intTypePromotion=1
ADSENSE

Cơ sở dữ liệu y tế

Xem 1-20 trên 655 kết quả Cơ sở dữ liệu y tế
 • Nối tiếp phần 1, phần 2 của tài liệu "Bảo đảm chủ quyền quốc gia trên không gian mạng (Tập 1) tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Ý nghĩa của việc sử dụng internet và mạng xã hội có trách nhiệm; Giáo dục nâng cao nhận thức về bảo vệ chủ quyền quốc gia trên không gian mạng; Mối quan hệ giữa an toàn thông tin và quá trình chuyên đổi số quốc gia;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf264p viginnirometty 04-05-2022 26 1   Download

 • Thực hiện một nghiên cứu tổng quan hệ thống về các đánh giá kinh tế y tế của thuốc tiêm truyền đóng liều sẵn so với thuốc tiêm truyền truyền thống để cung cấp các bằng chứng cho các cơ quan quản lý và các nhà hoạch định trong việc lựa chọn thuốc.

  pdf6p viginnirometty 28-04-2022 4 0   Download

 • Bài viết trình bày đánh giá hiệu năng phân vùng mạch máu gan giữa kỹ thuật học sâu dựa trên mạng nơ-ron tích chập (3D-ResUNet, 2D/3D nn-UNet) và kỹ thuật học sâu sử dụng mạng nơ-ron Transformer (TransUNet, Swin-UNet, MedT). Dữ liệu ảnh chụp CLVT sử dụng để huấn luyện và đánh giá được thu thập từ nhiều cơ sở y tế trên thế giới bao gồm ảnh chụp CLVT sử dụng bức xạ liều thông thường và liều thấp.

  pdf6p vistephenhawking 26-04-2022 17 0   Download

 • Nghiên cứu này sử dụng 4 chỉ số kinh tế-xã hội: Thu nhập, Cơ cấu Kinh tế, Nâng cấp Kinh tế và Giáo dục để đánh giá vị trí của Việt Nam trong bẫy thu nhập trung bình (BTNTB). Dữ liệu để phân tích là dữ liệu thứ cấp được thu thập từ nhiều nguồn khác nhau và được kết hợp với các chính sách kinh tế hiện hành của một số nền kinh tế được lựa chọn để phân tích, so sánh, từ đó đưa ra một số khuyến nghị chính sách giúp Việt Nam thoát khỏi BTNTB.

  pdf9p vithales 20-04-2022 4 0   Download

 • Bài viết trình bày xác định và đánh giá chất lượng nguồn số liệu đầu vào cho các tham số cơ bản của mô hình đánh giá chi phí – hiệu quả chương trình can thiệp sức khỏe tâm thần vị thành niên trong trường học tại Việt Nam.

  pdf5p vithales 16-04-2022 5 0   Download

 • Khai phá tập phổ biến từ cơ sở dữ liệu giao dịch là một trong các kỹ thuật khai phá dữ liệu và có rất nhiều ứng dụng trong kinh doanh, y tế, giáo dục,... Bài viết trình bày vấn đề liên quan đến khai phá tập lợi ích cao; Mô hình CWU; Đề xuất thuật toán khai phá tập lợi ích cao sử dụng mô hình CWU; Kết quả đạt được và so sánh với các thuật toán khác.

  pdf11p viplato 05-04-2022 5 0   Download

 • Bài viết này đề cập tới hệ thống bấm số đa giao thức, giải quyết bài toán bốc lấy số (xếp số hàng đợi) có thể được truy xuất từ nhiều giao thức song song thời gian thực, nhằm mang lại sự tiện lợi cho cả người tham gia hàng đợi, lẫn đơn vị quản lý hàng đợi. Ba lĩnh vực chính cần hệ thống bốc số xếp hàng hiện nay là hệ thống hành chính công, các phòng giao dịch của các ngân hàng và các cơ sở Y tế.

  pdf6p vilouispasteur 11-03-2022 3 0   Download

 • Nghiên cứu xây dựng bản đồ PM2.5 và đánh giá tác động sức khỏe dài hạn của ô nhiễm bụi PM2.5 đến gánh nặng tử vong tại Tp.HCM năm 2018. Thiết kế nghiên cứu đánh giá tác động sức khỏe, sử dụng dữ liệu đa nguồn bao gồm dữ liệu hồi cứu tử vong A6/YTCS; dữ liệu địa lý, dân số và quan trắc thực địa môi trường có sử dụng thiết bị cảm biến chi phí thấp AirBeam2.

  pdf15p vilouispasteur 10-03-2022 6 0   Download

 • Hiện nay, bệnh suy tim là một vấn đề lớn về y tế và kinh tế đang gia tăng trên toàn thế giới. Chí phí điều trị suy tim đã được thực hiện ở một số quốc gia trên thế giới tuy nhiên chưa có nghiên cứu dự báo chi phí điều trị suy tim. Phân tích chi phí (CP) trực tiếp y tế (TTYT) trong điều trị suy tim trên mẫu 111.926 người bệnh suy tim dựa trên dữ liệu hồi cứu tại Bảo hiểm xã hội Việt Nam trong giai đoạn 2017 – 2018.

  pdf4p vigalileogalilei 28-02-2022 3 1   Download

 • Quyết định số 682/2021/QĐ-BYT ban hành về việc ban hành nền tảng kết nối, chia sẻ dữ liệu LGSP của Bộ Y tế. Căn cứ Nghị định số 75/2017/NĐ-CP ngày 20/6/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế. Căn cứ Nghị định số 47/2020/NĐ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ về quản lý, kết nối, chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước.

  doc2p hoalanvender 25-02-2022 9 0   Download

 • Quyết định số 1639/2021/QĐ-BYT ban hành tài liệu bổ sung Hướng dẫn hoạt động dự phòng, sàng lọc, phát hiện sớm và quản lý ung thư vú, ung thư cổ tử cung tại cộng đồng thuộc Đề án 818 đến năm 2030. Căn cứ Nghị định số 75/2017/NĐ-CP ngày 20/6/2017 của Chính phủ quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế.

  doc31p hoalanvender 25-02-2022 3 0   Download

 • Quyết định số 3597/2021/QĐ-BYT ban hành sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tạm thời quản lý, sử dụng Hệ thống Cơ sở dữ liệu dược Quốc gia ban hành kèm theo Quyết định số 412/QĐ- BYT ngày 14 tháng 02 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế. Căn cứ Luật dược ngày 6 tháng 04 năm 2016 Căn cứ Nghị định số 75/2017/NĐ-CP ngày 20 tháng 6 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế.

  doc2p hoalanvender 25-02-2022 2 0   Download

 • Quyết định số 318/2021/QĐ-QLD ban hành “Chuẩn kết nối dữ liệu phần mềm ứng dụng công nghệ thông tin kết nối liên thông cơ sở phân phối thuốc”. Căn cứ Nghị định số 75/2017/NĐ-CP ngày 20/6/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế. Căn cứ Quyết định số 7868/2018/QĐ-BYT ngày 28/12/2018 của Bộ Y tế quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Quản lý Dược.

  doc35p hoalanvender 25-02-2022 3 0   Download

 • Nghiên cứu các chuẩn trên thế giới cùng với các văn bản quy phạm pháp luật của Việt Nam có liên quan đến dữ liệu viễn thám nhóm tác giả đã đề xuất được danh mục sáu quy chuẩn kỹ thuật có liên quan đến dữ liệu viễn thám. Bài báo này sẽ tập trung giới thiệu một bộ khung quan trọng và có ý nghĩa thực tiễn cao là khung Quy chuẩn dữ liệu sản phẩm ảnh. Mời các bạn tham khảo!

  pdf7p thebadguys 15-01-2022 9 1   Download

 • Vai trò của dược sĩ cộng đồng đã được Tổ chức Y tế Thế giới (WHO – World Health Organization) xác định và thể hiện qua công tác tư vấn cho người bệnh, thông tin thuốc cho các nhân viên y tế cùng cộng đồng nói chung và tham gia các chương trình tăng cường sức khỏe. Dược sĩ cộng đồng là nhân tố quan trọng trong vận hành hệ thống y tế đảm bảo sức khỏe cộng đồng nên cần đảm bảo kiến thức chuyên môn và trau dồi kỹ năng thực hành nghề nghiệp.

  pdf7p vishivnadar 17-01-2022 5 0   Download

 • Bài viết trình bày việc mô tả thực trạng sử dụng kháng sinh trong điều trị nội trú tại Trung tâm y tế (TTYT) huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang năm 2020. Phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu áp dụng thiết kế nghiên cứu mô tả cắt ngang. Số liệu được hồi cứu từ dữ liệu trong phần mềm của khoa Dược và khảo sát 300 bệnh án được rút ngẫu nhiên từ các bệnh án nội trú từ 01/01/2020-31/12/2020 tại TTYT huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang.

  pdf4p viericschmid 13-01-2022 10 0   Download

 • Mục đích nghiên cứu nhằm đánh giá nhận thức ngành nghề, mức độ kì vọng vào sự nghiệp của các dược sĩ tương lai; Bằng phương pháp mô tả cắt ngang dựa trên dữ liệu thu được từ đối tượng khảo sát là sinh viên năm thú 5, khóa 2016, Khoa Dược, Đại học Nguyễn Tất Thành. Kết quả nghiên cứu có thể được tham khảo trong việc xây dựng chiến lược “Đào tạo đáp ứng nhu cầu xã hội” cho ngành Dược.

  pdf9p vihassoplattner 04-01-2022 6 0   Download

 • (NB) Giáo trình không đi sâu vào việc chứng minh các định lý mà chú trọng đến việc giải thích ý nghĩa thực tế của các công thức lý thuyết để từ đó hướng dẫn học viên cách tiếp cận tư duy logic, nắm vững kỹ thuật tính toán cũng như các bước triển khai giải quyết các bài toán thực tế trên khía cạnh công nghệ.

  pdf59p caphesuadathembotngot 26-12-2021 6 1   Download

 • Giải pháp được thiết kế dựa trên quy trình bảy bước của môn học thiết kế dự án I (Project Design I), các số liệu, thông tin điều tra, thu thập, khảo sát được thực hiện tại trường Đại học kinh tế tài chính UEF. Dự án nghiên cứu khảo sát thực trạng “các hoạt động mùa hè của sinh viên chưa thực sự thu hút”, nhằm tìm kiếm giải pháp hỗ trợ các bạn sinh viên UEF có một mùa hè sôi động và bổ ích hơn.

  pdf5p vizhangyiming 22-12-2021 22 0   Download

 • Mục tiêu Bài giảng Quản lý thông tin y tế giúp các bạn có thể trình bày các khái niệm và các mô hình hệ thống thông tin quản lý sức khoẻ; Xác định được các nguồn và các hệ thống thông tin y tế bao gồm cả hệ thống dự phòng và điều trị; Trình bày một số xu hướng ứng dung CNTT; Trình bày được các chính sách và định hướng trong quản lý thông tin y tế tại Việt Nam.

  pdf80p canhvatxanhbaola 08-12-2021 3 1   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Cơ sở dữ liệu y tế
p_strCode=cosodulieuyte

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2