậu đỗ chọn tạo; 2 giống là các giống địa phương. Thí nghiệm nhằm mục đích lựa chọn được giống đậu tương sinh trưởng, phát triển và cho năng suất cao nhất thích hợp với vụ Hè-Thu tại Thái Nguyên.

  pdf5p angicungduoc8 05-11-2020 7 1   Download

 • Nội dung bài viết trình bày kết quả nhân giống dâu mới TBL-03 và TBL-05 tại tỉnh Lâm Đồng. Thông qua việc sử dụng phương pháp lai tạo tình dục, hai giống dâu mới có năng suất cao ở tỉnh Lâm Đồng đã được tạo ra. Giống dâu TBL-03 có năng suất và độ ổn định cao, năng suất trung bình là 24,29 tấn/ha, cao hơn so với các giống được trồng từ 15 đến 20%. Chất lượng lá, dựa trên các tiêu chí của tằm, kén và tơ tằm, là tốt, tương đương với VA-201 đối chứng.

  pdf7p hanh_tv29 20-04-2019 13 0   Download

 • Lợi thế Việt Nam để sản xuất đậu tương rau (Glycine max (L.) Merrill) nhưng giống giới thiệu hiện tại hầu hết chỉ thích hợp với điều kiện lạnh (mùa xuân, mùa đông). Vì vậy, các hạt giống phải nhập khẩu với giá cao mà làm khó mở rộng diện tích sản xuất. Để tạo ra các giống đậu tương rau chịu nhiệt mà có thể thích ứng tốt trong 3 mùa cho một năm, góp phần thực vật sản xuất giống đậu tương trên sáng kiến ​​của Việt Nam, Viện Di truyền Nông nghiệp đã lựa chọn thành công chịu nhiệt rau đậu tương DT02...

  pdf8p leon_1 07-08-2013 102 16   Download

 • Chương 8 trình bày về chọn giống cây đậu tương. Những nội dung chính trong chương này gồm có: Giới thiệu chung về cây đậu tương, giá trị của cây đậu tương; phân loại, nguồn gốc và tình hình sản xuất; đặc điểm thực vật học của cây đậu tương; đa dạng di truyền và nguồn gen đậu tương; mục tiêu chọn tạo giống;... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf67p allbymyself_07 01-02-2016 84 14   Download

 • Nghiên cứu phương pháp chọn tạo và đặc điểm nông sinh học chính của giống đậu tương DT-99; Đưa ra kết quả khảo nghiệm quốc gia trong 2 vụ đông 1998 và 1999, kết quả khảo nghiệm sinh thái và sản xuất thử tại Bắc Giang và các địa phương khác cũng như kết quả khu vực hoá giống đậu tương DT-99 trong sản xuất

  pdf28p lanlan38 02-04-2013 112 5   Download

 • Chuyển gen gus vào đỉnh phôi hạt chín giống đậu tương ĐT12 thông qua Agrobacterium tumefaciens

  pdf8p banhnamdua 25-07-2013 61 5   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
207 tài liệu
1183 lượt tải
ADSENSE

p_strKeyword=Chọn tạo giống đậu tương
p_strCode=chontaogiongdautuong

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2