intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2024 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Chủ động hội nhập kinh tế

Xem 1-20 trên 1084 kết quả Chủ động hội nhập kinh tế
 • Ngân hàng là một loại hình tổ chức kinh doanh có vai trò vô cùng quan trọng. Ngân hàng là chủ thể cung cấp cho nền kinh tế và là nơi thu hút nguồn tiền nhàn rỗi xã hội. Hệ thống ngân hàng với rất nhiều chi nhánh trên toàn thế giới có khả năng chi phối đến sự phát triển trên mọi lĩnh vực và trên phạm vi nền kinh tế toàn cầu. Hoạt động ngân hàng trong bối cảnh hiện nay không ngừng phát triển trên mọi phương diện, từ sự ra đời các sản phẩm dịch vụ mới và làn sóng sáp nhập hình thành tập đoàn ngân hàng có quy mô toàn cầu.

  pdf4p longtimenosee09 08-04-2024 0 0   Download

 • Những năm qua, Việt Nam đã đạt được nhiều kết quả tích cực trong hội nhập kinh tế quốc tế. Sự hợp nhất về kinh tế giữa các quốc gia tác động một cách mạnh mẽ và sâu sắc đến nền kinh tế chính trị của các nước nói riêng và của toàn thế giới nói chung. Đó là sự phát triển vượt bậc nền kinh tế thế giới với tốc độ tăng trưởng kinh tế cao, cơ cấu kinh tế có nhiều sự thay đổi. Sự ra nhập các tổ chức kinh tế thế giới như WTO, AFTA và nhiều tam giác phát triển khác giúp cho Việt Nam đã và đang từng bước cố gắng chủ động hội nhập kinh tế quốc tế.

  pdf5p longtimenosee09 08-04-2024 0 0   Download

 • Nền kinh tế Việt Nam đang trong quá trình hội nhập quốc tế thông qua các hiệp định thương mại tự do. Hàng hóa Việt đứng trước cơ hội được tiếp cận nhiều thị trường quy mô lớn với mức thuế ưu đãi, cùng với đó cũng phải đối mặt với vô vàn thách thức. Để đảm bảo quyền và lợi ích của mình trong các hoạt động thương mại quốc tế, doanh nghiệp Việt Nam cần chủ động nghiên cứu và không ngừng nâng cao năng lực phòng vệ thương mại.

  pdf3p longtimenosee09 08-04-2024 0 0   Download

 • Bài viết "Bảo đảm tính thực chất trong chủ động, tích cực hội nhập kinh tế thế giới phức tạp và bất định giai đoạn 2021-2030" phân tích những biến động phức tạp, bất định của kinh tế thế giới giai đoạn 2021 - 2030 ảnh hưởng đến kinh tế Việt Nam có độ mở rất lớn và sự chủ động, tích cực hội nhập cũng như sự chuyển dịch từ quốc gia thu nhập trung bình thấp lên thu nhập trung bình cao vào năm 2030. Quá trình này đòi hỏi phải cải thiện đáng kể sức chống chịu nội tại, tăng cường năng lực của nền kinh tế.

  pdf16p tukhauquantuong1011 22-04-2024 0 0   Download

 • Tạp chí nghiên cứu Tài chính kế toán - Kỳ 2 tháng 11 (số 252) - 2023 bao gồm các bài viết như: Phát triển hệ thống trung gian kết nối cung - cầu trên thị trường sức lao động ở Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế; Phát triển nguồn nhân lực số để đáp ứng yêu cầu của kinh tế số ở Việt Nam hiện nay; Quản lý thuế đối với hoạt động kinh doanh trên nền tảng số ở thành phố Hà Nội; Tiêu chí của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam hiện nay;... Mời các bạn cùng đón đọc để biết thêm nội dung chi tiết.

  pdf96p longtimenosee09 08-04-2024 0 0   Download

 • Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách "Đổi mới văn hóa lãnh đạo và quản lý ở Việt Nam hiện nay" cung cấp cho người đọc các nội dung: Những nhân tố chủ yếu tác động đến văn hóa lãnh đạo, quản lý ở Việt Nam; xu hướng phát triển văn hóa lãnh đạo, quản lý ở Việt Nam trong tiến trình đổi mới và hội nhập quốc tế; quan điểm, giải pháp đổi mới văn hóa lãnh đạo, quản lý ở Việt Nam.

  pdf396p muasambanhan10 11-04-2024 2 1   Download

 • Cuốn sách "Thái độ của sĩ phu Việt Nam thời tiếp xúc Đông - Tây (Từ thế kỷ XVII đến đầu thế kỷ XX)" của TS. Trần Thuật (chủ biên) sẽ làm rõ quy luật khách quan trong sự phát triển của chủ nghĩa tư bản và sự bành trướng của chủ nghĩa thực dân. Đó là tiền đề dẫn đến cuộc tiếp xúc Đông - Tây diễn ra từ thế kỷ XVII. Từ đó, phân tích thái độ của sĩ phu Việt Nam trước sự tiếp xúc phương Tây ở hai giai đoạn: giai đoạn trước 1858 và giai đoạn từ 1858 đến trước Chiến tranh thế giới thứ nhất. Cuốn sách gồm có 3 chương, mời các bạn cùng tham khảo phần 1 sau đây để biết thêm nội dung chi tiết.

  pdf125p longtimenosee05 13-03-2024 0 0   Download

 • Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn "Điều chỉnh chính sách đầu tư trực tiếp nước ngoài ở Việt Nam trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế" do PGS.TS. Phùng Xuân Nhạ làm chủ biên cung cấp cho người đọc các kiến thức: Thực trạng điều chỉnh chính sách FDI ở Việt Nam (1988-2008); tác động của điều chỉnh chính sách FDI ở Việt Nam; một số gợi ý cho việc điều chỉnh chính sách FDI ở Việt Nam.

  pdf177p muasambanhan09 16-03-2024 1 1   Download

 • Bài viết "Giá trị và di sản văn hóa Việt Nam trong bối cảnh toàn cầu hóa" tập trung phân tích định hướng tích cực, chủ động của Việt Nam trong hội nhập với văn hóa thế giới để vừa lan tỏa các giá trị văn hóa đặc sắc của đất nước vừa tiếp thu có chọn lọc những sinh lực sáng tạo mới của văn hóa thế giới nhằm thúc đẩy công cuộc hội nhập quốc tế, phát triển công nghiệp văn hóa/công nghiệp sáng tạo, xây dựng nền kinh tế văn hóa, kinh tế tri thức hướng đến mục tiêu phát triển xanh, bền vững.

  pdf13p phuong798 26-12-2023 4 3   Download

 • Sáng kiến kinh nghiệm "Xu thế toàn cầu hóa và quá trình hội nhập quốc tế" với mục đích làm rõ khái niệm, nguồn gốc, biểu hiện và những tác động của xu thế toàn cầu hóa; tập hợp, hệ thống hóa các nguồn tư liệu về chủ trương của Đảng về hội nhập quốc tế; hệ thống, khái quát về quá trình hội nhập quốc tế của Việt Nam, những cơ hội, thách thức,.... Mời các bạn cùng tham khảo!

  doc47p phuong798 26-12-2023 9 7   Download

 • Bài viết làm rõ sự biến đổi lối sống theo phong tục tập quán của cư dân nông thôn vùng đồng bằng Bắc bộ từ Đổi mới đến nay. Sự biến đổi này chủ yếu xuất phát từ sự thay đổi phương thức sản xuất từ nền kinh tế tập trung bao cấp sang nền kinh tế thị trường, quá trình công nghiệp hóa và quá trình toàn cầu hóa, hội nhập quốc tế của Việt Nam.

  pdf10p vispacex 16-11-2023 8 2   Download

 • Nội dung cuốn sách gồm 8 chương, giới thiệu khái quát về công nghiệp - thương mại Việt Nam trước năm 1945; quá trình ra đời, phát triển của ngành Công Thương qua các giai đoạn, gắn với nhiệm vụ cách mạng trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, chống đế quốc Mỹ xâm lược; trong công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và đẩy mạnh hội nhập quốc tế. Trên cơ sở những kết quả đạt được, những đóng góp của ngành Công Thương, cuốn sách cũng rút ra một số bài học kinh nghiệm quý báu đóng góp vào kho tàng lý luận của Đảng trong công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế đất nước.

  pdf452p minhquan0791 02-11-2023 5 1   Download

 • Bài viết Xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ, chủ động hội nhập kinh tế quốc tế - từ tư duy đến hành động của Đảng Cộng sản Việt Nam trình bày sự phát triển quan điểm về xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ, chủ động hội nhập kinh tế quốc tế của Đảng Cộng sản Việt Nam; Những thành tựu trong phát triển kinh tế xã hội – kết quả của chủ trương xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ, chủ động hội nhập kinh tế quốc tế của Đảng Cộng sản Việt Nam.

  pdf3p vimulcahy 02-10-2023 3 2   Download

 • Tài liệu bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới: Phần 2 cung cấp cho người đọc những kiến thức như: Phát triển giáo dục và đào tạo; khoa học và công nghệ; xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; Tăng cường quốc phòng, an ninh, triển khai các hoạt động đối ngoại; chủ động, tích cực hội nhập quốc tế; Tổ chức cơ sở đảng và công tác xây dựng Đảng ở cơ sở; Không ngừng phấn đấu và rèn luyện để xứng đáng với danh hiệu người đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

  pdf112p minhquan0690 14-09-2023 5 2   Download

 • Mục đích nghiên cứu sáng kiến nhằm đề xuất cách thức ứng dụng một số nền tảng CNTT vào quá trình kiểm KTĐG môn GDCD/GDKT&PL góp phần hình thành và phát triển năng lực số, phát huy tính tích cực, chủ động cho người học, đào tạo những con người năng động, sáng tạo, có phẩm chất, năng lực tốt, có khả năng sử dụng tốt CNTT, thích ứng với đời sống xã hội, hòa nhập và phát triển đời sống cộng đồng.

  pdf74p tueman08 21-08-2023 7 4   Download

 • Ebook Sài Gòn - Thành phố Hồ Chí Minh 60 năm tiếp bước con đường Cách mạng thánh Tám 1945-2005: Phần 2 tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Sài Gòn - Thành phố Hồ Chí Minh xây dựng và đổi mới (1975-2005); Tăng cường sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tại Thành phố Hồ Chí Minh trong thời kỳ đổi mới; Việc chuyển sang nền kinh tế thị trường năng động theo định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf363p vibranson 10-08-2023 5 4   Download

 • Bài viết này đề cập đến những nội dung cơ bản về phát huy ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và khái quát thành tựu nổi bật về tốc độ tăng trưởng kinh tế, thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài, hoạt động ngoại thương và về hội nhập quốc tế, hoạt động đối ngoại của Việt Nam từ sau thời kỳ đổi mới.

  pdf8p kimphuong1124 28-08-2023 4 2   Download

 • Nghiên cứu đề cập đến các vấn đề cần chú ý của chuẩn mực quan trọng liên quan đến việc chuyển đổi sang IFRS tại Việt Nam, đồng thời đưa ra các bước cần thực hiện khi chuyển đổi chuẩn mực kế toán Việt Nam sang chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế. Bên cạnh đó chỉ rõ một số chuẩn mực quan trọng và các bước thực hiện từng chuẩn mực, xem lại các vấn đề chuyển đổi nhằm tăng phần hiệu quả trong việc thực hiện Quyết định số 345/QĐ-BTC ngày 16/3/2020 về Đề án áp dụng hệ thống chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế (IFRS) tại Việt Nam.

  pdf10p kimphuong1123 18-08-2023 12 6   Download

 • Bài viết tập trung luận giải những tác động của quá trình hội nhập kinh tế quốc tế đến phát triển chuỗi giá trị cà phê của Việt Nam trên hai phương diện cả tích cực lẫn tiêu cực, từ đó làm cơ sở để các cơ quan hữu quan tham khảo trong việc hoạch định các chính sách để chủ động đối phó và thúc đẩy phát triển chuỗi giá trị cà phê của Việt Nam trong thời gian tới.

  pdf13p tueman05 24-07-2023 7 5   Download

 • Công cuộc đổi mới kinh tế - xã hội của Việt Nam đã trải qua hơn 35 năm (1986-2021) với những thành tựu to lớn trên tất cả các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, ngoại giao… càng khẳng định đường lối xây dựng đất nước định hướng xã hội chủ nghĩa (XHCN) của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta là sáng suốt, đúng đắn.

  pdf17p tueman05 24-07-2023 6 3   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2