intTypePromotion=1
ADSENSE

Con người và phát triển

Xem 1-20 trên 6558 kết quả Con người và phát triển
 • Tư tưởng Hồ Chí Minh về con người mới phát triển toàn diện là những chỉ dẫn tuyệt vời mà ngày nay chúng ta còn phải tiếp tục đào sâu, nghiên cứu kĩ. Tư tưởng đó đã trở thành quan điểm nhất quán xuyên suốt mọi thời kì cách mạng do Đảng lãnh đạo. Vận dụng đúng đắn tư tưởng của Người trong công cuộc đổi mới hiện nay sẽ đảm bảo thành công cho quá trình xây dựng và phát triển con người Việt Nam, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.

  pdf10p nganga_02 09-09-2015 167 53   Download

 • Bài giảng này trình bày về phúc lợi con người và phát triển kinh tế, bao gồm các nội dung về sự tăng trưởng và đáp ứng phúc lợi, các vấn đề về đo lường phát triển con người, thước đo chính về bất bình đẳng thu nhập và nghèo đói,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf44p nganga_05 25-09-2015 34 6   Download

 •  Bài giảng "Kinh tế học phát triển - Chương 5: Phúc lợi cho con người  và phát triển kinh tế" cung cấp cho người học các kiến thức: TTKT và mức độ đáp ứng phúc lợi cho con người, vấn đề phát triển con người, bất bình đẳng trong phân phối thu nhập, bất bình đẳng giới, nghèo khổ. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  ppt53p doinhugiobay_06 14-12-2015 52 4   Download

 • Nội dung chương 5 trình bày đến người học những vấn đề liên quan đến "Phúc lợi con người và phát triển", cụ thể như: Tăng trưởng kinh tế và vấn đề đáp ứng phúc lợi cho con người, bất bình đẳng thu nhập, bất bình đẳng giới và phát triển, nghèo khổ ở các nước đang phát triển.

  pdf37p sangbanmai_0906 17-01-2018 22 1   Download

 • Tăng trưởng và vấn đề chia phúc lợi, phân phối thu nhập Một số hình ảnh và con số về tình trạng nghèo đói, bất bình đẳng Khái niệm về bình đẳng, công bằng và các công cụ đo lường mức độ bất đồng đẳng trong phân phối thu nhập Khái niệm và các chỉ tiêu đo lường nghèo đói Các lý thuyết về mối quan hệ giữa nghèo đói, bất bình đẳng và phát triển

  ppt54p home_12 12-08-2013 62 8   Download

 • Bài viết Con người trong xây dựng và phát triển văn hóa trình bày tư duy về xây dựng con người trong văn hóa, con người trong hành trình văn hóa. Bài viết phục vụ cho các bạn chuyên ngành Văn hóa và những bạn quan tâm tới lĩnh vực này.

  pdf2p maiyeumaiyeu13 05-10-2016 39 3   Download

 • Bài giảng Kinh tế phát triển: Chương 3 trình bày về "Phúc lợi cho con người trong phát triển kinh tế". Nội dung cụ thể của chương này gồm có: Đánh giá phúc lợi con người, tăng trưởng kinh tế và bất bình đẳng trong PPTN, bất bình đẳng giới, nghèo khổ ở các nước đang phát triển.

  pdf57p solacnhat321 24-08-2018 27 3   Download

 • Vấn đề con người và phát huy nhân tố con người luôn được Đảng ta thể hiện trong các Văn kiện Đại hội Đảng thời kỳ đổi mới. Với phương châm đổi mới xuất phát từ con người và vì con người, con người vừa là chủ thể, vừa là sản phẩm, vừa là mục tiêu của sự nghiệp đổi mới. Vì vậy, cần phải tạo ra một môi trường kinh tế phát triển, môi trường chính trị ổn định, môi trường văn hóa - xã hội lành mạnh, trong đó mỗi cá nhân sống, lao động sáng tạo, cống hiến, hưởng thụ và phát triển.

  pdf6p vinobita2711 28-05-2019 24 2   Download

 • Con người và môi trường có mối quan hệ qua lại và rất chặt chẽ. Con người lựa chọn, tạo dựng môi trường sống của mình từ môi trường tự nhiên Môi trường tự nhiên quy định cách thức tồn tại và phát triển của con người Con người tác động vào tự nhiên theo cả hướng tích cực và tiêu cực

  pdf62p bathien2211 15-06-2010 1568 180   Download

 • Sản xuất ra của cải vật chất là cơ sở tồn tại và phát triển của xã hội loài người.Con người hình thành và phát triển dẫn tới sự hình thành xã hội loài người.Bằng các hoạt động sản xuất,con người đã tạo ra được của cải vật chất để duy trì cuộc sống bản thân và cộng đồng xã hội.Sản xuất xã hội phát triển,con người co sự quan tâm hơn đến thời gian lao động bỏ ra và kết quả lao động mang lại.Vì vậy hoạt động tổ chức và quản lý quá trình lao động sản xuất...

  doc63p tiendungtb3003 09-03-2010 298 177   Download

 • Khái niệm về môi trường “Môi trường bao gồm các yếu tố tự nhiên và vật chất nhân tạo bao quanh con người, có ảnh hưởng đến đời sống, sản xuất, sự tồn tại, phát triển của con người và sinh vật.” (Luật BVMT Việt Nam 2005). “Hoạt động bảo vệ môi trường là hoạt động giữ cho môi trường trong lành, sạch đẹp; ph

  pdf110p coc_xanh 17-01-2013 653 140   Download

 • Chương 1 Những thách thức về môi trường thuộc bài giảng môi trường và phát triển bền vững, cùng nắm kiến thức trong chương này thông qua việc tìm hiểu các nội dung chính sau: con người và trái đất, tài nguyên thiên nhiên, sự bùng nổ dân số, biến đổi khí hậu.

  pdf44p 187198402 20-07-2014 514 133   Download

 • Nghĩa vụ của công dân trong Hiến pháp nước ta thể hiện tính kế thừa, phát triển cả về hình thức và nội dung. Điều đó phản ánh sự phát triển càng đầy đủ hơn các nghĩa vụ công dân phù hợp với sự phát triển kinh tế - xã hội Việt Nam, phản ánh nền dân chủ XHCN và địa vị xã hội ngày càng tăng của các cá nhân con người. Đồng thời còn là sự thể hiện sâu sắc bản chất Nhà nước ta đối với con người và xã hội Việt Nam....

  doc12p nguyenhai_lph 01-04-2010 331 85   Download

 • Bài giảng Kinh tế phát triển của ThS. Trần Minh Trí cung cấp cho sinh viên những kiến thức về chuyên ngành kinh tế phát triển, Tổng quan về kinh tế phát triển và khung lý thuyết cho phân tích kinh tế phát triển, lý thuyết tăng trưởng kinh tế, cơ cấu kinh tế và các mô hình dịch chuyển cơ cấu kinh tế, phúc lợi con người và phát triển. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf20p little_12 13-06-2014 350 66   Download

 • Từ 1970s, hầu hết các nước ĐPT đã có sự chuyển hướng ưu tiên trong quá trình phát triển: chuyển từ việc quan tâm đặc biệt đến TTKT chú ý hơn các mục tiêu KTXH rộng lớn như: xoá đói giảm nghèo, giảm bất bình đẳng. Nguyên nhân chuyển hướng: Các nước này đạt tỷ lệ tăng trưởng cao, nhưng sự tăng trưởng mang lại ít lợi ích cho người nghèo.

  ppt53p pinguin_716 30-07-2011 176 45   Download

 • “Môi trường bao gồm các yếu tố tự nhiên và vật chất nhân tạo bao quanh con người, có ảnh hưởng đến đời sống, sản xuất, sự tồn tại, phát triển của con người và sinh vật.” (Luật BVMT Việt Nam 2005). “Hoạt động bảo vệ môi trường là hoạt động giữ cho môi trường trong lành, sạch đẹp; phòng ngừa, hạn chế tác động xấu đối với môi trường, ứng phó sự cố m

  pdf111p la_la123 04-04-2013 148 40   Download

 • Bài giảng Dân số và phát triển trình bày về quan hệ giữa con người - môi trường; nhu cầu cơ bản của con người; phát triển bền vững; quan điểm cơ bản về dân số; nhịp độ tăng dân số; dân số là vấn đề đối với thế giới; dân số Việt Nam. Mời các bạn tham khảo.

  ppt75p cocacola_07 11-11-2015 227 42   Download

 • Rất chặt chẽ và tương tác qua lại với nhau. Con người lựa chọn, tạo dựng môi trường sống của mình từ môi trường tự nhiên Môi trường tự nhiên quy định cách thức tồn tại và phát triển của con người Con người tác động vào tự nhiên theo cả 2 hướng tích cực và tiêu cực Tác động của con người vào môi trường tự nhiên: 3.1 Khái niệm về mối tương tác giữa con người và môi trường Tận dụng, khai thác tài nguyên thiên, các yếu tố môi trường nhiên phục vụ cuộc sống của mình. Đã biết lựa chọn cho mình...

  pdf74p home_12 12-08-2013 181 27   Download

 • Chương 4 Phát triển kinh tế với phúc lợi xã hội cho con người thuộc bài giảng kinh tế phát triển, cùng tìm hiểu chương này với những nội dung chính sau: Tăng trưởng kinh tế và mức độ đáp ứng phúc lợi cho con người trong phát triển kinh tế, phát triển con người và phát triển kinh tế, bất bình đẳng và phát triển kinh tế, nghèo khổ ở các nước đang phát triển.

  ppt26p kevinle124 04-06-2014 132 17   Download

 • Bài giảng Chương 1: Tăng trường và phát triển kinh tế trình bày về tăng trưởng kinh tế, lợi ích của tăng trưởng kinh tế, nhân tố quyết định tăng trưởng kinh tế, phát triển kinh tế, các chỉ tiêu đánh giá trình độ phát triển, chỉ số phát triển con người (HDI),...Mời bạn đọc cùng tham khảo.

  ppt35p xphuongnb4869 29-10-2014 75 16   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Con người và phát triển
p_strCode=connguoivaphattrien

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản