intTypePromotion=4
ADSENSE

Chương trình nghị sự quốc tế

Xem 1-20 trên 63 kết quả Chương trình nghị sự quốc tế
 • Hơn 30 năm trước (năm 1972) tại Stốckhôm, Thụy Điển, Liên hợp quốc (LHQ) đã tổ chức Hội nghị quốc tế về môi trường và con người. Tại hội nghị này những người đứng đầu thế giới đã nhất trí rằng " việc bảo vệ và cải thiện môi trường con người cho các thế hệ ngày nay và mai sau là mục tiêu cấp bách của nhân lọai". Hội nghị này đã đánh dấu sự ra đời của nhận thức về phát triển bền vững (PTBV). Năm 1987 , Ủy ban thế giới về Môi trường và Phát triển đã công bố báo cáo "Tương lai...

  doc66p tran_tri_hai 21-12-2010 433 142   Download

 • Bài viết Biến đổi khí hậu và quyền con người: Một số nhìn nhận ban đầu phân tích mối liên hệ giữa biến đổi khí hậu và quyền con người từ góc độ luật pháp và chính trị quốc tế. Mời các bạn tham khảo bài viết để nắm bắt nội dung chi tiết.

  pdf7p maiyeumaiyeu21 26-11-2016 46 2   Download

 • Trung tâm Nghiên cứu Lâm nghiệp Quốc tế (CIFOR) xây dựng tài liệu hướng dẫn này nhằm đơn giản hoá các thuật ngữ khoa học và giúp các ký giả, các nhà hoạch định chính sách, các tổ chức phi chính phủ và các cá nhân quan tâm trên thế giới hiểu rõ hơn về tầm quan trọng của rừng trong cuộc chiến chống biến đổi khí hậu. Các nghiên cứu mang tính then chốt trong việc thúc đấy chương trình nghị sự toàn cầu về khí hậu theo hướng hiệu quả và công bằng hơn cũng được nêu ra.

  pdf16p thuynguyen2994 17-08-2018 26 0   Download

 • Chương 1 Kinh tế học về Chi phí Giao dịch KINH TẾ HỌC VỀ CHI PHÍ GIAO DỊCH Các hãng, các thị trường, và việc thiết lập hợp đồng quan hệ (relational contracting) là những thể chế kinh tế quan trọng. Chúng cũng là sản phẩm tiến hĩa của một chuỗi những đổi mới về tổ chức. Tuy nhiên, việc nghiên cứu các thể chế kinh tế của nền kinh tế thị trường chưa chiếm một vị trí quan trọng trong chương trình nghị sự về nghiên cứu khoa học xã hội. Việc xao lãng này được giải thích một phần bởi...

  pdf29p lavie0 19-07-2011 117 15   Download

 • Chương trình nghị sự 21 đã khuyến nghị các quốc gia nghiên cứu, xây dựng các mô hình phát triển bền vững cộng đồng phù hợp với đặc thù của quốc gia mình. Năm 1993 tại hội nghị quốc tế về phát triển bền vững trên cơ sở làng ấp ở Collins đã đưa ra mô hình làng sinh thái. Đây được coi như là một phương pháp để đối phó với nghèo đói hướng tới phát triển bền vững. Bảo vệ môi trường và phát triển bền vững đã trở thành đặc trưng cơ bản của thời đại...

  pdf52p intel1212 05-12-2012 90 38   Download

 • 1992: Hội nghị thượng đỉnh trái đất về môi trường và phát triển tại Rio de Janero (Braxin). 178 nước tham dự. Ký kết 5 văn kiện quan trọng: Tuyên bố Rio về Môi trường và Phát triển với 27 nguyên tắc chung xác định những quyền và trách nhiệm của các quốc gia nhằm làm cho thế giới PTBV. Chương trình nghị sự 21 về PTBV. Tuyên bố các nguyên tắc quản lý, bảo vệ và PTBV rừng. Công ước khung của Liên hợp...

  ppt71p alt_12 23-07-2013 157 22   Download

 • Tài liệu Tóm lược bầu cử ở Hoa Kỳ: Phần 2 giúp các bạn hình dung được bản chất và quá trình bầu cử tại Hoa Kỳ hiện nay và cách thức vận hành quá trình đó ở các cấp liên bang và địa phương. Tài liệu cung cấp những kiến thức chính về bầu cử ở Hoa Kỳ như: quy tắc đề cử Tổng thống, sự ra đời của truyền hình, sự suy giảm hội nghị của đảng, kết nối Internet, bầu cử quốc hội,... Mời các bạn tham khảo.

  pdf34p thuytrangseven 01-10-2014 79 16   Download

 • Chúng ta đang sống trong kỉ nguyên thông tin, ngày nay không ai còn nghi ngờ vai trò của thông tin trong đời sống, kĩ thuật, trong khoa học, kinh doanh cũng như trong mọi vận động của xã hội. Dưới mọi quy mô từ xí nghiệp, công ty cho đến quốc gia và quốc tế. Việc nắm bắt thông tin thật nhanh, nhiều, chính xác và kịp thời ngày càng đóng vai trò quyết định trong mọi lĩnh vực với sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin, nhất là với xu hướng “ toàn cầu hóa thông tin” . Thì việc ứng...

  doc42p ducthokn 09-05-2013 69 14   Download

 • Năm 2011 Việt Nam bước vào giai đoạn phát triển mới với tầm nhìn đặt ra trong Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011-2020 (SEDS) và thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011-2015 (SEDP). Năm nay cũng là cột mốc của toàn cầu và Chương trình nghị sự hiệu quả viện trợ của Việt Nam với sự kiện Diễn đàn cấp cao lần thứ tư (HLF-4) tại Busan. Nhìn nhận đây là giai đoạn phát triển quan trọng, Chính phủ Việt Nam và các đối tác phát...

  pdf92p conchokon 08-01-2013 51 6   Download

 • Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc Chính phủ nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (sau đây gọi là “Chính phủ”) và Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc (sau đây gọi là “UNDP”) nhất trí với nhau về nội dung của tài liệu này, cũng như trách nhiệm của mỗi bên trong việc thực hiện Chương trình Quốc gia hợp tác giữa hai bên. Để phát huy sự nhất trí và hợp tác giữa hai bên trong việc thực hiện các Mục tiêu phát triển Thiên niên kỷ và các Hội nghị Thượng đỉnh và Công ước...

  pdf44p manutd1907 09-04-2013 44 6   Download

 • Nghị quyết của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa X về Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020 đã nêu: Phấn đấu đưa nước ta trở thành quốc gia mạnh về biển, làm giàu từ biển, bảo đảm vững chắc quyền chủ quyền quốc gia trên biển, đảo, góp phần quan trọng trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước [1]. Nhiệm vụ này là không chỉ của ngành hàng hải, mà còn cần phải có các giải pháp phát triển nguồn nhân lực hàng hải của các cơ sở đào tạo.

  pdf5p advanger1 06-05-2018 20 0   Download

 • Tài liệu nhằm giúp cho các bạn Việt Nam sử dụng thành thạo một số mẫu câu để viết giấy mời, lên chương trình hội nghị, điều khiển phiên họp, dẫn dắt hoặc tham gia thảo luận, phát biểu,...Mời bạn đọc cùng tham khảo.

  pdf116p augi19 28-03-2012 649 338   Download

 • Nếu không có một sự hiểu biết về những yếu tố cơ bản của nghi lễ và lễ tân, bạn sẽ gặp phải rủi ro là có thể phải xử sự như một kẻ quê mùa

  pdf29p daisyshop 02-08-2010 164 75   Download

 • Việt Nam đã sớm tham gia vào tiến trình chung của thế giới trong việc xây dựng Chương trình Nghị sự 21. Năm 1992, đoàn đại biểu Chính phủ Việt Nam tham dự Hội nghị thượng đỉnh Trái đất về Môi trường và Phát triển ở Rio de Janero (Braxin) đã ký Tuyên bố chung của thế giới về môi trường và phát triển, Chương trình Nghị sự 21 toàn cầu, cam kết xây dựng Chiến lược PTBV quốc gia và chương trình nghị sự 21 địa phương. Năm 2004, Việt Nam đã phê chuẩn Chiến lược quốc gia về bảo vệ môi trường thời kỳ đến...

  ppt32p thuong_632 21-12-2012 252 63   Download

 • Cùng với việc Việt Nam trở thành thành viên thứ 150 của WTO và những đòi hỏi ngày càng cao đối với nguồn nhân lực quốc gia để hội nhập vào nền kinh tế thế giới, vai trò của việc dạy tiếng Anh trong chương trình giáo dục của Việt Nam đang trở thành một vấn đề nóng bỏng. Và một câu hỏi không còn gì là mới mẻ lại được đặt lên bàn nghị sự của các nhà lãnh đạo ngành giáo dục của Việt Nam, đó là “Tại sao học sinh, sinh viên Việt Nam học tiếng Anh...

  pdf11p ngocdung 19-06-2009 188 50   Download

 • Quá trình này bao gồm marketing hỗn hợp các nhân tố quan trọng bên trong hay những thành phần tạo nên một chương trình marketing của doanh nghiệp. Thực hiện duy trì sự thích nghi các yếu tố bên trong thông qua các giải pháp, chính sách cụ thể với các yếu tố thuộc lực lượng bên ngoài như khách hàng, các đối thủ cạnh tranh, Chính phủ và những thể chế kèm theo chi phối thị trường, chi phối hoạt động marketing của công ty. Marketing hỗn hợp các nhân tố nội tại bao gồm bảy yếu tố cơ...

  pdf11p ttcao5 22-08-2011 105 36   Download

 • CHƯƠNG I : CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ XÂY DỰNG HỆ THỐNG MARKETING MIX CỦA DOANH NGHIỆP TRONG KINH DOANH QUỐC TẾ I Khái quát về marketing quốc tế 1. Khái quát chung về Marketing quốc tế Toàn cầu hoá và tiêu chuẩn hoá trở thành một đặc điểm quan trọng của kinh tế và thương mại quốc tế . Trong nhiều thập kỷ qua, Marketing quốc tế đã có sự phát triển mạnh mẽ . Xu hướng toàn cầu hoá sản phẩm và thị trường ngày càng trở nên rõ nét.Nguyên nhân là do: Tính chất đồng nhất của...

  pdf9p ttcao2 30-07-2011 155 30   Download

 • Tại Nghị quyết số 27/2008/NQ-QH12 về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2009 và bổ sung Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của... Tại Nghị quyết số 27/2008/NQ-QH12 về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2009 và bổ sung Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội khoá XII, Quốc hội đã giao Chính phủ chủ trì xây dựng và trình Dự án Luật Tiếp cận thông tin (sau đây gọi là Dự án Luật). Do tầm quan trọng và sự cần thiết ban hành của văn bản, Chính phủ đã kiến nghị...

  pdf19p dontetvui 20-01-2013 101 15   Download

 • Móng Cái (MC) là giống lợn nội, chủ yếu ở miền bắc và được sử dụng làm nái nền trong lai tạo giống, làm nguyên liệu cho tạo các tổ hợp lợn lai nhiều giống thương phẩm nuôi thịt. Giống lợn MC rất dễ nuôi và thích nghi với hầu hết môi trường sinh thái ở nước ta. Những năm qua, nhờ sự hỗ trợ của chương trình Lưu giữ quỹ gen Quốc gia, giống gốc và các đề tài nghiên cứu khoa học đã chọn lọc được nhóm MC3000 có khả năng sinh sản tốt, đặc biệt số con sơ sinh sống/ổ cao và...

  pdf7p muakhuya 03-09-2012 52 6   Download

 • INTRODUCTION - Lo ngại về đói nghèo và bất bình đẳng kinh tế đã thúc đẩy chương trình nghị sự phát triển quốc tế. Tuy nhiên, mối quan tâm này đã đưa ra các hình thức khác nhau theo thời gian. Trong hậu quả của chiến tranh thế giới thứ II, mối quan tâm về các hậu quả kinh tế của chiến tranh và đảm bảo phục hồi nhanh chóng ở các nước đánh bại, để tránh một sự lặp lại của hiện tượng xã hội đã tăng lên đến cuộc chiến tranh ở châu Âu và châu Á....

  pdf6p hoathietmoclan 03-10-2011 41 5   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Chương trình nghị sự quốc tế
p_strCode=chuongtrinhnghisuquocte

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2