intTypePromotion=1
ADSENSE

Chuyển gen nhờ vi khuẩn Agrobacterium tumefaciens

Xem 1-11 trên 11 kết quả Chuyển gen nhờ vi khuẩn Agrobacterium tumefaciens

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Chuyển gen nhờ vi khuẩn Agrobacterium tumefaciens
p_strCode=chuyengennhovikhuanagrobacteriumtumefaciens

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2