Chứng từ hạch toán chi phí mua vé

Xem 1-4 trên 4 kết quả Chứng từ hạch toán chi phí mua vé
 • Công văn 1000/TCT/PCCS của Tổng cụcThuế về việc chứng từ hạch toán chi phí mua vé máy bay khứ hồi và hàng thực phẩm mua của hộ kinh doanh nhỏ lẻ

  pdf1p hueman 16-08-2009 138 16   Download

 • Công văn 4072/TCT-ĐTNN của Tổng cục Thuế về việc chứng từ hạch toán chi phí mua ngoài

  pdf1p huynhphuc 16-08-2009 112 7   Download

 • 1.Trách nhiệm : - Lập chứng từ nhập xuất, chi phí mua hàng, hoá đơn bán hàng và kê khai thuế đầu vào đầu ra. - Hạch toán doanh thu, giá vốn, công nợ. - Theo dõi công nợ, lập biên bản xác minh công nợ theo định kỳ (hoăc khi có yêu cầu), nộp về PKT-TV

  doc2p icat 04-03-2009 1563 480   Download

 • rong quá trình kinh doanh Doanh nghiệp phải huy động, sử dụng các nguồn tài lực, vật lực (lao động, vật tư, tiền vốn…) để thực hiện việc sản xuất, chế tạo sản phẩm, thu mua dự trữ hàng hoá… Doanh nghiệp phải bỏ ra các khoản chi phí về lao động sống và lao động vật hoá cho quá trình hoạt động của mình.

  pdf33p hocbong1122 19-02-2013 82 26   Download

Đồng bộ tài khoản