intTypePromotion=1
ADSENSE

Công ty than đèo nai

Xem 1-6 trên 6 kết quả Công ty than đèo nai
 • Hàng năm, Tập đoàn Than – Khoáng sản Việt Nam và Than Đèo Nai tổ chức ký hợp đồng giao nhận thầu khai thác than; thực hiện kế hoạch phối hợp kinh doanh, trong đó có kế hoạch chi phí, giá thành, giá mua/bán. Than Đèo Nai nhận thầu, tự tổ chức giao khoán và quản trị chi phí nội bộ, lên giá thành công đoạn thực hiện phù hợp với công nghệ của Công ty. Đồng thời, Tập đoàn cũng chỉ định các đơn vị trong ngành ( đại diện Bên giao thầu: Công ty Tuyển than...

  pdf11p minhthao 24-06-2009 608 81   Download

 • Luận văn có kết cấu nội dung gồm 3 chương. Chương 1: Lý luận chung về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp sản xuất. Chương 2: Thực trạng kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm than tại Công ty Cổ phần than Đèo Nai- Vinacomin. Chương 3: Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm than tại Công ty Cổ phần Than Đèo Nai- Vinacomin.

  pdf115p sansan3 27-05-2018 54 21   Download

 • Nguồn cung cấp điện của Công ty than Đèo Nai Trạm biến áp 35/6,3 kV của Công ty than Đèo Nai được cung cấp điện từ nguồn điện của Điện lực Quảng Ninh, đường dây 35 kV từ trạm cắt Cọc 4 vào trạm biến áp 35/6,3 kV Đèo nai sử dụng dây nhôm AC95 có chiều dài tuyến là 2,580 km bao gồm 24 cột, nguồn cấp 35 kV cho trạm Cọc 4 từ đường dây 35 kV- 376. Toàn bộ các đường dây và thiết bị 35 kV vào đến cầu dao P do điện lực Quảng Ninh...

  pdf7p vdau14 17-10-2010 278 106   Download

 • Trong quá trình phát triển đất nước, ngành công nghiệp đóng một vai trò quan trọng, đặc biệt là ngành công nghiệp điện. Điện năng đóng góp một phần không nhỏ trong tất cả các lĩnh vực hoạt động kinh tế và đời sống con người. Vì vậy chúng ta cần tổ chức, đào tạo một đội ngũ chuyên môn kỹ thuật cao nhằm đưa ngành năng lượng điện đạt tới sự hoàn thiện, để đáp ứng nhu cầu phát triển của đất nước....

  doc51p xuantruongelec 18-06-2010 237 96   Download

 • Công ty than Đèo Nai là một doanh nghiệp sản xuất than lớn với số lượng công nhân viên hiện nay là 3.596 người. Do đặc thù khá phức tạp về công việc do vậy để hoạt động sản xuất có hiệu quả, thực hiện cơ chế quản lý mới, mỏ thường xuyên sắp xếp tổ chức bộ máy với nhiệm vụ của từng phòng ban, phân xưởng theo mô hình quản lý trực tuyến- chức năng chia thành hai cấp. - Cấp doanh nghiệp - Cấp công trường, phân xưởng, đội xe. ...

  pdf6p vdau14 17-10-2010 87 17   Download

 • Mục đích của đề tài là nghiên cứu đề xuất một số giải pháp tăng cường công tác quản lý BVMT trong khai thác mỏ của Công ty cổ phần than Đèo Nai - Vinacomin tại tỉnh Quảng Ninh.

  pdf102p sosua999 14-07-2020 8 2   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Công ty than đèo nai
p_strCode=congtythandeonai

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2