Công ty cung ứng tàu biển quảng ninh

Xem 1-10 trên 10 kết quả Công ty cung ứng tàu biển quảng ninh
 • Luận văn: Một số biện pháp mở rộng thị trường xuất khẩu tổng hợp của công ty Cung ứng Tàu biển Quảng Ninh trình bày về lý luận chung về mở rộng thị trường nước ngoài, phân tích thực trạng hoạt động kinh doanh xuất khẩu và phát triển thị trường nước ngoài của công ty Cung ứng Tàu biển Quảng Ninh trong thời gian qua, phương hướng và giải pháp mở rộng thị trường xuất khẩu của công ty Cung ứng Tàu biển Quảng Ninh.

  pdf35p kimku9 31-08-2011 92 24   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'đề tài " một số biện pháp mở rộng thị trường xuất khẩu tổng hợp của công ty cung ứng tàu biển quảng ninh"', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf54p thu_nguyet 27-07-2010 74 20   Download

 • Tên doanh nghiệp: Công ty cổ phần cung ứng tầu biển Quảng Ninh 2,Giám đốc hiện tại của doanh nghiệp: Hà Hồng Chi 3,Địa chỉ: Số 2,đường Hạ Long,thành phố Hạ Long,tỉnh Quảng Ninh. 4,Loại hình doanh nghiệp: Doanh nghiệp cổ phần 5, Sự hình thành và phát triển của Doanh nghiệp: Cùng với đường lối mở cửa và đổi mới nền kinh tế của Đảng và Nhà nước, với sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.

  pdf30p chipchip1122 17-03-2013 104 25   Download

 • Hoạt động thương mại ra đời rất sớm trong lịch sử phát triển xã hội loài người. Qua các thời kỳ phát triển trong từng khu vực, mỗi quốc gia trên thế giới, hoạt động thương mại luôn tồn tại phát triển và khẳng định vai trò không thể thiếu được của nó trong mọi nền kinh tế đặc biệt trong giai đoạn hiện nay ngành thương mại phát triển mạnh mẽ, cả về chiều rộng lẫn bề sâu, nhờ tiến bộ của khoa học - kỹ thuật công nghệ tin học...

  pdf55p trungtri 24-07-2009 239 96   Download

 • Hoạt động thơng mại ra đời rất sớm trong lịch sử phát triển xã hội loài ngời. Qua các thời kỳ phát triển trong từng khu vực, mỗi quốc gia trên thế giới, hoạt động thơng mại luôn tồn tại phát triển và khẳng định vai trò không thể thiếu đợc của nó trong mọi nền kinh tế đặc biệt trong giai đoạn hiện nay ngành thơng mại phát triển mạnh mẽ, cả về chiều rộng lẫn bề sâu, nhờ tiến bộ của khoa học - kỹ thuật công nghệ tin học...

  pdf33p kimku11 25-10-2011 52 15   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'luận văn: " một số biện pháp mở rộng thị trường xuất khẩu tổng hợp của công ty cung ứng tàu biển quảng ninh "', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf54p thu_nguyet 23-07-2010 121 48   Download

 • Đứng trước những khó khăn đó để tồn tại và phát triển Công ty đã không ngừng cố gắng vươn lên và đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Ngoài ra trong lĩnh vực kinh doanh Cung ứng tàu biển, xuất nhập khẩu hàng hoá, dịch vụ của đơn vị trực tiếp như sau: Hàng lương thực, thực phẩm: khoảng 100.000 USD/năm Hàng bách hoá: 25.000 USD/năm Nước ngọt :120.000 USD/năm Dầu diezel, nguyên vật liệu: 150.000 USD/năm Các loại dịch vụ khác: khoảng 180.

  pdf9p ttcao1 05-08-2011 29 4   Download

 • Giá cả luôn ảnh hưởng trực tiếp đến khối lượng hàng xuất khẩu nên ngoài việc xác định giá cho mỗi khu vực thị trường, nên áp dụng thêm chính sách triết khấu theo khối lượng đơn hàng, giảm giá cho các bạn hàng thường xuyên của Công ty, khuyến mại cho các khách hàng nhập với số lượng lớn. Với việc hoàn thiện chính sách giá cả này Công ty sẽ mở rộng thêm nhiều thị trường mới, thúc đẩy nâng cao hiệu quả kinh doanh của Công ty. d.

  pdf8p ttcao1 05-08-2011 32 6   Download

 • Chính sách phân phối còn nhiều hạn chế, áp dụng chính sách này, Công ty không kiểm soát được tình hình tiêu thụ hàng hoá và bị động trong công tác thu mua. - Còn có nhiều hạn chế trong hoạt động tìm kiếm bạn hàng. - Quy mô thị trường còn nhỏ hẹp, chỉ mới chủ yếu phát triển ở thị trường Châu á như : Trung quốc , Hôngkông, Singapore.

  pdf9p ttcao1 05-08-2011 39 5   Download

 • Đây cũng là mặt hạn chế bởi nó làm giảm đi tên tuổi của Công ty và ấn tượng về hàng hoá của Công ty với nước nhập khẩu. Hàng hoá cho từng loại thị trường: Tuỳ theo yêu cầu của từng thị trương nhập khẩu mà Công ty có chính sách đáp ứng nhu cầu phù hợp với từng loại thị trường. Nhìn chung với chính sách này Công ty đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận, song nó cũng tồn taị những hạn chế. Với chính sách này Công ty chưa thực sự phát huy hết...

  pdf9p ttcao1 05-08-2011 30 4   Download

Đồng bộ tài khoản