Cổ phần hóa công ty mẹ

Xem 1-20 trên 217 kết quả Cổ phần hóa công ty mẹ
 • Quyết định số: 1710/QĐ-TTg "Phê duyệt Phương án cổ phần hóa Công ty mẹ - Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam" của Phó thủ tướng Chính phủ phê duyệt Phương án cổ phần hóa Công ty mẹ - Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam theo Luật tổ chức Chính phủ. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf5p nhasinhaoanh_04 28-10-2015 12 0   Download

 • Thông tư Số 2243/QĐ-TTg phê duyệt phương án cổ phần hóa công ty mẹ - tổng công ty xây dựng và phát triển hạ tầng. Căn cứ Nghị định số 59/2011/NĐ-CP, căn cứ Nghị định số 189/2013/NĐ-CP, căn cứ Quyết định số 929/QĐ-TTg.

  doc4p chuotchuot09 03-12-2015 30 0   Download

 • Quyết định số 636/QĐ-TTg năm 2015 ban hành Phê duyệt Phương án cổ phần hóa Công ty mẹ - Tổng công ty Rau quả, Nông sản. Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;...

  pdf4p bachma47 15-12-2017 4 0   Download

 • Quyết định số 1925/QĐ-TTg ban hành phê duyệt phương án cổ phần hóa công ty mẹ - tổng công ty thương mại Hà Nội. Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

  doc4p trangan_123 03-03-2018 0 0   Download

 • Quá trình cổ phần hoá các doanh nghiệp nhà nước thực sự có bước chuyển mạnh mẽ cả về số lượng và chất lượng kể từ khi chính phủ ban hành nghị định về việc chuyển doanh nghiệp nhà nước thành công ty cổ phần vào tháng 6/1998, trong đó nêu rõ các chính sách ưu đãi đối với doanh nghiệp và người lao động tại các doanh nghiệp cổ phần hoá. Nghị định này đã trở thành đòn bẩy đưa lộ trình ở cổ phần hoá đi nhanh hơn.

  pdf15p kemoc4 06-06-2011 292 90   Download

 • Quyết định 1042/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Phương án cổ phần hóa Công ty mẹ - Tổng công ty Sông Hồng

  pdf3p tuyettrang 07-08-2009 83 4   Download

 • Chuyển các công ty quốc doanh cao su sang hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công ty con trình bày nội dung về yêu cầu khách quan của việc chuyển doanh nghiệp nhà nước sang hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công ty con,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf6p dienham63 09-12-2015 22 1   Download

 • Quyết định số 1979/QĐ-TTg phê duyệt phương án cổ phần hóa công ty mẹ - tổng công ty dầu Việt Nam (trực thuộc tập đoàn dầu khí Việt Nam). Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

  doc6p trangan_123 03-03-2018 0 0   Download

 • Thực tế đã chứng minh chủ trương mới của Đảng và Nhà nước đã tạo ra một sức bật mạnh mẽ đối với các doanh nghiệp tư nhân, nhưng còn các doanh nghiệp nhà nước ? Với những tư tưởng vẫn còn mang nặng tính bảo thủ, do vẫn còn được bao cấp bởi Nhà Nước và nhiều mặt hạn chế khác, các doanh nghiệp nhà nước đang gặp rất nhiều khó khăn trong quá trình hoạt động cũng như phát triển của mình.

  pdf23p tiencuong 13-07-2009 718 294   Download

 • Trong những năm qua , ở nước ta , quan hệ sản xuất đã có bước đổi mới phù hợp với tính chất , trình độ phát triển của lực lượng sản xuất. Đảng và Nhà nước ta chủ trương thực hiện cải cách toàn diện các doanh nghiệp Nhà nước, thực hiện lại việc sắp xếp các doanh nghiệp như: cổ phần hoá, bán khoán, cho thuê các doanh nghiệp Nhà nước.

  pdf59p minhtam 13-07-2009 728 198   Download

 • Những nhà lãnh đạo vĩ đại luôn truyền tải được nhiệt huyết vào công việc. Họ biết cách lôi kéo các nhân viên tài năng và tận tâm. Nhưng ẩn chứa đằng sau mỗi nhà lãnh đạo đầy quyền lực, bạn sẽ còn thấy có một quyền năng vô hình khác, nó góp phần tạo ra một bầu văn hoá công ty mạnh mẽ, động viên mọi người làm việc chăm chỉ và gắn bó lâu dài hơn, thậm chí có thể gắn bó cả cuộc đời, nối tiếp các thế hệ với công ty. .Cùng với thời gian và...

  pdf6p thandongdatviet2010 14-01-2010 312 147   Download

 • Trong nền kinh tế thị trường, nền kinh tế quốc doanh không thể giữ vững trận địa, đứng trụ và tiếp tục phát triển trong thương trường cạnh tranh ngày càng gay gắt.Trong khi đó, kinh tế khu vực và thế giới tăng nhanh và phát triển ngày càng mạnh mẽ. Nhận thức được vấn đề đó đại hội Đảng VIII đã khẳng định chủ trương cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước (CPHDNNN) là một bước tiến quan trọng.

  pdf14p kemoc4 06-06-2011 236 92   Download

 • Ở nước ta, ngay từ những năm 1986, khi Nhà nước thực hiên chuyển cơ chế quản lý Nhà nước, nền kinh tế thị trường bắt đầu bung ra phát triển dần dần và mạnh mẽ. Là một trong các yếu tố quan trong của thị trường, cạnh tranh giữa các doanh nghiệp ngày càng trở nên mạnh mẽ.

  pdf100p vaio1111 03-09-2012 115 42   Download

 • Các nhân tố rủi ro Theo kết quả sản xuất kinh doanh của công ty thì cơ cấu doanh thu năm 2007 như sau: Kinh doanh thép: 53,98%; Kinh doanh phân bón: 28,21%; chế biến than gáo dừa, sơ dừa: 14,03%; Doanh thu khác: 3,78% 1 Rủi ro về kinh tế: Tốc độ tăng trưởng kinh tế sẽ có tác động mạnh mẽ đến việc đầu tư xây dựng cơ bản, sẽ ảnh hưởng gián tiếp đến nhu cầu tiêu thụ thép, trong khi đó hoạt động kinh doanh thép lại chiếm tỷ trọng lớn trong tổng doanh thu của công ty....

  pdf27p thuyha 24-06-2009 192 34   Download

 • Quá trình cổ phần hoá các doanh nghiệp nhà nước thực sự có bước chuyển mạnh mẽ cả về số lượng và chất lượng kể từ khi chính phủ ban hành nghịđịnh về việc chuyển doanh nghiệp nhà nước thành công ty cổ phần vào tháng 6/1998, trong đó nêu rõ các chính sách ưu đãi đối với doanh nghiệp và người lao động tại các doanh nghiệp cổ phần hoá. Nghịđịnh này đã trở thành đòn bẩy đưa lộ trình ở cổ phần hoáđi nhanh hơn.

  pdf16p cugiai1311 01-11-2012 45 13   Download

 • Quyết định 1042/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Phương án cổ phần hóa Công ty mẹ - Tổng công ty Sông Hồng

  pdf0p 1huutri 06-08-2009 70 4   Download

 • Quyết định số 1925/QD-TTg năm 2017 phê duyệt phương án cổ phần hóa công ty mẹ - tổng công ty thương mại Hà Nội. Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

  doc4p daoquocmanh28 13-12-2017 2 0   Download

 • Quyết định số 1977/QĐ-TTg ban hành phê duyệt phương án cổ phần hóa công ty mẹ - tổng công ty điện lực dầu khí Việt Nam (trực thuộc tập đoàn dầu khí Việt Nam). Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

  doc5p trangan_123 03-03-2018 0 0   Download

 • Quyết định số 2100/QĐ-TTg ban hành phê duyệt phương án cổ phần hóa công ty mẹ - tổng công ty Phát Điện 3 (trực thuộc tập đoàn điện lực Việt Nam). Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

  doc5p mattroibecon_06 07-04-2018 0 0   Download

 • Quyết định số 2133/QĐ-TTg ban hành phê duyệt phương án cổ phần hóa công ty mẹ - tổng công ty lương thực Miền Nam. Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

  doc3p mattroibecon_06 07-04-2018 0 0   Download

Đồng bộ tài khoản