intTypePromotion=1
ADSENSE

Cơ sở tự động hóa

Xem 1-20 trên 11102 kết quả Cơ sở tự động hóa
 • Cơ sở tự động hóa trong ngành cơ khí: Phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Điều khiển tự động, mô tả toán học của phần tử và hệ thống điều khiển, các khâu động học của hệ thống điều khiển, điều chỉnh tự động,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf129p vibandar2711 13-07-2020 26 3   Download

 • Cơ sở tự động hóa trong ngành cơ khí: Phần 2 trình bày các nội dung chính sau: Cơ khí hóa, tự động hóa và dây chuyền tự động, cơ sở kinh tế kỹ thuật của tự động hóa, hiệu quả kinh tế trong tự động hóa, cơ khí hóa trong ngành cơ khí, đường dây tự động, bài tập về điều chỉnh. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf172p vibandar2711 13-07-2020 32 3   Download

 • Trong sản xuất cơ khí cũng như trong các lĩnh vực sản xuất khác, sản phẩm là một danh từ quy ước chỉ vật phẩm được tạo ra ở giai đoạn chế tạo cuối cùng của một cơ sở sản xuất (ví dụ như ở một tổ sản xuất hoặc phân xưởng của nhà máy). Sản phẩm không phải chỉ là máy móc hoàn chỉnh đem sử dụng được mà còn có thể là cụm máy hay chỉ là chi tiết máy. Ví dụ: Nhà máy sản xuất xe đạp có sản phẩm là xe đạp, nhưng nhà máy sản...

  pdf301p anhson91 30-09-2010 618 384   Download

 • Hồi tiếp (feedback) là một trong những tiến trình căn bản nhất trong tự nhiên. Nó hiện diện trong hầu hết các hệ thống động, kể cả trong bản thân sinh vật, trong máy móc, giữa con người và máy móc … Tuy nhiên, khái niệm về hồi tiếp được dùng nhiều trong kỹ thuật. Do đó, lý thuyết về các hệ thống tự điều khiển (automatic control systems) được phát triển như là một ngành học kỹ thuật cho việc phân tích, thiết kế các hệ thống có điều khiển tự động và kiểm soát tự động....

  pdf101p buoi_chieu 23-04-2013 211 78   Download

 • Bài giảng "Cơ sở tự động - Chương 5: Đánh giá chất lượng hệ thống điều khiển" cung cấp cho người học các kiến thức: các tiêu chuẩn chất lượng, sai số xác lập, đáp ứng quá độ, các tiêu chuẩn tối ưu hóa đáp ứng quá độ, quan hệ giữa chất lượng trong miền tần số và chất lượng trong miền thời gian. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf42p doinhugiobay_17 04-03-2016 78 9   Download

 • Bài giảng Cơ sở tự động học chương 5: Mô hình hóa các hệ thống vật lý trang bị cho sinh viên về các phương trình mạch điện, mô hình hóa các bộ phận hệ thống cơ, phương trình của các hệ thống cơ khí, mô hình hóa động cơ DC. Mời các bạn tham khảo.

  pdf20p lehanhtuyet 16-07-2014 89 6   Download

 • "Giáo trình Cơ số tự động học" có nội dung chính gồm 3 chương: Chương I - Nhập môn cơ động học; chương II - Hàm chuyển và sơ đồ khối của hệ thống; chương III - Đồ hình truyền tín hiệu; chương IV - Trạng thái của hệ thống và chương V - Mô hình hóa các hệ thống vật lý.

  pdf136p cumeo2008 24-07-2018 51 5   Download

 • Bài giảng "Cơ sở tự động nâng cao - Chương 2: Điều khiển phi tuyế" cung cấp cho người học các kiến thức: Giới thiệu, phương pháp hàm mô tả, lý thuyết ổn định Lyapunov, tuyến tính hóa hồi tiếp, điều khiển trượt, ứng dụng. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf0p larachdumlanat 09-11-2020 10 1   Download

 • Bài giảng "Cơ sở tự động nâng cao - Chương 1: Giới thiệu" trình bày các đặc điểm của điều khiển kinh điển, hạn chế của lý thuyết điều khiển tuyến tính kinh điển, một số đối tượng khó áp dụng lý thuyết điều khiển kinh điển,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf0p larachdumlanat 09-11-2020 10 0   Download

 • Bài giảng "Cơ sở tự động nâng cao - Chương 3: Điều khiển tối ưu" cung cấp cho người học các kiến thức: Tối ưu hóa tĩnh, tối ưu hóa động và phương pháp biến thân, điều khiển tối ưu liên tục dùng phương pháp biến phân,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf0p larachdumlanat 09-11-2020 9 0   Download

 • Bài giảng "Cơ sở tự động nâng cao - Chương 4: Điều khiển thích nghi" cung cấp cho người học các kiến thức: Ước lượng thông số thích nghi, điều khiển theo mô hình chuẩn, hệ thích nghi theo mô hình chuẩn,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf0p larachdumlanat 09-11-2020 4 0   Download

 • Bài giảng "Cơ sở tự động nâng cao - Chương 5: Điều khiển bền vững" trình bày các nội dung: Chuẩn của tín hiệu và hệ thống, tính ổn định bền vững, chất lượng bền vững, thiết kế hệ thống điều khiển bền vững dùng phương pháp chỉnh độ lợi vòng,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf0p larachdumlanat 09-11-2020 7 0   Download

 • Bài giảng "Cơ sở tự động nâng cao - Chương 6: Một số ví dụ thiết kế hệ thống nâng cao" cung cấp cho người học các kiến thức: Thiết kế bộ điều khiển hồi tiếp tuyến tính hóa, thiết kế bộ điều khiển trượt, thiết kế bộ điều khiển LQR - LQG... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf0p larachdumlanat 09-11-2020 9 0   Download

 • Vấn đề cơ khí hóa và tự động hóa ở nước ta đã trở nên cấp bách, vì đó là nội dung đặc biệt quan trọng trong công cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật nhằm tăng năng suất lao động để phát triển nhanh nền kinh tế nước ta đổi kịp các nước trong khu vực.Và tài liệu này đã đáp ứng được nhu cầu của các bạn.

  pdf301p anonline 09-06-2010 1602 1153   Download

 • Tài liệu tham khảo giáo trình Cơ sở tự động học - Chương 2: Hàm chuyển và sơ đồ khối của hệ thống

  pdf28p chuhop 27-09-2010 167 60   Download

 • Tài liệu tham khảo giáo trình Cơ sở tự động học - Chương 1 : Nhập môn

  pdf15p chuhop 27-09-2010 156 56   Download

 • Tài liệu tham khảo giáo trình Cơ sở tự động học - Chương 3 : Đồ hình truyền tín hiệu

  pdf23p chuhop 27-09-2010 157 52   Download

 • Tài liệu tham khảo giáo trình Cơ sở tự động học - Chương 5 : Mô hình hóa và các hệ thống vật lý

  pdf20p chuhop 27-09-2010 157 46   Download

 • Tài liệu tham khảo giáo trình Cơ sở tự động học - Chương 4 : Trạng thái của hệ thống

  pdf16p chuhop 27-09-2010 134 45   Download

 • Tài liệu tham khảo giáo trình Cơ sở tự động học - Chương 6 : tính ổn định của hệ thống

  pdf15p chuhop 27-09-2010 133 43   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
ADSENSE

p_strKeyword=Cơ sở tự động hóa
p_strCode=cosotudonghoa

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2