intTypePromotion=1
ADSENSE

Công tắc một tiếp điểm

Xem 1-20 trên 377 kết quả Công tắc một tiếp điểm
 • 1.Loại công tắc một tiếp điểm:kiểu đơn giản nhất của công tắc là công tắc có dạng “lưỡi gà” hoặc “cầu dao”.Nó hoặc là mở hoặc là đóng mạch điện cho một mạch đơn.Công tắc này có một chân đi vào và một tiếp điểm ra khỏi công tắc.

  doc19p hiboyhappy_vl1709 18-04-2011 492 89   Download

 • Công tắc hành trình là khí cụ điện dùng để đóng cắt mạch dùng ở lưới điện hạ áp.Nó có tác dụng giống như nút ấn động tác ấn bằng tay được thay thế bằng động tác va chạm của các bộ phận cơ khí, làm cho quá trình chuyển động cơ khí thành tín hiệu điện.Ký hiệu: bộ phận tiếp điểm của công tắc hành trình bao giờ cũng có 1 tiếp điểm thường mở và 1 tiếp điểm thường đóng, trong đó tiếp điểm động là chung....

  ppt18p minhthan92qt 16-11-2012 556 130   Download

 • Công tác tiếp công dân và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo hiện nay đang là một trong những vấn đề có ý nghĩa vô cùng quan trọng trong công cuộc đổi mới của Đảng và Nhà nước ta. Việc đổi mới đường lối phát triển kinh tế - xã hội phải đi đôi với thực hiện “Công bằng, dân chủ”. Quan điểm này khẳng định đây là tính ưu việt và là sự khác biệt của Đảng Cộng sản và Nhà nước XHCN Việt Nam đối với bất cứ Nhà nước tư bản nào trên thế giới....

  pdf17p paradise_12 04-01-2013 1186 211   Download

 • Nhằm mục đích tiến hành đánh giá chung về công tác kiểm tra, thanh tra thuế tại tỉnh Đồng Tháp, nhằm rút ra những ưu điểm và những vấn đề còn tồn tại cần phải tiếp tục hoàn thiện, qua đó đề xuất một số giải pháp để hoàn thiện công tác thanh tra, kiểm tra thuế tại tỉnh Đồng Tháp, mời các bạn cùng tham khảo nội dung luận văn Thạc sỹ Kinh tế "Đánh giá các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả công tác kiểm tra, thanh tra thuế tỉnh Đồng Tháp" để hiểu hơn về vấn đề này.

  doc20p lvttrucdongthap 16-09-2015 259 104   Download

 • Khác với cơ cấu trong máy điện quay các cơ cấu trong khí cụ điện nói chung và trong công tắc tơ nói riêng chỉ chuyển động trong một giới hạn nhất định được hạn chế bởi các cữ chặn. Khi nghiên cứu cơ cấu công tắc tơ ta chủ yếu khảo sát 2 quá trình. +.Quá trình đóng tiếp điểm. +.Quá trình ngắt tiếp điểm. Quá trình đóng của công tắc tơ thì lực hút điện từ phải thắng được các lực phản của lò xo. ...

  pdf7p chicominhem21 14-09-2010 218 61   Download

 • Thực tập -công việc bắt buộc mỗi sinh viên năm cuối đều phải làm.Đó vừa là điều bắt buộc vừa là điều bổ ích cho sinh viên năm cuối vì đó là điều kiện tốt nhất để tiếp cận thực tế,vận dụng kiến thức đã được trang bị trong nhà trườngvào thực tiễn.Trên cơ sở đó củng cố nhữngkiến thức đã học đísâu tìm hiểu và nắm bắt cách thức tổ chức công tác kế toán trong từng loại doanh nghiệp cụ thể. Nhưng trước hết muốn hiểu được công tác kế toán trong một doanh nghiệp cụ thể...

  pdf25p hocbong1122 19-02-2013 199 54   Download

 • ở điều kiện bình thường chất khí hầu như không dẫn điện và là môi trường cách điện tốt. Trong khí cụ điện khi đóng hoặc ngắt mạch, đặc biệt là khi ngắt mạch điện hồ quang sẽ phát sinh ở giữa từng cặp tiếp điểm của công tắc tơ. Hồ quang cháy toả ra một nhiệt lượng lớn, nếu không được dập tắt kịp thời thì lượng nhiệt đó sẽ phát bỏng tiếp điểm, cách điện thậm chí phá hỏng kết cấu của thiết bị điện. Cho nên dập tắt hồ quang có ý nghĩa rất quan trọng đối...

  pdf7p chicominhem21 14-09-2010 140 40   Download

 • Công tác tuyên truyền là một trong ba bộ phận tạo thành công tác tư tưởng của Đảng và được tiến hành qua nhiều hình thức khác nhau. Trong công tác tuyên truyền thì tuyên truyền miệng thông qua hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên là một trong những kênh thông tin quan trọng, chủ yếu và chính thống nhằm giáo dục, phổ biến, quán triệt quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước đến quần chúng nhân dân một cách cụ thể, trực tiếp.

  pdf6p comamngo1902 31-03-2019 24 1   Download

 • Người điều dưỡng thực hiện công tác chuyên môn, nghiệp vụ có ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng chăm sóc bệnh nhân. Bệnh viện Nhi Trung ương tình trạng quá tải bệnh nhân luôn ở mức cao, nghiên cứu năm 2009 cho thấy mức độ không hài lòng là 18,32% [3]. Nghiên cứu xác định yếu tố ảnh hưởng đến đạo đức trong thực hiện công tác chuyên môn, nghiệp vụ qua đó tìm ra giải pháp can thiệp là cần thiết, do vậy chúng tôi tiến hành nghiên cứu trên 214 điều dưỡng viên tại Bệnh viện Nhi Trung ương, bằng phương pháp nghiên cứu mô tả cắt ngang, có phân tích tại thời điểm tháng 6-7/2012.

  pdf5p viryucha2711 24-04-2019 37 1   Download

 • Điểm qua vài nét về người nghèo trên thế giới và ở Việt Nam. Sơ lược về một số nhu cầu thông tin cơ bản của người nghèo. Liệu thư viện công cộng có phải là kênh thông tin hợp lý cho người nghèo khi mà họ còn gặp phải quá nhiều rào cản trong việc tiếp cận? Một số khuyến nghị nhỏ để các thư viện công cộng có thể làm tốt hơn nữa công tác phục vụ đối tượng đặc thù này!

  pdf6p cumeo5000 06-08-2018 39 0   Download

 • “Đường kách mệnh” của Hồ Chí Minh, một trong những di sản tư tưởng quý báu của Đảng và dân tộc Việt Nam, bàn về những vấn đề cơ bản nhất của cách mạng ở nước ta, trong đó nổi bật là những luận điểm về Đảng cách mạng. Những luận điểm về Đảng cách mạng của Người không chỉ đóng vai trò là kim chỉ nam trong quá trình chuẩn bị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc mà còn tiếp tục chỉ đạo công tác xây dựng Đảng trong công cuộc đổi mới đất nước hiện nay.

  pdf9p vihercules2711 26-03-2019 43 0   Download

 • Điều tra khảo sát là một trong những phương pháp thu thập thông tin ngày càng trở nên phổ biến, hữu ích và chiếm vị trí quan trọng trong khoa học xã hội cũng như trong công tác quản lý. Điểm nổi bật của điều tra khảo sát trong khoa học xã hội là chuẩn bị, tổ chức, sắp xếp và thực hiện cuộc tiếp xúc giữa người thu thập thông tin với các đối tượng cung cấp thông tin.

  pdf3p camtucau99 09-11-2019 23 0   Download

 • Công tác tiếp nhận, hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trên địa bàn tỉnh Điện Biên từ năm 2011 đến 2018 còn nhiều hạn chế về điều kiện cơ sở vật chất, khuôn khổ pháp lý thực hiện, công tác tuyên truyền chưa hiệu quả do đặc điểm địa lý, dân cư của tỉnh,… Trên cơ sở những khó khăn, tác giả đề xuất một số giải pháp nhằm giúp công tác tiếp nhận, hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về được hiệu quả.

  pdf13p viriyadh2711 19-12-2019 10 0   Download

 • Tư tưởng Hồ Chí Minh là kết quả của sự vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin vào điều kiện cụ thể của nước ta, kế thừa và phát triển các giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại, là một hệ thống quan điểm toàn diện và sâu sắc về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam.

  doc71p thanhvinh1989 11-04-2010 606 288   Download

 • Tư tưởng Hồ Chí Minh là kết quả của sự vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin vào điều kiện cụ thể của nước ta, kế thừa và phát triển các giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại, là một hệ thống quan điểm toàn diện và sâu sắc về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam. Đó là tư tưởng về giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng con người; về độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội; về xây...

  doc71p pinkcloud138 05-03-2011 283 88   Download

 • Khi bạn đang thuyết phục đồng nghiệp, bán hàng hay đang lên tinh thần cho nhóm, sức mạnh lời nói của bạn là điểm tạo nên sự khác biệt giữa thành công và thất bại. Những kỹ năng này rất hữu dụng cho các nhà quản lý, lãnh đạo, nhân viên kinh doanh và bất kỳ ai thường xuyên tiếp xúc với giới truyền thông. Bất kỳ nhân viên nào của một công ty sẽ cần dùng các kỹ năng này khi trình bày với đồng nghiệp, khách hàng hoặc các nhà đầu tư tiềm năng....

  pdf36p gaconht 03-06-2011 255 78   Download

 • Khi làm việc thanh dẫn tĩnh cũng chịu một dòng điện nhthanh dẫn động. Như ta đã nói ở trên còn cần phải có độ bền về cơ để gia công lỗ sắt vít đầu nối và chịu va đập cơ khí khi đóng ngắt mạch điện. Vì vậy ta chọn kích thước thanh dẫn tĩnh lớn hơn kích thước thanh dẫn động. Ta chọn kích thước thanh dẫn tĩnh như sau: a = 20 (mm) b = 2 (mm) Mật độ dòng điện thanh dẫn tĩnh là: I 60 = 1,5 (A/mm2)....

  pdf6p chicominhem21 14-09-2010 194 61   Download

 • Tiếp tục các nội dung ở phần 1, trong phần 2 của Tài liệu “Giáo dục đại học - Quan điểm và giải pháp” giới thiệu đến bạn đọc một số bài viết như: Một số giải pháp đột phá nhằm nâng cao chất lượng dạy và học, dạy cách học – Một trong những giải pháp để nâng cao chất lượng đào tạo, đổi mới công tác giảng viên để nâng cao chất lượng đào tạo trong các trường đại học và cao đẳng, … Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf128p nganga_00 28-08-2015 97 30   Download

 • Với mục tiêu giúp sinh viên có điều kiện tiếp cận thực tế, vận dụng những kiến thức đã được trang bị trong nhà trường để giải quyết một vấn đề cụ thể của thực tiễn, trên cơ sở đó củng cố kiến thức đã học, đi sâu tìm hiểu và nắm bắt cách thức tổ chức kế toán trong từng loại hình doanh nghiệp cụ thể, từ đó phân tích, đánh giá tình hình hoạt động kinh doanh và đề ra các kiến nghị giải quyết những tồn tại của cơ sở thực tập, đợt thực tập này là...

  pdf20p hotmoingay6 21-01-2013 132 28   Download

 • Mục đích nghiên cứu đề tài không ngừng lại ở mức độ nghiên cứu khoa học mà tìm hiểu sâu hơn để biến kiến thức được học trong nhà trường thành công trình khoa học khả thi. Giúp người người nghiên cứu năng động trong khoa học, sáng tạo trong tình huống khoa học, vận dụng kiến thức và khả năng sáng tạo thành một thể thống nhất để giải quyết vấn đề trong thực tế. Đề cương nghiên cứu gồm phần giới thiệu và phần nội dung chính khảo sát công tác giao tiếp, giới thiệu các bộ phận cảm biến, các mạch hỗ trợ, thiết kế và thi công phần cứng, xây dựng phần mềm.

  pdf138p minhminhminh32 28-03-2014 109 20   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Công tắc một tiếp điểm
p_strCode=congtacmottiepdiem

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2