intTypePromotion=3

Chương trình môn Cấu trúc dữ liệu

Xem 1-20 trên 176 kết quả Chương trình môn Cấu trúc dữ liệu
 • Tài liệu tập huấn giảng viên dạy chuyên ngành bằng tiếng Anh (Khoa Công nghệ thông tin) gồm có những nội dung chính sau: Kinh nghiệm xây dựng chương trình môn tiếng Anh chuyên ngành 1 và 2, kinh nghiệm xây dựng chương trình và bài giảng môn “Lập trình hướng đối tượng với C++”, kinh nghiệm xây dựng chương trình môn Cấu trúc dữ liệu và giải thuật, kinh nghiệm xây dựng chương trình tập huấn cho giáo viên phổ thông giảng dạy bằng tiếng Anh. Mời các bạn tham khảo.

  pdf53p tangtuy06 01-04-2016 52 3   Download

 • Bài giảng môn "Cấu trúc dữ liệu - Chương 1: Tổng quan về cấu trúc dữ liệu và giải thuật" trình bàu các nội dung: Tầm quan trọng của cấu trúc dữ liệu trong một đề án tin học, các tiêu chuẩn đánh giá cấu trúc dữ liệu, các kiểu dữ liệu (khái niệm kiểu dữ liệu, các kiểu dữ liệu cơ sở, các kiểu dữ liệu có cấu trúc, kiểu dữ liệu con trỏ, kiểu tập tin. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf18p tsmttc_007 12-09-2015 55 6   Download

 • Để giải bài toán trên máy tính: cần thuật toán Thuật toán phản ánh phép xử lý Dữ liệu biểu diễn thông tin cần thiết của bài toán vd: Cấu trúc dữ liệu thay đổi thuật toán thay đổi theo Dữ liệu là vật mang thông tin đã được chuẩn hóa. Cần phân biệt dữ liệu với thông tin: Dữ liệu tồn tại khác quan Thông tin có ý nghĩa chủ quan.

  ppt33p longbaoit_bkdn 04-07-2013 69 5   Download

 • Bài giảng môn "Cấu trúc dữ liệu - Chương 2: Kỹ thuật tìm kiếm (searching)" trình bày các nội dung: Khái quát về tìm kiếm, các giải thuật tìm kiếm nội - Tìm kiếm trên mảng (tìm tuyến tính - Linear Search; tìm nhị phân - Binary Search); Các giải thuật tìm kiếm ngoại - Tìm kiếm trên tập tin (tìm kiến tuyến tính, tìm kiếm nhị phân). Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf29p tsmttc_007 12-09-2015 37 4   Download

 • Bài giảng môn "Cấu trúc dữ liệu - Chương 3: Kỹ thuật sắp xếp" trình bày các nội dung: Khái quát về sắp xếp, các phương pháp sắp xếp - Sắp xếp trên dãy (sắp xếp bằng phương pháp đổi chỗ, sắp xếp bằng phương pháp chọn, sắp xếp bằng phương pháp chèn, sắp xếp bằng phương pháp trộn), các phương pháp sắp xếp - Sắp xếp trên tập tin (sắp xếp tập tin bằng phương pháp trộn, sắp xếp tập tin theo chỉ mục). Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf29p tsmttc_007 12-09-2015 18 2   Download

 • Tìm hiểu " Cấu trúc dữ liệu và giải thuật " là một đòi hỏi cần thiết đối với những người làm tin học khi muốn tiếp cận với việc lập trình để giải bài toán trên máy tính điện tử, cũng như đi sâu thêm vào các lĩnh vực kiến thức khác của công nghệ thông tin. Tài liệu giáo trình nhập môn này chỉ giới thiệu một số kiến thức cơ sở và bao gồm ngắn gọn trong 6 chương

  pdf16p dibovaodoi01 11-10-2011 739 362   Download

 • Cho danh sách liên kết đơn gồm các phần tử là số nguyên, viết chương trình thực hiện các yêu cầu sau: 1. Thêm một phần tử vào đầu danh sách. void ThemDau(LIST &l, NODE *p); 2. Xuất danh sách ra màn hình. void Xuat(LIST l); 3. Liệt kê các phần tử mang giá trị chẵn.

  pdf5p xitin10 13-06-2011 132 40   Download

 • Cấu trúc dữ liệu và giải thuật là một trong những khối kiến thức cơ sở trong chương trình đào tạo cử nhân ngành Công nghệ Thông tin của Khoa Công nghệ Thông tin, trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh. Khối kiến thức này được giảng dạy trong hai môn học: Cấu trúc dữ liệu 1 và Cấu trúc dữ liệu 2.

  pdf89p ngchinh1990 17-06-2011 182 39   Download

 • Chương trình mẫu: Nhập và xuất danh sách liên kết đơn các số nguyên....

  pdf8p xitin10 13-06-2011 119 37   Download

 • Cấu trúc dữ liệu và giải thuật là một trong những môn học cơ bản của sinh viên ngành công nghệ thông tin. Cấu trúc dữ liệu và giải thuật được xem là 2 yếu tố quan trọng nhất của lập trình . Chương trình= Cấu trức dữ liệu+Giải thuật.

  pdf130p anhnam_xtanh 30-09-2012 118 23   Download

 • Phần 1 "Bài giảng môn học Cấu trúc Dữ liệu và Giải thuật" gồm nội dung chương 1, chương 2. Nội dung phần 1 trình bày thuật toán và cấu trúc dữ liệu, các bài toán tìm kiếm (searching). Mời bạn đọc tham khảo để hiểu hơn về các nội dung trên.

  pdf21p hoa_loaken91 30-05-2014 125 14   Download

 • Bài giảng Cấu trúc dữ liệu và giải thuật chương 1 : Tổng quan về cấu trúc dữ liệu và thuật toán trình bày về các tiêu chuẩn của thuật toán, biểu diễn thuật toán, đánh giá thuật giải, đồ thị hàm số, thực hiện và hiệu chỉnh chương trình, quy trình làm phần mềm. Tham khảo bài giảng để nắm bắt chi tiết môn học.

  ppt41p phuongpham357 22-07-2014 132 14   Download

 • Bài 2. Viết hàm khai báo cac chương trình con cài đặt danh sách mảng. Dùng các chương trình con này để: - Chương trình con nhận một dãy các số nguyên nhập từ bàn phím, lưu trữ nó trong danh sách theo thứ tự nhập vào. - Chương trình con nhận một dãy các số nguyên nhập từ bàn phím, lưu trữ nó trong danh sách thứ tự ngược với thú tự nhập vào. - Viết chương trình con in ra màn hình các phần tử trong danh sách theo thứ tự của nó trong danh sách....

  doc31p fbiit9x 16-05-2011 279 87   Download

 • Môn: CẤU TRÚC DỮ LIỆU Chương 1: TỔNG QUAN VỀ CẤU TRÚC DỮ LIỆU VÀ GIẢI THUẬT     1 .NỘI DUNG CHƯƠNG 1 1.1 Tầm quan trọng của cấu trúc dữ liệu trong một đề án tin học 1.2 Các tiêu chuẩn

  ppt17p duongdinhcanh 05-05-2010 126 36   Download

 • Tài liệu tham khảo về môn cấu trúc dữ liệu

  ppt29p duongdinhcanh 05-05-2010 94 23   Download

 • Hoàn tất bài thực hành này, sinh viên có thể: Hiểu và sử dụng kiểu con trỏ trong C++, phân biệt truyền tham biến và truyền tham trị, thao tác đọc/ghi trên tập tin văn bản, hiểu rõ về lập trình đệ quy, viết được các chương trình đệ quy.

  pdf17p nhanmotchut_1 04-10-2016 32 3   Download

 • Để đáp ứng nhu cầu học tập của các bạn sinh viên, nhất là sinh viên chuyên ngành tin học, Khoa Công Nghệ Thông Tin Trường Đại Học Cần Thơ chúng tôi đã tiến hành biên soạn các giáo trình, bài giảng chính trong chương trình học. Giáo trình môn Cấu Trúc Dữ Liệu này được biên soạn cơ bản dựa trên quyển "Data Structures and Algorithms" của Alfred V. Aho, John E. Hopcroft và Jeffrey D. Ullman do Addison-Wesley tái bản năm 1987.

  pdf0p nv_tien 20-03-2009 2090 783   Download

 • 1. Môn học cung cấp những kiến thức cơ bản, nền tảng về một số cấu trúc dữ liệu và một số thuật tóan. Nó là cơ sở để xây dựng các hệ thống phần mềm lớn và phức tạp. 2. Môn học giúp sinh viên hiểu cách thức tổ chức lưu trữ dữ liệu trong bộ nhớ của máy tính và làm thế nào để sử dụng nó một cách có hiệu quả trong các chương trình. Sử dụng những kiến thức này để xây dựng các cấu trúc dữ liệu phù hợp cho các hệ thống phức tạp khác. 3.

  ppt13p viptieubang 21-10-2011 326 67   Download

 • Chương 8 của bộ slide bài giảng đầy đủ (gồm 11 chương) về môn CTDL & GT của trường ĐHBK TP.HCM. Trình bày ngắn gọn dễ hiểu với những hiệu ứng minh họa sinh động. Hướng dẫn các bạn sắp xếp thứ tự trong một lập trình dễ dàng hơn.

  ppt64p levanphong7887 13-04-2011 162 25   Download

 • Chương 9: Bảng của bộ slide bài giảng đầy đủ (gồm 11 chương) về môn CTDL & GT của trường ĐHBK TP.HCM. Trình bày ngắn gọn dễ hiểu với những hiệu ứng minh họa sinh động. Hướng dẫn kẻ bảng, tạo bảng trong các file trong word hay excel.

  ppt24p levanphong7887 13-04-2011 160 20   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM


p_strKeyword=Chương trình môn Cấu trúc dữ liệu
p_strCode=chuongtrinhmoncautrucdulieu

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản