Công ty 20 bộ quốc phòng

Xem 1-11 trên 11 kết quả Công ty 20 bộ quốc phòng
 • Trong những năm vừa qua xu thế quốc tế hoá nền kinh tế thế giới là một xu thế khách quan đang diễn ra mang tính chất toàn cầu mà không một quốc gia nào, một doanh nghiệp nào lại không tính đến chiến lược phát triển của mình. Xu thế này vừa tạo điều kiện cho các quốc gia các doanh nghiệp có cơ hội phát triển mạnh mẽ đồng thời nó cũng đem lại những thách thức to lớn về sự cạnh tranh, khả năng thu hút thị trường. Vì vậy để tồn tại và phát triển đòi...

  pdf59p thainhatquynh 06-07-2009 1512 1348   Download

 • Công ty 20 – Tổng Cục Hậu Cần – Bộ Quốc Phòng là một trong những doanh nghiệp ra đời sớm nhất của ngành Hậu Cần quân đội . 45 năm xây dựng và trưởng thành của Công ty gắn liền với quá trình phát triển của ngành Hậu Cần nói riêng và Công nghiệp Quốc Phòng của đất nước ta nói riêng . + Qyết định thành lập Công ty : Công ty được thành lập theo quyết định số 467/QĐ - QP ngày 04/08/1993 của Bộ trưởng Bộ Quốc Phòng và theo quyết định số 1119/ĐM –DN ngày...

  pdf19p hotmoingay1 03-01-2013 26 9   Download

 • Từ ngày thành lập đến nay , nhiệm vụ trung tâm của Công ty luôn là may quân phục cho cán bộ chiến sỹ từ Quân khu 4 trở ra phía Bắc . Hàng năm số lượng quân phục cho số chiến sỹ mới nhập ngũ và quân phục cán bộ theo tiêu chuẩn là tương đối ổn định . Do vậy thị trường hàng quốc phòng là thị trường quan trọng nhất , thị trường trọng điểm của Công ty 20 . Bên cạnh đó , hàng quân phục cho các ngành đường sắt , biên phòng , thuế vụ , hải quan , công...

  doc74p haiqtkdtm09 20-06-2011 59 8   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'luận văn "tổ chức kế toán nguyên vật liệu ở công ty 20 - tổng cục hậu cần - bộ quốc phòng"', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc59p elirabetter 30-09-2009 418 203   Download

 • Công ty 20 mà tiền thân là Xí nghiệp May 20 thuộc Tổng cục Hậu cần - Bộ Quốc phòng là một trong những doanh nghiệp ra đời sớm nhất của ngành Hậu cần quân đội. Ra đời từ ngày 18/2/1957 đến nay đã 44 năm xây dựng và trưởng thành, sự phát triển của công ty gắn liền với quá trình phát triển của ngành Hậu cần nói riêng và nền công nghiệp quốc phòng của đất nước.

  pdf24p songngu1311 05-12-2012 57 15   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'đồ án tốt nghiệp tổ chức kế toán nguyên vật liệu ở công ty 20 - tổng cục hậu cần - bộ quốc phòng', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc50p tiendungtb3003 09-03-2010 99 30   Download

 • Công ty HITACO được thành lập theo quyết định số 1611/QĐ- QP ngày 20/11/1997 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Tên đầy đủ Viết tắt Trụ sở : Công ty ứng dụng công nghệ cao. : HITACO : 108 Trường Chinh- Đống Đa- Hà Nội. Tên giao dịch : HIgh Technology Application COmpany. Tiền thân của Công ty HITACO là Xí nghiệp Z45, được thành lập theo quyết định số 2233/QĐ- QP của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.

  pdf23p songngu1311 05-12-2012 52 14   Download

 • Xí nghiệp May 19 ( xí nghiệp May I ) được thành lập ngày 01/4/1983 là một trạm may đo với nhiệm vụ may đo phục vụ nhu cầu quốc phòng. Ngày 20/5/1991 được chuyển thành xí nghiệp May đo X19 và ngày 27/7/1993 xí nghiệp được Bộ quốc phòng thành lập doanh nghiệp Nhà nước 388, hoạt động chủ yếu của xí nghiệp là may đo trang phục, quân phục phục vụ nhiệm vụ quốc phòng và nhu cầu kinh tế. Hiện nay, xí nghiệp đã có một đội ngũ công nhân lao động có tay nghề cao, có...

  pdf12p hotmoingay1 03-01-2013 61 13   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'đề tài: "tổ chức kế toán nguyên vật liệu ở công ty 20 - tổng cục hậu cần - bộ quốc phòng"', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf54p antigone89 06-02-2012 43 11   Download

 • Tổng công ty Viễn thông Quân đội Viettel, tiền thân là Tổng công ty Thiết bị điện tử Thông tin, là một doanh nghiệp nhà nước được thành lập ngày 1 tháng 6 năm 1989 theo Nghị định số 58/HĐBT. Ngày 20 tháng 6 năm 1989 Đại tướng Lê Đức Anh - Bộ trưởng, Bộ quốc phòng ký Quyết định số 189/QĐ-QP quy định về quyền hạn và cơ cấu tổ chức của công ty.

  doc24p chuoi_cathegioi 30-09-2012 250 121   Download

 • Năm 1993 căn cứ theo nội dung nghị định số 388 - HĐBT ngày 20/11/1991 và nghị định số 156 - HĐBT ngày 7/5/1992 về việc thành lập lại các doanh nghiệp Nhà nước, Công ty xuất nhập khẩu và kỹ thuật bao bì được thành lập được thành lập theo: - Thông bao số 163/ TB ngày 21/5/1993 và công văn số 2999/ KTN ngày 19/6/ 1993 của văn phòng Chính phủ. - Quyết định thành lập doanh nghiệp Nhà nước số 738/ TM - TCCB ngày 28/6/1993 của Bộ trưởng Bộ Thương mại. Theo quyết định số 738/TM...

  pdf32p ttcao10 28-08-2011 24 4   Download

Đồng bộ tài khoản