intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Cơ quan hành pháp

Xem 1-20 trên 11784 kết quả Cơ quan hành pháp
 • Bài viết Động lực nghiên cứu khoa học của giảng viên - Yếu tố tác động tập trung nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến động lực nghiên cứu khoa học của giảng viên, thông qua phương pháp lượt khảo tài liệu từ các bài viết đăng tạp chí khoa học trong và ngoài nước, từ đó đề xuất mô hình nghiên cứu làm cơ sở cho nghiên cứu tiếp theo.

  pdf9p vifalcon 18-05-2023 3 2   Download

 • Cuốn sách "Giải pháp giải quyết khiếu nại về đất đai ở Việt Nam - Lý thuyết, thực trạng và giải pháp" trình bày một số vấn đề lý luận, pháp lý cơ bản cũng như thực trạng giải quyết khiếu nại về đất đai ở Việt Nam. Trên cơ sở phân tích các ưu điểm, hạn chế của pháp luật khiếu nại và giải quyết khiếu nại về đất đai. Sách được chia thành 2 phần, mời các bạn cùng tham khảo phần 1 cuốn sách.

  pdf136p besfriend03 08-05-2023 2 1   Download

 • Trong cuốn sách "Giải pháp giải quyết khiếu nại về đất đai ở Việt Nam - Lý thuyết, thực trạng và giải pháp", tác giả đã đưa ra các dự báo, phương hướng, đề xuất các giải pháp, kiến nghị hoàn thiện nhằm bảo đảm việc thực hiện quyền khiếu nại của người sử dụng đất và hiệu quả giải quyết khiếu nại của các chủ thể có thẩm quyền. Sách được chia thành 2 phần, mời các bạn cùng tham khảo phần 2 cuốn sách.

  pdf162p besfriend03 08-05-2023 2 1   Download

 • Cuốn sách "Những tình huống pháp luật phổ biến" cập nhật đầy đủ những quy định pháp luật mới của Nhà nước, đặc biệt là Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017, có hiệu lực thi hành từ ngày 01-01-2018 giúp cho các cơ quan, cá nhân thi hành pháp luật tại xã, phường, thị trấn biết cách xử lý những tình huống đa dạng phát sinh trong thực tế. Sách được chia thành 2 phần, mời các bạn cùng tham khảo phần 2 cuốn sách.

  pdf95p besfriend03 08-05-2023 1 1   Download

 • Cuốn sách "Hỏi đáp về công tác thi hành án hình sự ở cấp cơ sở" bao gồm 106 câu hỏi có đáp án về các chủ đề : Một số vấn đề chung về thi hành án; thi hành án dân sự; hệ thống tổ chức thi hành án hình sự; nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan có thẩm quyền trong thi hành án hình sự. Sách được chia thành 2 phần, mời các bạn cùng tham khảo phần 2 cuốn sách.

  pdf41p besfriend03 08-05-2023 2 1   Download

 • Cuốn sách "Tìm hiểu pháp luật về tố tụng hành chính" bao gồm những nội dung phong phú trên cơ sở các văn bản pháp luật mới được ban hành, bảo đảm trình tự và thủ tục tố tụng hành chính dân chủ, công khai, đơn giản, công bằng, thuận lợi cho người tham gia tố tụng thực hiện các quyền và nghĩa vụ của mình, đề cao vai trò, trách nhiệm của cá nhân, cơ quan, tổ chức trong hoạt động tố tụng hành chính. Sách được chia thành 2 phần, mời các bạn cùng tham khảo phần 1 cuốn sách.

  pdf127p besfriend03 08-05-2023 2 2   Download

 • Dịch tễ học là khoa học nghiên cứu về tình trạng sức khỏe và các yếu tố liên quan ảnh hưởng đến tình trạng sức khỏe đó. Tìm kiếm mối quan hệ giữa tình trạng sức khỏe và yếu tố liên quan từ đó xây dựng giải pháp để can thiệp nhằm nâng cao tình trạng sức khỏe. Mời các bạn cùng tìm hiểu các kiến thức cơ bản về dịch tễ học qua phần 1 cuốn sách "Các nguyên lý cơ bản của dịch tễ học".

  pdf85p besfriend03 16-05-2023 3 2   Download

 • Bài viết Hoàn thiện quy định pháp luật về cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra của Công an nhân dân trình bày một số bất cập trong quy định của pháp luật về cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra của Công an nhân dân.

  pdf7p vifalcon 16-05-2023 4 2   Download

 • Bài viết Bảo đảm quyền của người bị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc phân tích những nội dung liên quan đến quyền của người bị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, chỉ ra một số hạn chế và đề xuất hướng hoàn thiện.

  pdf5p vifalcon 16-05-2023 3 2   Download

 • Bài viết Một số vấn đề trong quản lý nhà chung cư thương mại tại Hà Nội hiện nay tập trung phân tích các bất cập liên quan đến quản lý vận hành loại hình nhà chung cư thương mại tại Hà Nội để từ đó đề xuất giải pháp nhằm giải quyết các mâu thuẫn, tranh chấp và xung đột lợi ích giữa các bên liên quan trong quá trình vận hành, sử dụng nhà chung cư hiện nay, đảm bảo hài hòa lợi ích của các bên và tuân thủ đúng quy định của pháp luật.

  pdf5p vifalcon 16-05-2023 1 1   Download

 • Bài viết Đánh giá chiến lược hỗ trợ tần số qua hai phương pháp lưu trữ pin - vận hành giảm tải trình bày hai phương pháp đề xuất với cấu trúc như sau: Mô tả phản hồi tần số trong hệ thống điện sau khi có sai lệch về cân bằng công suất; Chiến lược điều khiển Lưu trữ Pin và Vận hành giảm tải.

  pdf5p vifalcon 16-05-2023 2 2   Download

 • Luận án "Đánh giá thực hiện công việc tại Công ty TNHH CO-WELL Châu Á" được hoàn thành với mục tiêu nhằm tìm hiểu, nghiên cứu chuyên sâu về cơ sở lý luận của ĐG THCV trong các tổ chức, doanh nghiệp làm cơ sở khoa học để tiến hành khảo sát, thu thập thông tin, dữ liệu, phân tích thực trạng ĐG THCV tại CO-WELL Asia, chỉ ra những ưu điểm, hạn chế và nguyên nhân từ đó đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện hệ thống ĐG THCV tại CO-WELL Asia.

  pdf117p hoangnhanduc09 11-05-2023 1 1   Download

 • Bài viết mô tả kiến thức, thái độ và thực hành về sử dụng muối ăn của người dân tại thành phố Huế năm 2022. Đối tượng và phương pháp: Nghiên cứu mô tả cắt ngang trên 462 người trưởng thành đang sinh sống tại thành phố Huế. Mô hình hồi quy logistic đa biến để xác định một số yếu tố liên quan đến kiến thức, thái độ và thực hành.

  pdf15p vidoctorstrange 06-05-2023 3 1   Download

 • Bài viết tập trung phân tích pháp luật hiện hành có liên quan đến nghĩa vụ ký quỹ của chủ đầu tư đối với dự án kinh doanh bất động sản; chỉ ra những khó khăn, bất cập của Luật đầu tư, Luật doanh nghiệp về vấn đề ký quỹ khi áp dụng pháp luật trên thực tế. Đồng thời, đưa ra những giải pháp, kiến nghị nhằm hoàn thiện pháp luật.

  pdf10p nguyenvanhung2000@gmail.com 05-05-2023 2 2   Download

 • Bài giảng "Xu hướng phát triển thực phẩm: Các vấn đề về quản lý GMO/GMF" trình bày các nội dung chính sau: Quản lý GMO/GMF ở Việt Nam; Hành lang pháp lý; Công ước đa dạng sinh học; Hệ thống các cơ quan quản lý GMO/GMF ở Việt Nam;... Mời quý thầy cô và các em cùng tham khảo bài giảng!

  pdf63p bongbay03 10-05-2023 2 2   Download

 • Trên cơ sở sở hệ thống hóa lý luận và thực trạng quản lý đội ngũ viên chức hành chính, đề tài "Biện pháp quản lý đội ngũ viên chức hành chính tại trường Đại học Đồng Tháp" đề xuất một số biện pháp quản lý đội ngũ viên chức hành chính tại trường Đại học Đồng Tháp.

  pdf113p besfriend02 05-05-2023 3 2   Download

 • Bài viết nghiên cứu về thực tiễn, tác giả sử dụng phương pháp nghiên cứu định tính, phân tích và đánh giá dựa trên nguồn tư liệu và số liệu thứ cấp của các cơ quan chức năng của Việt Nam, đưa ra một số nhận xét, tập trung làm rõ những nội dung nói trên của Việt Nam và đưa ra một số khuyến nghị có liện quan góp phần phát triển bền vững nền kinh tế nước ta.

  pdf8p nguyenvanhung2000@gmail.com 05-05-2023 1 1   Download

 • Bài viết "Phân tích cơ chế điều hành tỷ giá và thực hiện chính sách quản lý ngoại hối trong bối cảnh mới của nền kinh tế Việt Nam" tập trung phân tích những thành công trong những lĩnh vực này của Việt Nam thời gian gần đây, để xuất một số giải pháp.

  pdf8p nguyenvanhung2000@gmail.com 05-05-2023 1 1   Download

 • Bài viết cũng đưa ra một số nhận xét, đánh giá về tín dụng BĐS, tín dụng chứng khoán, điều hành và quản lý tín dụng, một số vấn đề khác đang đặt ra về quan hệ tín dụng với khách hàng, nhằm đảm bảo tăng trưởng tín dụng an toàn bền vững đối với nền kinh tế, đề xuất một số khuyến nghị có liên quan theo mục tiêu nghiên cứu.

  pdf8p nguyenvanhung2000@gmail.com 05-05-2023 1 1   Download

 • Trên cơ sở nghiên cứu quan điểm của triết học Mác về hạnh phúc, mối quan hệ giữa hạnh phúc và lối sống, nghiên cứu thực trạng lối sống của thế hệ trẻ, luận văn "Quan điểm của triết học Mác về vấn đề hạnh phúc với việc giáo dục lối sống cho thế hệ trẻ ở nước ta hiện nay" đề xuất một số phương hướng và giải pháp nhằm góp phần thực hiện tốt hơn nữa việc giáo dục, xây dựng lối sống đúng đắn cho thế hệ trẻ ở nước ta hiện nay.

  pdf108p besfriend04 04-05-2023 1 1   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
207 tài liệu
1387 lượt tải
ADSENSE

p_strKeyword=Cơ quan hành pháp
p_strCode=coquanhanhphap

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2