intTypePromotion=1
ADSENSE

Cơ sở hành chính

Xem 1-20 trên 21932 kết quả Cơ sở hành chính
 • Bài viết này trình bày thiết kế hệ thống tự động báo cáo điểm danh trong trường học bằng công nghệ nhận dạng vô tuyến tầm xa (RFID) với 4 ăng ten phân cực tròn có khoảng cách phủ sóng từ 1 m đến 3 m. Mặc dù công nghệ RFID tốn kém trong vận hành và bảo trì nhưng đảm bảo tốc độ nhanh, độ chính xác cao và thân thiện người dùng.

  pdf9p visherylsandberg 18-05-2022 0 0   Download

 • Nghiên cứu đã tiến hành thu thập, biên tập cơ sở dữ liệu bao gồm: Địa hình, sử dụng đất, thổ nhưỡng và dữ liệu thời tiết theo định dạng chuẩn của SWAT trên nền ArcGIS. Tiếp theo, sử dụng ArcSwat chạy trên nền ArcGIS thực hiện quá trình phân chia lưu vực thành các tiểu lưu vực. Các thông số của mô hình được hiệu chỉnh thông qua phần mềm SWAT-CUP với thuật toán SUFI-2.

  pdf20p visherylsandberg 18-05-2022 0 0   Download

 • Nhận thức là cơ sở, là nền tảng cho mọi sự hiểu biết của con người. Nhận thức giúp con người nhận biết thế giới, hiểu biết thế giới một cách phù hợp nhất, cao hơn nữa là con người có thể cải tạo được chính bản thân mình, tự giáo dục hoàn thiện bản thân. Do vậy, việc giáo dục phát triển nhận thức cho trẻ mầm non vô cùng quan trọng. Bài viết chia sẻ một số kinh nghiệm hướng dẫn sinh viên thực hành phát triển nhận thức cho trẻ mầm non lứa tuổi nhà trẻ.

  pdf3p vimarillynhewson 17-05-2022 1 0   Download

 • Bài viết về thực tiễn, không nghiên cứu cơ sở lý thuyết. Bài viết sử dụng phương pháp nghiên cứu định tính truyền thống, sử dụng số liệu và tư liệu thứ cấp của cơ quan chức năng, tiến hành phân tích, đánh giá, đưa ra khuyến nghị theo mục tiêu.

  pdf9p viellenkullman 17-05-2022 7 0   Download

 • Nghiên cứu này có mục tiêu cơ bản là đánh giá ảnh hưởng của cấu trúc tài chính tới rủi ro tài chính của các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Để thực hiện mục tiêu nghiên cứu, nhóm tác giả tiến hành phân tích định lượng thông qua mô hình GMM, dựa trên bộ dữ liệu 2 thành phần với số liệu chéo và số liệu theo chuỗi thời gian, được thu thập từ báo cáo tài chính và báo cáo thường niên của của 612 doanh nghiệp phi tài chính niêm yết trong giai đoạn 2007 - 2018.

  pdf6p andromedashun 16-05-2022 25 0   Download

 • Trên thực tế kinh tế tư nhân chưa phát triển hết tiềm năng của nó, một trong những nguyên nhân đó là chưa nhận thức và vận dụng đúng quan điểm của Đảng về vai trò của kinh tế tư nhân; quá trình triển khai hành động trong thực tiễn còn nhiều bất cập. Để thúc đẩy kinh tế tư nhân phát triển hơn nữa, chúng ta cần làm rõ vai trò của kinh tế tư nhân, có cơ chế, chính sách tạo điều kiện thuận lợi cho kinh tế tư nhân phát triển. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf8p atarumoroboshi 09-05-2022 6 1   Download

 • Bài viết "Kinh tế tư nhân ở Hải Phòng - Thành tựu và một số vấn đề đặt ra hiện nay" đưa ra các giải pháp hữu hiệu, điều chỉnh chính sách phát triển thành phần kinh tế này tương xứng với tiềm lực của nó nhằm đóng góp nhiều hơn nữa cho công cuộc phát triển của thành phố trong những năm tiếp theo. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf10p atarumoroboshi 09-05-2022 4 1   Download

 • Nối tiếp phần 1, phần 2 của tài liệu "Tìm hiểu về Luật an ninh mạng (hiện hành)" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Trách nhiệm của các cá nhân, tổ chức trong bảo vệ an ninh mạng; Một số nội dung Nhân dân, doanh nghiệp quan tâm trong Luật An ninh mạng năm 2018; Một số vấn đề đặt ra khi triển khai thi hành Luật An ninh mạng năm 2018 trong cơ quan, tổ chức.

  pdf63p viginnirometty 04-05-2022 37 2   Download

 • Nối tiếp phần 1, phần 2 của tài liệu "Bảo đảm chủ quyền quốc gia trên không gian mạng (Tập 1) tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Ý nghĩa của việc sử dụng internet và mạng xã hội có trách nhiệm; Giáo dục nâng cao nhận thức về bảo vệ chủ quyền quốc gia trên không gian mạng; Mối quan hệ giữa an toàn thông tin và quá trình chuyên đổi số quốc gia;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf264p viginnirometty 04-05-2022 37 1   Download

 • Tài liệu "Những điều cần biết về Luật tố cáo (hiện hành)" gồm hai nội dung cơ bản: Một là, sự cần thiết và các nguyên tắc, quan điểm xây dựng Luật tố cáo năm 2018; Hai là, những nội dung cơ bản, những điểm mới của Luật tố cáo năm 2018 và Nghị định của Chính phủ số 31/2019/NĐ-CP ngày 10/04/2019 quy định chi tiết một số điều và biện pháp tổ chức thi hành Luật tố cáo.

  pdf174p viginnirometty 04-05-2022 5 1   Download

 • Tài liệu "Xác định tiêu chuẩn và phương pháp đánh giá chính quyền xã trong sạch vững mạnh" phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Cơ sở lý luận để xác định tiêu chuẩn và phương pháp đánh chính quyền xã trong sạch, vững mạnh; Thực trạng công tác đánh giá chính quyền xã trong sạch, vững mạnh ở nước ta hiện nay;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf83p viginnirometty 04-05-2022 16 8   Download

 • Tài liệu "Trách nhiệm của chính quyền cơ sở trong tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng, lãng phí" phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Trách nhiệm của chính quyền cơ sở trong tiếp công dân; Trách nhiệm của chính quyền cơ sở trong giải quyết khiếu nại hành chính;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf116p viginnirometty 04-05-2022 2 1   Download

 • Nối tiếp phần 1, phần 2 của tài liệu "Trách nhiệm của chính quyền cơ sở trong tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng, lãng phí" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Trách nhiệm của chính quyền cơ sở trong giải quyết tố cáo; Trách nhiệm của chính quyền cơ sở trong phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf102p viginnirometty 04-05-2022 4 1   Download

 • Bài viết trình bày những chuyển biến tích cực của nền giáo dục Việt Nam thời gian qua không chỉ là động lực thúc đẩy đất nước đi lên, mà còn góp phần làm cho diện mạo đời sống xã hội ngày càng khởi sắc. Mặt khác, việc chuyển đổi từ nền kinh tế kế hoạch hóa tập trung, hành chính, quan liêu, bao cấp sang nền kinh tế thị trường có sự điều tiết của Nhà nước đòi hỏi bước chuyển biến thể chế quản lý phải đồng bộ và thích hợp để tạo tiền đề cho sự phát triển của các lĩnh vực khác nhau.

  pdf8p atarumoroboshi 09-05-2022 20 3   Download

 • Bài viết liệt kê và tóm lược vài ý chính của vài khung năng lực số của Liên minh châu Âu được cho là rất quan trọng và không thể bỏ qua mà Việt Nam có thể dựa vào đó để tham khảo, tùy biến thích nghi cho phù hợp với bối cảnh của mình, tránh việc tự xây dựng các khung năng lực tương tự đó từ đầu. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf12p atarumoroboshi 09-05-2022 5 1   Download

 • Bài viết đề cập đến các nội dung cơ bản là nhận diện chính xác, đầy đủ hành vi tham nhũng và tác hại của nó trong lĩnh vực kinh tế, những nguyên nhân dẫn đến tình trạng tham nhũng trong lĩnh vực kinh tế, đề xuất một số giải pháp nhằm hạn chế tình trạng tham nhũng trong lĩnh vực kinh tế ở Việt Nam trong thời gian tới.

  pdf21p viindranooyi 09-05-2022 17 2   Download

 • So với các quy định trước đây, quy định pháp luật hiện hành về vấn đề này đã quy định theo hướng bảo vệ tốt hơn quyền lợi chính đáng của người bị thu hồi đất, nhà nước và doanh nghiệp được sử dụng đất thu hồi. Tuy nhiên, quy định pháp luật về giá đất bồi thường vẫn còn có những điểm hạn chế. Bài viết chỉ ra các điểm hạn chế của pháp luật về giá đất bồi thường và đề xuất hướng khắc phục. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf16p atarumoroboshi 05-05-2022 24 7   Download

 • Nghiên cứu này đánh giá tình hình thi hành Luật Đất đai năm 2013 của tỉnh Ninh Bình thông qua một số nội dung quản lý nhà nước về đất đai. Kết quả cho thấy công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn tỉnh Ninh Bình đã có nhiều chuyển biến tích cực. Bản đồ địa chính dạng số trên địa bàn tỉnh đã được đo đạc chiếm 57,87% tổng diện tích tự nhiên; 28/43 đơn vị hành chính cấp xã đã xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính.

  pdf8p viindranooyi 04-05-2022 8 2   Download

 • Mục tiêu của bài viết này nhằm tập trung nghiên cứu phân tích các nhân tố tác động đến sự hài lòng của công dân đối với chất lượng dịch vụ hành chính công tại Ủy ban nhân dân huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam. Sự hài lòng là một trong những nhân tố quan trọng phản ánh chất lượng dịch vụ hành chính công do cơ quan hành chính Nhà nước cung cấp.

  pdf16p viindranooyi 04-05-2022 10 3   Download

 • Bài viết đánh giá kết quả của nền kinh tế trong năm 2015, tìm hiểu những điểm nghẽn quan trọng của nền kinh tế, nghiên cứu từ các biến số kinh tế quan trọng như tăng trưởng, lạm phát, khu vực đối ngoại, khu vực tiền tệ tỷ giá và khu vực ngân sách. Phần kết luận đề xuất một số khuyến nghị chính sách cơ bản cho năm 2016 và những năm tiếp theo.

  pdf40p viindranooyi 04-05-2022 13 1   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
207 tài liệu
1284 lượt tải
ADSENSE

p_strKeyword=Cơ sở hành chính
p_strCode=cosohanhchinh

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2