Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo

Xem 1-20 trên 20 kết quả Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo
 • Đề tài nhằm xác lập cơ sở lựa chọn các yếu tố môi trường; Đánh giá tác động của các yếu tố môi trường chủ yếu và đề xuất cách thức lồng ghép yếu tố môi trường trong quy hoạch sử dụng đất lồng ghép yếu tố môi trường tại Khu Kinh tế cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, Hà Tĩnh. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

  pdf204p hpnguyen3 22-03-2018 2 2   Download

 • Đề tài nhằm xác lập cơ sở lựa chọn các yếu tố môi trường; Đánh giá tác động của các yếu tố môi trường chủ yếu và đề xuất cách thức lồng ghép yếu tố môi trường trong quy hoạch sử dụng đất lồng ghép yếu tố môi trường tại Khu Kinh tế cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, Hà Tĩnh. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

  pdf27p hpnguyen3 22-03-2018 3 0   Download

 • Quyết định 162/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế hoạt động của Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Cầu Treo tỉnh Hà Tĩnh

  doc11p kevintu 14-08-2009 158 15   Download

 • Quyết định 177/1998/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng thí điểm một số chính sách tại khu vực cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo tỉnh Hà Tĩnh

  doc3p anhphuong 17-08-2009 63 1   Download

 • Bài báo giới thiệu việc tiến hành điều tra, đánh giá hiện trạng một số yếu tố, chỉ tiêu môi trường tại Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Cầu Treo (KKTCKQT Cầu Treo) nhằm lựa chọn các yếu tố môi trường để nghiên cứu lồng ghép vào quy hoạch sử dụng đất tại Khu kinh tế.

  pdf9p nganga_08 12-10-2015 26 4   Download

 • Quyết định số: 44/2015/QĐ-UBND ban hành quy chế phối hợp thu phí sử dụng các công trình kết cấu hạ tầng đối với phương tiện ra, vào cửa khẩu quốc tế Cầu Treo; căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003; căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03/12/2004;... Hy vọng tài liệu là nguồn thông tin hữu ích cho quá trình học tập và nghiên cứu của các bạn.

  pdf8p ngochuyen2345 23-10-2015 18 0   Download

 • Thông tư 45/2008/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc ướng dẫn Chế độ tài chính và thủ tục hải quan áp dụng đối với Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Cầu Treo tỉnh Hà Tĩnh

  pdf13p mychau 18-08-2009 92 26   Download

 • Thông tư số 162/1998/TT-BTC về chế độ tài chính áp dụng thí điểm tại khu vực cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, tỉnh Hà Tĩnh do Bộ Tài chính ban hành

  pdf5p lawxnk6 11-11-2009 56 6   Download

 • Quyết định số 155/QĐ-TTg về việc phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chung xây dựng khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2025 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

  pdf4p lawttnh11 13-11-2009 49 5   Download

 • Thông tư 162/1998/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chế độ tài chính áp dụng thí điểm tại khu vực cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, tỉnh Hà Tĩnh

  doc0p quynhson 19-08-2009 51 4   Download

 • Thông tư số 45/2008/TT-BTC về việc hướng dẫn chế độ tài chính và thủ tục hải quan áp dụng đối với Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Cầu Treo tỉnh Hà Tĩnh do Bộ Tài chính ban hành

  pdf13p lawxnk1 10-11-2009 83 4   Download

 • Quyết định 26/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh về việc ban hành Quy định một số chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư tại Khu kinh tế cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo

  pdf5p lawttnh19 19-11-2009 37 4   Download

 • Quyết định 155/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chung xây dựng khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2025

  pdf3p danguyen 19-08-2009 119 3   Download

 • Quyết định số 162/2007/QĐ-TTg về việc ban hành quy chế hoạt động của khu kinh tế cửa khẩu quốc tế cầu treo tỉnh Hà Tĩnh do Thủ tướng Chính phủ ban hành

  pdf13p lawxnk1 10-11-2009 70 3   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ CỬA KHẨU QUỐC TẾ CẦU TREO TỈNH HÀ TĨNH

  pdf12p hoa_kimngan 31-08-2011 26 1   Download

 • Hà Tĩnh là vùng địa linh nhân kiệt, vị trí địa lý nằm ở miền trung, có cửa khẩu quốc tế cầu treo sang Lào gần sát cửa khẩu quốc tế Chalo, cảng biển Vũng Áng, cảng hàng không (sân bay Vinh), ga xe lửa, đường vành đai du lịch sông Lam, đường ven sông Nghi Xuân, cảng biển Xuân Hải - Bến Thuỷ, hành lang đông tây nối với các nước trong khu vực ASEAN. Là tỉnh được hành lang đông tây điều tiết đặc biệt là khách du lịch quốc tế. - Hà Tĩnh có truyền thống văn hoá...

  doc30p luongquang83 07-09-2012 82 25   Download

 • THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THÔNG TƯ SỐ 45/2008/TT-BTC NGÀY 05/6/2008 CỦA BỘ TÀI CHÍNH HƯỚNG DẪN CHẾ ĐỘ TÀI CHÍNH VÀ THỦ TỤC HẢI QUAN ÁP DỤNG ĐỐI VỚI KHU KINH TẾ CỬA KHẨU QUỐC TẾ CẦU TREO TỈNH HÀ TĨNH

  pdf4p inoneyear2 22-03-2010 104 4   Download

 • Quyết định số 177/1998/QĐ-TTg về việc áp dụng thí điểm một số chính sách tại khu vực cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo tỉnh Hà Tĩnh do Chính Phủ ban hành

  pdf4p lawtm10 22-11-2009 51 3   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH MỘT SỐ QUY ĐỊNH VỀ SỬ DỤNG NGUỒN THU TỪ TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT, CHO THUÊ ĐẤT TRONG KHU KINH TẾ CỬA KHẨU QUỐC TẾ CẦU TREO, TỈNH HÀ TĨNH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

  pdf5p thanlorax 16-04-2013 25 2   Download

 • Chỉ cần chút tiểu xảo, một cửa hàng ăn ở Trung Quốc đã phù phép, biến thịt chuột thành món chim câu quay vô cùng hấp dẫn. Mới đây, những hình ảnh tiết lộ công đoạn chế biến món ăn “treo đầu chim, bán thịt chuột” này nhanh chóng lan tràn trên mạng và các phương tiện truyền thông của Trung Quốc. Chim bồ câu non quay vàng ươm vốn là món ăn đêm khoái khẩu của người dân.

  pdf0p nkt_bibo12 12-11-2011 18 1   Download

Đồng bộ tài khoản