intTypePromotion=1
ADSENSE

Chương trình mỗi xã một sản phẩm

Xem 1-20 trên 68 kết quả Chương trình mỗi xã một sản phẩm
 • Tài liệu trình bày một số kinh nghiệm thúc đẩy phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập từ chương trình mỗi xã một sản phẩm của tỉnh Bến Tre trong chương trình xây dựng nông thôn mới.

  pdf5p chauchaungayxua6 26-06-2020 17 2   Download

 • Chương trình trong giai đoạn tới cần ưu tiên tập trung chỉ đạo triển khai các mô hình, dự án chuyển đổi sản xuất gắn với thực tiễn, chuyển giao ứng dụng, phát huy lợi thế của từng vùng, miền để phát triển kinh tế nông thôn, nâng cao thu nhập cho người dân nông thôn, xây dựng nông thôn mới gắn với đô thị hóa… trong đó, đặc biệt chú trọng đến các dự án, mô hình phục vụ triển khai Chương trình mỗi xã một sản phẩm.

  pdf3p nguaconbaynhay6 24-06-2020 10 1   Download

 • Quyết định số 920/QĐ-BCT về việc ban hành tiêu chí điểm giới thiệu và bán sản phẩm thuộc chương trình mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2019-2020 do Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành ngày 16 tháng 4 năm 2019.

  doc5p sensacoolfree 26-04-2019 5 0   Download

 • Quyết định số 1654/QĐ-UBND về việc ban hành bộ tiêu chí (tạm thời) đánh giá, xếp hạng sản phẩm chương trình mỗi xã một sản phẩm tỉnh Đắk Lắk. Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

  doc35p sohucninh000 23-08-2019 5 0   Download

 • Quyết định số 3629/QĐ-UBND về việc ban hành kế hoạch triển khai thực hiện chương trình mỗi xã một sản phẩm thành phố Hà Nội đến năm 2020. Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

  doc24p sohucninh000 23-08-2019 1 0   Download

 • Quyết định số 100/2019/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch triển khai Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2019-2020. Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

  doc13p soninhduc999 26-11-2019 9 0   Download

 • Quyết định 211/2020/QĐ-UBND ban hành về việc bổ sung danh mục sản phẩm tham gia Chương trình mỗi xã một sản phẩm trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2018-2020. Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

  doc2p solacduy999 22-04-2020 0 0   Download

 • Công văn số 11935/VPCP-NN năm 2019 về sử dụng biểu trưng Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) do Văn phòng Chính phủ ban hành. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung công văn.

  doc1p gusushuangbi 24-05-2020 3 0   Download

 • Công văn số 7137/VPCP-NN năm 2019 về sử dụng biểu trưng Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) do Văn phòng Chính phủ ban hành. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung công văn.

  doc1p jiangfengmian 17-06-2020 0 0   Download

 • Sau khi khi được phê duyệt đề án, các cấp, ngành của tỉnh Quảng Nam đã tập trung mọi nỗ lực để triển khai đồng bộ nhiều khâu và giải pháp quan trọng nhằm đưa chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP) đi vào đời sống và triển khai hiệu quả.

  pdf3p nguaconbaynhay6 24-06-2020 5 0   Download

 • Nghiên cứu này nhằm đánh giá thực trạng triển khai thực hiện chương trình mỗi xã, phường một sản phẩm ở huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh. Các phương pháp phân tích chủ yếu được sử dụng trong quá trình nghiên cứu bao gồm phương pháp thống kê mô tả và phân tích so sánh.

  pdf9p viputrajaya2711 22-06-2020 12 0   Download

 • Quyết định số 1698/QĐ-UBND ban hành phê duyệt đề án “chương trình quốc gia mỗi xã một sản phẩm trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, giai đoạn 2019 - 2025, định hướng đến năm 2035”. Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

  doc31p sohucninh000 23-08-2019 4 0   Download

 • Quyết định số 2233/QĐ-UBND về việc ban hành quy trình đánh giá, xếp hạng sản phẩm OCOP trên địa bàn tỉnh. Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Căn cứ Quyết định số 490/QĐ-TTg ngày 07/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2018-2020;

  doc23p sohucninh000 23-08-2019 7 0   Download

 • Quyết định 1048/2019/QĐ-TTg về việc ban hành bộ tiêu chí đánh giá, phân hạng sản phẩm chương trình mỗi xã một sản phẩm. Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

  doc120p kieuvinha000 07-10-2019 1 0   Download

 • Quyết định số 788/2019/QĐ-UBND phê duyệt Đề án Chương trình Mỗi xã một sản phẩm tỉnh Phú Yên giai đoạn 2019-2020 và định hướng đến năm 2030. Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

  doc17p kieuvinha000 14-10-2019 2 0   Download

 • Quyết định số 874/2019/QĐ-UBND ban hành kèm theo Quyết định này Quy định Bộ tiêu chí, trình tự, thủ tục đánh giá và xếp hạng sản phẩm thuộc Chương trình Mỗi xã một sản phẩm tỉnh Bến Tre.

  doc6p kieuvinha000 14-10-2019 2 0   Download

 • Quyết định số 1040/2019/QĐ-UBND phê duyệt đề án Chương trình mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2018- 2020 và định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

  doc18p kieuvinha000 14-10-2019 3 0   Download

 • Quyết định số 1626/2019/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch triển khai Chương trình Mỗi xã một sản phẩm tỉnh Quảng Nam năm 2019.. Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

  doc12p kieuvinha000 14-10-2019 1 0   Download

 • Quyết định số 1654/2019/QĐ-UBND về việc ban hành bộ tiêu chí (tạm thời) đánh giá, xếp hạng sản phẩm chương trình mỗi xã một sản phẩm tỉnh Đắk Lắk. Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

  doc35p kieuvinha000 14-10-2019 1 0   Download

 • Quyết định số 2276/2019/QĐ-UBND về việc phê duyệt đề án “Chương trình mỗi xã một sản phẩm” thành phố Đà Nẵng đến năm 2030. Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

  doc18p kieuvinha000 14-10-2019 2 0   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
207 tài liệu
943 lượt tải
ADSENSE

p_strKeyword=Chương trình mỗi xã một sản phẩm
p_strCode=chuongtrinhmoixamotsanpham

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2