intTypePromotion=1
ADSENSE

Công nghiệp văn hóa

Xem 1-20 trên 13713 kết quả Công nghiệp văn hóa
 • Nối tiếp nội dung phần 1 cuốn giáo trình "Các ngành công nghiệp văn hóa", phần 2 giới thiệu tới người đọc các kiến thức chương 3 - Một số ngành công nghiệp văn hóa trên thế giới và ở Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf71p thangnamvoiva20 13-09-2016 269 69   Download

 • Giáo trình "Các ngành công nghiệp văn hóa" được dùng làm tài liệu học tập và giảng dạy cho sinh viên Đại học - Cao đẳng các ngành Văn hóa - Nghệ thuật. Phần 1 giáo trình giới thiệu tới người đọc nội dung 2 chương đầu tiên, mời các bạn tham khảo.

  pdf144p thangnamvoiva20 13-09-2016 550 69   Download

 • Luận án góp phần làm rõ cơ sở lý luận nghiên cứu công nghiệp văn hoá, lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn; trên cơ sở đó khảo sát thực trạng công nghiệp văn hoá qua một số lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn ở Tp. Hồ Chí Minh; khuyến nghị một số giải pháp phát triển lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn ở Tp. Hồ Chí Minh thời gian tới.

  pdf219p change04 08-06-2016 128 33   Download

 • Trong những thập niên gần đây khi Việt Nam và nhiều nước trong khu vực vẫn còn đang lúng túng ở định hướng phát triển các ngành nghề, dịch vụ văn hóa theo hướng công nghiệp hóa thì công nghiệp văn hóa đã đạt được những thành tựu rất ấn tượng tại Nhật Bản và Hàn Quốc. Ở hai nước đó, công nghiệp văn hóa là một trong những lĩnh vực kinh tế trụ cột, không chỉ đem lại nhiều lợi nhuận, mà còn quảng bá văn hóa ở trong nước và hải ngoại rất hữu hiệu, tạo nên những hiệu ứng tích cực nhiều mặt.

  pdf10p duaheocuctan 30-03-2018 278 26   Download

 • Bài viết Quá trình hình thành quan điểm phát triển công nghiệp văn hóa của Đảng Cộng sản Việt Nam sau đây giúp cho các bạn biết được sự hình thành quan điểm phát triển công nghiệp văn hóa của Đảng thông qua Nghị quyết Hội nghị Trung ương 10 (Khóa 9). Mời các bạn tham khảo bài viết để nắm bắt nội dung chi tiết.

  pdf4p maiyeumaiyeu12 04-10-2016 97 16   Download

 • Bài viết trình bày định nghĩa công nghiệp văn hóa, các hợp phần và đặc trưng của công nghiệp văn hóa, trường hợp của holloywood, thực trạng công nghiệp văn hóa ở Việt Nam và việc đòi hỏi phải có nhiều nghiên cứu sâu rộng trong tương lai về chiến lược phát triển công nghiệp văn hóa tại Việt Nam.

  pdf12p roongkloi10 11-08-2017 94 14   Download

 • Bài viết Phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam hiện nay nêu lên thuận lợi và thách thức phát triển công nghiệp văn hóa ở nước ta; suy nghĩ và đối sách của phát triển công nghiệp văn hóa. Với các bạn chuyên ngành Văn hóa thì đây là tài liệu hữu ích.

  pdf7p maiyeumaiyeu16 19-10-2016 146 12   Download

 • Luận án góp phần làm rõ cơ sở lý luận nghiên cứu công nghiệp văn hoá, lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn; trên cơ sở đó khảo sát thực trạng công nghiệp văn hoá qua một số lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn ở Tp. Hồ Chí Minh; khuyến nghị một số giải pháp phát triển lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn ở Tp. Hồ Chí Minh thời gian tới.

  doc32p change04 08-06-2016 88 8   Download

 • Bài viết Bàn về xây dựng và đổi mới chính sách công nghiệp văn hóa chỉ ra rằng phát triển công nghiệp văn hóa đòi hỏi sự nâng đỡ và điều hòa kiểm soát của chính sách hoàn thiện; ưu thế phát triển sau và chính sách công nghiệp văn hóa; chủ đề mới mang ý nghĩa chiến lược mới.

  pdf6p maiyeumaiyeu14 12-10-2016 71 9   Download

 • Bài viết tập trung vào phân tích các chiến lược hội nhập quan hệ toàn cầu hóa đến chiến lược sử dụng sản phẩm Hallyu ở các quốc gia mà Hàn Quốc thành công, qua đó rút ra một số kinh nghiệm cho Việt Nam trong lộ trình xây dựng chiến lược hội nhập toàn cầu hóa qua công nghiệp văn hóa.

  pdf10p vithomasedison2711 15-08-2019 72 13   Download

 • Theo quan niệm phổ biến hiện nay, di sản văn hóa Việt Nam (bao gồm cả di sản văn hóa vật thể và di sản văn hóa phi vật thể) chính là đối tượng của ngành công nghiệp văn hóa và đóng vai trò ngày càng quan trọng trong sự phát triển của đất nước. Tuy nhiên, hiện còn thiếu cơ chế, tổ chức quản lý, văn bản hướng dẫn để di sản văn hóa vừa phát huy được vai trò trong ngành công nghiệp văn hóa, vừa tránh bị tổn thương từ những tác động khách quan.

  pdf7p quaymax 14-08-2018 83 7   Download

 • Xây dựng và phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam đã được đưa vào Chiến lược Phát triển văn hóa đến năm 2020. Tuy vậy, để làm được điều đó, theo các nhà nghiên cứu và quản lý văn hóa, chúng ta cần thay đổi từ nhận thức đến cơ chế, chính sách và cơ sở hạ tầng. Để nắm vững nội dung chi tiết mời các bạn cùng tham khảo tài liệu.

  pdf3p nhokbuongbinh91 28-11-2016 102 7   Download

 • Bài viết với đối tượng nghiên cứu là hệ thống kết cấu hạ tầng ngành công nghiệp văn hóa sẽ nghiên cứu các vấn đề thực tiễn và xu hướng trên thế giới và đưa ra quan điểm chung và nội dung của các yếu tố phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng ngành Công nghiệp văn hóa tại Việt Nam. Phạm vi nghiên cứu là trên toàn bộ lãnh thổ Việt Nam và trong thời gian từ nay tới năm 2020, tầm nhìn tới năm 2030.

  pdf9p visatori2711 20-04-2019 69 7   Download

 • Bài viết Đổi mới tư duy, định hình quan niệm về phát triển các ngành công nghiệp văn hóa ở Việt Nam bao gồm những nội dung về việc đổi mới tư duy về văn hóa; thống nhất về quan niệm và quan điểm phát triển CNVH; vai trò, tác động của CNVH.

  pdf4p maiyeumaiyeu20 16-11-2016 63 6   Download

 • Bài viết này dựa trên các nghiên cứu về công nghiệp văn hóa với cách tiếp cận nghệ thuật học phân tích những dịch chuyển về không gian sáng tạo và vị thế người thực hành nghệ thuật để phác thảo và nhìn nhận vấn đề thực tiễn trong nghiên cứu.

  pdf9p viputrajaya2711 18-06-2020 29 7   Download

 • Bài viết Phát triển công nghiệp văn hóa yêu cầu cấp thiết hiện nay nêu lên quan niệm về công nghiệp văn hóa; yêu cầu cấp thiết của việc phát triển công nghiệp văn hóa. Với các bạn chuyên ngành Văn hóa thì đây là tài liệu hữu ích.

  pdf3p maiyeumaiyeu17 25-10-2016 79 4   Download

 • Bài viết Một số vấn đề đặt ra trong nghiên cứu về công nghiệp văn hóa ở Việt Nam hiện nay đặt ra những vấn đề trong nghiên cứu về học thuật cũng như thực tiễn và chính sách đối với công nghiệp văn hóa tại Việt Nam.

  pdf4p maiyeumaiyeu18 07-11-2016 64 4   Download

 • Khóa luận góp phần làm rõ cơ sở lý luận, lý thuyết về công nghiệp văn hóa, không gian sáng tạo trên cơ sở đó khảo sát thực tế biểu hiện công nghiệp văn hóa ở một không gian sáng tạo cụ thể nhằm so sánh đối chiếu , từ đó đưa ra các giải pháp và xu hướng cho việc phát triển công nghiệp văn hóa ở nước ta trong bối cảnh toàn cầu hóa hiện nay thông qua các không gian sáng tạo.

  pdf12p cumeo5000 16-08-2018 33 2   Download

 • Bài báo phân tích các nội dung liên quan tới mô hình khai thác tài nguyên văn hóa di sản kỹ thuật số tại Việt Nam. Di sản là kết tinh văn hóa, lịch sử, truyền thống còn tồn tại và được lưu giữ tới ngày nay. Vì vậy Di sản là một dạng tài nguyên có hàm lượng văn hóa cao, thích hợp cho các hoạt động kinh tế xã hội. Phát triển ngành Công nghiệp văn hóa gắn với sử dụng Tài nguyên văn hóa di sản, đặc biệt là sử dụng thương hiệu Di sản thế giới sẽ tạo ra sản phẩm văn hóa chất lượng, có thương hiệu, bên cạnh đó chính sản phẩm văn hóa còn giúp lưu giữ quảng bá các giá trị di sản.

  pdf10p thayboitinhyeu 01-06-2020 37 3   Download

 • Thực hiện chủ trương của Đảng làm cho văn hoá thấm sâu vào đời sống xã hội, đảm bảo sự gắn kết giữa phát triển kinh tế và văn hoá, việc xã hội hoá, đẩy mạnh các hoạt động sản xuất, kinh doanh sản phẩm văn hoá đã có bước tiến mới. Tuy vậy, chúng ta vẫn rất lúng túng để tìm ra cơ chế, giải pháp thích hợp cho phát triển văn hóa trong bối cảnh mới. Những nghiên cứu lý luận về mối quan hệ giữa văn hóa và kinh tế, trong đó có vấn đề phát...

  pdf135p inspiron1212 04-12-2012 637 118   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
ADSENSE

p_strKeyword=Công nghiệp văn hóa
p_strCode=congnghiepvanhoa

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2