intTypePromotion=1
ADSENSE

Chủ nhà với nhà thầu

Xem 1-20 trên 106 kết quả Chủ nhà với nhà thầu
 • Dù khéo léo cỡ nào, những lục đục không mong muốn vẫn có thể xảy ra giữa gia chủ và thầu trong khi công trình đang dang dở... Dĩ nhiên, khi sự cố xảy đến, với “nghề của chàng”, nhà thầu có kinh nghiệm để “vượt hiểm” một cách an toàn êm đẹp, tình thế xấu nhất là cuốn gói đi. Còn gia chủ, coi chuyện xây nhà là việc trọng đại một đời, không mấy người biết cách tháo gỡ vướng mắc để sao cho mình không bị thiệt hoặc chán chường....

  pdf4p trasua1981 21-07-2013 26 1   Download

 • ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP THẦU (Đối với nhà thầu là cá nhân) (Ban hành kèm theo Thông tư số 01/2012/TT-BXD ngày 08/5/2012 của Bộ Xây dựng) Kính gửi : Ông Giám đốc Sở Xây dựng ............................... Tôi: (Họ tên) Có hộ chiếu số: Địa chỉ tại chính quốc: Số điện thoại: Địa chỉ tại Việt Nam (nếu có): Số điện thoại: Fax: E.mail: Fax: E.mail: Nghề nghiệp: (sao kèm theo đơn này) Tôi được chủ đầu tư (hoặc thầu chính) là ..................... thông báo thắng thầu (hoặc chọn thầu) làm tư vấn công việc ..................... thuộc Dự án .....................................

  pdf2p lucmoiiu 21-11-2012 50 1   Download

 • Hoạt động đấu thầu là một hoạt động kinh tế rất phổ biến trên thế giới nhưng với Việt Nam thì hoạt đông đấu thầu mới thực sự hoạt đông sôi nổi trong khoảng 15 năm trở lại đây. Thông qua hoạt động đấu thầu thì tính cạnh tranh trong nền kinh tế được bộc lộ một cách rõ ràng nhất, đem lại lợi ích cho cả chủ đầu tư lẫn nhà thầu. Đấu thầu mang lại cho chủ đầu tư chất lượng của công trình, nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn, làm cho nhà thầu nâng...

  pdf72p chupchup1122 24-03-2013 70 28   Download

 • Nó được tiếp cận dưới 3 góc độ: dưới góc độ quản lý nhà nước đó là công cụ quản lý vĩ mô giúp nhà nước bảo toàn ngân sách và minh bạch trong các vấn đề về xây dựng. Dưới góc độ nhà đầu tư nó là công cụ giúp các chủ đầu tư chọn lựa được các công trình xây dựng chất lượng tốt nhất với giá hợp lý nhất làm sao để sử dụng đồng vốn có hiệu quả. Dưới góc độ là nhà thầu nó là phương thức tìm kiếm cơ hội kinh doanh và...

  pdf2p bibocumi13 03-11-2012 96 21   Download

 • BÁO CÁO TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA NHÀ THẦU NƯỚC NGOÀI (Định kỳ 6 tháng một lần và khi hoàn thành công trình) (Ban hành kèm theo Thông tư số 01/2012/TT-BXD ngày 08/5/2012 của Bộ Xây dựng) I- Tên Công ty: Địa chỉ liên lạc tại Việt Nam: Số điện thoại: Số tài khoản tại Việt Nam: Tại Ngân hàng: Số Giấy phép thầu: Cơ quan cấp giấy phép thầu: Người đại diện có thẩm quyền tại Việt Nam: II- Hợp đồng đã ký với chủ đầu tư: 1. Số hợp đồng: 2. Nội dung chính công việc nhận thầu:...

  pdf2p lucmoiiu 21-11-2012 52 2   Download

 • Mẫu hợp đồng với nhà tư vấn độc lập này nhằm giúp bạn dự thảo một hợp đồng phù hợp với yêu cầu và tình hình của bạn. Mẫu này có đủ các nội dung quan trọng trong hợp đồng với nhà thầu độc lập, trong đó có nói rõ mối quan hệ với nhà tư vấn độc lập. Nếu một người được gọi là "nhân viên" chứ không phải "nhà tư vấn độc lập" thì bạn phải có trách nhiệm đóng một số thuế, lưu giữ hồ sơ và đảm bảo an toàn lao động cho người đó. Hợp......

  doc6p badkid 10-03-2009 147 56   Download

 • Thành phần, số lượng hồ sơ: 1. Đối với dự án, công trình, hạng mục công trình hoàn thành: - Tờ trình đề nghị phê duyệt quyết toán của chủ đầu tư (bản gốc). - Báo cáo quyết toán dự án hoàn thành theo quy định tại mục II, Phần II của Thông tư này (bản gốc). - Các văn bản pháp lý có liên quan theo Mẫu số 02/QTDA (bản gốc hoặc bản sao). - Các hợp đồng kinh tế, biên bản thanh lý hợp đồng (nếu có) giữa chủ đầu tư với các nhà thầu thực hiện dự án (bản gốc...

  doc4p batrinh 19-08-2009 1141 374   Download

 • Mẫu hồ sơ mời thầu này được áp dụng cho gói thầu xây lắp của các dự án thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Đấu thầu khi thực hiện hình thức đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế trong nước và quốc tế. Trường hợp thực hiện theo các hình thức lựa chọn nhà thầu khác, chủ đầu tư có thể sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Mẫu này để áp dụng cho phù hợp. Đối với các dự án sử dụng vốn ODA, nếu được nhà tài trợ chấp thuận thì áp dụng theo...

  pdf91p concanhcam 12-05-2010 857 288   Download

 • Luật Đấu thầu của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 61/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005. Luật này quy định về các hoạt động đấu thầu để lựa chọn nhà thầu cung cấp dịch vụ tư vấn, mua sắm hàng hoá, xây lắp đối với gói thầu thuộc các dự án sau đây: dự án sử dụng vốn nhà nước từ 30% trở lên cho mục tiêu đầu tư phát triển, dự án đầu tư xây dựng mới, nâng cấp mở rộng các dự án đã đầu tư xây dựng, dự án đầu tư để mua sắm tài sản kể cả thiết bị, máy móc không cần lắp đặt, dự án quy hoạch phát triển vùng.

  doc42p hoanglong_2 15-09-2010 491 238   Download

 • Căn cứ để áp dụng chính sách thuế và hoàn thuế như hướng dẫn tại Thông tư này là quyết định phê duyệt dự án ODA của cơ quan có thẩm quyền và hướng dẫn hình thức cung cấp ODA tại điểm 1.2, mục I Thông tư số 06/2001/TT-BKH gnày 20/09/2001 của Bộ kế hoạch và đầu tư. Trường hợp tại quyết đầu tư không ghi rõ hình thức cung cấp ODA là ODA không hoàn lại hoặc ODA vay ưu đãi được Ngân sách nhà nước cấp phát toàn bộ, thì chủ dự án hoặc nhà thầu chính phải bổ sung văn bản của cơ...

  ppt10p be_rieng 21-03-2010 253 111   Download

 • Có nhiều quan niệm khác nhau của đấu thầu xây dựng. Đứng trên góc độ nhà thầu, đấu thầu là một trong những phương thức chủ yếu để cóđược dựán giúp doanh nghiệp tồn tại và phát triển. Thực chất của đấu thầu là quá trình cạnh tranh với các nhà thầu khác về khả năng đáp ứng các yêu cầu về chất lượng, tiến độ, chi phí xây dựng do bên mời thầu đặt ra.

  doc102p vnzoomvn 17-06-2011 280 104   Download

 • Đối tượng, phạm vi áp dụng tiền lương theo quy định tại Thông tiu này là người lao động làm việc theo chế độ hợp đồng lao động trong các tổ chức sau: 1. Doanh nghiệp thành lập và hoạt động theo Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam; 2. Ngân hàng liên doanh với nước ngoài, chi nhánh ngân hàng liên doanh với nước ngoài và tổ chứ tín dụng liên doanh, tổ chứ tín dụng 100% vốn nước ngoài hoạt động tại Việt Nam; 3. Nhà thầu ( thầu chính, thầu phụ) của nước ngoài nhận thầu các công trình...

  pdf16p tuongvan 20-07-2009 496 75   Download

 • Chuyên đề này hướng dẫn thi hành Luật Xây dựng về quản lý chất lượng công trình xây dựng; áp dụng đối với chủ đầu tư, nhà thầu, tổ chức và cá nhân có liên quan trong công tác khảo sát, thiết kế, thi công xây dựng, bảo hành và bảo trì, quản lý và sử dụng công trình xây dựng trên lãnh thổ Việt Nam

  pdf117p zangloe 12-05-2010 145 74   Download

 • Trong nền kinh tế Việt Nam hiện nay là một nền kinh tế mở với nhiều thành phần kinh tế cùng hoạt động. không giống như những năm từ 1999 trở về trước thì nền kinh tế Việt Nam là một nền kinh tế mà thành phần kinh tế Nhà nước chiếm chủ đạo, các công trình xây dựng hầu hết do các doanh nghiệp Nhà nước thực hiện Nhưng từ những năm 1999 trở lại đây do Việt Nam nhận thấy sự không hiểu quả khi trong nền kinh tế chỉ có thành phần kinh tế Nhà nước...

  pdf73p dell1122 04-09-2012 172 69   Download

 • Bên mời thầu mời các nhà thầu có đủ năng lực, kinh nghiệm và có điều kiện tới tham gia đấu thầu gói thầu nêu trên. Nhà thầu có nguyện vọng tham gia đấu thầu có thể tìm hiểu thông tin chi tiết tại [ghi địa chỉ nơi cung cấp thông tin, điện thoại, fax, e-mail của Bên mời thầu] và sẽ được mua một bộ hồ sơ mời thầu hoàn chỉnh với giá là [ghi số tiền bằng số, bằng chữ và đồng tiền sử dụng] tại [ghi địa chỉ bán hồ sơ mời thầu, điện thoại, fax, e-mail]. Thời gian...

  doc3p nguyenphat 27-08-2009 244 49   Download

 • Trong bối cảnh thị trường thay đổi rất nhanh cùng với nền kinh tế hiện đại, xu hướng toàn cầu hóa trong các lĩnh vực diễn ra mạnh mẽ, trong đó toàn cầu hóa trong kinh tế là diễn ra mạnh mẽ nhất. Với xu hướng này, quá trình đầu tư từ nước ngoài vào Việt Nam cùng với các luồng vốn quốc tế sẽ chu chuyển liên tục giữa các quốc gia. Trong xu thế đa đạng hóa đó, lĩnh vực công nghiệp xây dựng và dịch vụ tư vấn về kỹ thuật cũng phát triển không kém. ...

  pdf110p xomtram 19-06-2012 157 46   Download

 • Mục tiêu của đề tài nhằm phân tích thự trạng Đảng lãnh đạo Nhà nước ở nước ta, từ đó đề xuất phương hướng và một số giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước trong điều kiện xây dựng Nhà nước Pháp quyền Xã hội Chủ nghĩa ở Việt Nam hiện nay. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf219p tsmttc_003 06-06-2015 128 29   Download

 • Tinh thần Võ Văn Kiệt với báo chí Việt Nam Gặp nhà báo, ông Võ Văn Kiệt thường đặt câu hỏi trước, lắng nghe, để thấu rõ dân tình qua một kênh thông tin từ người đọc, công dân, người đóng thuế. Gặp Võ Văn Kiệt, với nhà báo là cơ hội săn tin, khai thác các tầng sâu đằng sau các sự kiện, nói thẳng những gì còn lẩn khuất giữa những dòng chữ. Có lúc bất đồng, ông sẵn sàng tranh luận, tuyệt nhiên không bao giờ ông đối xử với nhà báo như cán bộ cấp thấp dưới...

  pdf8p caott2 17-05-2011 109 21   Download

 • Tài liệu Đổi mới trong nghệ thuật kiến trúc - Cuộc đời của Frank Lôi Rait là một tác phẩm hết sức hấp dẫn, với 23 chương mục, viết về cuộc đời, số phận, thân thế, sự nghiệp, tư tưởng của một con người mà cả thế giới văn hoá đã nghiêng mình khi ông ra đi vào tuổi 92 với 70 năm hoạt động nghề nghiệp kiến trúc - nghệ thuật. Tài liệu gồm 2 phần, mời các bạn cùng tham khảo phần 2 sau đây.

  pdf70p uocvong11 02-11-2015 47 7   Download

 • Một tồn tại lớn trong ngành xây dựng ở nước ta hiện nay là việc triển khai thi công của hầu hết các dự án đầu tư bị chậm tiến độ. Có nhiều nguyên nhân, song cơ bản nhất vẫn là từ trách nhiệm của các bên liên quan: chủ đầu tư, nhà thầu xây lắp và các đơn vị tư vấn. Với góc nhìn của một nhà tư vấn địa phương, tôi xin được nêu ý kiến về giải pháp có thể tiếp cận để góp phần giải quyết tồn tại đó, đồng thời cũng là một mô hình...

  pdf6p trasua1981 21-07-2013 90 6   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Chủ nhà với nhà thầu
p_strCode=chunhavoinhathau

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2