intTypePromotion=1
ADSENSE

Chủ nghĩ duy tâm

Xem 1-20 trên 72 kết quả Chủ nghĩ duy tâm
 • Sự chỉ trích của Marx với chủ nghĩa duy tâm triết học Đức, kinh tế chính trị Anh, và chủ nghĩa xã hội Pháp dựa chủ yếu vào sự ảnh hưởng của Feuerbach và Engels.

  pdf49p chaiendanhnobita 28-04-2011 49 4   Download

 • Thuyết hoài nghi và thuyết bất khả tri: hoài nghi hoặc phủ nhận khả năng nhận thức đúng đắn của con người về thế giới. Chủ nghĩa duy tâm khách quan: thừa nhận nhận thức là quá trình biện chứng nhưng đó là quá trình “ tự nhận thức” của “ý niệm tuyệt đối”. Chủ nghĩa duy tâm chủ quan: không thừa nhận sự vật tồn tại khách quan, ngoài cảm giác của con người. Nhận thức là quá trình tự sản sinh ra tri thức bởi chủ thể....

  doc4p taonemay108 11-12-2010 514 122   Download

 • Phân tích quan điểm của chủ nghĩa Mác- Lênin về thời kì quá độ lên CNXH. Đảng và nhân dân ta đã vận dụng quan điểm này vào thời kì quá độ lên CNXH ở nước ta như thế nào? Phần 1:Phân tích quan điểm Mác- Lênin trong thời kỳ quá độ lên CNXH Phần 2: Sự vận dụng của Đảng Cộng sản Việt Nam Thời kì quá độ lên CNXH là thời kì cải biến cách mạng sâu sắc toàn bộ các lĩnh vực đời sống xã hội....

  ppt34p 123thedu 07-08-2012 313 75   Download

 • Hiện thực hoá xã hội hài hoà là một tư tưởng quan trọng của các nhà kinh điển, hàm chứa trong lý luận của chủ nghĩa Mác, là mục tiêu phấn đấu không ngừng của những người cộng sản Trung Quốc. “Nghị quyết” của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XVI Đảng Cộng sản Trung Quốc lần đầu tiên đề xuất một cách rõ ràng luận điểm “Hài hoà xã hội là thuộc tính bản chất của chủ nghĩa xã hội mang đặc sắc Trung Quốc”, thể hiện một trình độ và một tầm nhận thức tự giác...

  pdf13p bengoan369 08-12-2011 121 16   Download

 • Mục tiêu hiện thực xã hội chủ nghĩa vốn đã được xác định từ Hải Triều, là người đã nêu ra khái niệm “tả thực xã hội” và “tả thực xã hội chủ nghĩa”(1) trong cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa duy tâm và phái nghệ thuật vị nghệ thuật vào giữa những năm 30 thế kỷ XX.

  pdf10p milu10 28-07-2011 125 13   Download

 • Theo Đềcáctơ, triết học phải bàn về khả năng và phương pháp đạt được tri thức đúng đắn, vì vậy, nhiệm vụ của nó trước hết phải là khắc phục chủ nghĩa hoài nghi, và sau đó là xây dựng các nguyên tắc, phương pháp nền tảng để giúp cho các ngành khoa học khám phá ra các quy luật của giới tự nhiên, xây dựng các chân lý khoa học nhằm chinh phục giới tự nhiên, phục vụ lợi ích cho con người. ...

  pdf11p marc222 11-08-2011 87 15   Download

 • Hội nghị đại biểu toàn quốc ban chấp hành trung ương Đảng giữa nhiệm kỳ khoá VII (1-1990) đã nhận định rằng: “Mặc dù còn nhiều yếu kém phải khắc phục những thành tựu quan trọng đã đạt được, đã và đang tạo ra những tiền đề đưa đất nước sang một thời kỳ phát triển mới đẩy tới một bước công nghiệp hoá- hiện đại hoá đất nước” Công nghiệp hoá, hiện đại hoá sẽ giúp chúng ta lực mới để tăng trưởng nhanh tốc độ phát triển, không những thế nhờ có hiện đại hoá chúng ta có...

  pdf21p sunderland24 10-06-2011 58 13   Download

 • Nghị quyết đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VII một lần nữa khẳng định sự kiên trì chính sách đổi mới của Đảng và Nhà nước, và đề ra chính sách: Công nghiệp hoá và hiện đại hoá để đưa nước ta nhanh chóng trở thành một nước có nền kinh tế phát triển ngay trong thập kỷ đầu của thế kỷ XXI.

  pdf33p sunderland24 10-06-2011 113 7   Download

 • Để suy nghĩ và trao đổi tư tưởng cho nhau con người thường phải sử dụng những khái niệm nhất định, chẳng hạn khái niệm “cái cây”, “cái nhà”, “thực vật”, “động vật”, “con người”, v.v.. Những khái niệm đó là hình thức của tư duy phản ánh những mặt, những thuộc tính cơ bản của một lớp những sự vật hiện tượng nhất định của hiện thực khách quan. Tùy theo mức độ bao quát của khái niệm mà chúng ta có các khái niệm rộng hay hẹp khác nhau. Khái niệm rộng nhất thì được gọi là phạm...

  pdf10p kata_8 28-02-2012 50 7   Download

 • Việc thiết lập quan hệ ngoại giao với các n ước ASEAN đã tạo thuận lợi để triển khai các hoạt động đối ngoại trong giai đoạn sau nhằm xây dựng Đông Nam Á trở thành khu vực hòa bình, hữu nghị và hợp tác.

  pdf6p cactus1212 23-10-2011 53 4   Download

 • Cộng sản Đông Dương. Hội nghị cử Ban chấp hành Trung ương chính thức và cử Trần Phú làm Tổng Bí thư. Nội dung của Luận cương Luận cương chính trị đã phân tích đặc điểm, tình hình xã hội thuộc địa nửa phong kiến và nêu lên những vấn đề cơ bản của cách mạng tư sản dân quyền ở Đông Dương do giai cấp công nhân lãnh đạo.

  pdf6p cactus1212 23-10-2011 41 3   Download

 • Tư duy tích cực là một chủ đề rộng lớn song là một phương châm đúng đắn để khơi dậy những khả năng còn tiềm ẩn ở bản thân. Sống với tâm trạng quân bình, kiên nhẫn, khiêm nhường, chân thật để hạnh phúc và tìm đến thành công, đây là một phương pháp rất tốt nhưng để có nó cần một nỗ lực lâu dài. Tính cách không phải là cái do chúng ta tạo ra, ông bà có câu “Cha mẹ sinh con, trời sinh tính” song hoàn thiện tính cách là điều hoàn toàn nằm trong khả...

  pdf289p namson94 18-07-2012 1852 1044   Download

 • (Dân trí) - Nghị quyết TƯ 7 sau một tháng ban hành đang dần đi vào cuộc sống, đặc biệt là đối với đội ngũ trí thức nước nhà. Đây được coi là một cơ hội để từ đó, có thể hình thành một tầng lớp trí thức với đầy đủ tính năng, phẩm chất của nó. Tuy nhiên, để Nghị quyết đi vào cuộc sống cần rất nhiều mồ hôi, công sức bởi cuộc sống luôn biến động và mọi chủ trương, đường lối phải bám sát những diễn biến của đời sống...

  pdf4p ntgioi1204 19-10-2009 415 151   Download

 • Đúc kết kinh nghiệm của bản thân qua nhiều năm tham gia công tác chủ nhiệm và dạy lớp, giáo dục học sinh có ý chí vượt qua khó khăn để tiếp tục việc học tập không bỏ học. Nghiên cứu công tác chủ nhiệm lớp để duy trì sĩ số tốt là sự hợp tác giữa GVCN cùng với BGH, và địa phương. Kết các đoàn thể trong và ngoài nhà trường cùng quan tâm đến học sinh có nguy cơ bỏ học giữa chừng. Cùng với Ban đại diện cha mẹ học sinh của lớp để vận động học sinh kịp thời khi các em nghỉ học trở lại trường.

  pdf15p huonglotos 17-04-2014 657 121   Download

 • Mọi người thường bị sốc khi bắt đầu các buổi đào tạo của tôi, khi một trong những điều đầu tiên tôi nói với họ là:" Đừng tin một lời nào tôi nói" Tại sao tôi đề nghị thế? Bởi vì tôi chia sẻ là mặt nhiên hay giả, đúng hay sai. Chúng chỉ phản ánh các kết quả của riêng tôi và các kết quả kì diệu tôi đã thấy trong cuộc sống của hàng nghìn và hàng nghìn học viên ...

  pdf43p pham0hoang 31-08-2011 260 119   Download

 • Sự chú tâm: bí quyết thành công. Mục đích lớn và cụ thể sẽ mang lại cho bạn sự chú tâm đối với công việc trong cuộc sống. Để thành công, hẳn nhiên bạn cũng cần phải có khát khao cháy bỏng. Nhưng xác định rõ mục đích của những điều mình mong muốn mới chính là bí quyết thành công. Bạn càng nghĩ về mục đích lớn lao cụ thể của bản thân và cách đạt được nó, bạn càng có khả năng kích hoạt định luật Hấp Dẫn trong đời mình...

  pdf6p kyniem12122009 26-04-2011 244 96   Download

 • Sau khi chiến tranh thế giới thứ 2 kết thúc, các quốc gia trên thế giới đứng trước hàng loạt các vấn đề khó khăn cần phải giải quyết. Bên cạnh nhu cầu hợp tác giữa các quốc gia nhằm hàn gắn vết thương chiến tranh, khôi phục lại nền kinh tế quốc gia và thế giới...Lúc này, bên cạnh quốc gia...một mô hình hợp tác mới đã dần dần được hình thành thể hiện sự gắn kết và quyết tâm cao của cộng đồng quốc tế trong việc hợp tác cùng phát triển...đó chính là các tổ chức quốc tế....

  doc14p hienbuihlu 16-08-2011 274 85   Download

 • Chúng ta đang sống ở thế kỉ XXI, thế kỷ của tri thức khoa học và công nghệ cao. Điều đó đòi hỏi nền giáo dục nƣớc ta phải đổi mới mạnh mẽ, sâu sắc và toàn diện. Nghị quyết BCH Trung ƣơng Đảng khoá VIII đã chỉ rõ: “Mục tiêu của giáo dục đào tạo là đào tạo ra những con ngƣời có đủ phẩm chất, năng lực để xây dựng và bảo vệ tổ quốc, làm chủ tri thức khoa học công nghệ hiện đại, có năng lực phát huy giá trị văn hoá dân tộc, tiếp thu tinh hoa của nhân loại,...

  pdf126p carol123 29-07-2012 439 73   Download

 • Chết là hết, nhiều người nghĩ rằng lúc đó con ng ười sẽ không còn gì ngoài cái thân xác d ần dần thối rữa. Nhưng cũng còn một bộ phận lớn nhân loại tr ên thế giới này tin rằng con người sau cái chết vẫn còn linh hồn và linh hồn thì sống mãi. Nhóm người không tin sự hiện hữu của linh hồn v ì họ không nhìn thấy linh hồn, trong số đó có cả những ng ười kiếm cơm bằng nghề buôn thần bán thánh. C òn nhóm người thứ hai là do theo một...

  pdf65p nguyenvanlan3372 26-09-2011 162 57   Download

 • Có nhiều câu nói có lực đẩy rất lớn. Khi bạn thường xuyên nghĩ đến chúng, chúng sẽ tiếp thêm sức mạnh và khuyến khích bạn vượt lên trong cuộc sống. Điều đáng quý nhất ở một người kém tài năng chính là sự tự tin. Câu nói này giúp bạn nhìn thấy được giá trị của mình trong mọi hoàn cảnh. Nếu có tự tin, bạn sẽ có nhiều cơ hội cọ xát với thực tế và có thể khẳng định được mình. Đó là con đường duy nhất dễ cải thiện và thăng tiến. Khúc cua trên một con...

  pdf4p 7sac_cauvong 29-06-2010 102 22   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
207 tài liệu
1106 lượt tải
ADSENSE

p_strKeyword=Chủ nghĩ duy tâm
p_strCode=chunghiduytam

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2